< Psaltaren 8 >

1 För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen! 2 Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige. 3 När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett, 4 vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. 5 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 6 Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter: 7 får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur, 8 fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar. 9 HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!

< Psaltaren 8 >