< Matthew 5:38 >

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
Ju keni dëgjuar se qe thënë: “Sy për sy dhe dhëmb për dhëmb”.
Ina lanza iwa woro, 'Liyizi yita nnu liyizi, a liyini nnu liyini.'
«سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ.
وَسَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ: عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ.
ܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܫܢܐ ܚܠܦ ܫܢܐ
Լսել էք՝ ինչ ասուեց. «Աչքի փոխարէն՝ աչք եւ ատամի փոխարէն՝ ատամ»:
«Լսեր էք թէ ըսուեցաւ. “Աչքի տեղ՝ աչք, եւ ակռայի տեղ՝ ակռայ”:
তোমালোকে ‘চকুৰ সলনি চকু, দাঁতৰ সলনি দাঁত’ এই যি কথা কোৱা হৈছিল, সেই বিষয়ে শুনিছা।
“Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş” deyildiyini eşitmisiniz.
Ençun vkan duçue, ecen erran içan dela, Beguia beguiagatic, eta hortza hortzagatic.
তোমরা শুনেছ বলা হয়েছিল, “চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।”
Klevet hoc'h eus c'hoazh penaos eo bet lavaret d'ar re gozh: Lagad evit lagad, ha dant evit dant.
Чули сте, че е било казано: “Око за око, зъб за зъб”.
Inyong nadungog nga kini gisulti, 'Mata batok sa mata, ug ngipon batok sa ngipon.'
Injingogja y munjayan masangan: Atadog yan atadog, nifen yan nifen,
ᎢᏣᏛᎦᏅᎯ ᎢᎩ ᎯᎠ ᎢᎦᏪᏛ ᎨᏒᎢ, ᎠᎦᏔ ᎠᎦᏔᏉ ᏓᎬᏩᎸᏍᎨᏍᏗ, ᎧᏳᎦᏃ ᎧᏳᎦᏉ ᏓᎬᏩᎸᏍᎨᏍᏗ.
Mik hanah mik, haa hanah haa, tiah thuih ih lok to na thaih o boeh:
“Mik ham te mik, no ham te no,” a ti te na yaak uh coeng.
'Mik ang zyng awh mik, haa ang zyng awh haa', tinawh awi amik nak kqawn awm za hawh u hyk ti.
Mittang khat luang in mit tang khat, hatang khat luang in ha tang khat, ci thu na zaksa uh a hihi:
“Dan thun gimbolna chu atotoh hiding: Mit khat khel'a mi khat, chule ha khat khel'a ha khat hi ding ahi kiti chu naja tauve.
“你们听见有话说:‘以眼还眼,以牙还牙。’
「你們聽見有話說:『以眼還眼,以牙還牙。』
⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲁⲗ ϧⲁ ⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲛⲁϫϩⲓ.
ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ⲀⲨϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲂⲀⲖ ϦⲀ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲚⲀϪϨⲒ ϦⲀ ⲞⲨⲚⲀϪϨⲒ.
“Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub!
Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub.
I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand.
Mwakamvwa mbukwakaambwa kuti, liso kuliso lino kulino,
Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog voor oog, tand voor tand.
Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
You have knowledge that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
You have heard that it was said: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
Ye have heard that it has been said, Eye for eye and tooth for tooth.
You have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
“You have heard that it was said: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
You've heard that the law said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
Ye haue heard that it hath bene sayd, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
You have heard that it has been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
All of you have heard that it has been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
"You have heard that it was said, "An eye for an eye, a tooth for a tooth.
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
"You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
‘You have heard that it was said – “An eye for an eye and a tooth for a tooth.”
“You have heard that it was said – ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’
Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
Ye have heard, that it was said, —Eye for eye, and tooth for tooth.
You have heard that it was said; Eye for eye and tooth for tooth.’
to hear that/since: that to say eye for eye and tooth for tooth
“You have heard [your religious teachers say] that [it is written] {[Moses wrote]}, ‘[Retaliate like this]: [If someone damages] one of your eyes, [someone should damage] one of that person’s eyes. [If someone damages] one of your teeth, [someone should damage] one of that person’s teeth.’
You have heard that it was said--'An eye for an eye and a tooth for a tooth.'
Ye have hearde how it ys sayd an eye for an eye: a tothe for a tothe.
You have heard that it was said, 'An eye for an eye, and a tooth for a tooth.'
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
"You have heard that it was said, 'Eye for eye, tooth for tooth.'
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth.’
Ye han herd that it hath be seid, Iye for iye, and tothe for tothe.
