< Matthew 6:32 >

For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra.
Imon ilele vat alumai din cisu nibinayi mine npizuru ninin, Ucif mine tutung kitene kani yiru idi nin su ninin vat.
فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا ٱلْأُمَمُ. لِأَنَّ أَبَاكُمُ ٱلسَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلِّهَا.
فَهَذِهِ كُلُّهَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَهْلُ الدُّنْيَا. فَإِنَّ أَبَاكُمُ السَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ حَاجَتَكُمْ إِلَى هَذِهِ كُلِّهَا.
ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܥܡܡܐ ܗܘ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܝܕܥ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
որովհետեւ հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում. քանի որ ձեր երկնաւոր Հայրը գիտէ, թէ այդ բոլորը ձեզ պէտք է:
(քանի որ հեթանոսնե՛րը կը փնտռեն այդ բոլոր բաները). որովհետեւ ձեր երկնաւոր Հայրը գիտէ թէ այդ բոլոր բաները պէտք են ձեզի:
কিয়নো অনা-ইহুদী সকলেও এইবোৰ বিচাৰে আৰু এইবোৰ যে তোমালোকৰো প্ৰয়োজন, এই বিষয়ে তোমালোকৰ স্বৰ্গীয় পিতৃয়ে জানে।
Çünki bütpərəstlər bütün bu şeyləri axtarırlar. Doğrudan da, Səmavi Atanız bütün bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir.
(Ecen gauça hauc guciac Paganoéc bilhatzen dituzté) ecen badaqui çuen Aita cerucoac, ecen gauça hauen gución beharra baduçuela.
অইহূদিরা এসব জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে, এই সমস্ত জিনিস তোমাদের প্রয়োজন আছে।
Rak ar baganed eo ar re a glask an holl draoù-se. Ho Tad neñvel a oar hoc'h eus ezhomm anezho.
(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
Kay ang mga Gentil nangita niining mga butanga, ug ang inyong langitnong Amahan nasayod nga kamo nanginahanglan niini.
Sa todo este sija na güinaja, jaaliligao y Gentiles; ya y tatanmiyo gui langet jatungoja na innesesita todo este sija na güinaja.
ᏂᎦᏛᏰᏃ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᎤᏂᏲᎰ ᏧᎾᏖᎴᏅᏛ ᏴᏫ. ᎦᎸᎳᏗᏰᏃ ᎡᎯ ᎢᏥᏙᏓ ᎠᎦᏔᎭ ᎾᏍᎩ ᎯᎠ ᏂᎦᏛ ᎢᏥᏂᎬᏎᎲᎢ.
(Gentel kaminawk mah ni hae baktih hmuennawk hae pakrong o; ) hae baktih hmuennawk nang toeng o, tito van ah kaom nangcae ampa mah panoek.
He rhoek boeih he namtom rhoek long ni a vawtthaih uh. Vaan kah na pa loh na kuek uh boeih te a ming.
Lawkih thlangkhqi ing ni ve myihkhqi ve a mi sui hy, vemyih ik-oeihkhqi ve ngoe u hyk ti tice khawk khan nakaw nangmih a Pa ing sim hy.
Banghangziam cile hite theampo sia Gentile te in zong thei bul uh hi: hibang te na kisap uh hunlam vantung ah na Pa uh in he nginge hi.
Hiche lunggel ho hin tahsan lou ho lunggel athu nun ahi, hinlah vana umna Pau chun hiti ho jouse na ngaichat uchu ahet ahi.
这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西,你们的天父是知道的。
這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西,你們的天父是知道的。
ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲒⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.
Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.
- efter alt dette søge jo Hedningerne -. Thi eders himmelske Fader ved, at I have alle disse Ting nødig.
Nkambo kazeezi zyoonseni nzibayandula bamaasi, alimwi Uusowanu ulikujulu ulizi kuti eezi zyonse zilayandwa kulindinywe.
Hiernaar toch vragen de heidenen; uw hemelse Vader weet, dat gij dit allemaal nodig hebt.
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
For the Gentiles seek after all these things, for your heavenly Father knows that ye need all these things.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Because the Gentiles go in search of all these things: for your Father in heaven has knowledge that you have need of all these things:
For the Gentiles seek all these things. Yet your Father knows that you need all these things.
for all these things the nations seek after; for your heavenly Father knows that ye have need of all these things.
For after all these things do the heathens seek. For your Father knoweth that you have need of all these things.
For the pagans seek all these things, and your heavenly Father knows that you need each of these things.
