16Բայց մի՛ մոռնաք բարեգործութիւնն ու կարօտեալներուն հաղորդակցութիւնը, քանի որ այդպիսի՛ զոհեր հաճելի են Աստուծոյ:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.