Romans 7:11

for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
Sepse mëkati, duke gjetur rastin me anë të urdhërit, më mashtrojë dhe me anë të tij më vrau.
Kulapi na yiru kubi nan nyan Uduka kurusuzu, nkoni na molii kitenen uduke.
لِأَنَّ ٱلْخَطِيَّةَ، وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ، خَدَعَتْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي.
فَإِنَّ الْخَطِيئَةَ، إِذِ اسْتَغَلَّتِ الْوَصِيَّةَ، خَدَعَتْنِي وَقَتَلَتْنِي بِهَا.
ܚܛܝܬܐ ܓܝܪ ܒܥܠܬܐ ܕܐܫܟܚܬ ܠܗ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܐܛܥܝܬܢܝ ܘܒܗ ܩܛܠܬܢܝ
Որովհետեւ մեղքը՝ պատուիրանէն առիթ առնելով՝ խաբեց զիս, եւ սպաննեց անով:
কিয়নো পাপে ছল পাই, সেই আজ্ঞাৰ যোগেদি মোক ভুলায় আৰু তাৰ দ্বাৰাই ই মোক বধ কৰিলে।
Çünki günah o əmrin vasitəsilə fürsət tapıb məni azdırdı və onunla məni öldürdü.
Ecen bekatuac occasione harturic, seducitu nau manamenduaz eta harçaz hil vkan nau.
কারণ পাপ সুযোগ নিয়ে আদেশের মাধ্যমে আমাকে প্রতারণা করল এবং সেই আদেশ দিয়েই আমাকে হত্যা করল।
Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея.
Kay ang sala nagkuha sa kahigayonan pinaagi sa kasugoan ug naglimbong kanako. Pinaagi sa kasugoan kini nagpatay kanako.
ᎠᏍᎦᏂᏰᏃ ᎤᎵᏁᏨ ᎬᏗᏍᎬ ᎠᎩᎶᏄᎮᎸᎩ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎠᎩᎯᏍᏔᏅᎩ.
Zaehaih mah kaalok nuiah atue kahoih to lak moe, kai to ang ling; to kaalok mah kai ang hum.
Tholhnah tah olpaek neh a rhoidoeng tih kai n'hoilae phoeiah n'ngawn.
Ikawtih thawlhnaak ing awipeek awh tha lo nawh kai ce ni thai na nawh, anaa awi ing ni him hy.
Banghangziam cile mawna in thukham beal in hunpha la a, hong theam hi, taciang hong that hi.
Chuche thupeh ho chu chonset’in thuneinan aneiyin chule eilhem lhatai. Hichechun, thupeh chu amangin eithattai.
因为罪趁着机会,就借着诫命引诱我,并且杀了我。
因為罪趁着機會, 就藉着誡命引誘我,並且殺了我。
⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.
ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲄⲀⲢ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲀϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲞⲐⲂⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ.
Doista grijeh, uhvativši priliku, zapovijeđu me zavede, njome me i ubi.
Nebo hřích, vzav příčinu skrze to přikázaní, podvedl mne, a skrze ně zabil.
thi idet Synden fik Anledning, forførte den mig ved Budet og dræbte mig ved det.
Nkambo chibi chakabweza mwenya kwindila mumalayilile alimwi akandena. Kwindila mumalayilile chakandijeya.
De zonde maakte gebruik van het gebod; zij heeft mij verleid, en mij gedood door het gebod.
Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.
For sin, having taken opportunity through the commandment, deceived me, and by it killed me.
for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, finding occasion, through the commandment beguiled me, and through it slew me.
For I was tricked and put to death by sin, which took its chance through the law.
For sin, receiving an opportunity through the commandment, seduced me, and, through the law, sin killed me.
for sin, getting a point of attack by the commandment, deceived me, and by it slew [me].
For sin, taking occasion by the commandment, seduced me, and by it killed me.
Because the sin, grasping an opportunity through the commandment, completely deceived me, and used it to ‘kill’ me.
because sin found a way through the commandment to deceive me, and used the commandment to kill me!
For sinne tooke occasion by the commandement, and deceiued me, and thereby slewe me.
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew [me].