These are all the things that the heathen chase after, but your heavenly Father knows everything you need.
(For after all these things seeke the Gentiles) for your heauenly Father knoweth, that ye haue neede of all these things.
(For after all these things do the Gentiles seek: ) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
(For after all these things do the Gentiles seek: ) for your heavenly Father knows that you have need of all these things.
(For after all these things do the Gentiles seek: ) for your heavenly Father knows that all of you have need of all these things.
"For all these are things that the Gentiles are eagerly seeking; for your heavenly Father knows that you have need of them all.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the unbelievers seek after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
All these are the things for which the nations are seeking, and your heavenly Father knows that you need them all.
All these are the things for which the nations are seeking, and your heavenly Father knows that you need them all.
For after all these things do the Gentiles seek; for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
For, all these things, the nations, seek after, —for your heavenly Father, knoweth, that ye are needing, all these things.
All for these things the Gentiles (* seek after; *MtO) knows for the Father of you (the) Heavenly that you need of them all.
all for this/he/she/it the/this/who Gentiles (* to seek after *MtO) to know for the/this/who father you the/this/who heavenly that/since: that to need this/he/she/it all
Those who do not know God are always worrying about things like that. But God, your Father who is in heaven, knows that you need all those things, [so you should not worry about them].
All these are the things for which the nations are seeking, and your heavenly Father knows that you need them all.
After all these thynges seke the getyls. For youre hevely father knoweth that ye have neade of all these thynges.
For the Gentiles search for these things, and your heavenly Father knows that you need them.
(For after all these things do the Gentiles seek) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
(For after all these things do the Gentiles seek: ) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
For all these are questions that Gentiles are always asking; but your Heavenly Father knows that you need these things--all of them.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.
For hethene men seken alle these thingis; and youre fadir woot, that ye han nede to alle these thingis.
for all these do the nations seek for, for your heavenly Father doth know that ye have need of all these;
Ĉar pri ĉio tio serĉas la nacianoj; ĉar via Patro ĉiela scias, ke vi bezonas ĉion tion.
Sillä kaikkia näitä pakanat etsivät; sillä teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarvitsevan.
Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
Want al die dingen zoeken de heidenen; want uw hemelsche Vader weet dat gij dit alles noodig hebt.
Car ce sont les Gentils qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
car les nations recherchent toutes ces choses; car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses;
Vu que les Païens recherchent toutes ces choses; car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses.
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
comme font les païens, qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses; et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là.
Car ce sont toutes ces choses-là que recherchent les gentils; en effet votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela.
Oui, tout cela les païens s'en enquièrent. Or, votre Père céleste sait bien que vous avez besoin de tout cela.
Car toutes ces choses, ce sont les Païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela.
Um alles dies bekümmern sich die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß wohl, daß ihr all das braucht.
denn nach allem diesem trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dies alles bedürfet.
denn nach allem diesem trachten die Nationen; denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dies alles bedürfet.
Um alles das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, daß ihr dies alles bedürfet.
Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.
Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr des alles bedürfet.
Nach solch allem trachten die Heiden; denn euer himmlischer Vater weiß ja, daß ihr dies alles bedürfet.
Denn nach all´ dem trachten die Heiden; euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dess´ alles bedürfet.
Kelima laa bonla kuli tie bi nilanba n lingi yaala. Yi Baa yua n ye tanpoli bani ke laa bonla kuli tie yipo tiladi.
Keli ma lani ya bona kuli, bi nilanba n lingi lani. I Báa yua n ye tanpoli bani ke i bua lankuli.
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
παντα γαρ ταυτα τα εθνη επιζητει οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
કારણ કે એ સઘળાં વાનાં અવિશ્વાસીઓ શોધે છે; કેમ કે સ્વર્ગમાંના તમારા પિતા જાણે છે કે એ બધાની તમને જરૂર છે.
Tout bagay sa yo, se moun lòt nasyon yo k'ap kouri dèyè yo tout tan. Men nou menm, nou gen yon Papa nan syèl la ki konnen nou bezwen tout bagay sa yo.
No ka mea, ke hoopapau nei na kanaka e ma keia mau mea a pau. Ua ike no hoi ko oukou Makua o ka lani, he pono ke loaa ia oukou ia mau mea a pau.
כי את כל אלה מבקשים הגוים הלא ידע אביכם אשר בשמים כי אתם צריכים לכל אלה׃
क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, कि तुम्हें ये सब वस्तुएँ चाहिए।
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Ta dagiti Hentil ket sapsapulenda dagitoy a banbanag, ket ti Amayo nga adda sadi langit ket ammona a kasapulanyo dagitoy.
Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu.
Kunsoko ianya kilungu akuduma yayo, nu Tata nyu nuakigulu uineu kina mtakile yayo.
Poichè i pagani son quelli che procacciano tutte queste cose; perciocchè il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose.
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno.
Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose; e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.
是みな異邦人の切に求むる所なり。汝らの天の父は、凡てこれらの物の汝らに必要なるを知り給ふなり。
こうしたものすべては,異邦人たちが追い求めているものだからだ。あなた方の天の父は,あなた方がこうしたものすべてを必要としていることをご存じなのだ。
これらのものはみな、異邦人が切に求めているものである。あなたがたの天の父は、これらのものが、ことごとくあなたがたに必要であることをご存じである。
こういうものはみな、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなたがたの天の父は、それがみなあなたがたに必要であることを知っておられます。
是皆異邦人の求むる所にして、汝等の天父は、是等の物皆汝等に要あるを知り給へばなり。
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯಜನಗಳು ತವಕಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷ್ಟೆ.
Kulwokubha abhanyamaanga abhaiga amagambo ago, Lata Bhugenyi wemwe owamulwile kamenya kutyo omwenda ebyo byona.
Ulwa khuva avankhilunga, avakaya vikhufilonda ifinu ndiifi, nu Daada yeinyo uva khukyanya alumanyile ukhata mulonda ifinu ifyo.
Kwa kuj'ha mataifa bhilonda mambo kama agha, ni dadi j'hinu ghwa mbinguni amanyili kuj'ha mwilonda aghu.
이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라
(Pa inge ma mwet pegan uh fosrnga kac in pacl nukewa.) Papa tomowos su inkusrao El etu lah kowos enenu ma inge nukewa.
Vantu vasa zimini nji va saka izi zintu, imi ishenu wa kwiwulu wizi kale zimu saka.
hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.
Hæc enim omnia Gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.
hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim pater vester, quia his omnibus indigetis.
hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.
haec enim omnia gentes inquirunt scit enim Pater vester quia his omnibus indigetis
haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim pater vester, quia his omnibus indigetis.
Jo pēc visa tā pagāni dzenās; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.
Fa izany rehetra izany dia katsahin’ ny jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo Izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany.
ഈ വക ഒക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ.
कारण या सर्व गोष्टी मिळवण्याची धडपड परराष्ट्रीय करत असतात, कारण तुमच्या स्वर्गातील पित्याला तुम्हास या गोष्टींची गरज आहे हे ठाऊक आहे.
Pabha bhandu bhakakwaamanyanga a Nnungu bhanaabhushilanga yene yoweyo. Ainabhenunji bhali kunnungu bhamumanyi kuti nnakwiipinganga indu yoweyo.
(ဘု​ရား​သ​ခင်​ကို​မ​ယုံ​ကြည်​မ​ကိုး​စား​သူ​တို့ သည်​ထို​သို့​စိုး​ရိမ်​တတ်​ကြ​သည်) ကောင်း​ကင်​ဘုံ​ရှင် သင်​တို့​၏​အ​ဖ​သည်​ထို​အ​ရာ​အား​လုံး​ကို​သင် တို့​လို​ကြောင်း​သိ​တော်​မူ​၏။-
ထိုအရာများကို သင်တို့သည် အသုံးလိုကြောင်းကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘသည် သိတော်မူ၏။
Ko enei mea katoa nei hoki ta nga tauiwi e rapu ai; e matau ana hoki to koutou Matua i te rangi e matea ana e koutou enei mea katoa.
Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto.
Mana amataifa nembe bapala makowe aga, ni Tate binu ywa kumaunde atangite panga mwenda gapala goo.
किनकि यी सबै कुरा त गैरयहूदीहरूले खोज्छन् र यी कुराहरू तिमीहरूलाई आवश्यक छ भन्‍ने कुरा तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्‍नुहुन्छ ।
For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.
For alt det spør heidningarne etter; men far dykkar i himmelen veit at alt sovore treng de um.
କାରଣ ଅଣଯିହୁଦୀମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି।
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
زیرا که در طلب جمیع این چیزها امت‌ها می‌باشند. اما پدر آسمانی شمامی داند که بدین همه‌چیز احتیاج دارید.
Pwe mepukat men liki kan kin raparapaki; pwe Sam omail nanlang kotin mangi, me mepukat karos mau ong komail.
Pwe mepukat men liki kan kin raparapaki; pwe Jam omail nanlan kotin mani, me mepukat karoj mau on komail.
