< Matthew 7:7 >

“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju çelet.
Tirino, Iba nifi piziran umase. Reu kibulung ghe iba punfi mung.
«اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ.
اِسْأَلُوا، تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا، تَجِدُوا. اِقْرَعُوا، يُفْتَحْ لَكُمْ.
ܫܐܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ ܩܘܫܘ ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ
Խնդրեցէ՛ք Աստծուց, եւ նա կը տայ ձեզ, փնտռեցէ՛ք եւ կը գտնէք, բախեցէ՛ք, եւ կը բացուի ձեր առաջ.
«Խնդրեցէ՛ք՝ ու պիտի տրուի ձեզի. փնտռեցէ՛ք՝ ու պիտի գտնէք. դուռը բախեցէ՛ք՝ ու պիտի բացուի ձեզի:
খোজা, তেতিয়াহে তোমালোকক দিয়া হ’ব; বিচাৰা, তেতিয়াহে পাবা; টুকুৰিওৱা, তেতিয়াহে তোমালোকলৈ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ’ব।
Diləyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün və sizə açılacaq.
Esca çaitezte eta emanen çaiçue: bilha eçaçue, eta eridenen duçue: bulka eçaçue, eta irequiren çaiçue.
চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ কর, তোমরা পাবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।
Goulennit, hag e vo roet deoc'h; klaskit, hag e kavot; skoit, hag e vo digoret deoc'h.
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Pangayo, ug kini ihatag kaninyo. Pangita, ug kamo makakaplag. Panuktok, ug kini pagaablihan kaninyo.
Gagao ya infanmanae; aligao ya inseda; yajo ya infanmababaye.
ᎢᏥᏔᏲᎭ, ᎠᏎ ᏓᏰᏥᏁᎵ; ᎢᏥᏲᎦ, ᎠᏎ ᏓᏥᏩᏛᎯ; ᎢᏨᏂᎦ, ᎠᏎ ᏓᏰᏥᏍᏚᎢᎡᎵ.
Hnih ah, na paek tih; pakrong ah, na hnu tih; takhuek ah, na paong pae tih:
Bih uh lamtah nangmih te m'paek bitni. Toem uh lamtah na hmuh uh bitni. Khoek uh lamtah nangmih ham ong uh bitni.
Thoeh lah ni pe kaw; sui lah hu kawp ti; khoeng lah nim awng kaw.
Ngen vun, hong pia tu hi; zong vun, mu tu nu hi; king vun, hong ki hon tu hi:
“Na thum uchu thum jomun, chutileh na thum uchu nakipe diu ahi; na holu chu holjom un chutileh na holu chu namu diu ahi. Nakiu uchu kiu jom un chutileh nakiu uchu kot ki honpeh ding nahiuve.
“你们祈求,就给你们;寻找,就寻见;叩门,就给你们开门。
「你們祈求,就給你們;尋找,就尋見;叩門,就給你們開門。
⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⲕⲱⲗϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.
ⲀⲢⲒⲈⲦⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲒⲘⲒ ⲔⲰⲖϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲀⲞⲨⲰⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ.
“Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.
Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder.
Amukumbile, alubo muyopegwa. Amuyandawule, mulajana. Amukonkomone mulajulilwa.
Vraagt en men zal u geven; zoekt en ge zult vinden; klopt en men zal u opendoen.
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Ask, and it will be given you. Seek, and ye will find. Knock, and it will be opened to you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you:
Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened to you.
Ask, and it shall be given to you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened to you.
Ask, and it shall be given you: seek, and you shall find: knock, and it shall be opened to you.
“Keep asking, and it will be given to you; keep seeking, and you will find; keep knocking, and it will be opened to you.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened for you.
Aske, and it shall be giuen you: seeke, and ye shall finde: knocke, and it shall be opened vnto you.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you:
Ask, and it shall be given you; seek, and all of you shall find; knock, and it shall be opened unto you:
"Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened to you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
"Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
Ask, and it will be given to you; search, and you will find; knock, and the door will be opened to you.
Ask, and it will be given to you; search, and you will find; knock, and the door will be opened to you.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Be asking, and it shall be given you, Be seeking, and ye shall find, —Be knocking, and it shall be opened unto you.
do ask and it will be given to you; do seek and you will find; do knock and it will be opened to you.
to ask and to give you to seek and to find/meet to knock and to open you
“Keep asking [God for what you need]. If you do that, [he] will give it to you. Confidently keep [expecting God to give you the things that you need, and he will give them to you. It will be like] [MET] looking for what you need and finding it. Keep on [praying persistently to God. Then God will answer you. It will be like] [MET] knocking [on a door in order to enter a room]. And the way will be opened {[God] will open the way} for you [to get what you pray for].
Ask, and your prayer shall be granted; search, and you shall find; knock, and the door shall be opened to you.
