< Psaltaren 62 >

1 För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning. 2 Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla. 3 Huru länge viljen I rasa mot denne man, samfällt slå honom ned, såsom vore han en lutande vägg, en sönderbräckt mur? 4 De rådslå allenast om att stöta honom ned från hans höjd, de hava behag till lögn; med munnen välsigna de, men i sitt innersta förbanna de. (Sela) 5 Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp. 6 Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla. 7 Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 8 Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. (Sela) 9 Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans. 10 Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå. 11 En gång har Gud sagt det, ja, två gånger har jag hört det, att hos Gud är makten; 12 och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

< Psaltaren 62 >