'Ye heard that it was said: Eye for eye, and tooth for tooth;
Vi aŭdis, ke estas dirite: Okulon pro okulo, kaj denton pro dento;
Te kuulitte sanotuksi: silmä silmästä, ja hammas hampaasta.
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'.
Gij hebt gehoord dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand.
Vous avez appris qu'il a été dit: " Œil pour œil et dent pour dent. "
Vous avez entendu qu’il a été dit: « Œil pour œil, et dent pour dent ».
Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent.
Vous avez appris qu’il a étédit: œil pour œil, et dent pour dent.
Vous avez entendu qu'il a été dit: «Oeil pour oeil et dent pour dent.»
Vous avez entendu qu'il a été dit: Œil pour œil, et dent pour dent.
« Vous avez appris qu'il a été dit: « œil pour œil et dent pour dent. »
Vous avez entendu qu'il a été dit: «Oe il pour oeil, dent pour dent.»
Vous avez entendu qu'il a été dit; «Oeil pour oeil, et dent pour dent.»
Ihr habt gehört, es ward gesagt: 'Aug` um Aug` und Zahn um Zahn.'
Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um Auge, und Zahn um Zahn.
Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um Auge, und Zahn um Zahn.
Ihr habt gehört: es ist gesagt: Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: “Auge um Auge, Zahn um Zahn.”
Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Aug Ü um Auge und Zahn um Zahn.
Ihr habt gehört, daß gesagt ist: "Auge um Auge, und Zahn um Zahn".
Yi den gbadi ke bi yedi: Nunbu n pa nunbu panli, ñinli mo n pa ñinli panli.
I kpeli ki gbadi ki bi maadi: ki nulo ya pua ki pudi o lielo ninbinli, li ŋan ki ban pua ki pudi o mɔ ya ninbinli; a pua ki fendi a lielo ñinli, li buali ki ban pua ki fend a mɔ ya ñinli.
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη, Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
‘આંખને બદલે આંખ અને દાંતને બદલે દાંત’, તેમ કહેલું હતું, તે તમે સાંભળ્યું છે.
Nou tande ki jan nan tan lontan yo te di: yon je pou yon je, yon dan pou yon dan.
Ua lohe oukou i ka olele ana mai, He maka no ka maka, a he niho no ka niho:
שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃
“तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि आँख के बदले आँख, और दाँत के बदले दाँत।
Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
Nangngegyo a naibaga, 'Mata para iti mata, ken ngipen para iti ngipen.'
"Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini: mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Migule iligitigwe kina, liho na liho ni lino na lino.
Voi avete udito che fu detto: Occhio per occhio, e dente per dente.
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente;
Voi avete udito che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente.
「目には目を、齒には齒を」と云へることあるを汝ら聞けり。
「『目には目,歯には歯』と言われたのをあなた方は聞いた。
『目には目を、歯には歯を』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。
『目には目で、歯には歯で。』と言われたのを、あなたがたは聞いています。
又「目にて目を[償ひ]、歯にて歯を[償ふべし]」と云はれしは汝等の聞ける所なり。
“‘ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಷ್ಟೆ.
Mwonguhywe jaikilwe kutya,'eliso kwe liso, ne lino kwe lino.'
Mupulikhe lisimbiwe eilita ukhwita, vuleila eiliho pa liho, eilino pa lino.'
Mup'helikhi j'hijobhibhu kuj'ha, 'Lihu kwa lihu, ni linu kwa linu.'
또 눈은 눈으로, 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나
“Kowos lohng tari oakwuk meet ah: ‘Atronmuta molin atronmuta, ac wihs molin wihs.’
Mubazuwi kuti kuba wambiwa kuti, 'Linso ce Linso, mi lino ce Lino,
Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
audistis quia dictum est oculum pro oculo et dentem pro dente
Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu.
Efa renareo fa voalaza hoe: Maso solon’ ny maso, ary nify solon’ ny nify.
കണ്ണിന് പകരം കണ്ണും പല്ലിന് പകരം പല്ലും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.
‘डोळ्याबद्दल डोळा’ व ‘दाताबद्दल दात’ असे सांगितले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे.
“Mpilikenenje kuti yabheleketwe, ‘Liyo kwa liyo, lino kwa lino.’
