< Matthew 9:38 >

Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest.”
Lutjuni, pra, Zotit të të korrave, të dërgojë punëtorë në të korrat e tij”.
Bara nani, deddei sun nlira kiti Ncikilari ngirbe, anan kpina nan girbe nanya kunene.”
فَٱطْلُبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ».
فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ عُمَّالاً إِلَى حَصَادِهِ!»
ܒܥܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܪܐ ܚܨܕܐ ܕܢܦܩ ܦܥܠܐ ܠܚܨܕܗ
Արդ, աղաչեցէ՛ք հնձի Տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար»:
ուրեմն աղերսեցէ՛ք հունձքին Տէրոջ, որ գործաւորներ ուղարկէ իր հունձքին»:
এই হেতুকে শস্যৰ গৰাকীৰ ওচৰত প্রার্থনা কৰা, যাতে তেওঁ নিজৰ শস্যক্ষেত্ৰলৈ বনুৱা সকলক পঠাই দিয়ে।”
Buna görə də məhsulun Sahibinə yalvarın ki, Öz məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin».
Othoitz eguioçue bada vzta Iabeari, irion ditzan languileac bere vztara.
এই জন্য ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজের ফসল কাটার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন।
Pedit eta Mestr an eost evit ma kaso labourerien en e eost.
затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.
Busa pag-ampo ngadto sa Ginoo sa pag-ani, aron nga siya magpadala ug mga magbbuhat didto sa iyang anihonon.”
Tayuyut y Señot y cosecha ya utago y manfáfachocho gui cosechaña.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎡᏥᏔᏲᏏ ᎤᎶᎨᏛ ᏧᏅᏍᏗᏱ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎤᎦᏛᎾᏤᎸᎢ.
To pongah lawk tawnkung mah, a lawk thungah cang aat kaminawk kapop ah patoeh thai hanah lawkthui oh, tiah a naa.
Te dongah cangah boeipa taengah na thangthui uh daengah ni a cangat la bibikung han tueih eh,” a ti nah.
Cedawngawh lo ak takung ing cang ak aat aham bibikung khawzah a lo khuiawh a tyihnaak aham thoeh lah uh,” tinak khqi hy.
Tua ahikom anneipa tung ah, anla tu naseam mi tam mama hong sawl natu, thu na ngen vun, ci hi.
Hijeh chun chang atna lou muna natong ding ahin soldoh theina dingin lou neipa Pakai henga taovun,” ati.
所以,你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”
所以,你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。」
ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲥϧ
ⲦⲰⲂϨ ⲞⲨⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲰⲤϦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲞⲨⲞ ⲚϨⲀⲚⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲈϤⲰⲤϦ.
Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.”
Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.
beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst."
Nkabela amukombe chakufwambana ku Mwami wabutebuzi, kuchitila kuti atuume batebuzi mubutebuzi bwakwe.
Vraagt dus den Heer van de oogst, dat Hij werklieden zendt in zijn oogst.
Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth workmen into his harvest.
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest.”
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.
Make prayer, then, to the Lord of the grain-fields, that he may send out workers to get in his grain.
Therefore, petition the Lord of the harvest, so that he may sent out laborers to his harvest.”
supplicate therefore the Lord of the harvest, that he send forth workmen unto his harvest.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.
Therefore pray to the Lord of the harvest that He may send out workers into His harvest.”
Pray to the Lord of the harvest, and ask him to send more workers for his harvest.”
Wherefore pray the Lord of the haruest, that he woulde sende foorth labourers into his haruest.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
Pray you therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest.
Pray all of you therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
"therefore beseech the Lord of the harvest to thrust forth laborers into his harvest field."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest.”
Therefore pray to the owner of the harvest to send labourers to gather in his harvest.’
Therefore pray to the owner of the harvest to send laborers to gather in his harvest.”
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth labourers into his harvest.
Beg ye, therefore, of the Lord of the harvest, —That he would thrust forth labourers, into his harvest.
do beseech therefore the Lord of the harvest that He may send out workmen into the harvest of Him.
to pray therefore/then the/this/who lord: God the/this/who harvest that to expel worker toward the/this/who harvest it/s/he
So pray and ask the Lord [God] to send [more] workers [who will gather people together and teach them my message, just like a landowner sends workers] into his [field to gather] the [MET] harvest.”
Therefore pray to the Owner of the harvest to send laborers to gather in his harvest."
Wherfore praye the Lorde of the harvest to sende forthe laborers into hys harvest.
Therefore urgently pray to the Lord of the harvest, so that he may send out laborers into his harvest.”
