< Psaltaren 6 >

1 För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse. 2 Var mig nådig, HERRE, ty jag försmäktar; hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. 3 Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge? 4 Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. 5 Ty i döden tänker man icke på dig; vem tackar dig i dödsriket? (Sheol h7585) 6 Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar. 7 Av sorg är mitt öga förmörkat; det har åldrats för alla mina ovänners skull. 8 Viken bort ifrån mig, alla I ogärningsmän; ty HERREN har hört min högljudda gråt. 9 HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN. 10 Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.

< Psaltaren 6 >