< Psaltaren 149 >

1 Halleluja! Sjungen till HERRENS ära en ny sång, hans lov i de frommas församling. 2 Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung. 3 Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom. 4 Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. 5 De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger. 6 Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, 7 för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan, 8 för att binda deras konungar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor, 9 för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!

< Psaltaren 149 >