< Revelation 10:11 >

They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
Dhe ai më tha: “Të duhet përsëri të profetizosh mbi shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretër”.
Ntong tiwui woroi nenge, “Uma kuru usu anabae tutung gbas kitene nanit gbardang, timin, tilem nin nago.”
فَقَالَ لِي: «يَجِبُ أَنَّكَ تَتَنَبَّأُ أَيْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأُمَمٍ وَأَلْسِنَةٍ وَمُلُوكٍ كَثِيرِينَ».
وَقِيلَ لِي: «عَلَيْكَ أَنْ تَتَنَبَّأَ أَيْضاً بِشَأْنِ كَثِيرٍ مِنَ الشُّعُوبِ وَالأُمَمِ وَاللُّغَاتِ وَالْمُلُوكِ».
ܘܐܡܪ ܠܝ ܝܗܝܒ ܠܟ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܠܡܬܢܒܝܘ ܥܠ ܥܡܡܐ ܘܐܡܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܡܠܟܐ ܤܓܝܐܐ
Ան ալ ըսաւ ինծի. «Պէտք է որ դուն դարձեալ մարգարէանաս շատ ժողովուրդներու, ազգերու, լեզուներու եւ թագաւորներու մասին»:
পাছত মোক কোৱা হ’ল, “তুমি অনেক লোকৰ, সকলো জাতিৰ, ভাষাৰ আৰু অনেক ৰজাৰ বিষয়ে আকৌ ভাবোক্তি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব”।
Mənə belə də deyildi: «Sən gərək yenə də çoxlu xalq, millət, dil və padşah barədə peyğəmbərlik edəsən».
Orduan erran cieçadan, Prophetizatu behar drauec berriz anhitz populuri, eta genderi, eta mihiri, eta regueri.
তারপর আমাকে এই কথা বললেন, “তোমাকে আবার অনেক দেশ, জাতি, ভাষা ও রাজার বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে হবে।”
Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе.
Unya naay mga tingog nga miingon kanako, “Ikaw kinahanglan magtag-an pag-usab mahitungod sa daghang mga katawhan, kanasoran, mga pinulongan, ug mga kaharian.”
ᎯᎠᏃ ᎾᎩᏪᏎᎸᎩ, ᏔᎵᏁ ᏛᎭᏙᎴᎰᏏ ᎤᏂᏣᏘ ᎠᏂᎦᏔᎲᎢ, ᎠᎴ ᏑᎾᏓᎴᎩ ᎠᏁᎲ ᏴᏫ, ᎠᎴ ᏧᏓᎴᏅᏛ ᏗᏂᏬᏂᏍᎩ ᎨᏒ ᏴᏫ, ᎠᎴ ᏧᎾᏓᎴᏅᏛ ᎤᏂᎬᏫᏳᎯ.
To naah anih mah kai khaeah, Kanoih parai kaminawk, prae kaminawk, lok congca apae kaminawk hoi siangpahrangnawk khaeah lok na taphong let tih, tiah ang naa.
Te phoeiah kai taengah, “Pilnam rhoek ham khaw, namtom rhoek ham khaw, ol com ol cae ham khaw, manghai rhoek a yet ham khaw koep phong pah nang n'kuek,” a ti.
Cawh, Thlang khawzah, qamtawn, phynlum ingkaw sangpahrangkhqi venawh awi kqawn tlaih kawp ti,” ni tina hy.
Taciang ama in ka kung ah, minam tampi te, ngam tampi, kam nam tampi te le kumpi te mai ah thu na pualak kik tatak tu hi, hong ci hi.
Chuphat in keima eikiseipeh in, “Nangman mitampi ding, namtin dinga, paotin le lengho dinga gaova thu nasei tei ding ahije,” eiti.
天使对我说:“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”
天使對我說:「你必指着多民、多國、多方、多王再說預言。」
ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲗⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ
ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲔⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲖⲞⲖ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲢⲞ.
I rečeno mi je: “Treba da ponovno prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!”
I dí mi: Musíš opět prorokovati lidem, a národům, a jazykům, i králům mnohým.
Og man sagde til mig: Du bør igen profetere om mange Folk og Folkeslag og Tungemål og Konger.
Mpawo umwi wakati kulindime, “Weelede kusinsima lubo aatala abantu biingi, manyika, misyobo, alimwi a baami.”
