< Psaltaren 1 >

1 Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta, 2 utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt. 3 Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl. 4 Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför. 5 Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling. 6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

< Psaltaren 1 >