Romans 10:17

So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Besimi, pra, vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë.
Bara nani, uyinnu sa uyennu din dasu kiti lanzu, tutun ulanzu ligbula Kirsti
إِذًا ٱلْإِيمَانُ بِٱلْخَبَرِ، وَٱلْخَبَرُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ.
إِذاً، الإِيمَانُ نَتِيجَةُ السَّمَاعِ، وَالسَّمَاعُ هُوَ مِنَ التَّبْشِيرِ بِكَلِمَةِ الْمَسِيحِ!
ܡܟܝܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܡܫܡܥ ܐܕܢܐ ܗܝ ܘܡܫܡܥ ܐܕܢܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ
Ուրեմն հաւատքը կու գայ լսելէն, ու լսելը՝ Աստուծոյ խօսքէն:
এতেকে শ্ৰৱণৰ দ্বাৰাই বিশ্বাস আৰু খ্ৰীষ্টৰ বাক্যৰ দ্বাৰাইহে শ্ৰৱণ হয়।
Beləliklə, iman eşitməkdən, eşitmək də Məsihin kəlamı vasitəsilə yaranır.
Beraz fedea ençutetic da: eta ençutea Iaincoaren hitzaz.
সুতরাং বিশ্বাস আসে শোনার মাধ্যমে এবং শোনা খ্রীষ্টের বাক্যর মাধ্যমে হয়।
И тъй, вярването е от слушане, а слушането
Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw, ug sa pagpaminaw sa pulong ni Cristo.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᏥᏄᏍᏗ ᎪᎯᏳᏗ ᎨᏒ ᎠᏛᎪᏗᏱ ᏗᏓᎴᎲᏍᎦ, ᎠᏛᎪᏗᏱᏃ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏤᎵ ᎧᏃᎮᏛ ᏗᏓᎴᎲᏍᎦ.
Tanghaih loe thaihhaih hoiah angzoh, thaihhaih loe Sithaw lok hoiah oh.
Te dongah tangnah tah hnavue lamloh, hnavue tah Khrih kah olka lamloh ha om.
Cangnaak taw awi zaaknaak awhkawng ni a law, awi taw Khrih ak awi zaaknaak awhkawng awm hy.
Tua ahikom upna sia zakna tungtawn in hong theng hi, taciang zakna sia Pathian kammal tungtawn in hong theng hi.
Hitichun, tahsan chu thujah a kon ahin, hichu Christa chung chang thu jah a kon ahi.
可见,信道是从听道来的,听道是从基督的话来的。
可見,信道是從聽道來的,聽道是從基督的話來的。
ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.
ϨⲀⲢⲀ ⲪⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ.
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží.
Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.
Aboobo lusyomo lulazwa kukumvwa, alimwi kumvwa ijwi lyaKkilisitu.
Het geloof ontstaat dus door de prediking; de prediking geschiedt krachtens opdracht van Christus.
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
So faith is from hearing, and hearing by the word of God.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So belief [cometh] of hearing, and hearing by the word of Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.
Therefore, faith is from hearing, and hearing is through the Word of Christ.
So faith then [is] by a report, but the report by God's word.
Faith then cometh by hearing; and hearing by the word of Christ.
So, the faith is from a message, and that message is by the Word of God.
Trusting in God comes from hearing—hearing the message of Christ.
Then faith is by hearing, and hearing by the worde of God.
So then faith [cometh] by hearing, and hearing by the word of God.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So faith comes from a message heard, and the message comes from the teaching of Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Meshikha.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Messiah.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of Messiah.
And so we gather, faith is a result of teaching, and the teaching comes in the message of Christ.
And so we gather, faith is a result of teaching, and the teaching comes in the message of Christ.
So belief [cometh] of hearing, and hearing by the word of Christ.
Hence, our faith, cometh by something heard, and, that which is heard, through a declaration of Christ.
So (the) faith [is] from hearing, (the) and hearing through declaration (* of Christ. *NA~TR)
therefore the/this/who: faith out from hearing the/this/who then hearing through/because of declaration (* Christ *NA~TR)
So then, [I tell you that people] are believing [in Christ] as a result of hearing [the message about him], and people are hearing [the message] as a result of [people] preaching [about] Christ!