En men zeide tot mij: Ge moet opnieuw gaan profeteren over volken, naties en talen, en over talrijke koningen!
En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen.
And he says to me, Thou must prophesy again against many peoples, and against nations and tongues and kings.
They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
And they say unto me, Thou must prophesy again over many peoples and nations and tongues and kings.
And they said to me, You are to give word again of what is coming in the future to the peoples and nations and languages and kings.
And he said to me, “It is necessary for you to prophesy again about many nations and peoples and languages and kings.”
And it was said to me, Thou must prophesy again as to peoples and nations and tongues and many kings.
And he said to me: Thou must prophesy again to many nations, and peoples, and tongues, and kings.
And he said to me, “You must prophesy again over many peoples, even over ethnic nations and languages and kings.”
I was told, “You must prophesy again regarding many peoples, nations, languages, and kings.”
And he said vnto me, Thou must prophecie againe among the people and nations, and tongues, and to many Kings.
And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.
And he said to me, You must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.
And he said unto me, You must prophesy again before many races and tribes, and nations, and tongues, and kings.
Then I was told, "You must prophesy again over many peoples and nations and tongues and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
They told me, "You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings."
And I was told – “You must prophesy again about men of many peoples, and nations, and languages, and about many kings.”
And I was told – ‘You must prophesy again about men of many peoples, and nations, and languages, and about many kings.’
And they say unto me, Thou must prophesy again over many peoples and nations and tongues and kings.
And they say unto me—It behoveth thee again to prophesy against peoples and nations and tongues, and many kings.
And (* they say *MtO) to me; It is necessary for you again to prophesy concerning peoples and (* concerning *O) nations and [concerning] tongues and [concerning] kings many.
and (* to say *MtO) I/we be necessary you again to prophesy upon/to/against a people and (* upon/to/against *O) Gentiles and tongue and king much
The one whose [voice spoke from heaven said to me], “You must (prophesy again/proclaim again what I will reveal to you) about many people-[groups], many nations, [speakers of] many languages [MTY], and many kings.”
And I was told — ‘You must prophesy again about men of many peoples, and nations, and languages, and about many kings.’
And he sayde vnto me: thou muste prophesy agayne amonge the people and nacions and tonges and to many kynges.
Then someone said to me, “You must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings.”
And he said to me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and languages, and kings.
And he said to me, Thou must prophesy again concerning many peoples, and nations, and tongues, and kings.
And a voice said to me, "You must prophesy yet further concerning peoples, nations, languages, and many kings."
They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
They told me, “You must prophesy again over many peoples, nations, languages, and kings.”
And he seide to me, It bihoueth thee eftsoone to prophesie to hethene men, and to puplis, and langagis, and to many kingis.
and he saith to me, 'It behoveth thee again to prophesy about peoples, and nations, and tongues, and kings — many.'
Kaj ili diris al mi: Vi devas denove profeti ĉe multaj popoloj kaj nacioj kaj lingvoj kaj reĝoj.
Ja hän sanoi minulle: taas tulee sinun propheteerata kansoille, ja pakanoille, ja kielille, ja monelle kuninkaalle.
Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista".
En hij zeide tot mij: gij zult wederom moeten profeteeren over vele volken, en natiën, en talen, en koningen.
Puis on me dit: " Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. "
Et il me fut dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et beaucoup de rois.
Alors il me dit: il faut que tu prophétises encore à plusieurs peuples, et [à plusieurs] nations, Langues et Rois.
Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois.
Et l’on me dit: «Il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples, des nations, des langues diverses et des rois en grand nombre.»
Alors il me dit: Il faut que tu prophétises encore, sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois.
Et ils me disent: « Il faut que tu prophétises derechef sur des peuples, et des nations, et des langues, et des rois nombreux. »
Et on me dit: «Il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de races, de langues et de rois.»
Puis on me dit: Il faut que tu prophétises encore au sujet de beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Man sagte mir: "Du mußt noch einmal prophezeien über Völker, Geschlechter, Sprachen und viele Könige."
Und es wurde mir gesagt: Du mußt wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.
Und es wurde mir gesagt: Du mußt wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.
Und sie sagten mir: du mußt wiederum weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige.
Und er sprach zu mir: Du mußt abermal weissagen den Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen.
Und er sprach zu mir: Du mußt abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen.
