< Psaltaren 150 >

1 Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste. 2 Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet 3 Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. 4 Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. 5 Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. 6 Allt vad anda har love HERREN. Halleluja!

< Psaltaren 150 >