Matthew 3:14

But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”
Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: “Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?”.
Ame Yohanna ta usu nworo a nantinghe, a woro, “Meng din piziru fe shintini nmyen, fe uni nna da kiti nigha?”
وَلَكِنْ يُوحَنَّا مَنَعَهُ قَائِلًا: «أَنَا مُحْتَاجٌ أَنْ أَعْتَمِدَ مِنْكَ، وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ!».
لكِنَّ يُوحَنَّا حَاوَلَ مَنْعَهُ قَائِلاً: «أَنَا الْمُحْتَاجُ أَنْ أَتَعَمَّدَ عَلَى يَدِكَ، وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ!»
ܗܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܟܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܤܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܬܥܡܕ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝܬ
Իսկ Յովհաննէսն ընդդիմացաւ նրան ու ասաց. «Ի՛նձ պէտք է, որ քեզնից մկրտուեմ, եւ դու ի՞նձ մօտ ես գալիս»:
Յովհաննէս կ՚արգիլէր զայն ու կ՚ըսէր. «Ե՛ս պէտք է որ մկրտուիմ քեզմէ, ու դո՞ւն կու գաս ինծի»:
কিন্তু যোহনে তেওঁক বাধা দি ক’লে, “মইহে আপোনাৰ দ্বাৰা বাপ্তাইজ হোৱা উচিত, এনে স্থলত আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে?”
Yəhya Ona mane olmaq istəyərək dedi: «Sən Məni vəftiz etməlisən, Sən niyə mənim yanıma gəlirsən?»
Baina Ioannesec haguitz empatchatzen çuen hura, cioela, Nic behar diat hireganic batheyatu, eta hi ethorten aiz enegana?
কিন্তু যোহন তাঁকে বারণ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার মাধ্যমে আমারই বাপ্তিষ্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি আমার কাছে আসছেন?
Met Yann ne felle ket dezhañ e ober, o lavarout: Me am eus ezhomm da vezañ badezet ganit, hag e teuez da'm c'havout?
А Йоан го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?
Apan si Juan nagpugong kaniya, sa pag-ingon, “Ako kinahanglan nga imong bawtismohan, ug mianhi ka kanako?”
Lao si Juan ti malago, ilegña: Nesesita yo matagpange pot jago, enaojao na mamaela guiya guajo?
ᎠᏎᏃ ᏣᏂ ᏚᏢᏫᏎᎴᏉ, ᎯᎠ ᏄᏪᏎᎢ; ᎠᏴᏍᎩᏂ ᏱᏍᏆᏬᎥ; ᏥᎪᏃ ᎢᏍᎩᎷᏤᎭ?
Toe Johan mah angmaak pae, Kai loe nang khae ih tuinuemhaih to ka ngaih, tipongah kai khaeah nang zoh lat loe? tiah a naa.
Tedae Johan loh anih te a mah tih, “Nang loh nan nuem ham te ka ngoe, dae nang te kai taengah lat na pawk,” a ti nah.
Cehlai Johan ing tha na hy, “kai ing ni nang a baptisma huh aham ka ngaih hlai, kawtih kai a venna na law lat?” tina hy.
Ahihang John in ama tho a, Keima sia nangma i nong tuiphum tu hizaw napi, kei kung ah nang hongpai zaw ni ziam? ci hi.
Hinlah John chun ana janom hihbeh in, “Keima hi nangman baptize nei chansah dia kiloma kahi, i-atileh kei kom’a hunga nahim,” ati.
约翰想要拦住他,说:“我当受你的洗,你反倒上我这里来吗?”
約翰想要攔住他,說:「我當受你的洗,你反倒上我這裏來嗎?」
Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲭⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲓ.
ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲈϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲞⲒ.
Ivan ga odvraćaše: “Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?”
Ale Jan velmi zbraňoval jemu, řka: Já mám od tebe křtěn býti, a ty pak jdeš ke mně?
Men Johannes vilde formene ham det og sagde: "Jeg trænger til at døbes af dig, og du kommer til mig!"