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
For sin, when it had gained a vantage-ground through the commandment, beguiled me, and through it slew me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, taking the opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me.
sin took advantage of the Commandment to deceive me, and used it to bring about my death.
sin took advantage of the Commandment to deceive me, and used it to bring about my death.
for sin, finding occasion, through the commandment beguiled me, and through it slew me.
For, sin, —taking occasion—through the commandment, completely deceived me and, through it, slew me:
The for sin, an occasion having taken by the commandment, deceived me, and by it put [me] to death.
the/this/who for sin opportunity to take through/because of the/this/who commandment to deceive I/we and through/because of it/s/he to kill
[My desire to] sin found a way [PRS] to deceive me [by making me think wrongly that] I could keep [on sinning and at the same time obey] those laws [enough so that I would live eternally], and [thus it] caused me to be separated from God [PRS].
Sin took advantage of the Commandment to deceive me, and used it to bring about my Death.
For synne toke occasion by the meanes of the comaundement and so disceaved me and by the selfe commaundement slewe we.
For sin took the opportunity through the commandment and deceived me. Through the commandment it killed me.
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew [me].
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
For sin seized the advantage, and by means of the Commandment it completely deceived me, and also put me to death.
for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
for sin, finding occasion through the commandment, deceived me, and through it killed me.
For synne, thorouy occasioun takun bi the comaundement, disceyuede me, and bi that it slow me.
for the sin, having received an opportunity, through the command, did deceive me, and through it did slay [me];
ĉar la peko, trovinte pretekston, per la ordono min trompis, kaj per ĝi min mortigis.
Sillä synti, joka otti tilan käskystä, petti minun ja tappoi sen kautta.
Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.
Want de zonde, die door het gebod aanleiding nam, heeft mij verleid en er mij door gedood.
Car le péché, saisissant l'occasion qu'offrait le commandement, m'a séduit et par lui m'a donné la mort.
Car le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui me tua.
Car le péché prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a mis à mort.
Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir.
Le Péché, en effet, ayant saisi l'occasion, m'a séduit par le commandement, et m'a donné la mort par ce commandement même.
Car le péché, prenant occasion du commandement m'a séduit, et par lui m'a fait mourir.
car le péché saisissant l'occasion m'a trompé par le moyen du commandement, et m'a fait mourir par son moyen.
Oui, le péché a saisi l'occasion du commandement, m'a séduit et m'a tué par ce commandement même.
Car le péché, ayant saisi l'occasion, m'a séduit par le commandement même, et par lui m'a fait mourir.
Die Sünde hatte im Gebot ja einen Anlaß; sie hatte mich getäuscht und mich dadurch gemordet.
Denn die Sünde, durch das Gebot Anlaß nehmend, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe.
Denn die Sünde, durch das Gebot Anlaß nehmend, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe.
die Sünde benutzte das Gebot, mich durch dasselbe zu betrügen und zu töten.
Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbige Gebot.
Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot.
Denn die Sünde ward veranlaßt durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe.
Ti tuonbiadi den ba u sanu kelima li balimaama po ki boandinni ki kpa nni.
Ki dugni, ti biidi la o sanu lan kani, ki tugi m ñɔmaama ki bɔndn nni k n kpe li ñɔmaama po.
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δια αυτης απεκτεινεν
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι’ αὐτῆς ἀπέκτεινεν.
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέ με, καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀπέκτεινεν.
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με, καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀπέκτεινεν·
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν
ἡ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι’ αὐτῆς ἀπέκτεινεν.
કેમ કે પાપે, પ્રસંગ મળવાથી, આજ્ઞાથી મને છેતર્યો અને તે દ્વારા મને મારી નાખ્યો.
Peche a pwofite okazyon an, li twonpe m' ak kòmandman an. Se konsa, li fè mwen mouri ak tout kòmandman an.
No ka mea, loaa ae la i ka hewa ka wa maopopo ma ke kauoha, ua puni au ia ia a ua make au ia ia ma ia mea.
כי מצא החטא סבה במצוה להתעות אתי ויהרגני על ידה׃
क्योंकि पाप ने अवसर पा कर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला।
Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
Ta innala ti basol ti gundaway babaen iti bilin ket inallilawnak. Babaen iti bilin, pinataynak.