Und er spricht zu mir: Du mußt abermals weissagen über Völker und Völkerschaften und Zungen und viele Könige.
Lani bi den yedi nni: kali ŋan go pua sawali ya nibuoli n yaba po, leni ya diema, leni ya mabuoli, leni ya batieba n yaba po.
Ke bi yedi nni, “A go ba pua sawali, ki waani bi niba, i dogi, i nilanbuoli yeni bi badcianba diema boncianla nni.”
και λεγει μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και επι εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και επι εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
καὶ λέγουσίν μοι Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς.
και λεγει μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
Καὶ λέγει μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
και λεγει μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς.
και λεγουσιν μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
και λεγει μοι δει σε παλιν προφητευσαι επι λαοις και επι εθνεσιν και γλωσσαις και βασιλευσιν πολλοις
καὶ λέγουσίν μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἐπὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς.
પછી મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ઘણાં પ્રજાઓ, દેશો, ભાષાઓ તથા રાજાઓ વિષે તારે પ્રબોધ કરવો જોઈએ.’”
Apre sa, yo di mwen: Se pou ou fè konnen mesaj Bondye a ankò, mesaj ki pale sou anpil pèp, anpil nasyon, anpil lang ak anpil wa.
I mai la kela ia'u, E pono ia oe ke wanana hou aku, i na lahuikanaka, a me ko na aina, a me na olelo, a me na'lii he nui loa.
ויאמר אלי עליך לשוב להנבא עוד על עמים וגוים ולשנות ומלכים רבים׃
तब मुझसे यह कहा गया, “तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं, और राजाओं के विषय में फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी।”
És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.
Ket adda sumagmamano a timek nagkuna kaniak, “Masapul nga agipadtoka manen maipanggep kadagiti adu a tattao, kadagiti pagilian, kadagiti pagsasao, ken kadagiti ar-ari.”
Kemudian saya diperintahkan, "Sebarkanlah sekali lagi berita Allah tentang bangsa-bangsa, negara-negara, bahasa-bahasa, dan raja-raja."
Hangi induli ing'we yekambela, “Yekunonee utabili hange kuantu needu, mahe, ndogu niatemi”
Ed egli mi disse: Ei ti bisogna di nuovo profetizzare contro a molti popoli, e nazioni, e lingue, e re.
Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re».
E mi fu detto: Bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re.
また或 物われに言ふ『なんぢ再び多くの民・國・國語・王たちに就きて預言すべし』
その時、「あなたは、もう一度、多くの民族、国民、国語、王たちについて、預言せねばならない」と言う声がした。
そのとき、彼らは私に言った。「あなたは、もう一度、もろもろの民族、国民、国語、王たちについて預言しなければならない。」
又我に謂ふものあり、汝は多くの民族と國民と、國語と國王に就きて、再び預言せざるべからず、と。
ಅನಂತರ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಜೆ, ಜನ, ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ, ಅರಸರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
Okumala amakanisa agandi nigambwila ati, “Kukwiile okusoka lindi obhulagi okulubhana na bhanu bhafu, amaanga, jinyaika na abhalagi.”
Pu amamenyu maninie nghakhambula akhata, “Unonghile ukhunchova uvulanghuchi hange pavanu na pa khilunga na munjovele na muvankuludeva avingi.”
Kisha baadhi jha sauti syanijobhili, “Usilondeka kutabiri kabhele kuhusu bhanu bhamehele, mataifa, lugha, ni bhafalme.”
저가 내게 말하기를 `네가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라' 하더라
Na pusra se sifilpa fahk nu sik, “Kom enenu in sifilpa sulkakinelik kas lun God nu sin mutanfahl puspis, oayapa sruf, ac kain in kas, ac tokosra puspis.”
Linu zumwi chawamba kwangu, “uswanela kutanikiza hape kuamana ni bantu bangi, inkanda, mishobo ni malena.”
et dixit mihi: Oportet te iterum prophetare gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis.
et dixit mihi: Oportet te iterum prophetare gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis.
et dixit mihi: Oportet te iterum prophetare Gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis.
et dixit mihi: Oportet te iterum prophetare gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis.
et dicunt mihi oportet te iterum prophetare populis et gentibus et linguis et regibus multis
et dixit mihi: Oportet te iterum prophetare Gentibus, et populis, et linguis, et regibus multis.
