Matthew 28:6

He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë; ejani, shikoni vendin ku qe vënë Zoti.
Na adi kikane ba, amal fitu, nafo na awa belin minu. Dan ida yene kiti kanga na Cikilare wa non ku.
لَيْسَ هُوَ هَهُنَا، لِأَنَّهُ قَامَ كَمَا قَالَ! هَلُمَّا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَجِعًا فِيهِ.
إِنَّهُ لَيْسَ هُنَا، فَقَدْ قَامَ، كَمَا قَالَ. تَعَالَيَا وَانْظُرَا الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ مَوْضُوعاً فِيهِ.
ܠܐ ܗܘܐ ܬܢܢ ܩܡ ܠܗ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܬܐܝܝܢ ܚܙܝܝܢ ܕܘܟܬܐ ܕܤܝܡ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܢ
այստեղ չէ նա, քանի որ յարութիւն առաւ, ինչպէս ինքն ասել էր. եկէ՛ք, տեսէ՛ք այն տեղը, ուր պառկած էր:
Ան հոս չէ, որովհետեւ յարութիւն առաւ (ինչպէս ըսած էր): Եկէ՛ք, տեսէ՛ք այն տեղը՝ ուր Տէրը դրուած էր:
তেওঁ ইয়াত নাই; কিন্তু যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল, তেনেকৈ তেওঁ উঠিল৷ আহা, তেওঁ শয়ন কৰা ঠাই চোৱাহি।
O burada yoxdur, dediyi kimi dirilmişdir! Gəlin, Onun yatdığı yeri görün.
Ezta hemen: ecen resuscitatu içan da, erran çuen beçala: çatozte ikussaçue Iauna eçarri içan cen lekua.
তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, যেমন তিনি বলেছিলেন, এস, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই জায়গা দেখ।
N'emañ ket amañ, rak adsavet eo a varv, hervez m'en devoa lavaret. Deuit ha gwelit al lec'h ma oa bet lakaet an Aotrou;
Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
Wala na siya dinhi, apan nabanhaw na sama sa iyang giingon. Dali ug tan-awa ang dapit diin ang Ginoo mihigda.
Taegüe güine; sa esta cajulo, taegüine guinin jasangan. Maela ya inlie y lugat anae guinin umaason y Señot;
ᎥᏝ ᎠᏂ ᏘᎦᎾ, ᏚᎴᏅᏰᏃ ᎾᏍᎩᏯ ᏄᏪᏒᎢ; ᎡᏍᏕᎾ ᎡᏍᏓᎦᏔ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎠᏥᏅᏅᎢ.
Anih loe haeah om ai: a thuih ih lok baktih toengah, anih loe angthawk boeh. Angzo ah loe, Angraeng pasonghaih ahmuen hae khen hoih.
He rhoek ah a om moenih, a thui bangla thoo coeng. Halo lamtah a yalh nah hmuen te so rhoi lah,” a ti nah.
Vawh am awm voel hy; ak kqawn amyihna tho hawh hy. Law nih nawh ang zaihnaak a hyn ce toek lah nih.
Ama ziak ah om ngawl hi: banghangziam cile, a sonsa bang in thokik zo hi. Hongpai tavun a, a ki sial na en vun.
Ama hiche muna hin aumtapoi! Aman aseisa bangin, Ama thinaa kon'in athou dohtai. Hung'un lang, Pakai tahsa lupna mun hi hung vetauvin.
他不在这里,照他所说的,已经复活了。你们来看安放主的地方。
他不在這裏,照他所說的,已經復活了。你們來看安放主的地方。
⳿ⲛ⳿ϥⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
ϤⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲀⲚ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ.
Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao
Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Poďte, vizte místo, kdež ležel Pán.
Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren lå!
Tawope okuno, pesi wabuka, mbuli mbwaakamba. Amuze mubone abusena Mwami mpakalilazikidwe.
Hij is niet hier, want Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Komt en ziet de plaats, waar Hij was neergelegd.
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.
He is not here, for he was raised as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here, for he has come to life again, even as he said. Come, see the Lord's resting-place.
He is not here. For he has risen, just as he said. Come and see the place where the Lord was placed.
He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here, for he is risen, as he said. Come, and see the place where the Lord was laid.
He is not here, because He is risen, just like He said! Come, see the place where the Lord was lying.
