< Psaltaren 3 >

1 En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom. HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig. 2 Många säga om mig: "Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud." 3 Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud. 4 Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. (Sela) 5 Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig. 6 Jag fruktar icke för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring. 7 Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud; ty du slår alla mina fiender på kinden, du krossar de ogudaktigas tänder. 8 Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. (Sela)

< Psaltaren 3 >