Pesi Joni wakasyezye kumukasya, kaamba kuti, “Ndiyanda kubbabbatizigwa anduwe, ani wasika kulindime biyeni?”
Maar Johannes verzette er zich tegen, en sprak: Ik moet gedoopt worden door U, en Gij komt tot mij?
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
But John was preventing him, saying, I have need to be immersed by thee, and thou come to me?
But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”
But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
But John would have kept him back, saying, It is I who have need of baptism from you, and do you come to me?
But John refused him, saying, “I ought to be baptized by you, and yet you come to me?”
but John urgently forbad him, saying, I have need to be baptised of thee; and comest thou to me?
But John stayed him, saying: I ought to be baptized by thee, and comest thou to me?
But John tried to dissuade Him saying, “I have need to be baptized by You, and You are coming to me?”
But John tried to change his mind. He told Jesus, “I need to be baptized by you, and you come to me to baptize you?”
But Iohn earnestly put him backe, saying, I haue neede to be baptized of thee, and commest thou to me?
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
But John forbade him, saying, I have need to be baptized of you, and come you to me?
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of you, and come you to me?
But he tried to prevent him. "It is I," he said, "who need to be baptized by you, and are you coming to me?"
But Yukhanan would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me?"
But John would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me?"
But John would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me?"
But John would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me?"
But John would have hindered him, saying, "I need to be baptized by you, and you come to me?"
But John would have hindered him, saying, "I need to be immersed by you, and you come to me?"
But John [Yah is gracious] would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”
But John tried to prevent him. “I need to be baptised by you,” he said, “so why have you come to me?”
But John tried to prevent him. “I need to be baptized by you,” he said, “so why have you come to me?”
But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
But, he, would have hindered him, saying—I, have, need, by thee, to be immersed, —and dost, thou, come unto me?
(the) But John was hindering Him, saying, I need have by You to be baptized, and You come to me?
the/this/who then John to hinder it/s/he: speak I/we need to have/be: by you to baptize and you to come/go to/with I/we
[When Jesus asked John to baptize him], John objected, saying, “I need to be baptized by you {you to baptize me} [because you are superior to me. Since you are not a sinner], ([you(sg)] should not come to me [to be baptized by me] {[to ask that I baptize you(sg)]}!/why do you come to me [to be baptized by me] {[ask that I baptize you(sg)]} [RHQ]?)”
But John tried to prevent him. "It is I," he said, "who need to be baptized by you; why then do you come to me?"
But Ihon forbade hym saynge: I ought to be baptysed of the: and comest thou to me?
But John kept trying to stop him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?”
But John forbad him, saying, I have need to be baptized by thee, and comest thou to me?
But John forbad him, saying, I have need to be baptized by thee, and comest thou to me?
John protested. "It is I," he said, "who have need to be baptized by you, and do you come to me?"
But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”
But John would have hindered him, saying, “I need to be baptised by you, and you come to me?”
But Yochanan would have hindered him, saying, “I need to be immersed by you, and you come to me?”
But Yochanan would have hindered him, saying, “I need to be immersed by you, and you come to me?”
And Joon forbede him, and seide, Y owe to be baptisid of thee, and thou comest to me?
but John was forbidding him, saying, 'I have need by thee to be baptized — and thou dost come unto me!'
Sed tiu lin malakceptis, dirante: Mi bezonas esti baptata de vi, kaj ĉu vi venas al mi?
Mutta Johannes kielsi häneltä, sanoen: minä tarvitsen sinulta kastettaa, ja sinä tulet minun tyköni?
Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"
Maar Johannes weigerde het Hem, zeggende: Mij is noodig om door U gedoopt te worden, en Gij komt tot mij?
Jean s'en défendait en disant: " C'est moi qui doit être baptisé par vous, et vous venez à moi! "
mais Jean l'en empêchait fort, disant: Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!
Mais Jean l'en empêchait fort, en [lui] disant: J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens vers moi?
Mais Jean s’y opposait, en disant: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi!
Mais Jean s'y opposait en disant: «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi!»
Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi!
mais il l'en empêchait, en disant: « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi! »
Mais Jean s'en défendait vivement: «C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi!»
Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi!
Johannes aber wollte es ihm wehren; er sprach: "Ich sollte doch von dir getauft werden, und du kommst zu mir?"
Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?
Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?
Der aber wehrte ihm und sagte: ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?
Aber Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde, und du kommest zu mir?
Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir?
Johannes aber wehrte Ihm und sprach: Ich bedarf, daß ich von Dir getauft werde, und Du kommst zu mir?
Johannes aber wehrte ihm, und sprach: Ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?
Ama Jan den ki yie o po ki yedi o: Li bi pundi fine n batisi nni, ke a mo nan cua n yaa kani?
Ama ke Jan yie, ki yedi: Mini n bua ŋan batise nni, ke a mo nan cua n ya kani!
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ὁ δὲ [Ἰωάννης] διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
ο δε {VAR2: ιωαννης } διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ο δε ιωαννης διεκωλυεν αυτον λεγων εγω χρειαν εχω υπο σου βαπτισθηναι και συ ερχη προς με
ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
પણ યોહાને તેમને અટકાવતાં કહ્યું કે, “તમારાથી તો મારે બાપ્તિસ્મા પામવું જોઈએ અને શું તમે મારી પાસે આવો છો?”
Men, Jan pa t' dakò pou sa menm. Li di l': Se ou ki pou ta batize m', epi se ou menm ki vin jwenn mwen pou m' batize ou?
Hoole aku la o Ioane ia ia, i aku ia, Owau kau e bapetizo mai e pono ai; a ke hele mai nei anei oe io'u nei?
ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי׃
परन्तु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, “मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है?”
János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jősz én hozzám?
Ngem pinadas ni Juan lapdan isuna, a kunana, “Masapul a mabautisaranak babaen kenka, ket umayka kaniak?”
Tetapi Yohanes mencoba menolak permintaan-Nya itu. Yohanes berkata, "Sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapak. Sekarang malah Bapak yang datang kepada saya."
Yohana akahia amugilye akalunga, unene ntakile mbadisigwe nuewe, nikawaza kitalane?
Ma Giovanni lo divietava forte, dicendo: Io ho bisogno di esser battezzato da te, e tu vieni a me!
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?».
Ma questi vi si opponeva dicendo: Son io che ho bisogno d’esser battezzato da te, e tu vieni a me?
ヨハネ之を止めんとして言ふ『われは汝にバプテスマを受くべき者なるに、反つて我に來り給ふか』
しかしヨハネは,イエスをとどめようとして言った,「わたしこそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに,あなたのほうがわたしのところに来られるのですか」。
ところがヨハネは、それを思いとどまらせようとして言った、「わたしこそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたがわたしのところにおいでになるのですか」。
しかし、ヨハネはイエスにそうさせまいとして、言った。「私こそ、あなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが、私のところにおいでになるのですか。」
ヨハネ辞して云ひけるは、我こそ汝に洗せらるべきに、汝我に來り給ふか。
ಆತನಿಗೆ ಯೋಹಾನನು ತಡೆಯುತ್ತಾ, “ನಾನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ,
Tali Yohana endaga okumuganya naikati,”Anye jinyiile nibhatijibhwe nawe, kawe ona ouja kwanye?
Puleino u Yohana aleikhunogwa ukhu beencha aleikhuta, “Une ninogwa ukhyonchiwa nuve, uve puvukhwincha khulyune?”
Lakini Yohana alondeghe kum'besya akajobha, “Nene nilonda kubatisibhwa naghwe, bhebhe ghwihida kwa nene?”
요한이 말려 가로되 `내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까?'
Tusruktu John el srike in oru Jesus elan ekulla nunkal. John el fahk, “Fal in nga pa baptaisla sum uh, a kom tuku nu yuruk!”
Kono Joani ca tundamena kumu kanina, nati, “Njeme ni swanela ku kolobezwa kwa ko, ukeza kwa ngu?”
Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Ioannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Ioannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Iohannes autem prohibebat eum dicens ego a te debeo baptizari et tu venis ad me
Ioannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Bet Jānis Tam neļāva un sacīja: “Man vajadzētu no Tevis tapt kristītam, un Tu nāci pie manis?”
Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao indray va no mankaty amiko?
യോഹന്നാൻ അവനെ വിലക്കി: നിന്നാൽ സ്നാനം ഏല്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം; പിന്നെ നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നുവോ എന്നു പറഞ്ഞു.
परंतु योहान त्यास थांबवत म्हणाला, मला आपल्या हातून बाप्तिस्मा घेण्याची गरज आहे, असे असता आपण माझ्याकडे येता हे कसे?
Ikabheje a Yowana gubhalinjile kwaibhilila bhalinkuti, “Nne namwene ngunapinga bhatishwa na mmwe, pakuti nnanyiila nne?”
သို့​ရာ​တွင်​ယော​ဟန်​က ``အ​ကျွန်ုပ်​သည်​အ​ရှင်​၏ ထံ​တွင် ဗတ္တိ​ဇံ​မင်္ဂ​လာ​ကို​ခံ​ယူ​သင့်​သူ​ဖြစ်​ပါ လျက် အ​ရှင်​သည်​အ​ကျွန်ုပ်​၏​ထံ​သို့​ကြွ​လာ​တော် မူ​ပါ​သ​လော'' ဟု​ဆို​၍​ဆီး​တား​လေ​၏။
ယောဟန်ကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံရမည် အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု ယေရှုကိုဆီးတားလေ၏။
Otira ka whakakahore a Hoani ki a ia, ka mea, Ko te tikanga ra ko ahau kia iriiria e koe, a e haere mai ana koe ki ahau?
Kodwa uJohane wayemalela esithi: Mina ngiswela ukubhabhathizwa nguwe, kanti wena uza kimi?
Lakini Yohana apalage kana kakoya, “Nenga nipalikwa nibatizilwe ni wenga, ni wenga kaicha kachango?”
तर यूहन्‍नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोक्‍न खोजिरहे, “मैले पो तपाईंबाट बप्‍तिस्‍मा लिनुपर्नेमा के तपाईंचाहिँ म कहाँ आउनुहुन्छ?”
Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av dig, og du kommer til mig?
Men Johannes bar seg undan og sagde: «Eg treng dåp av deg, og so kjem du til meg!»
କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋହର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି?
ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ?
اما یحیی او را منع نموده، گفت: «من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تونزد من می‌آیی؟»
A Ioanes kotin kang, ap potoan ong: Mak eta i en paptaisela re ir, a iaduen ir me kotido re i?
A Ioanej kotin kan, ap potoan on: Mak eta i en paptaijela re ir, a iaduen ir me kotido re i?
Ale mu Jan bardzo zabraniał, mówiąc: Ja potrzebuję, abym był ochrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie?
Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?
Mas [João] lhe impedia, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?
João oppunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser baptizado por ti, e vens tu a mim?
João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?
[Jesus pediu que] João O batizasse, mas João não quis, dizendo: “Eu preciso ser batizado por você {preciso que você me batize} [porque você é mais importante do que eu. Já que você não é pecador], ––[você] não deve/por que você–– [RHQ] vir/vem a mim [para ser batizado por mim] {[para pedir que eu batize você]}!”
te Yohanis nda nau sa. Ana nareresi nae, “Ta'o bee fo au musi sarani Lamatua'? Nda tabalek sa, do? Lamatua' mana musi sarani au dei. Te au parlu naa!”
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Uyohana ahandaga akhane aje, “Asahamwozye pipo u Yesu gosi ashile u Yohana?”
А Јован брањаше Му говорећи: Ти треба мене да крстиш, а Ти ли долазиш к мени?
A Jovan branjaše mu govoreæi: ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni?
Asi Johwani wakamurambidza achiti: Ini kunodikanwa kuti ndibhabhatidzwe nemwi, asi imwi mouya kwandiri?