Un viņš uz mani sacīja: tev būs atkal pasludināt nākošas lietas par daudz ļaudīm un tautām un valodām un ķēniņiem.
Ary nisy nilaza tamiko hoe: Tsy maintsy maminany indray ianao ny amin’ ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro.
അപ്പോൾ ആ ദൂതന്‍ എന്നോട്: നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളുടേയും ജാതികളുടേയും ഭാഷകളുടേയും രാജാക്കന്മാരുടേയും മുമ്പാകെ പ്രവചിക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
तेव्हा ते मला म्हणाले, अनेक लोक, राष्ट्रे, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे व राजे यांच्याविषयी तू पुन्हा संदेश दिला पाहिजे.
Kabhili nigumalanjilwe, “Nnapinjikwa kulondola kabhili, ga makabhila gamagwinji, na ga ilambo, na ga ibheleketi, na ga bhapalume bhabhagwinji!”
ထို​နောက်​ကောင်း​ကင်​တ​မန်​က``သင်​သည် များ​စွာ​သော​တိုင်း​နိုင်​ငံ​များ၊ ဘာ​သာ​စ​ကား အ​မျိုး​မျိုး​ပြော​ဆို​သော​လူ​မျိုး​များ၊ ရှင် ဘု​ရင်​များ​၏​အ​ကြောင်း​နှင့်​စပ်​လျဉ်း​သည့် ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဗျာ​ဒိတ်​တော်​ကို​နောက် တစ်​ဖန်​ဟော​ကြား​ရ​ဦး​မည်'' ဟု​ငါ့​အား ဆို​၏။
Verse not available
A ka mea mai ratou ki ahau, Me poropiti ano koe mo nga huihuinga tokomaha o nga tangata, o nga iwi, o nga reo, o nga kingi.
Yasisithi kimi: Kumele ukuthi uphinde uprofethe ebantwini lezizweni lezindimini lemakhosini amanengi.
Boka po baadhi ya malobe gati kunibakiya, “upalikwa tabiri kae kuhusu bandu bana mbone mataifa, lugha ni afalme.
अनि मलाई कसैले भन्यो, “धेरै मनिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूको बारेमा तिमीले फेरि अगमवाणी गर्नुपर्छ ।”
Og de sier til mig: Du skal atter spå om mange folk og ætter og tunger og konger.
Og dei segjer til meg: «Du skal atter spå um mange landslydar og folk og tungemål og kongar.»
ତତ୍ପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ, ଜାତି, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନର୍ବାର ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ହେବ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ!
و مرا گفت که «می‌باید تو اقوام وامت‌ها و زبانها و پادشاهان بسیار را نبوت کنی.»
A masani ong ia: Koe nok pil kokopada iran men liki kan, o aramas akan, o lokaia kan, o nanmarki toto.
A majani on ia: Koe nok pil kokopada iran men liki kan, o aramaj akan, o lokaia kan, o nanmarki toto.
I rzekł mi: Musisz zasię prorokować przed wielą ludzi i narodów, i języków, i królów.
I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami.
E ele me disse: “É necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis.”
E elle disse-me: Importa-te prophetizar outra vez a muitos povos, e nações, e linguas e reis.
E ele disse-me: Importa-te profetizar outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis.
Aquele cuja [voz falava do céu me disse]: “Você deve profetizar novamente sobre muitos [povos], muitas nações, [falantes de ]muitas línguas [MTY] e muitos reis”.
Boe ma, hambu esa denu au nae, “Musi muu mufad'e selu' saa fo Lamatualain nae tao sia raefafo'. Mufad'e saa mana nae dad'i neu basa mane' ra sia raefafo' ro atahori mia basa nusa', basa leo, no basa ded'eat ra.”
И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих.
Shesho zimo esauti zyambozyeze, “Ohwanziwa akuwe nantele afwatane abhantu abhinji, ensi, enjngo na amwene.”
И рече ми: Ваља ти опет пророковати народима и племенима и језицима и царевима многима.
I reèe mi: valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima.
Zvino akati kwandiri: Iwe unofanira kuporofitazve pamberi pevanhu nendudzi nendimi nemadzimambo mazhinji.
И рече ми: подобает ти паки пророчествовати в людех и во племенех, и во языцех и в царех мнозех.