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
therefore entreat the Owner of the Harvest to send out reapers into His fields."
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest.”
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out labourers into his harvest.”
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out laborers into his harvest.”
Pray therefore that the Lord of the harvest will send out labourers into his harvest.”
Therfor preye ye the lord of the ripe corn, that he sende werke men in to his ripe corn.
beseech ye therefore the Lord of the harvest, that he may put forth workmen to His harvest.'
Petu do la Sinjoron de la rikolto, ke Li sendu laborantojn en Sian rikolton.
Rukoilkaat sentähden elon Herraa, että hän työväkeä lähettäis eloonsa.
Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa."
Bidt dan den Heere van den oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzende.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. "
suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans sa moisson.
Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il envoie des ouvriers en sa moisson.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.
priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.»
Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans Sa moisson. »
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des, ouvriers dans sa moisson.»
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter für seine Ernte sende."
bittet nun den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte.
bittet nun den Herrn der Ernte, daß er die Arbeiter aussende in seine Ernte.
So bittet denn den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter hergebe zu seiner Ernte.
Darum bittet den HERRN der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende!
Darum bittet den HERRN der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende.
Darum flehet zum Herrn der Ernte, daß Er Arbeiter in Seine Ernte ausschicke.
Bittet doch den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende.
Lanwani yin mia mani u jetaagu Diedo wan soani bi tuonsoanba u jetaagu po.
Yeni, mia mani o kpadaani, k wan pugni a tuonsɔnla o kpaabun ni.
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλη εργατας εις τον θερισμον αυτου
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
એ માટે તમે ફસલના માલિકને પ્રાર્થના કરો કે, તે પોતાની ફસલને માટે મજૂરો મોકલે.”
Mande mèt jaden an pou li voye travayè nan jaden l' lan.
No ia mea, e noi oukou i ka Haku nana ke kihapai ai, e hoouna oia i na lawehana iloko o kana kihapai.
לכן התחננו אל בעל הקציר לשלח פעלים לקצירו׃
इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिये मजदूर भेज दे।”
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Agkararagkayo ngarud iti Apo ti panagapit, tapno mangibaon isuna kadagiti agtrabaho iti apitenna.”
Sebab itu mintalah kepada pemilik kebun itu supaya mengirim penuai untuk panennya."
Kululo gwa kayi kulompi kumukulu nua indya izi niipie, ahume kutuma uhumi nia indya yakwe.
Pregate adunque il Signore della ricolta, ch'egli spinga degli operai nella sua ricolta.
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!».
Pregate dunque il Signor della mèsse che spinga degli operai nella sua mèsse.
この故に收穫の主に、勞動人をその收穫場に遣し給はんことを求めよ』
だから,収穫に働き人を遣わしていただくよう,収穫の主人にお願いしなさい」 。
だから、収穫の主に願って、その収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい」。
だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。」
故に働く者を其収穫に遣はさん事を、収穫の主に願へ、と。
ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Kulwejo bhangu mumusabhwe Ratabhugenyi we bhigeswa, koleleki atume abhakosi mubhigeswa bhyae.”
Pu leino mudovage khu mwene mbene avasuhage avabeni mumbene ya mwene.”
Henu manyata mun'somaghe Bwana ghwa mavuno, ili abhatumaghe bhabhomba mbombo mu mavuno ghakhe.
그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일군들을 보내어 주소서 하라 하시니라
Kowos pre nu sin leum lun kosrani, tuh elan supwala mwet in kosrani ima lal.”
Kacwalo mulapele cheputako kwa Simwiine we inkutulo, ilikuti a tumine vabeleki mu inkutulo ya kwe.”
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
rogate ergo dominum messis ut eiciat operarios in messem suam
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
Tāpēc lūdziet tā pļaujamā Kungu, lai izdzen strādniekus Savā pļaujamā.”
Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin’ izany mangataha amin’ ny Tompon’ ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.
ആകയാൽ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനനോടു കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയയ്ക്കേണ്ടതിന് അടിയന്തിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
म्हणून पिकाच्या धन्याकडे प्रार्थना करा की, त्याने आपल्या पिकाची कापणी करायला कामकरी पाठवावेत.”
Bhai, mwaajuganje bhayene maneng'eno bhatume bhakamula maengo ku maneng'eno gabho.”