Иоанн же возбраняше Ему, глаголя: аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне?
Toda Janez mu je prepovedal, rekoč: „Jaz imam potrebo biti krščen od tebe, pa ti prihajaš k meni?“
Janez mu je pa branil, govoreč: Meni je treba, da me ti krstiš, pa hodiš ti k meni?
Yooxanaase waa diiday, isagoo leh, Anaa u baahan inaad i baabtiisto, adiguna miyaad ii timid?
Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?
Pero Juan trató de hacerlo cambiar de opinión, diciendo, “Yo soy quien necesito ser bautizado por ti, ¿y tu vienes a mí para que yo te bautice?”
Mas Juan le resistía mucho, diciendo: Yo he menester de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes á mí?
Mas Juan lo resistia mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de tí, ¿y tu vienes á mí?
Pero Juan al principio se lo quería impedir: Soy yo el que necesito del bautismo de ti, ¿y vienes a mí?
Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, “Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?''
Lakini Yohane alijaribu kumzuia akisema, “Je, wewe unakuja kwangu? Mimi hasa ndiye ninayehitaji kubatizwa nawe.”
men denne ville hindra honom och sade: "Jag behövde döpas av dig, och du kommer till mig?"
Men Johannes förvägrade honom, och sade: Mig behöfves, att jag vorde döpt af dig; och du kommer till mig?
Datapuwa't ibig siyang sansalain ni Juan, na nagsasabi, Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan, at ikaw ang naparirito sa akin?
Ngunit pinigilan siya ni Juan at nagsasabi, “Ako ang dapat mong bautismuhan? Bakit ka lumalapit sa akin?”
யோவான் அவருக்குத் தடைசெய்து: நான் உம்மாலே ஞானஸ்நானம் பெறவேண்டியதாயிருக்க, நீர் என்னிடத்தில் வரலாமா என்றான்.
అయితే యోహాను, “నేను నీచేత బాప్తిసం పొందవలసి ఉండగా, నీవు నా దగ్గరికి వస్తున్నావా?” అని ఆయనను నివారింపజూశాడు.
Ka naʻe taʻofi ia ʻe Sione, ʻo pehē, “ʻOku ngali mo au ke u papitaiso ʻiate koe, pea ʻoku ke haʻu kiate au?”
Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” diyerek O'na engel olmak istedi.
Але перешкоджав він Йому й говорив: Я повинен христитись від Тебе, і чи Тобі йти до мене?
Та Йоан не допускав Його, говорячи: Менї самому треба в Тебе хреститись, а Ти прийшов до мене?
मगर यूहन्ना ये कह कर उसे मनह करने लगा, “मैं आप तुझ से बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, और तू मेरे पास आया है?”
بىراق يەھيا چۆمۈلدۈرۈشكە ئۇنىماي ئۇنى توسۇپ: ــ ئەسلى چۆمۈلدۈرۈلۈشنى مەن سەندىن قوبۇل قىلىشىم كېرەك ئىدى، بىراق سەن مېنىڭ ئالدىمغا كەپسەنغۇ؟ ــ دېدى.
Бирақ Йәһя чөмүлдүрүшкә унимай уни тосуп: — Әсли чөмүлдүрүлүшни мән сәндин қобул қилишим керәк еди, бирақ сән мениң алдимға кәпсәнғу? — деди.
Biraq Yehya chömüldürüshke unimay uni tosup: — Esli chömüldürülüshni men sendin qobul qilishim kérek idi, biraq sen méning aldimgha kepsen’ghu? — dédi.
Biraⱪ Yǝⱨya qɵmüldürüxkǝ unimay uni tosup: — Əsli qɵmüldürülüxni mǝn sǝndin ⱪobul ⱪilixim kerǝk idi, biraⱪ sǝn mening aldimƣa kǝpsǝnƣu? — dedi.
Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng:
Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng:
Neke uYohani akakaana, akati, “Une nilondua kukwofughua nuuve. Iwandaani ghukwisa kulyune?'
Verse Count = 196