Karena melalui hukum agama itu, dosa mengambil kesempatan menipu dan membunuh saya.
Kunsoko imilandu aihoile lyoma lilago hangi ikankonga. Kukiila ilago nilanso ikambulaga.
Perciocchè il peccato, presa occasione per lo comandamento, m'ingannò, e per quello [mi] uccise.
Il peccato infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte.
Perché il peccato, còlta l’occasione, per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno; e, per mezzo d’esso, m’uccise.
これ罪は機に乘じ誡命によりて我を欺き、かつ之によりて我を殺せり。
なぜなら、罪は戒めによって機会を捕え、わたしを欺き、戒めによってわたしを殺したからである。
それは、戒めによって機会を捕えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。
蓋罪は掟の機會に乗じて我を惑はし、且之を以て我を殺せり。
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಪವು ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು; ಆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು.
Kulwo kubha echibhibhi chabhwene omwanya mu chilagilo chilya na nichinjingajiga. okulabha ku chilagilo chilya, chanyitile.
Ulwakhuva imbivi nchapeviwe akhavalelo pa lulagero ulwa vudesi. Ukhugendela ululagero, nafwile.
Kwa ndabha dhambi jhakabhili naafasi kwa jhela amri na jhanikofili. Kup'etela amri jhela, jhanikhomili.
죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라
Ma koluk konauk pacl wo lal, ac el orekmakin ma sap sac in kiapweyula ac uniyuwi.
Mukuti chive chibawani chibaka mumulao, imi chibanichengeleli. Kakuya chamulao chibanihayi.
Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
nam peccatum occasione accepta per mandatum seduxit me et per illud occidit
Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
Jo grēks caur bausli pamodināts mani ir pievīlis un caur to pašu nokāvis.
Fa io didy io dia nentin’ ny ota namitaka sy nahafaty ahy.
പാപത്തിന് കല്പനയിലൂടെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് എന്നെ ചതിക്കയും, അത് കൽപ്പനയിലൂടെ എന്നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.
पण पापाने आज्ञेची संधी घेतली आणि मला फसवले व तिच्या योगे ठार मारले.
Pabha yambi shikakoleje mashili kwa ligongo lya shalia jila, gushindembile nimulaga.
အ​ပြစ်​တရား​သည်​အ​ခွင့်​ရ​ကာ​ပ​ညတ်​တော် အား​ဖြင့် ငါ့​ကို​လှည့်​စား​၍​ငါ့​အား​သေ​စေ ၏။
အပြစ်တရားသည်ပညတ်တရားအားဖြင့် အခွင့်ရလျှင်၊ ငါ့ကို လှည့်ဖြား၍ ထိုတရားအားဖြင့် ငါ့ကို သတ်လေ၏။
Ka mau te hara ki tenei, ka whakawai hoki i ahau i runga i te kupu whakahau, nana ahau i mate ai.
ngoba isono, sizuze ithuba ngomthetho, sangikhohlisa, sangibulala ngawo.
Kwa mana sambi yapatike nafasi kwa yelu amri na yatigonga pitya mulo mu'amri yatimbulaga.
किनकि पापले यी आज्ञाद्वारा मौका छोप्यो र मलाई छल गर्‍यो । नियमहरूद्वारा यसले मलाई मार्‍यो ।
for synden tok anledning av budet og dåret og drepte mig ved det.
for syndi tok tilføre av bodet og dåra og drap meg ved det.
କାରଣ ପାପ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ପୁଣି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବଧ କଲା ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।
زیراگناه از حکم فرصت یافته، مرا فریب داد و به آن مرا کشت.
Pwe dip kadiarok kidar kusoned liapai ia dar, ap kame ia lar.
Pwe dip kadiarok kidar kujoned liapai ia dar, ap kame ia lar.
Gdyż grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zawiódł mię i przez nie zabił mię.
Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie [mnie] zabił.
Pois o pecado, aproveitando o mandamento, me enganou, e por ele me matou.
Porque o peccado, tomando occasião pelo mandamento, me enganou, e por elle me matou.
Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou.