Boć tego wszystkiego poganie szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Porque os gentios buscam todas estas coisas, e vosso Pai celestial sabe que necessitais destas coisas, todas elas.
(Porque todas estas coisas os gentios procuram) Pois vosso Pae celestial bem sabe que necessitaes de todas estas coisas;
(Porque todas estas coisas os gentios procuram) Pois vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas;
Aqueles que não conhecem Deus sempre se preocupam com estas coisas. Mas Deus, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas, [então vocês não devem se preocupar com elas].
Atahori nda mana ramahere neu Lamatualain sa, ara tao ues rita' mamate nara fo nau hambu basa naa ra. Te ama afi' ta'o naa, huu hei Amam sia sorga bub'ulu' basa saa fo ama parlu' a ena.
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Pipo abhinsi bhahuganza amambo iga, nu Dada winyu uwahumwanya aminye aje muhuganza igo.
Јер све ово незнабошци ишту; а зна и Отац ваш небески да вама треба све ово.
Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.
Nokuti izvozvi zvese vahedheni vanozvitsvaka, nokuti Baba venyu vekudenga vanoziva kuti munoshaiwa izvozvi zvese.
Всех бо сих языцы ищут: весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех.
(Kajti za vsemi temi stvarmi povprašujejo pogani), kajti vaš nebeški Oče ve, da potrebujete vse te stvari.
Kajti vsega tega iščejo pogani. Saj oče vaš nebeški vé, da vsega tega potrebujete.
Waayo, quruumuhu waxaas oo dhan ayay doondoonaan. Aabbihiinna jannada ku jiraa waa og yahay inaad waxaas oo dhan u baahan tihiin.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad.
Todas estas son las cosas que por las que los paganos se afanan, pero el Padre celestial ya sabe todo lo que ustedes necesitan.
(Porque los Gentiles buscan todas estas cosas; ) porque vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad.
Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester.
Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro Padre celestial sabe que de todas estas cosas habeis menester.
Porque los gentiles van en busca de todas estas cosas; pero su Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas;
Kwa kuwa mataifa wanatafuta mambo haya, na Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo.
Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote.
Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta.
Ty allt sådant söka Hedningarna. Edar himmelske Fader vet väl, att allt detta göres eder behof.
Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil; yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.
Sapagkat hinahanap ng mga Gentil ang mga bagay na ito, at alam ng iyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito.
இவைகளையெல்லாம் தேவனை அறியாதவர் நாடித்தேடுகிறார்கள்; இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்களுடைய பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார்.
దేవుడంటే తెలియని వారు వీటి కోసం తాపత్రయ పడతారు. ఇవన్నీ మీకు అవసరమని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలుసు.
(He ʻoku kumi ʻe he Senitaile ki he ngaahi meʻa ni kotoa pē: ) he ʻoku ʻilo ʻe hoʻomou Tamai ʻi he langi ʻoku mou masiva ʻi he ngaahi meʻa ni kotoa pē.
Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir.
Бож усьо́го того́ погани шука́ють; але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно.
Про все таке побивають ся погане; бо Отець ваш небесний знає, що вам усього того треба.
क्यूँकि इन सब चीज़ों की तलाश में ग़ैर क़ौमें रहती हैं; और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है, कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो।
چۈنكى يات ئەلدىكىلەر مانا شۇنداق ھەممە نەرسىگە ئىنتىلىدۇ، ئەمما ئەرشتىكى ئاتاڭلار سىلەرنىڭ بۇ ھەممە نەرسىلەرگە موھتاجلىقىڭلارنى بىلىدۇ؛
Чүнки ят әлдикиләр мана шундақ һәммә нәрсигә интилиду, амма әрштики Атаңлар силәрниң бу һәммә нәрсиләргә муһтаҗлиғиңларни билиду;
Chünki yat eldikiler mana shundaq hemme nersige intilidu, emma ershtiki Atanglar silerning bu hemme nersilerge mohtajliqinglarni bilidu;
Qünki yat ǝldikilǝr mana xundaⱪ ⱨǝmmǝ nǝrsigǝ intilidu, ǝmma ǝrxtiki Atanglar silǝrning bu ⱨǝmmǝ nǝrsilǝrgǝ moⱨtajliⱪinglarni bilidu;
Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.
ulwakuva ifio fyoni vihangajikila vano navammanyile uNguluve. UNhaata ghwinu juno ali kukyanya akaghwile vunofu kuuti mulonda sooni isio.
Verse Count = 196

< Matthew 6:32 >