``မျက်​စိ​အ​စား​မျက်​စိ၊ သွား​အ​စား​သွား​ဟူ သော​ပ​ညတ်​ကို​သင်​တို့​ကြား​သိ​ရ​လေ​ပြီ။-
သူ့မျက်စိကို ဖျက်လျှင် ကိုယ်မျက်စိဖျက်ခြင်းကိုခံစေ။ သူ့သွားကိုချိုးလျှင် ကိုယ်သွားချိုးခြင်းကို ခံစေ ဟူသော ပညတ်စကားကို သင်တို့ကြားရပြီ။
Kua rongo koutou i korerotia, He kanohi mo te kanohi, he niho mo te niho:
Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo;
Muyowine ikokiywe panga, “Liyo kwa liyo, ni lino kwa lino.'
तिमीहरूले यसो भनिएको सुनेका छौ, ‘आँखाको सट्टामा आँखा, र दाँतको सट्टामा दाँत ।’
I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann!
De hev høyrt det er sagt: «Auga for auga og tonn for tonn!»
ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, ‘ଚକ୍ଷୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଦନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତ;’
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ।
«شنیده‌اید که گفته شده است.”چشمی به چشمی و دندانی به دندانی “
Komail rongadar, me a lokido: Por en mas en depukki por en mas; o ngi pot en depukki ngi pot.
Komail ronadar, me a lokido: Por en maj en depukki por en maj; o ni pot en depukki ni pot.
Słyszeliście, iż rzeczono: Oko za oko, a ząb za ząb;
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.
Ouvistes o que foi dito: “Olho por olho, e dente por dente”.
Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente.
Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente.
Vocês já ouviram que [seus professores religiosos dizem] que [está escrito] {[Moisés escreveu]}: ‘[Vingue-se deste modo]: Se alguém fizer mal a um dos seus olhos, alguém deve fazer mal a [apenas] um dos olhos dele. Se alguém fizer mal a um dente seu, alguém deve fazer mal a [apenas] um dos dentes dele’.
“Hei bub'ulu' ba'i Musa hohoro-lalanen nae, ‘Mete ma hambu atahori tao ralutu matam, na, bala-b'ae tao mulutu matan boe. Ma mete ma hambu atahori tao ra'ou' nisim, na, tao mu'ou' nisin boe.’
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.
Mwinvwizye aje iyangwilwe aje, “Jicho kwa jicho, na jino kwa jino.'
Чули сте да је казано: Око за око, и зуб за зуб.
Èuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.
Makanzwa kuti zvakanzi: Ziso neziso, uye zino nezino;
Слышасте, яко речено бысть: око за око, и зуб за зуб.
Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob¸.‘
Slišali ste, da je rečeno starim: Oko za oko, in zob za zob.
Waad maqasheen in la yidhi, Il il ha loo rido, iligna ilig ha loo rido.
Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente.
“Ustedes han escuchado que la ley dijo: ‘Ojo por ojo, diente por diente’.
Oísteis que fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo; y diente por diente:
Oísteis que fué dicho á los antiguos: Ojo por ojo, y diente por diente.
Oisteis que fué dicho á los antiguos: Ojo por ojo, y diente por diente:
Ustedes han oído que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente:
Mmesikia imenenwa kuwa, 'Jicho kwa jicho, na jino kwa jino.'
“Mmesikia kwamba ilisemwa: Jicho kwa jicho, jino kwa jino.
I haven hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'
I hafven hört, att det är sagdt: Öga för öga, tand för tand.
Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin:
Narinig ninyo itong sinabi, 'Mata para sa mata at ngipin para sa ngipin.'
கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல் என்று, சொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
“‘కంటికి బదులు కన్ను, పన్నుకు బదులు పన్ను’ అని చెప్పింది మీరు విన్నారు గదా.
“Kuo mou fanongo naʻe lea pehē, ‘[Ke totongi ]ʻaki ʻae mata ʻae mata, mo e nifo ʻae nifo:’
“‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz.
Ви чули, що сказано: Око за око, і зуб за зуба.
Чували ви, що сказано: Око за око, й зуб за зуб.
“तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख, और दाँत के बदले दाँत।
سىلەر «كۆزگە كۆز، چىشقا چىش» دەپ بۇيرۇلغىنىنى ئاڭلىغانسىلەر.
Силәр «Көзгә көз, чишқа чиш» дәп буйрулғинини аңлиғансиләр.
Siler «Közge köz, chishqa chish» dep buyrulghinini anglighansiler.
Silǝr «Kɵzgǝ kɵz, qixⱪa qix» dǝp buyrulƣinini angliƣansilǝr.
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
“Mupulike vule lilyajovilue kuuti, 'Umuunhu angakung'omotole iliiso, na juuve ng'omotola ilyake, angakukuule iliino, na juuve kuula ilyake.'
Verse Count = 196

< Matthew 5:38 >