And so we gather, faith is a result of teaching, and the teaching comes in the Message of Christ.
So then fayth cometh by hearynge and hearynge cometh by the worde of God.
So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.
So then, faith [cometh] by hearing, and hearing by the word of God.
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
And this proves that faith comes from a Message heard, and that the Message comes through its having been spoken by Christ.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Therfor feith is of heryng, but heryng bi the word of Crist.
so then the faith [is] by a report, and the report through a saying of God,
La fido venas do per aŭdado, kaj aŭdado per la vorto de Kristo.
Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta.
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Zoo is dan het geloof uit hetgeen gehoord wordt, en hetgeen gehoord wordt is door het woord van Christus.
Ainsi la foi vient de la prédication entendue, et la prédication se fait par la parole de Dieu.
Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu.
La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par la parole de Dieu.
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ.
Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend par l'ordre de Dieu.
La foi vient donc de ce qu'on entend; et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu.
Ainsi donc la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend résulte de la parole de Christ.
Donc, la foi se produit après qu'on a entendu, et l'on entend quand la parole de Christ est prêchée.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend; et l'on entend, lorsque la parole de Christ est prêchée.
So kommt der Glaube aus dem Hören; was aber gehört wird, kommt durch das Wort Christi.
Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes [Nach and. Les.: Christi] Wort.
Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Also der Glaube kommt aus der Kunde, die Kunde aber durch Christus' Wort.
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes.
So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes.
Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Worte Gottes.
Lanwani li dandanli ña tin gba yaala ya kane, tin gba yaala mo tie KILISITI maama.
Ti dudugdi ña o nilo ń gbadi yaali kani i. Ban gbia yaali mo nan ña Kiristu maama kani i.
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ.
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
Ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Θεοῦ.
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος χριστοῦ.
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος χριστου
αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ.
આમ, સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તનાં વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે,
Konsa, se lè ou tande mesaj la ou vin gen konfyans. Mesaj la, se pawòl Kris la y'ap anonse.
No ia hoi, ma ka lohe ana ka manaoio, a ma ka olelo a ke Akua ka lohe ana.
לכן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דבר אלהים׃
इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है।
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
Ngarud, agtaud ti pammati manipud iti panagdengdengngeg, ken panagdengdengngeg iti sasao ni Cristo.
Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus.
Kululo uhuili wiza kunsoko nukija kukiila lukani lang'wa Kilisto.
La fede adunque [è] dall'udito, e l'udito [è] per la parola di Dio.
La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo.
Così la fede vien dall’udire e l’udire si ha per mezzo della parola di Cristo.
斯く信仰は聞くにより、聞くはキリストの言による。
斯く信仰は聞くにより、聞くはキリストの言による。
そのように、信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです。
然れば信仰は聞くより起り、聞くはキリストの御言を以てす。
ಆದಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.
Kwibhyo okwikilisha okuja okulubhana no kungwa, no kungwa kwo Musango gwa Kristo.
Ulwedekhe lukhuja ukhuhumila mulimenyu lya Klisite.
Efyo imani jhihida kuhomelana ni kup'el'eka ni kup'el'eka kwa lilobhi lya Kristu.
그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라
Ke ma inge, mwet uh elos lulalfongi ke elos lohng mwe fahkak, ac mwe fahkak uh pa kas in luti ke Christ.
Linu intumelo iza cha kuzuwa, imi ni kuzuwa cha linzwii lya Kirisite.
Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.
Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.
Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.
Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.
ergo fides ex auditu auditus autem per verbum Christi
Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.
Tad nu ticība ir no sludināšanas, un sludināšana caur Dieva vārdu.
Koa ny finoana dia avy amin’ ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ ny tenin’ i Kristy.
ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു.
तर मग ऐकण्यामुळे विश्वास होतो आणि ख्रिस्ताच्या वचनामुळे ऐकणे होते.
Bhai ngulupai shiumilo shakwe ni kupilikana, kwa ngani ja lilobhe lya a Kilishitu.
