< איוב 7 >

הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ וכימי שכיר ימיו 1
כעבד ישאף-צל וכשכיר יקוה פעלו 2
כן הנחלתי לי ירחי-שוא ולילות עמל מנו-לי 3
אם-שכבתי-- ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים עדי-נשף 4
לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר עורי רגע וימאס 5
ימי קלו מני-ארג ויכלו באפס תקוה 6
זכר כי-רוח חיי לא-תשוב עיני לראות טוב 7
לא-תשורני עין ראי עיניך בי ואינני 8
כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה (Sheol h7585) 9
לא-ישוב עוד לביתו ולא-יכירנו עוד מקמו 10
גם-אני לא אחשך-פי אדברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי 11
הים-אני אם-תנין כי-תשים עלי משמר 12
כי-אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי 13
וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני 14
ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי 15
מאסתי לא-לעלם אחיה חדל ממני כי-הבל ימי 16
מה-אנוש כי תגדלנו וכי-תשית אליו לבך 17
ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו 18
כמה לא-תשעה ממני לא-תרפני עד-בלעי רקי 19
חטאתי מה אפעל לך-- נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא 20
ומה לא-תשא פשעי-- ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני 21

< איוב 7 >