Nehemiah 10:12

Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakuri, Sherebiahu, Shebaniahu,
وَزَكُّورُ وَشَرَبْيَا وَشَبَنْيَا،
وَزَكُّورُ وَشَرَبْيَا وَشَبَنْيَا،
জক্কুৰ, চেৰেবিয়া, চবনিয়া,
Zakkur, Şerevya, Şevanya,
সক্কূর, শেরেবিয়, শবনিয়,
Закхур, Серевия, Севания,
si Zacur, si Sherebia, si Shebania,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkuur, Sherebiah, Shebaniah.
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah;
撒刻、示利比、示巴尼、
撒刻、示利比、示巴尼、
Zakur, Šerebja, Šebanija,
Zakur, Serebiáš, Sebaniáš,
Zakkur, Sjerebja, Sjebanja,
Zakkoer, Sjerebeja, Sjebanja,
Zakkur, Serebja, Sebanja,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zacchor, Sarabia, Sebania,
Zacchor, Sarabia, Sebania,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zachur, Serebia, Sabania,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah;
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zacchor, Sarabia, Sebania,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah;
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah;
Zaccur Sherebiah Shebaniah:
Zaccur Sherebiah Shebaniah
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zaccur, Serebie, Sabanye,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakur, Ŝerebja, Ŝebanja,
Sakkur, Serebia, Sebania,
Sakkur, Seerebja, Sebanja,
Zachur, Sérébias, Sabanias,
Zaccur, Shérébia, Shebania,
Zaccur, Sérebia, Sébania,
Zaccur, Schérébia, Schebania,
Zaccur, Shérébia, Shébania,
Zaccur, Sérébia, Sebania,
Zacchor, Sarabia, Sebania,
Zaccour, Chèrèbia, Chebania;
Zakkur, Serebja, Sebanja,
Sakkur, Scherebja, Schebanja,
Sakkur, Scherebja, Schebanja,
Sakkur, Serebja, Sebanja,
Sachur, Serebja, Sebanja,
Sakkur, Serebja, Sebanja,
Ζαχωρ Σαραβια Σεβανια
ઝાક્કૂર, શેરેબ્યા, શબાન્યા,
Zakou, Cherebya, Chebanya,
Zakura, Serebia, Sebania,
זכור שרביה שבניה
זַכּ֥וּר שֵׁרֵֽבְיָ֖ה שְׁבַנְיָֽה׃
זכור שרביה שבניה׃
זַכּ֥וּר שֵׁרֵֽבְיָ֖ה שְׁבַנְיָֽה׃
जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह।
Zakkur, Serébia, Sebánia,
Zakkur, Serebias, Sebanias,
Verse not available
Rehob, Hasabia, Zaccur, Serebia,
Zaccur, Serebia, Sebania,
Rehob, Hashabia, Zaccur, Scerebia,
ザツクル、セレビヤ、シバ二ヤ
ザックル、セレビヤ、シバニヤ、
ザツクル、セレビヤ、シバ二ヤ
ಜಕ್ಕೂರ್, ‍ ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ,
삭굴, 세레뱌, 스바냐,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zachur, Serebia, Sabania,
Zachur, Serebia, Sabania,
Zachur, Serebia, Sabania,
Zachur, Serebia, Sabania,
Zacchur Serebia Sabania
Zachur, Serebia, Sabania,
Zakurs, Šerebija. Šebanija,
Zakora, Serebia, Sebania,
രെഹോബ്, ഹശബ്യാവ്, സക്കൂർ, ശേരെബ്യാവ്,
जक्कूर, शेरेब्या, शबन्या,
Verse not available
ဇက္ကုရ၊ ရှေရဘိ၊ ရှေဗနိ၊
Ko Takuru, ko Herepia, ko Hepania,
uZakuri, uSherebiya, uShebaniya,
जक्‍कूर, शरेबियाह, शबन्‍याह,
Sakkur, Serebja, Sebanja,
Zakkur, Serebja, Sebanja,
ସକ୍କୁର, ଶେରେବୀୟ, ଶବନୀୟ;
ਜ਼ੱਕੂਰ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਸ਼ਬਨਯਾਹ,
و زکور وشربیا و شبنیا.
Zachur, Serebijasz, Sebanijasz,
Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz;
Zacur, Serebias, Sebanias,
Zacchur, Serebias, Sebanias,
Zacchur, Serebias, Sebanias,
Закхур, Шеревия, Шевания,
Захур, Серевија, Севнија,
Zahur, Serevija, Sevnija,
Закхор, Саравиа, Севаниа,
Zahúr, Šerebjá, Šebanjá,
iyo Sakuur, iyo Sheereebyaah, iyo Shebanyaah,
Zacur, Serebías, Sebanías,
Zacur, Serebías, Sebanías,
Zacur, Serebías, Sebanías,
Zachû, Serebías, Sebanías,
Zacur, Serebias, Sebanias,
Zakuri, Sherebia, Shebania,
Sackur, Serebja, Sebanja,
Saccur, Serebia, Sebanja,
Si Zachur, si Serebias, si Sebanias;
Zacur, Serebias, Sebanias,
சக்கூர், செரெபியா, செபனியா,
జక్కూరు, షేరేబ్యా, షెబన్యా,
Mo Saka, mo Selepea, mo Sepania,
Zakkur, Şerevya, Şevanya,
Заккур, Шеревія, Шеванія,
ज़क्कूर, सरीबियाह, सबनियाह,
زاككور، شەرەبىيا، شەبانىيا،
Заккор, Шәрәбия, Шәбания,
Zakkor, Sherebiya, Shebaniya,
Zakkor, Xǝrǝbiya, Xǝbaniya,
Xác-cua, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia,
Xác-cua, Sê-rê-bia, Sê-ba-nia,
Verse Count = 144