Revelation 17:18

The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
Dhe gruaja që pe është qyteti i madh, që mbretëron mbi mbretëritë e dheut”.
Uwane na uyene, kipin kidyawari na kidi tigo kitene nago nyii vat.”
وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي لَهَا مُلْكٌ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ».
أَمَّا هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا، فَهِيَ الْمَدِينَةُ الْعُظْمَى الَّتِي تَحْكُمُ مُلُوكَ الأَرْضِ».
ܘܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܚܙܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܡܠܟܝܗ ܕܐܪܥܐ
Եւ կինը՝ որ տեսար, այն մեծ քաղաքն է՝ որ կը թագաւորէ երկրի թագաւորներուն վրայ»:
তুমি যি মহিলাক দেখিলা, তাই পৃথিৱীৰ ৰজা সকলৰ ওপৰত ৰাজত্ব পোৱা সেই মহা-নগৰ।
Gördüyün qadın da yer üzünün padşahları üzərində padşahlıq edən böyük şəhərdir».
Eta ikussi vkan duän emaztea duc Ciuitate handi hura ceinec baitu bere resumá lurreco reguén gainean.
আর তুমি যে স্ত্রীলোককে দেখেছিলে সে হলো সেই নাম করা শহর যে পৃথিবীর রাজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করছে।
И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.
Ang babaye nga nakita mo mao ang bantogan nga siyudad nga gimandoan sa mga hari sa kalibotan.”
ᎠᎨᏴᏃ Ꮎ ᏥᎪᏩᏘᏍᎬᎩ ᎾᏍᎩ Ꮎ ᎡᏆ ᎦᏚᎲ ᎦᏛᎦ, ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ ᎡᎶᎯ ᎠᏁᎲ ᎤᎬᏫᏳᏌᏕᎩ ᏥᎩ.
Na hnuk ih nongpata loe long nui siangpahrangnawk ukkung kalen vangpui to ni, tiah ang naa.
Huta na hmuh te khaw diklai manghai rhoek soah poengnah aka khueh kho puei ni “a ti.
Nu na huh cetaw khawmdek sangpahrangkhqi ak ukkung khawk bau ni,” ni tina hy.
Na mu nupi nu sia leitung kumpi te a uk khuapi a hihi, hong ci hi.
Chule hiche numeinu nangman gaova namu hi, vannoi lengho chunga vaipoa khopi chu ahi.
你所看见的那女人就是管辖地上众王的大城。”
你所看見的那女人就是管轄地上眾王的大城。」
ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϯ ⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ
ⲞⲨⲞϨ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ϮⲚⲒϢϮ ⲘⲂⲀⲔⲒ ⲦⲈ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲤ ⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ.
Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.”
A žena, kteroužs viděl, jest město to veliké, kteréž má království nad králi země.
Og Kvinden, som du så, er den store Stad, som har Herredømme over Jordens Konger.
Mwanakazi nguwabona nidolopo pati eliya lilanguzu zyakwendelezya atala abami banyika.”
De Vrouw, die ge gezien hebt, is de grote stad, die heerschappij voert over de koningen der aarde.
En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.
And the woman whom thou saw is the great city having reign over the kings of the earth.
The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
And the woman whom thou sawest is the great city, which reigneth over the kings of the earth.
And the woman whom you saw is the great town, which is ruling over the kings of the earth.
And the woman that you saw is the great City, which holds a kingdom above that of the kings of the earth.”
And the woman which thou sawest is the great city, which has kingship over the kings of the earth.
And the woman which thou sawest, is the great city, which hath kingdom over the kings of the earth.
Now the woman whom you saw is the great city that holds rulership over the kings of the earth.
The woman you saw is the great city which rules over the kings of the earth.”
And that woman which thou sawest, is that great citie, which reigneth ouer the kings of ye earth.
And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.
And the woman which you saw is that great city, which reigns over the kings of the earth.
And the woman which you saw is that great city, which reigns over the kings of the earth.
The woman whom you saw is the great city which holds sway over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city, which reigns over the kings of the earth."
As for the woman whom you saw, she is the great city that holds sway over all the kings of the earth.’
As for the woman whom you saw, she is the great city that holds sway over all the kings of the earth.’
And the woman whom thou sawest is the great city, which reigneth over the kings of the earth.
And, the woman whom thou sawest, is the great city, which hath sovereignty over the kings of the earth.
And the woman whom you saw is the city (the) great, which is having kingship over the kings of the earth.
and the/this/who: woman which: know to be the/this/who city the/this/who great the/this/who to have/be kingdom upon/to/against the/this/who king the/this/who: soil
The prostitute that you saw [represents] the very evil city [whose leaders] [MTY] rule over the kings of the earth.”
As for the woman whom you saw, she is the great city that holds sway over all the kings of the earth.'
