< Genesis 46:33 >

It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
Kur Faraoni do t’ju thërrasë dhe do t’ju thotë: “Me ç’punë merreni?”, ju do t’i përgjigjeni:
فَيَكُونُ إِذَا دَعَاكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَالَ: مَا صِنَاعَتُكُمْ؟
فَإِذَا دَعَاكُمْ وَسَأَلَكُمْ: مَا حِرْفَتُكُمْ؟
Արդ, եթէ փարաւոնը կանչի ձեզ ու հարցնի, թէ՝ «Ի՞նչ է ձեր գործը»,
তাতে ফৰৌণে যেতিয়া তোমালোকক মাতি সুধিব, ‘আপোনালোকে কি কাম কৰে?’
Firon sizi çağırıb “Nə işin sahibisiniz?” deyə soruşsa,
Felou da dilima misa: ne sia: sea, amola dilima dili adi hawa: hamosa adole ba: sea,
তাতে ফরৌণ তোমাদেরকে ডেকে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, “তোমাদের ব্যবসা কি?”
ফরৌণ যখন তোমাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, ‘তোমাদের পেশা কী?’
И когато ви повика Фараон и попита: Какво ви е занятието?
Moabot ang higayon, sa dihang tawgon kamo sa Paraon ug pangutan-on, “Unsa man ang inyong trabaho?”
Ug mahitabo kong si Faraon magatawag kaninyo ug magaingon siya: Unsa ba ang inyong pangita sa kinabuhi?
Tsono Farao akakuyitanani nakufunsani kuti, ‘Kodi mumagwira ntchito yanji?’
Faro mah kawk moe, tih tok maw na sak o? tiah na dueng nahaeloe,
Te vaengah Pharaoh loh nangmih n'uen tih, 'Na bibi balae,’ a ti ni.
Te vaengah Pharaoh loh nangmih n'uen tih, ‘Na bibi balae,’ a ti ni.
Ahin Pharaoh in nahin hou teng ule nahin doh dingu ahin, “Nangma hohi ipi na natoh ji uham ahin ti ding ahi.
Faro ni na kaw awh teh, bang thaw maw ouk na tawk awh na tet pouh pawiteh,
等法老召你们的时候,问你们说:‘你们以何事为业?’
等法老召你們的時候,問你們說:『你們以何事為業?』
所以,當法郎召見你們,問你們有何職業時,
Tako, kad vas faraon pozove i zapita: 'Čime se bavite?'
A když by povolal vás Farao, a řekl: Jaký jest obchod váš?
A když by povolal vás Farao, a řekl: Jaký jest obchod váš?
Når så Farao lader eder kalde og spørger eder, hvad I er,
Og det skal ske, naar Farao kalder ad eder, og han siger: Hvad er eders Haandtering?
Naar saa Farao lader eder kalde og spørger eder, hvad I er,
Ka Farao oluongou kendo openjou ni, ‘Utiyo angʼo?’
Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?
Wanneer Farao u dus ontbiedt en u vraagt, wat uw beroep is,
Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal roepen, en zeggen: Wat is uw hantering?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
When Pharaoh summons you and asks, ‘What is your occupation?’
Now when Pharaoh sends for you and says, What is your business?
If then Pharao call you, and say to you, What is you occupation?
If then Pharao call you, and say to you, What is you occupation?
And when he will call you and will say, ‘What is your work?’
And it shall come to pass that when Pharaoh shall call you and say, What is your occupation?
And when he shall call you, and shall say: What is your occupation?
When Pharaoh calls for you and asks you, ‘What work do you do?’
And if Pharaoh call you, and aske you, What is your trade?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say: What is your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What [is] your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
If then Pharao call you, and say to you, What is you occupation?
And it shall come to pass, if Pharaoh should have you called, and say, What is your occupation?
And it has come to pass, when Pharaoh calls for you and has said, What [are] your works?
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
And it will come to pass, when Pharaoh summons you and says, 'What is your occupation?'
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
So shall it come to pass, when Pharaoh shall call for you, —and shall say—What is your occupation?
And it will be that he will summon you Pharaoh and he will say what? [are] work your.
and to be for to call: call to to/for you Pharaoh and to say what? deed: work your
When the king summons you and asks, ‘What work do you do?’
Yf Pharao call you and axe you what youre occupation
It will come about, when Pharaoh calls you and asks, 'What is your occupation?'
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What [is] your occupation?
And it shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation?
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
It will happen, when Pharaoh summons you, and will say, ‘What is your occupation?’
