< Matthew 10:39 >

He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
Kush do të gjejë jetën e vet, do ta humbasë; por ai që do të humbasë jetën e vet për hirin tim, do ta gjejë përsëri.
Ame ulenge na ase ulai me ba diru unin. Ame tutung na adira ulai me bara meng, ama se unin.
مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا، وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا.
مَنْ يَتَمَسَّكْ بِحَيَاتِهِ، يَخْسَرْهَا؛ وَمَنْ يَخْسَرْ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي، فَإِنَّهُ يَرْبَحُهَا.
ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ ܘܡܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗ
Ով որ իր անձը գտնում է, այն կը կորցնի. եւ ով իր անձը կորցրեց ինձ համար, այն կը գտնի:
Ա՛ն որ կը գտնէ իր անձը՝ պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ա՛ն որ կը կորսնցնէ իր անձը ինծի համար՝ պիտի գտնէ զայն»:
যি কোনোৱে নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে, তেওঁ জীৱন হেৰুৱাব; আৰু যি কোনোৱে মোৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন উৎসর্গ কৰে, তেওঁ জীৱন পাব।
Canını qoruyan kəs onu itirəcək, Mənim uğrumda canını itirənsə onu qoruyacaq.
Bere vicia beguiraturen duenac, galduren du hura: eta bere vicia galduren duenac ene causaz, beguiraturen du hura.
যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করে, সে তা হারাবে; এবং যে কেউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে।
An neb a viro e vuhez, he c'hollo, hag an neb a gollo he buhez abalamour din, he c'havo.
Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
Siya nga mangita sa iyang kinabuhi mawad-an niini. Apan siya nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag niini.
Y sumoda y linâlâña, ufinalingaeguan; ya y finalingaeguan ni y linâlâña pot y naanjo, güiya usoda.
ᎩᎶᏃ ᎬᏅ ᎢᎠᏩᏘᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏲᎱᏎᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᎩᎶᏃ ᎢᎤᏲᎱᏎᎮᏍᏗ ᎬᏅ ᎠᏴ ᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᏍᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎤᏩᏛᏗ ᎨᏎᏍᏗ.
A hinghaih pakrong kami loe, pathlong ving tih: kai pongah a hinghaih pathlong ving kami loe hinghaih to hnu tih.
Amah kah hinglu aka hmutah poci vetih, kai kongah a hinglu aka poci loh te te a hmuh ni.
U awm a hqingnaak ak hul ak thlang taw a hqingnaak ce hlawng kawmsaw, u awm kai a dawngawh a hqingnaak ce ak hlawng ak thlang ingtaw hu kaw.
A nuntakna a zong peuma a nuntakna sum tu hi, keima hang in a nuntakna a suplaw peuma nuntakna mu tu hi.
Na hinna na kikol chah a ahileh na mansah ding, hinlah nangman keima dinga na hinna chu napeh doh jenga ahileh, na kimu ding ahi.
得着生命的,将要失丧生命;为我失丧生命的,将要得着生命。”
得着生命的,將要失喪生命;為我失喪生命的,將要得着生命。」
ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉϥ⳿ⲉϫⲉⲙⲥ.
ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈϤⲈⲦⲀⲔⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϤⲮⲨⲬⲎ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲈϤⲈϪⲈⲘⲤ.
Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.”
Kdo nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.
Den, som bjærger sit Liv, skal miste det; og den, som mister sit Liv for min Skyld, skal bjærge det.
Oyo uyanda buumi bwakwe uyobuswekelwa. Pesi oyo uswekelwa buumi bwakwe akambo kangu uyobujana.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie terwille van Mij zijn leven verliest, zal het vinden.
Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.
He who finds his life will lose it, and he who loses his life because of me will find it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.
He who has the desire to keep his life will have it taken from him, and he who gives up his life because of me will have it given back to him.
Whoever finds his life, will lose it. And whoever will have lost his life because of me, shall find it.
He that finds his life shall lose it, and he who has lost his life for my sake shall find it.
He that findeth his life, shall lose it: and he that shall lose his life for me, shall find it.
The one ‘finding’ his life will lose it, and the one ‘losing’ his life for my sake will find it.
