< Psaltaren 15 >

1 En psalm av David. HERRE, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? 2 Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat; 3 den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa; 4 den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta HERREN; den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed; 5 den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.

< Psaltaren 15 >