15Ուստի՝ անոր միջոցով ամէն ատեն գովաբանութեան զոհ մատուցանենք Աստուծոյ, այսինքն՝ իր անունը դաւանող շրթունքներուն պտուղը:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.