If you try to save your life, you will lose it, but if you lose your life because of me you will save it.
He that will finde his life, shall lose it: and he that loseth his life for my sake, shall finde it.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
He that finds his life shall lose it: and he that loses his life for my sake shall find it.
He that finds his life shall lose it: and he that loses his life for my sake shall find it.
"He who has saved his life shall lose it; and he who has lost his life for my sake shall find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
Whoever seeks his life will lose it; and whoever loses his life for my sake will find it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
The person who has found their life will lose it, while the person who, for my sake, has lost their life will find it.
The person who has found their life will lose it, while the person who, for my sake, has lost their life will find it.
He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it.
He that hath found his life, shall lose it, —and, he that hath lost his life, for my sake, shall find it.
The [one] having found the life of him will lose it and the [one] having lost the life of him on account of Me will find it.
the/this/who to find/meet the/this/who soul it/s/he to destroy it/s/he and the/this/who to destroy the/this/who soul it/s/he because of of me to find/meet it/s/he
People who [deny that they believe in me in order to escape being killed] will not live [with God eternally] [MET], but people who [confess that they believe in] me and, [as a result are] killed, will live [with God eternally] [MET].”
He who has found his life will lose it, while he who, for my sake, has lost his life shall find it.
He that fyndeth hys lyfe shall lose it: and he that losith hys lyfe for my sake shall fynde it.
He who finds his life will lose it. But he who loses his life for my sake will find it.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake, shall find it.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
To save your life is to lose it, and to lose your life for my sake is to save it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
He who seeks his life will lose it; and he who loses his life for my sake will find it.
He that fyndith his lijf, shal lose it; and he that lesith his lijf for me, shal fynde it.
'He who found his life shall lose it, and he who lost his life for my sake shall find it.
Kiu trovas sian vivon, tiu ĝin perdos; kaj kiu perdas sian vivon pro mi, tiu ĝin trovos.
Joka löytää henkensä, hänen pitää sen hukuttaman, ja joka henkensä hukuttaa minun tähteni, hänen pitää sen löytämän.
Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
Wie zijn leven vindt zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Celui qui sauvera sa vie, la perdra; et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera.
Celui qui aura trouvé sa vie, la perdra; et celui qui aura perdu sa vie pour l’amour de moi, la trouvera.
Celui qui aura conservé sa vie, la perdra; mais celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi, la retrouvera.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Celui qui sauvera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera.
Celui qui aura conservé sa vie, la perdra; mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la retrouvera.
Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera.
«Sauver sa vie, c'est la perdre! Perdre sa vie à cause de moi, c’est la sauver!
Celui qui aura conservé sa vie la perdra; et celui qui aura perdu sa vie, à cause de moi, la retrouvera.
Wer sein Leben findet, der wird es verlieren; doch wer sein Leben mir zulieb verliert, der wird es finden.
Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.
Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden.
Wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen.
Wer 'sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird's finden.
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.
Wer seine Seele findet, der wird sie verlieren; und wer seine Seele verliert um Meinetwillen, der wird sie finden.
Wer seine Seele findet, der verliert sie, und wer seine Seele um meinetwillen verliert, der wird sie finden.
Yua n bua ki kubi o miali baa biani li. Ama yua n baa biani o miali kelima mini yaa po baa le li.
Yua kpaani k wan fie u miali u bu biani u miali. Ama yua luni u miali k dugn i n po u bu gua k la u miali.
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην
ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
જે પોતાનું જીવન બચાવે છે તે તેને ખોશે, મારે લીધે જે પોતાનું જીવન ગુમાવે છે તે તેને બચાવશે.
Moun k'ap chache asire lavi l' va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l' poutèt mwen va jwenn li ankò.
O ka mea malama i kona ola, e lilo no kona ola; aka, o ka mea haalele i kona ola no'u nei, e loaa ia ia ke ola.
המצא את נפשו יאבדנה והמאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה׃
जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा; और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा।
A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
Siasinoman a mangsapul iti biagna, mapukawnanto daytoy. Ngem siasinoman ti makapukaw iti biagna gapu kaniak masapulannanto daytoy.
Orang yang mempertahankan hidupnya, akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepada-Ku, akan mendapat hidupnya."
