< Psaltaren 12 >

1 För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David. Fräls, HERRE; ty de fromma äro borta, de trogna äro försvunna ifrån människors barn. 2 De tala lögn, den ene med den andre; med hala läppar tala de, och med dubbelt hjärta. 3 HERREN utrote alla hala läppar, den tunga som talar stora ord, 4 dem som säga: "Genom vår tunga äro vi starka, våra läppar stå oss bi; vem är herre över oss?" 5 "Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp", säger HERREN; "jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter." 6 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. 7 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall beskydda dem för detta släkte evinnerligen. 8 Ty runt omkring dem vandra de ogudaktiga, då nu uselheten är rådande bland människors barn.

< Psaltaren 12 >