သို့​ဖြစ်​၍​လုပ်​သား​များ​စေ​လွှတ်​ပေး​ရန်​စ​ပါး​ရှင် အား​ဆု​တောင်း​ကြ​လော့'' ဟု​တ​ပည့်​တော်​တို့​အား မိန့်​တော်​မူ​၏။
ထိုကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှါ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။
Na inoi atu ki te Ariki nana te kotinga, kia tonoa e ia he kaimahi ki tana kotinga.
ngakho ncengani iNkosi yesivuno, ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo.
Nga eyo munobe Ngwana wa mauno, linga apeleke apanga kachi mu'mauno gake.”
यसकारण फसलका प्रभुलाई चाँडै प्रार्थना गर, ताकि उहाँले आफ्‍नो फसलका निम्ति खेतालाहरू पठाइदिनुभएको होस् ।”
bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
Bed då honom som eig grøda at han vil senda arbeidsfolk til å hausta inn grøda si!»
ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କର।”
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ।
Verse not available
Komail ari poeki ren Kaun en rak, en kadarala toun dodok kan nan a rak.
Komail ari poeki ren Kaun en rak, en kadarala toun dodok kan nan a rak.
Proście tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotniki na żniwo swoje.
Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.
Portanto rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores à sua colheita.
Rogae pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
Rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
Portanto, orem e peçam a Deus que Ele envie mais trabalhadores [que colherão as pessoas e vão ensiná-las a minha mensagem, assim como o proprietário envia trabalhadores] para a roça dele [para fazerem a colheita] [MET]”.
Huu na, ama musi mo'e sia Tenu osi' a, fo Ana haitua atahori mana tao ues, fo reu ra'ad'uru rala buna-b'oan.”
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Ishi lubhilo tinabhe ugosi wi mavuno, nke huje atume abhabhomba mbombo mugunda gwakwe.”
Молите се, дакле, Господару од жетве да изведе посленике на жетву своју.
Molite se dakle gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.
naizvozvo kumbirisai kuna Ishe wegoho, kuti atumire vashandi pagoho rake.
молитеся убо Господину жатвы, яко да изведет делатели на жатву Свою.
prosite torej Gospoda žetve, da pošlje delavce na svojo žetev.“
Prosite torej gospodarja žetve, naj pošlje delalcev na žetev svojo.
Sidaa darteed Sayidka beergooyska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Oren al Señor de la cosecha, y pídanle que envíe más trabajadores para su cosecha”.
Rogád pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros á su mies.
Rogad pues al Señor de la mies, que envie obreros para su mies.
Entonces, haz la oración al Señor de la cosecha, para que envíe obreros a cosechar su grano.
Hivyo basi upesi mwombeni Bwana wa mavuno, ili kwamba atume wafanya kazi katika mavuno yake.”
Kwa hivyo mwombeni mwenye shamba atume wavunaji shambani mwake.”
Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."
Beder fördenskull sädenes Herra, att han sänder arbetare i sina säd.
Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin.
Kaya madaliin ninyong idalangin sa Panginoon ng pag-aani, upang makapagpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang anihan.”
ஆதலால், அறுப்புக்கு எஜமான் தமது வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் என்றார்.
కాబట్టి తన కోతకు కూలి వారిని పంపమని కోత యజమానిని బ్రతిమాలండి” అని తన శిష్యులతో చెప్పాడు.
Ko ia mou lotu ki he ʻEiki ʻoe taʻu, koeʻuhi ke ne fekau atu ʻae kau ngāue ki heʻene taʻu.”
“Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.”
тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав.
Просіть Господа жнива, щоб вислав женців на жниво своє.
पस फ़सल के मालिक से मिन्नत करो कि वो अपनी फ़सल काटने के लिए मज़दूर भेज दे।”
شۇڭا ھوسۇلنىڭ ئىگىسىدىن، ئۆز ھوسۇلىڭنى يىغىۋېلىشقا ئىشلەمچىلەرنى جىددىي ئەۋەتكەيسەن، دەپ تىلەڭلار، ــ دېدى.
Шуңа һосулниң Егисидин, Өз һосулиңни жиғивелишқа ишләмчиләрни җиддий әвәткәйсән, дәп тиләңлар, — деди.
Shunga hosulning Igisidin, Öz hosulingni yighiwélishqa ishlemchilerni jiddiy ewetkeysen, dep tilenglar, — dédi.
Xunga ⱨosulning Igisidin, Ɵz ⱨosulingni yiƣiwelixⱪa ixlǝmqilǝrni jiddiy ǝwǝtkǝysǝn, dǝp tilǝnglar, — dedi.
Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Lino, munsuume unya mughunda, asuung'he avvanhu avange avanya kupeta.”
Verse Count = 195

< Matthew 9:38 >