Uyu nuiduma upanga wa mihi ukulimilye, kululo uyu nuilimilya uupanga kunsoko ane wipantika.
Chi avrà trovata la vita sua la perderà; e chi avrà perduta la vita sua per cagion mia, la troverà.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Chi avrà trovato la vita sua la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per cagion mia, la troverà.
生命を得る者はこれを失ひ、我がために生命を失ふ者はこれを得べし。
自分の命を見いだす者はそれを失い,わたしのために自分の命を失う者はそれを見いだすだろう。
自分の命を得ている者はそれを失い、わたしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう。
自分のいのちを自分のものとした者はそれを失い、わたしのために自分のいのちを失った者は、それを自分のものとします。
己が生命を保つ人は之を失ひ、我為に生命を失ふ人は之を保たん。
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು; ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು.
Omwene unu alyenda okuyenja obhulame alibhubhusha. Nawe unu alibhusha obhulame ingulu yani alibhubhona.
Ula uveikhuvupokha uwumi vei ula uveikhuwambuncha uwumi savuli yango leino vei uywa avupokhile uwumi wa mwene.
Muene j'haibetakulonda maisha ibetakughaj'hasya. Lakini muene j'haibetakughaj'hasya maisha kwa ndabha j'hangu ibetakughakabha.
자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라
El su suk in molela moul lal, ac fah tuhlac lukel; a el su tuhlac moul lal ke sripuk, fah konauk moul lal.
Kono yo sinyehelwa vuhalo vwa kwe vakeñi cangu, mwa vuwane.
Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.
Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animan suam propter me, inveniet eam.
Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animan suam propter me, inveniet eam.
Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.
qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam
Qui invenit animam suam, perdet illam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.
Kas savu dzīvību atrod, tam tā zudīs, un kam Manis dēļ dzīvība zūd, tas to atradīs.
Izay mamonjy ny ainy no hamery azy; ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy.
തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും; എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും.
जो आपला जीव मिळवतो तो त्यास गमवील पण जो माझ्याकरिता आपला जीव गमावतो तो त्यास मिळवील.
Mundu apinga kulama gwangali ngulupalila nne, akakola gumi gwa pitipiti, ikabheje shakunde bhulagwa kwa ligongo lya ngulupalila nne, shakole gumi gwa pitipiti.
မိ​မိ​အ​သက်​လုံ​ခြုံ​မှု​ရ​ရှိ​ရန်​ကြိုး​ပမ်း​သူ သည်​အ​သက်​ဆုံး​ရှုံး​ရ​လိမ့်​မည်။ ငါ့​အ​တွက် အ​သက်​ဆုံး​ရှုံး​သူ​သည်​မိ​မိ​အ​သက်​လုံ​ခြုံ မှု​ရ​ရှိ​လိမ့်​မည်။
မိမိအသက်ကို တွေ့သောသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ ငါ့ကြောင့် မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကား အသက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။
Ko te tangata i whiwhi ki te ora e mate ano ia: a, kite mate tetahi mona i whakaaro ki ahau, ka whiwhi ano ia ki te ora.
Lowo othola impilo yakhe uzalahlekelwa yiyo; lolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola.
Lakini ywalowa abeya maisha kwaajili yango alowa kugapata.
जसले आफ्नो जीवन भेट्टाउँछ, उसले त्यो गुमाउनेछ । तर जसले मेरो खतिर आफ्नो जीवन गुमाउँछ, उसले जीवन पाउनेछ ।
Den som finner sitt liv, skal miste det, og den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
Den som vinn livet sitt, skal missa det, og den som misser livet for mi skuld, skal vinna det.
ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ, ସେ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ।”
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।
هر‌که جان خود را دریابد، آن راهلاک سازد و هر‌که جان خود را بخاطر من هلاک کرد، آن را خواهد دریافت.
Me pan diar maur, i me pan katia sang, a me kasela maur a pweki ngai, i me pan diarada.
Me pan diar maur, i me pan katia jan, a me kajela maur a pweki nai, i me pan diarada.
Kto by znalazł duszę swoję, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
Quem achar sua vida a perderá; e quem, por causa de mim, perder sua vida, a achará.
Quem achar a sua vida perdel-a-ha; e quem perder a sua vida por amor de mim achal-a-ha.