Axe and it shalbe geven you. Seke and ye shall fynd. knocke and it shalbe opened vnto you.
Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and the door shall be opened to you:
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you:
"Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened to you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
“Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened for you.
Axe ye, and it schal be youun to you; seke ye, and ye schulen fynde; knocke ye, and it schal be openyd to you.
'Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you;
Petu, kaj estos donite al vi; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj estos malfermite al vi;
Anokaat, niin teille annetaan: etsikäät, niin te löydätte: kolkuttakaat, niin teille avataan.
Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, èn u zal opengedaan worden.
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et l'on vous ouvrira.
Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert;
Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et il vous sera ouvert.
Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et l'on vous ouvrira;
Demandez, et on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et on vous ouvrira.
« Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et l'on vous ouvrira.
«Demandez et il vous sera donné; cherchez et vous trouverez; frappez, et il vous sera ouvert;
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.
Bittet und es wird euch gegeben werden; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch aufgetan.
Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden.
Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden.
Bittet so wird euch gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan werden.
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Bittet, und euch wird gegeben. Suchet, und ihr werdet finden. Klopfet an, und euch wird aufgetan.
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.
Mia mani, bi baa pa yi, lingi mani, yi baa la. Yedi mani: Gafala bu buliñoabu kani, bi baa luodi yipo.
Mia mani, bi ba teni, kpaan maani, i ba la, pua mani li ganli, bi ba luodi i po.
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται ημιν
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και ανοιγησεται υμιν
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
માગો તો તમને અપાશે; શોધો, તો તમને જડશે; ખટખટાવો, તો તમારે સારુ ઉઘાડાશે.
Mande, y'a ban nou. Chache, n'a jwenn. Frape, y'a louvri pou nou.
E noi, a e haawiia na oukou; e imi, a e loaa hoi ia oukou: e kikeke, a e weheia no oukou.
שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
“माँगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; ढूँढ़ो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा।
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Dumawatkayo, ket maitedto daytoy kadakayo. Agsapulkayo, ket masarakanyonto. Agtuktokkayo, ket mailulakatto daytoy kadakayo.
"Mintalah, maka kalian akan menerima. Carilah, maka kalian akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu.
Lompa, nuewe ukupegwa, duma nuewe ukulija, pindula nuewe ukuluguilwa.
Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi sarà aperto.
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto;
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto;
求めよ、さらば與へられん。尋ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。
「求めなさい,そうすれば与えられるだろう。探しなさい,そうすれば見いだすだろう。たたきなさい,そうすれば開かれるだろう。
求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。
求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。そうすれば開かれます。
願へ、然らば與へられん、探せ、然らば見出さん、叩け、然らば[戸を]開かれん、
“ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು; ತಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು;
Sabhwa, ona ouyanibhwa. Iga, ona oubhona. Konona, ona oujaokwigulilwa.
Pudovage puvupewa. Ulondage, puvukhufivonaga. Hodenchaga, nuve puvudeinduliwagwa.
Somaghe, naghwe ghwibetakup'helibhwa. Londai, naghwe ghwibetakukabha. Bishiaj'hi hodi naghwe ghwibetakubhopolibhwa.
구하라! 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라! 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라! 그러면 너희에게 열릴 것이니
“Siyuk, na kowos fah eis; suk, na kowos fah konauk; towolak na srungul uh ac fah ikakla nu suwos.
Kubile, ko hewe. Sake, mo wane. Ngongote, mo wi lyalulwe
Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.
Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.
Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.
Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.
petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis
Petite, et dabitur vobis: quaerite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.
Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsiet; klaudziniet, tad jums taps atvērts.
Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondony, dia hovohana ianareo.
യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും; അന്വേഷിക്കുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും; മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.
मागा म्हणजे तुम्हास देण्यात येईल. शोधा म्हणजे तुम्हास सापडेल, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल.
“Nnjuganje na mmanganyanji shimpegwanje, nnoleyanje na mmanganyanji shimpatanje, nng'olishiyanje na mmanganyanji shing'ugulilwanje.
``တောင်း​ကြ​လော့။ တောင်း​လျှင်​ရ​ကြ​လိမ့်​မည်။ ရှာ ကြ​လော့။ ရှာ​လျှင်​တွေ့​ကြ​လိမ့်​မည်။ တံ​ခါး​ကို ခေါက်​ကြ​လော့။ ခေါက်​လျှင်​တံ​ခါး​ကို​ဖွင့်​ပေး လိမ့်​မည်။-
တောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရမည်။ ရှာကြလော့။ ရှာလျှင်တွေ့မည်။ တံခါးကိုခေါက်ကြလော့။ ခေါက်လျှင်ဖွင့်မည်။
Inoia, a ka hoatu ki a koutou; rapua, a ka kitea e koutou; patoto, a ka uakina ki a koutou;
Celani, lizaphiwa; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa.