And the woman which thou sawest ys that gret cyte which raigneth over the kynges of the erth.
The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth.”
And the woman whom thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.
And the woman whom thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.
And the woman whom you have seen is the great city which has kingly power over the kings of the earth."
The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
The woman whom you saw is the great city which reigns over the kings of the earth.”
And the womman whom thou hast seyn, is the greet citee, that hath kingdom on kyngis of the erthe.
and the woman that thou didst see is the great city that is having reign over the kings of the land.'
Kaj la virino, kiun vi vidis, estas la granda urbo, kiu havas reĝecon super la reĝoj de la tero.
Ja vaimo, jonka sinä näit, on suuri kaupunki, jolla on valta maan kuningasten ylitse.
Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus."
En de vrouw die gij gezien hebt is de groote stad die de regeering heeft over de koningen der aarde.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. "
Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande Cité, qui a son règne sur les Rois de la terre.
Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.
Quant à la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui possède l'empire sur les rois de la terre.»
Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre.
Et la femme que tu as vue est la grande ville, qui possède la royauté sur les rois de la terre. »
Et la femme que tu as vue est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre.
Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, qui exerce la royauté sur les rois de la terre.
Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige der Erde."
Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde.
Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde.
Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde.
Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden.
Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden.
Und das Weib, das du gesehen, ist die große Stadt, welche das Reich hat über die Könige der Erde.
Han laa ya pua yeni tie ya dociamu n die ki tinga badiba kuli.
ŋan la ya pua yeni, tie u dogciamu yu n diedi ki tinga po badtieba kuli i.”
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
Καὶ ἡ γυνή, ἣν εἶδες, ἐστὶν ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες, ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
και η γυνη ην ειδες εστιν η πολις η μεγαλη η εχουσα βασιλειαν επι των βασιλεων της γης
καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.
જે સ્ત્રીને તેં જોઈ છે, તે તો જે મોટું શહેર દુનિયાના રાજાઓ પર રાજ કરે છે તે છે.
Pou fini, fanm ou te wè a, sè gwo lavil k'ap donminen sou tout wa ki sou latè yo.
A o ka wahine au i ike ai, oia ke kulanakauhale nui, e hooalii ana maluna o na'lii o ka honua.
והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה אשר היא נברת ממלכות הארץ׃
और वह स्त्री, जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है।”
És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.
Ti babai a nakitam ket ti naindaklan a siudad a mangiturturay kadagiti ari iti daga.
Wanita yang kaulihat itu ialah kota besar, yang memerintah raja-raja di bumi."
Umusungu uyu naumuine inge kesale nekikulu nuutemile muatemi amihe.
E la donna, che tu hai veduta, è la gran città, che ha il regno sopra i re della terra.
La donna che hai vista simboleggia la città grande, che regna su tutti i re della terra».
E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra.
なんぢの見し女は地の王たちを宰どる大なる都なり』
あなたの見たかの女は、地の王たちを支配する大いなる都のことである」。
あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことです。」
又汝が見し婦は、地上の國王を司る大都會なり、と。
ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಭೂರಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಮಹಾನಗರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.”
Omugasi ulya unu wabhwene ni musi gulya omunene gunu gutungule ingulu ya bhakama bhe Chalo.”
Undhala uola uvyuokhambwene vuvunchenghe vula uvuvaha uvuloleliwa na avankhuludheva avankhielungha.”
N'dala jhola jhaumbwene ndo mji bhola mbaha bhwawitawala panani pa bhafalme bha nchi.”
또 내가 본 바 여자는 땅의 임금들을 다스리는 큰 성이라 하더라
“Mutan se ma kom tuh liye ah, pa siti lulap se ma leumi tokosra lun faclu.”
Mwanaki yoba boni nji itolopo inkando iyendisa hewulu lya babusi bahansi.”
Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ.
Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ.
Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ.
Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ.
et mulier quam vidisti est civitas magna quae habet regnum super reges terrae
Et mulier, quam vidisti, est civitas magna, quae habet regnum super reges terrae.
Un tā sieva, ko tu esi redzējis, ir tā lielā pilsēta, kam ir tā valdība pār tiem ķēniņiem virs zemes.
Ary ravehivavy, ilay hitanao, dia tanàna lehibe, izay manjaka amin’ ny mpanjakan’ ny tany.
നീ കണ്ട സ്ത്രീയോ ഭൂരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ വാഴുന്ന മഹാനഗരം തന്നേ.
आणि जी स्त्री तुला दिसली ती पृथ्वीच्या राजांवर राज्य करणारी मोठी नगरी आहे.
“Na jwankongwe jugwammwene jula, ni shilambo shikulu shikwete ukulungwa kwa bhapalume bha pa shilambolyo.”