Quem achar a sua vida perde-la-á; e quem perder a sua vida por amor de mim acha-la-á.
Qualquer pessoa que [nega que crê em mim para que outros] não a matem não viverá [com Deus eternamente] [MET], mas qualquer pessoa que [confessar que crê em] mim e como resultado outros a matarem, viverá [com Deus eternamente] [MET].
Atahori mana sad'ia mate huu ana tungga Au, dei fo ana hambu nasod'a nakandoo no Lamatua'. Te atahori mana nau' a nasod'a soa' neu' a aon, dei fo masod'an, mopo hendi' e neu' ena!”
Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.
Uwene wayiwhanza ukhalo ayihugatezya. Ila uwene wayitezya ukhalo kwa ajili yane ayihwuwaga.
Који чува душу своју, изгубиће је; а који изгуби душу своју мене ради, наћи ће је.
Koji èuva dušu svoju, izgubiæe je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naæi æe je.
Anowana mweya wake acharasikirwa nawo; asi anorasikirwa nemweya wake nekuda kwangu achauwana.
Обретый душу свою погубит ю: а иже погубит душу свою Мене ради, обрящет ю.
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.
Kdor življenje svoje najde, izgubil ga bo; in kdor življenje svoje izgubí za voljo mene, našel ga bo.
Kan naftiisa helaa waa lumin doonaa, oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa.
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Si tratan de salvar su vida, la perderán, pero si pierden su vida por causa de mí, la salvarán.
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
El que hallare su vida, la perderá: y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará.
Al que tiene el deseo de guardar su vida, le será quitada, y al que entregue su vida por mí la hallará.
Yeye atakayetafuta maisha atayapoteza. Lakini yeye atakayepoteza maisha kwa ajili yangu atayapata.
Anayeyashikilia maisha yake, atayapoteza; lakini anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu, atayapata.
Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. --
Hvilken som finner sitt lif, han skall borttappa det; och hvilken som borttappar sitt lif, för mina skull, han skall finna det.
Ang nakasusumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon.
Ang naghahanap ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng buhay nang dahil sa akin ay makahahanap nito.
தன் ஜீவனைக் காக்கிறவன் அதை இழந்துபோவான்; என்னிமித்தம் தன் ஜீவனை இழந்துபோகிறவன் அதைக் காப்பான்.
తన ప్రాణం దక్కించుకొనేవాడు దాన్ని పోగొట్టుకొంటాడు. నా కోసం తన ప్రాణం పోగొట్టుకొనేవాడు దాన్ని దక్కించుకుంటాడు.
Ko ia ʻoku kalofaki ʻene moʻui, ʻe mole ia ʻiate ia: ka ko ia ʻoku mole ʻene moʻui koeʻuhi ko au, ʻe maʻu ʻe ia ia.
Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.
Хто душу свою́ зберігає, той погубить її, хто ж за Ме́не погубить душу свою́, — той зна́йде її.
Хто б знайшов душу свою, погубить її; а хто б згубив душу свою задля мене, знайде її.
जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा; और जो कोई मेरी ख़ातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा।”
ئۆز ھاياتىنى ئايايدىغان كىشى ئۇنىڭدىن مەھرۇم بولىدۇ؛ مەن ئۈچۈن ئۆز ھاياتىدىن مەھرۇم بولغان كىشى ئۇنىڭغا ئېرىشىدۇ.
Өз һаятини аяйдиған киши униңдин мәһрум болиду; мән үчүн өз һаятидин мәһрум болған киши униңға еришиду.
Öz hayatini ayaydighan kishi uningdin mehrum bolidu; men üchün öz hayatidin mehrum bolghan kishi uninggha érishidu.
Ɵz ⱨayatini ayaydiƣan kixi uningdin mǝⱨrum bolidu; mǝn üqün ɵz ⱨayatidin mǝⱨrum bolƣan kixi uningƣa erixidu.
Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.
Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.
Umuunhu juno ilonda uluo kupoka uvwumi vwake, ujuo ikwambusia, neke umuunhu juno ikwambusia uvwumi vwake vwimila une, ujuo iliiva nu vwumi uvwa kuvusika kusila.” juno
Verse Count = 196

< Matthew 10:39 >