And whanne Farao schal clepe you, and schal seie, What is youre werk?
'And it hath come to pass when Pharaoh calleth for you, and hath said, What [are] your works?
Kaj se Faraono vin alvokos, kaj diros: Kio estas via okupo?
Eya ta ne Farao yɔ mi, eye wòbia be dɔ ka miewɔna hã la,
Koska siis Pharao kutsuu teitä ja sanoo: mikä teidän virkanne on?
Kun siis farao kutsuu teidät eteensä ja kysyy: 'Mikä teidän ammattinne on?'
Et quand Pharaon vous appellera et dira: Quelle est votre occupation?
Lorsque Pharaon vous convoquera et dira: « Quelle est votre profession?
Et il arrivera que lorsque le Pharaon vous appellera et vous dira: Quelle est votre occupation?
Or il arrivera que Pharaon vous fera appeler, et vous dira: Quel est votre métier?
Lors donc qu’il vous appellera et demandera: Quelle est votre occupation?
Et quand Pharaon vous appellera, et dira:
Et quand Pharaon vous appellera et dira: Quelle est votre occupation?
Et quand Pharaon vous fera appeler, et dira: Quel est votre métier?
S'il arrive donc que Pharaon vous interpelle et vous dise:
Lors donc que le Pharaon vous appellera et vous dira: Quel est votre labeur?
Maintenant, lorsque Pharaon vous mandera et dira: ‘Quelles sont vos occupations?’
Wenn euch nun Pharao rufen läßt und spricht: 'Was ist euer Gewerbe?',
Und geschieht es, daß der Pharao euch ruft und spricht: Was ist eure Hantierung?
Und geschieht es, daß der Pharao euch ruft und spricht: Was ist eure Hantierung?
Wenn euch nun der Pharao rufen läßt und fragt: Welches ist euer Beruf?
Wenn euch nun Pharao wird rufen und sagen: Was ist eure Nahrung?
Wenn euch nun Pharao wird rufen und sagen: Was ist eure Nahrung?
Wenn euch dann der Pharao rufen läßt und euch fragt: ›Was ist euer Gewerbe?‹,
Wenn euch dann der Pharao rufen läßt und euch fragt: Was treibt ihr?
Und wenn es geschieht, daß Pharao euch ruft und sagt: Was ist euer Tun?
Na rĩrĩa Firaũni arĩmwĩta na amũũrie atĩrĩ, “Inyuĩ mũrutaga wĩra ũrĩkũ?”
Εάν λοιπόν σας καλέση ο Φαραώ και είπη, Ποίον το επιτήδευμά σας;
ἐὰν οὖν καλέσῃ ὑμᾶς Φαραω καὶ εἴπῃ ὑμῖν τί τὸ ἔργον ὑμῶν ἐστιν
અને એમ થશે કે, જયારે ફારુન તમને બોલાવે અને તમને પૂછે, તમારો વ્યવસાય શો છે?’
Lè farawon an va rele nou pou mande nou ki metye nou,
“Lè Farawon rele nou e di: ‘Kisa nou fè kòm metye.’
Sa’ad da Fir’auna ya kira ku ciki, ya yi tambaya, ‘Mece ce sana’arku?’
A hiki i ka wa e hea mai ai o Parao ia oukou, a e ninau mai, Heaha ka oukou oihana?
והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
וְהָיָ֕ה כִּֽי־יִקְרָ֥א לָכֶ֖ם פַּרְעֹ֑ה וְאָמַ֖ר מַה־מַּעֲשֵׂיכֶֽם׃
וְהָיָה כִּֽי־יִקְרָא לָכֶם פַּרְעֹה וְאָמַר מַה־מַּעֲשֵׂיכֶֽם׃
והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם׃
וְהָיָה כִּֽי־יִקְרָא לָכֶם פַּרְעֹה וְאָמַר מַה־מַּעֲשֵׂיכֶֽם׃
וְהָיָ֕ה כִּֽי־יִקְרָ֥א לָכֶ֖ם פַּרְעֹ֑ה וְאָמַ֖ר מַה־מַּעֲשֵׂיכֶֽם׃
जब फ़िरौन तुम को बुलाकर पूछे, ‘तुम्हारा उद्यम क्या है?’
योसेफ़ ने अपने पिता एवं भाइयों से कहा कि अगर फ़रोह आप लोगों से पूछे, ‘आप लोग क्या करते हैं?’
S ha majd a Faraó hivat titeket és azt kérdi: Mi a ti életmódotok?