Loba, ni wenga walowa pata, Upate ni wenga walowa kwibonapanga. Upinge hodi, ni wenga wapala yogolelwa.
माग, र त्यो तिमीहरूलाई दिइनेछ । खोज, र तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ । ढकढक्याऊ, र तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ ।
Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!
Bed, so skal de få, leita, so skal de finna, banka på, so skal det verta upplate for dykk!
ମାଗ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ; ଖୋଜ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ; ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ।
ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
«سوال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما بازکرده خواهد شد.
Poeki, a komail pan tungole; rapaki, a komail pan diarada; letelet, a a pan ritida mo omail.
Poeki, a komail pan tunole; rapaki, a komail pan diarada; letelet, a a pan ritida mo omail.
Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono.
Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.
Pedi, e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e vos será aberto;
Pedi, e dar-se-vos-ha; buscae, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-ha.
Pedi, e dar-se-vos-a; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-a.
[Continuem] pedindo a [Deus pelas coisas que precisam]. Se fizerem assim, será dado {[Deus] dará} a vocês. [Esperem com confiança que Deus dará a vocês as coisas que precisam, e Ele dará a vocês. Isso será como] [MET] procurar e achar as coisas que precisam. Continuem a orar [com diligência. Então Deus lhes responderá. Será como] [MET] [alguém que bate na porta para entrar em uma sala] e o caminho será aberto {[Deus] abrirá o caminho} para vocês conseguirem aquilo pelo qual orarem.
“Mete ma ama hule-o'e, na mo'e mikindoo' mbali Lamatua' dei fo Ana fee. Mete ma sangga mikindoo' a; dei fo Ana natud'u dala'. Mete ma mimeli mikindoo' a; na dei fo Ana soi lelesu a.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
Labha ubhaposhele. Anza, nawe ubhapate. Khoma ihodi, anzahuhwigulile.
Иштите, и даће вам се; тражите, и наћи ћете; куцајте, и отвориће вам се.
Ištite, i daæe vam se; tražite, i naæi æete; kucajte, i otvoriæe vam se.
Kumbirai, uye muchapiwa; tsvakai, uye muchawana; gogodzai, uye muchazarurirwa.
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам:
Prosite in to vam bo dano; iščite in boste našli; trkajte in se vam bo odprlo,
Prosite, in dalo vam se bo; iščite, in našli boste; trkajte, in odprlo vam se bo.
Weyddiista oo waa laydin siin doonaa; doona oo waad heli doontaan: garaaca oo waa laydinka furi doonaa;
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y se os abrirá.
“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y la puerta se abrirá para ustedes.
Pedíd, y se os dará: buscád, y hallaréis; llamád, y se os abrirá.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallarás; llamad, y se os abrirá.
Pidan y se les dará; lo que están buscando lo encontrarán; y él que llama a a la puerta se le abrirá:
Omba, nawe utapewa. Tafuta, nawe utapata. Bisha hodi, na wewe utafunguliwa.
“Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtapata; bisheni, nanyi mtafunguliwa.
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
Beder, och eder skall varda gifvet; söker, och I skolen finna; klapper, och eder skall upplåtas.
Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan:
Humingi kayo, at ito ay ibibigay sa inyo. Humanap kayo, at kayo ay makakatagpo. Kumatok kayo, at bubuksan ito para sa inyo.
கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்;
“అడగండి, మీకు ఇవ్వబడుతుంది. వెదకండి, మీకు దొరుకుతుంది. తట్టండి, మీకు తలుపు తీయబడుతుంది.
“Kole, pea ʻe foaki ia kiate kimoutolu; kumi, pea te mou ʻilo; tukituki, pea ʻe toʻo ia kiate kimoutolu:
“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.
Просіть — і бу́де вам да́но, шукайте — і зна́йдете, стукайте — і відчинять вам;
Просїть, то й дасть ся вам; шукайте, то й знайдете; стукайте, то й відчинить ся вам:
माँगो तो तुम को दिया जाएगा। ढूँडो तो पाओगे; दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
تىلەڭلار، سىلەرگە ئاتا قىلىنىدۇ؛ ئىزدەڭلار، تاپىسىلەر؛ ئىشىكنى چېكىڭلار، ئېچىلىدۇ.
Тиләңлар, силәргә ата қилиниду; издәңлар, таписиләр; ишикни чекиңлар, ечилиду.
Tilenglar, silerge ata qilinidu; izdenglar, tapisiler; ishikni chékinglar, échilidu.
Tilǝnglar, silǝrgǝ ata ⱪilinidu; izdǝnglar, tapisilǝr; ixikni qekinglar, eqilidu.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
“Musumaghe, uNguluvi ikuvapeela; uNguluve ikuvavonekesia; MUhonesyaghe, uNguluve ikuvadindulila.
Verse Count = 196

< Matthew 7:7 >