သို့​ဖြစ်​၍​နှုတ်​က​ပတ်​တ​ရား​တော်​ကို​ကြား နာ​ခြင်း​ကြောင့်​ယုံ​ကြ​၏။ ခ​ရစ်​တော်​အ​ကြောင်း ဟော​ပြော​ခြင်း​ကြောင့်​နှုတ်​က​ပတ်​တ​ရား​တော် ကို​ကြား​နာ​ရ​၏။
သို့ဖြစ်၍၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်း အားဖြင့်ဖြစ်၏။ ကြားနာခြင်းသည်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်အားဖြင့် ဖြစ်၏။
Ina, na te rongo te whakapono, a ko te rongo na te kupu a te Karaiti.
Ngakho ukholo luvela ekuzweni, lokuzwa ngelizwi likaNkulunkulu.
kwa hiyo imani iicha bada yo yowa, na yowa kwa likowe lya Kirisitu.
त्यसकारण, विश्‍वास सुनाइबाट आउँछ, र सुनाइ ख्रीष्‍टको वचनद्वारा आउँछ ।
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;
So kjem då trui av høyring, men høyringi ved Kristi ord.
ଅତଏବ, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ।
ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
Ari, poson kin pwili sang padak, a padak kin pwili sang masan en Kot.
Ari, pojon kin pwili jan padak, a padak kin pwili jan majan en Kot.
Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.
Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.
Portanto, a fé [vem] pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Portanto, as pessoas estão crendo, sim, em Cristo como resultado de ouvirem a mensagem sobre ele, e as pessoas estão de fato ouvindo a mensagem como resultado de alguém pregar sobre Cristo!
Dad'i mete ma nau tamahere neu Lamatualain, na, musi rena Ded'ea-o'olan dei. Ma mete ma ata nau rena Lamatua' hehelu-fufulin, na, musi rena so'al Kristus dei.
Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Huje ulweteho luhweza afumilane natejezye na hwovye hwizu elya Kilisiti.
Тако, дакле, вера бива од проповедања, а проповедање речју Божијом.
Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje rijeèju Božijom.
Naizvozvo rutendo rwunobva mukunzwa, nekunzwa neshoko raMwari.
Темже убо вера от слуха, слух же глаголголом Божиим.
Tako potem vera prihaja po poslušanju in poslušanje po Božji besedi.
Tako je vera od slišanja, a slišanje po besedi Božjej.
Haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa maqlidda, maqlidduna waxay ku timaadaa ereyga Masiixa.
Luego la fe es por el oír; y el oído, por la palabra del Cristo.
Creer en Dios viene de oír, de oír el mensaje de Cristo.
Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Luego la fe es por el oir; y el oir por la palabra de Dios.
Luego la fé es por el oir; y el oir por la palabra de Dios.
Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo.
Hivyo imani huja kutokana na kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo.
Hivyo basi, imani inatokana na kuusikiliza ujumbe, na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo.
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.
Så är tron af predikanen; men predikanen genom Guds ord.
Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.
Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at pakikinig sa salita ni Cristo.
எனவே, விசுவாசம் கேட்பதினாலே வரும், தேவனுடைய வசனத்தைக் கேட்பதினாலே விசுவாசம் வரும்.
కాబట్టి వినడం ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది. వినడం క్రీస్తు గురించిన మాట ద్వారా కలుగుతుంది.
Ko ia, ʻoku mei he fanongo ʻae tui, mo e fanongo mei he folofola ʻae ʻOtua.
Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове.
Тим же то віра (приходить) через слуханнє, слуханнє ж через слово Боже.
पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से।
شۇڭا ئېتىقاد خەۋەرنى ئاڭلاشتىن كېلىدۇ ۋە شۇ خەۋەر مەسىھ توغرۇلۇق سۆزدە ئاڭلىتىلىدۇ.
Шуңа етиқат хәвәрни аңлаштин келиду вә шу хәвәр Мәсиһ тоғрилиқ сөздә аңлитилиду.
Shunga étiqad xewerni anglashtin kélidu we shu xewer Mesih toghruluq sözde anglitilidu.
Xunga etiⱪad hǝwǝrni anglaxtin kelidu wǝ xu hǝwǝr Mǝsiⱨ toƣruluⱪ sɵzdǝ anglitilidu.
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng.
pe lino ulwitiko lukwisa kuhumulanilana na kupulika, na kupulika ku lisio lwa Kilisite.
Verse Count = 190