És lesz, ha hivat benneteket Fáraó és mondja: mi a foglalkozásotok?
Ya mere, ọ bụrụ na Fero akpọ unu jụọ unu ajụjụ sị, ‘Gịnị bụ ọrụ aka unu?’
Mapasamakto nga inton paayabannakayo ti Faraon ket damagenna, 'Ania ti trabahoyo?'
Jika raja memanggil kalian dan menanyakan pekerjaanmu,
Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya: Apakah pekerjaanmu?
Apabila raja bertanya, ‘Apa pekerjaan kalian,’
Ora, s'egli avviene che Faraone vi chiami, e vi dica: Qual'è il vostro mestiere? dite:
Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà: Qual è il vostro mestiere?,
E quando Faraone vi farà chiamare e vi dirà: Qual è la vostra occupazione? risponderete:
パロもし汝等を召て汝等の業は何なるやと問ことあらば
もしパロがあなたがたを召して、『あなたがたの職業は何か』と言われたら、
パロもし汝等を召て汝等の業は何なるやと問ことあらば
hanugeno'ma Fero'ma nankna eri'za eneriza vahere huno'ma tamantahima kenigeta,
ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು.
ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬು ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ,
바로가 당신들을 불러서 너희의 업이 무엇이냐 묻거든
바로가 당신들을 불러서 너희의 업이 무엇이냐? 묻거든
Ke tokosra el ac pangon komtal nu yorol ac siyuk lah orekma fuka lomtal,
ئینجا ئەگەر فیرعەون بانگی کردن و گوتی:”کارتان چییە؟“
Cumque vocaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum?
Cumque vocaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum?
Cumque vocaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum?
Cumque vocaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum?
cumque vocaverit vos et dixerit quod est opus vestrum
Cumque vocaverit vos, et dixerit: Quod est opus vestrum?
Kad nu Faraons jūs aicinās un jautās, kas ir jūsu amats?
Tango Faraon akobenga bino mpe akotuna bino: « Bosalaka mosala nini? »
Kale Falaawo bw’abayita n’ababuuza nti, ‘Mukola mulimu ki?’
Ary raha hiantso anareo Farao ka hanao hoe: Inona no raharaha fanaonareo?
Ie koiha’ i Parò manao ty hoe, Inom-bao ty tolon-draha’ areo?
അതുകൊണ്ട് ഫറവോൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ച്: ‘നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്ത്?’ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ:
അതുകൊണ്ടു ഫറവോൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു: നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്തു എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ:
ഫറവോൻ നിങ്ങളെ അകത്തേക്കു വിളിച്ച് ‘നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ എന്താണ്?’ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ
जेव्हा फारो राजा तुम्हास बोलावून विचारील, ‘तुम्ही काय काम धंदा करता?’
ဖာ​ရော​ဘု​ရင်​က​သင်​တို့​ကို​ဆင့်​ခေါ်​၍ သင်​တို့​၏​အ​လုပ်​အ​ကိုင်​ကို​မေး​လျှင်၊-
နောက်တခါ သင်တို့ကို ဖါရောမင်းခေါ်၍ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ လုပ်ဆောင်တတ်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊
နောက် တခါ သင် တို့ကို ဖါရော မင်းခေါ် ၍ သင် တို့သည် အဘယ်သို့ လုပ်ဆောင် တတ်သနည်းဟုမေး တော်မူလျှင်၊
A, ka karanga a Parao i a koutou, ka mea, He aha ta koutou mahi?
Nxa uFaro angalibiza alibuze athi, ‘Umsebenzi wenu ngowani?’
Njalo kuzakuthi lapho uFaro elibiza esithi: Iyini imisebenzi yenu?
जब फारोले तपाईंहरूलाई बोलाएर ‘तिमीहरूका कामधन्‍दा के हो?’ भनी सोध्‍छन्,
Og når Farao kaller eder til sig og sier: Hvad er eders levevei?
Når so Farao kallar dykk til seg og spør: «Kva hev de til liveveg?»
ତହିଁରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ?’ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ,
Yoo Faraʼoon ofitti isin waamee, ‘Hojiin keessan maal?’ jedhee isin gaafate,
ਜਦ ਫ਼ਿਰਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
و چون فرعون شما را بطلبد و گوید: “کسب شما چیست؟”
پس اگر فرعون از شما بپرسد که شغل شما چیست،
A tak gdy was przyzowie Farao, i spyta: Czem się bawicie?
A gdy wezwie was faraon i zapyta: Czym się zajmujecie?
E quando Faraó vos chamar e disser: qual é vosso ofício?
