< Psaltaren 61 >

1 För sångmästaren, till strängaspel; av David. Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön. 2 Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög. 3 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. 4 Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. (Sela) 5 Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel. 6 Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte. 7 Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom. 8 Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.

< Psaltaren 61 >