In rekel mi je: „Ponovno moraš prerokovati pred mnogimi ljudmi, narodi, jeziki in kralji.“
In reče mi: Zopet moraš prerokovati pri ljudstvih in narodih in jezikih in kraljih mnogih.
Oo iyana waxay igu tidhi. Waa inaad mar kale wax ka sii sheegtid dad badan iyo quruumo badan iyo afaf badan iyo boqorro badan.
Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices referente a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes.
Y se me dijo: “Debes profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos”.
Y él me dijo: Necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes.
Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices á muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes.
Y él me dice: Necesario es que otra vez profetices á muchos pueblos, y gentes, y lenguas, y reyes.
Y me dijeron: Has de decir de nuevo lo que vendrá en el futuro a los pueblos, las naciones, las lenguas y los reyes.
Kisha baadhi ya sauti ziliniambia, “Unapaswa kutabiri tena kuhusu watu wengi, mataifa, lugha, na wafalme.”
Kisha nikaambiwa, “Inakubidi tena kutangaza ujumbe wa Mungu kuhusu watu wengi, mataifa, watu wa lugha nyingi na wafalme!”
Och mig blev sagt: "Du måste än ytterligare profetera om många folk och folkslag och tungomål och konungar.
Och han sade till mig: Du måste åter prophetera folkom, Hedningom, och tungomålom, och mångom Konungom.
At sinasabi nila sa akin, Dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari.
Pagkatapos ilang mga tinig ang nagsabi sa akin, “Kailangan mong magpropesiya muli tungkol sa maraming tao, mga bansa, mga wika at sa mga hari.”
அப்பொழுது அவன் என்னைப் பார்த்து: நீ மீண்டும் அநேக மக்களையும், தேசங்களையும், பல மொழிக்காரர்களையும், ராஜாக்களையும்குறித்துத் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவேண்டும் என்றான்.
అప్పుడు వారు నాతో ఇలా చెప్పారు. “నువ్వు అనేకమంది ప్రజలను గూర్చీ, జాతులను గూర్చీ, వివిధ భాషలు మాట్లాడే వారిని గూర్చీ, రాజులను గూర్చీ మళ్ళీ ప్రవచించాలి.”
Pea pehē ʻe ia kiate au, “Te ke toe kikite ʻi he ʻao ʻoe ngaahi kakai lahi, mo e ngaahi puleʻanga, mo e kakai lea kehekehe, mo e ngaahi tuʻi.”
Sonra bana şöyle dendi: “Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın.”
І сказали мені: „Ти мусиш зно́ву пророкувати про наро́ди, і поган, і язи́ки, і про багато царів“.
І рече менї.: Мусиш ти знов пророкувати про люде, і народи, і язики, і царі многі.
और मुझ से कहा गया, “तुझे बहुत सी उम्मतों और क़ौमों और अहल — ए — ज़बान और बादशाहों पर फिर नबुव्वत करना ज़रूर है।”
شۇنىڭ بىلەن ماڭا: ــ سەن كۆپ مىللەتلەر، ئەللەر ۋە ھەر خىل تىللاردا سۆزلىشىدىغانلار ۋە پادىشاھلار توغرىسىدىكى ۋەھىي-بېشارەتلەرنى يەنە جاكارلىشىڭ لازىم، دېيىلدى.
Шуниң билән маңа: — Сән көп милләтләр, әлләр вә һәр хил тилларда сөзлишидиғанлар вә падишалар тоғрисидики вәһий-бешарәтләрни йәнә җакалишиң лазим, дейилди.
Shuning bilen manga: — Sen köp milletler, eller we her xil tillarda sözlishidighanlar we padishahlar toghrisidiki wehiy-bésharetlerni yene jakarlishing lazim, déyildi.
Xuning bilǝn manga: — Sǝn kɵp millǝtlǝr, ǝllǝr wǝ ⱨǝr hil tillarda sɵzlixidiƣanlar wǝ padixaⱨlar toƣrisidiki wǝⱨiy-bexarǝtlǝrni yǝnǝ jakarlixing lazim, deyildi.
Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa.
Kange ilisio lika mbulile, “Lunoghile kuviila kange vwimila vwa vaanhu viinga, ikisina, injovele na vatua.”
Verse Count = 189

< Revelation 10:11 >