Quando pois acontecer que Pharaó vos chamar, e disser: Qual é vosso negocio?
Quando pois acontecer que faraó vos chamar, e disser: Qual é vosso negócio?
Acontecerá, quando o Faraó o convocar, e dirá: “Qual é a sua ocupação?
Ши, кынд вэ ва кема Фараон ши вэ ва ынтреба: ‘Ку че вэ ынделетничиць?’,
Mete ma maneꞌ a noꞌe hei, ma natane ue-tatao mara saa,
Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше?
А кад вас Фараон дозове, рећи ће вам: Какву радњу радите?
A kad vas Faraon dozove, reæi æe vam: kakvu radnju radite?
Pamunodanwa naFaro uye akakubvunzai achiti, ‘Basa renyu ndereiko?’
аще убо призовет вас фараон и речет вам: что дело ваше есть?
In zgodilo se bo, ko vas bo faraon poklical in vam rekel: ›Kaj je vaš poklic?‹
Markii Fircoon idiin yeedho, oo idinku yidhaahdo, Shuqulkiinnu waa maxay?
Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?
“Cuando el Faraón los llame y les pregunte: ‘¿Qué trabajo hacen ustedes?’
Sucederá que cuando el Faraón os llame y os diga: “¿A qué os dedicáis?
Cuando Faraón los llame y les pregunte: ¿Cuál es su oficio?
Y cuando el Faraón os llamare y preguntare: ¿Cuál es vuestra ocupación?
Y cuando Faraón os llamare, y dijere: ¿Qué es vuestro oficio?
Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?
Cuando Faraón te llame y pregunte: ¿Cuál es tu ocupación?
Itakuwa, Farao atakapowaita na kuwauliza, 'Kazi yenu ni ipi?'
Farao atakapowaita na kuwaulizeni, ‘Kazi yenu ni nini?’
När sedan Farao kallar eder till sig och frågar: 'Vad är edert yrke?',
Då nu Pharao varder eder kallandes, och säger: Hvad är edar handel?
När sedan Farao kallar eder till sig och frågar: 'Vad är edert yrke?',
At mangyayaring, pagka tatawagin kayo ni Faraon, at sasabihin, Ano ang inyong hanapbuhay?
Darating ang oras, kapag tinawag at tinanong kayo ng Paraon, 'Ano ang inyong hanap-buhay?'
பார்வோன் உங்களை அழைத்து, உங்களுடைய தொழில் என்ன என்று கேட்டால்,
பார்வோன் உங்களைக் கூப்பிட்டு, ‘உங்கள் தொழில் என்ன?’ என்று கேட்கும்போது,
కాబట్టి ఫరో మిమ్మల్ని పిలిపించి, ‘మీ వృత్తి ఏంటి?’ అని అడిగితే
Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻoka ui ʻa Felo kiate kimoutolu, ʻo ne fehuʻi pe ko e hā ʻa hoʻomou faiva;
Firavun sizi çağırıp da, ‘Ne iş yaparsınız?’ diye sorarsa,
Sɛ Farao frɛ mo, na obisa mo se, ‘Adwuma bɛn na moyɛ a,’
Sɛ Farao frɛ mo, na ɔbisa mo sɛ, ‘Adwuma bɛn na moyɛ a,’
І станеться, коли покличе вас фараон і скаже: Яке ваше зайняття?
तब जब फ़िर'औन तुम को बुला कर पूछे कि तुम्हारा पेशा क्या है?
شۇنداق بولىدۇكى، پىرەۋن سىلەرنى چاقىرىدۇ؛ شۇ چاغدا ئۇ سىلەردىن: «نېمە ئوقىتىڭلار بار؟» دەپ سورىسا،
Шундақ болидуки, Пирәвн силәрни чақириду; шу чағда у силәрдин: «Немә оқитиңлар бар?» дәп сориса,
Shundaq boliduki, Pirewn silerni chaqiridu; shu chaghda u silerdin: «Néme oqitinglar bar?» dep sorisa,
Xundaⱪ boliduki, Pirǝwn silǝrni qaⱪiridu; xu qaƣda u silǝrdin: «Nemǝ oⱪitinglar bar?» dǝp sorisa,
Và khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề chi?
Và khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề chi?
Vậy, khi nào vua gọi và hỏi các anh: ‘Các ngươi làm nghề gì?’
Nígbà tí Farao bá pè yín wọlé tí ó sí béèrè irú iṣẹ́ tí ẹ ń ṣe,
Verse Count = 214

< Genesis 46:33 >