< איוב 8 >

ויען בלדד השוחי ויאמר 1
עד-אן תמלל-אלה ורוח כביר אמרי-פיך 2
האל יעות משפט ואם-שדי יעות-צדק 3
אם-בניך חטאו-לו וישלחם ביד-פשעם 4
אם-אתה תשחר אל-אל ואל-שדי תתחנן 5
אם-זך וישר אתה כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך 6
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד 7
כי-שאל-נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם 8
כי-תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי-ארץ 9
הלא-הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים 10
היגאה-גמא בלא בצה ישגה-אחו בלי-מים 11
עדנו באבו לא יקטף ולפני כל-חציר ייבש 12
כן--ארחות כל-שכחי אל ותקות חנף תאבד 13
אשר-יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו 14
ישען על-ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום 15
רטב הוא לפני-שמש ועל גנתו ינקתו תצא 16
על-גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה 17
אם-יבלענו ממקמו וכחש בו לא ראיתיך 18
הן-הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו 19
הן-אל לא ימאס-תם ולא-יחזיק ביד-מרעים 20
עד-ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה 21
שנאיך ילבשו-בשת ואהל רשעים איננו 22