Meu desejo de pecar descobriu uma maneira de me enganar, levando-me a pensar que, por ter obedecido a lei, eu seria capaz de viver eternamente, e consequentemente fez com que eu ficasse separado de Deus.
Hohoro-lalane' naa, mema' natud'u d'ala masod'a ndoo-tetu'. Te huu hambu de'ulaka' mana nasod'a sia rala ngga, au tipu-laka ala bali' ao ngga, de du'a ae, au bisa malole' o Lamatua' sad'i au tao tungga Hohoro-lalanen. Boe ma, ona' Hohoro-lalane' naa mana tao losa Lamatua' melumud'u au, ma nda nau na'ab'ue no au sa.
потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.
Hwa huje embibhi yapete enufwa si hwela eamuli nantele yahopeye. Ashilile hwela eamuli, yangojile.
Јер грех узевши почетак кроз заповест превари ме, и уби ме њоме.
Jer grijeh uzevši poèetak kroz zapovijest prevari me, i ubi me njome.
nokuti chivi, chawana mukana nemurairo, chakandinyengera chikandiuraya nawo.
грех бо вину прием заповедию, прельсти мя, и тою умертви мя.
Kajti greh, ki [si] jemlje priložnost po zapovedi, me je zavedel in me po njej usmrtil.
Kajti greh, dobivši priložnost z zapovedjo, ukanil me je in ž njo umoril.
Waayo, dembigu, isagoo wakhti helay, ayuu amarka igu khiyaaneeyey, wuuna igu dilay.
porque el pecado, habida ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató.
porque el pecado encontró su camino a través del mandamiento para engañarme, y lo usó para matarme.
Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató.
Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató.
Porque el pecado, tomando ocasion, me engañó por el mandamiento, y por él [me] mató,
Porque fui engañado y crucificado por el pecado, que se aprovechó de la ley.
Kwa maana dhambi ilipata nafasi kwa ile amri na ikanidanganya. Kupitia ile amri, iliniua.
Maana, dhambi ilichukua fursa iliyopatiwa na amri hiyo, ikanidanganya na kuniua.
ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det.
Ty synden tog tillfälle af budordet, och besvek mig, och drap mig dermed.
Sapagka't ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako.
Sapagkat kinuha ng kasalanan ang pagkakataon sa pamamagitan ng kautusan at nilinlang ako. Sa pamamagitan ng kautusan, pinatay ako ng kasalanan.
பாவமானது கட்டளையினாலே வாய்ப்பைப்பெற்று, என்னை ஏமாற்றியது, அதினாலே என்னைக் கொன்றது.
ఎందుకంటే పాపం ఆజ్ఞను ఆధారంగా చేసుకుని మోసం చేసి నన్ను చంపింది.
He ko e angahala, ʻi heʻene meʻa ngāueʻaki ʻae fekau, ne kākaaʻi au, pea ne tāmateʻi ʻaki au.
Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı, buyruk aracılığıyla beni öldürdü.
бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене, і нею вмертвив.
Гріх бо, узявшись через заповідь, обманив мене, і нею вбив мене.
क्यूँकि गुनाह ने मौक़ा पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिए से मुझे मार भी डाला।
چۈنكى گۇناھ قانۇننىڭ ئەمرى بىلەن ھۇجۇم پۇرسىتىنى تېپىپ، مېنى ئازدۇردى ۋە ئەمر ئارقىلىق مېنى ئۆلتۈردى.
Чүнки гуна қанунниң әмри билән һуҗум пурситини тепип, мени аздурди вә әмир арқилиқ мени өлтүрди.
Chünki gunah qanunning emri bilen hujum pursitini tépip, méni azdurdi we emr arqiliq méni öltürdi.
Qünki gunaⱨ ⱪanunning ǝmri bilǝn ⱨujum pursitini tepip, meni azdurdi wǝ ǝmr arⱪiliⱪ meni ɵltürdi.
Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết.
Vì tội lỗi đã nhơn dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhơn đó làm cho tôi chết.
ulwakuva isambi jilyapatile inafasi ku lulaghilo lula lukanisyangagha. kukilila ululaghilo lula lukanibuda.
Verse Count = 190