သင်​မြင်​ရ​သည့်​အ​မျိုး​သ​မီး​ကား​ကမ္ဘာ​ပေါ် ရှိ​ရှင်​ဘု​ရင်​တို့​ကို​အုပ်​စိုး​သည့်​မြို့​ကြီး​ဖြစ် သ​တည်း'' ဟု​ဆို​၏။
ယခုမြင်သော မိန်းမသည်လည်း၊ လောကီရှင်ဘုရင်တို့ကို အုပ်စိုးသော မြို့ကြီးဖြစ်သတည်းဟု ကောင်းကင်တမန် ပြောဆို၏။
Na, ko te wahine i kite na koe, ko te pai nui ia, kei a ia nei te kingitanga i runga i nga kingi o te ao.
Lowesifazana ombonileyo ungumuzi omkhulu olombuso phezu kwamakhosi omhlaba.
Yolo nnwawa wamweni nga mji wolo ubile nkolo wautawala nnani ya afalme ba nnema.”
तिमीले देखेको त्यो स्‍त्री पृथ्वीका राजाहरूमाथि शासन गर्ने महानगरी हो ।”
Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.
Og kvinna som du såg, er den store byen som hev kongeveldet yver kongarne på jordi.»
ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ଦେଖିଲ, ସେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
و زنی که دیدی، آن شهر عظیم است که بر پادشاهان جهان سلطنت می‌کند.»
Li o, me koe kilanger, iei kanim lapalap, me kakaun nanmarki kan nan sappa.
Li o, me koe kilaner, iei kanim lapalap, me kakaun nanmarki kan nan jappa.
A niewiasta, którąś widział, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi.
A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi.
E a mulher que tu viste é a grande cidade, que tem o reinado sobre os reis da terra.”
E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
A prostituta que você viu [representa ]a cidade muito iníqua [cujos líderes ][MTY] reinam sobre os reis da terra”.
Dad'i! Ina dala' fo mita' a, naeni kota manaseli' fo mana parenda basa mane' sia raefafo'.
Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
Ola oshe yalolile liboma igosi wautabhala pamwanya eyamwene ebhensi.”
И жена, коју си видео, јесте град велики, који има царство над царствима земаљским.
I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carevima zemaljskima.
Zvino mukadzi wawaona ndiro guta guru, rine umambo pamusoro pemadzimambo enyika.
И жена, юже видел еси, град есть великий, иже имать царство над цари земными.
Ženska pa, ki si jo videl, je to veliko mesto, ki kraljuje nad kralji zemlje.“
In žena, katero si videl, je mesto véliko, katero ima kraljestvo nad kralji zemljé.
Oo naagtii aad aragtayna waxa weeye magaalada weyn oo u talisa boqorrada dhulka.
Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra.
La mujer que viste es la gran ciudad, que gobierna sobre los reyes de la tierra”.
Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra.
Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra.
Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene [su] reino sobre los reyes de la tierra.
Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa utawalao juu ya wafalme wa nchi.”
“Na yule mwanamke uliyemwona ndio ule mji mkuu unaowatawala wafalme wa dunia.”
Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde över jordens konungar."
Och qvinnan, som du sett hafver, är den store staden, som rike hafver öfver jordenes Konungar.
At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan, na naghahari sa mga hari sa lupa.
Ang babaeng nakita mo ay ang dakilang lungsod na namumuno sa mga hari ng mundo.
நீ பார்த்த அந்தப் பெண் பூமியின் ராஜாக்கள்மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற மகா நகரமே என்றான்.
ఇక నువ్వు చూసిన ఆ స్త్రీ భూమిపై రాజులను పరిపాలిస్తున్న మహా నగరమే.
Pea ko e fefine naʻa ke mamata ki ai, ko e kolo lahi ko ia ia, ʻaia ʻoku ne puleʻi ʻae ngaahi tuʻi ʻo māmani.”
Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik süren büyük kenttir.”
А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними.
А жінка, котру ти бачив, се город великий, що має царство над царями земними.
और वो 'औरत जिसे तू ने देखा, वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है।”
سەن كۆرگەن ئايال يەر يۈزىدىكى پادىشاھلار ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان كاتتا شەھەردۇر، ــ دېدى.
Сән көргән аял йәр йүзидики падишалар үстидин һөкүмранлиқ қилидиған катта шәһәрдур, — деди.
Sen körgen ayal yer yüzidiki padishahlar üstidin hökümranliq qilidighan katta sheherdur, — dédi.
Sǝn kɵrgǝn ayal yǝr yüzidiki padixaⱨlar üstidin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan katta xǝⱨǝrdur, — dedi.
Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.
Người đờn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.
Umwanamama jula juno alyam'bwene lye likaja lila ilivaha lino litemile uvutua vwa iisi.”
Verse Count = 190