He's not here. He's risen from the dead, just as he said he would. Come and see where the Lord was lying.
He is not here, for he is risen; as he saide: come, see the place where the Lord was laid,
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here: for he has risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Master was lying!
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where he was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
He is not here; for he has risen, as he said he would. Come, and see the place where he was lying;
He is not here; for he has risen, as he said he would. Come, and see the place where he was lying;
He is not here; for he is risen, even as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here, for he hath arisen, as he said. Come! see the place where he lay;
Not He is here; He is risen for, as He said. Come, do see the place where He was lying (* the Lord. *KJV)
no to be here to arise for as/just as to say come: know the/this/who place where(-ever) to lay/be appointed (* the/this/who: God *KJV)
He is not here! [God] has (caused him to be alive again/raised him [from the dead]), just like [Jesus] told you [would happen!] Come and see the place where his body lay!
He is not here; for he has risen, as he said he would. Come, and see the place where he was lying;
he is not here: he is rysen as he sayde. Come and se the place where the lorde was put:
He is not here, but is risen, just as he said. Come see the place where the Lord lay.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
He is not here: He has come back to life, as He foretold. Come and see the place where He lay.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
He is not here, for he has risen, just like he said. Come, see the place where the Lord was lying.
he is not here, for he is risun, as he seide; come ye, and se ye the place, where the Lord was leid.
he is not here, for he rose, as he said; come, see the place where the Lord was lying;
Li ne estas ĉi tie; ĉar li leviĝis, kiel li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Ei hän ole tässä; sillä hän nousi ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaat, katsokaat siaa, kuhunka Herra pantu oli.
Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut.
Hij is hier niet; want Hij is verrezen zooals Hij gezegd heeft. Komt en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft.
Il n'est point ici; il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis;
il n'est pas ici; car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait;
Il n'est point ici; car il est ressuscité, comme il l'avait dit; venez, et voyez le lieu où le Seigneur était couché.
Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché,
Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il gisait,
Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché;
il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché;
Il n'est pas ici, car, ainsi qu'il l'avait dit, il est ressuscité. Venez, regardez la place où il était couché;
Il n'est pas ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché;
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, so wie er es gesagt hat. Kommt her und schaut den Ort, wo der Herr gelegen ist.
Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her, sehet die Stätte, wo der Herr gelegen hat,
Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her, sehet die Stätte, wo der Herr gelegen hat,
er ist nicht hier, denn er ward auferweckt, wie er gesagt hat; kommt und sehet den Ort, wo er lag.
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und sehet die Stätte, da der HERR gelegen hat!
Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, da der HERR gelegen hat.
Er ist nicht hier; denn Er ist auferweckt, wie Er gesagt hat. Kommt her, und seht den Ort, da der Herr gelegen hat.
Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt, seht den Ort, wo der Herr lag.
Waa go ye ne, kelima o fii bi tinkpiba siiga nani wan den yedi maama. Cua mani ki la wan den dua naankani,
O ji ki ye ne; o yiedi o, nani wan den tuodi ki maadi maama. Cua mani ki diidi wan den dua naani.”
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
Οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπε. Δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο [ὁ κύριος.]
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο
ουκ εστιν ωδε ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ιδετε τον τοπον οπου εκειτο ο κυριος
οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ, καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.
જુઓ ઈસુ અહીં નથી, કેમ કે તેમણે જેમ કહ્યું હતું તેમ તે સજીવન થયા છે, તમે આવો, જ્યાં પ્રભુ સૂતા હતા તે જગ્યા જુઓ.
Enben, li pa isit la. Li leve vivan jan l' te di a. Vini wè kote l' te kouche a.
Aole ia maanei, no ka mea, ua ala ae ia e like me kana olelo ana; e haele mai olua e nana i kahi i waiho ai o ka Haku.
איננו פה כי קם כאשר אמר באנה ראינה את המקום אשר שכב שם האדון׃
वह यहाँ नहीं है, परन्तु अपने वचन के अनुसार जी उठा है; आओ, यह स्थान देखो, जहाँ प्रभु रखा गया था।
Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
Awan isuna ditoy ngem nagungaren, a kas iti kinunana. Umayyo kitaen ti disso a nakaipaiddaan ti Apo.
Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakan-Nya dahulu. Mari lihat tempatnya Ia dibaringkan.
Ukutile apaite, Lakini wioka anga naeumuie. Pembyi muone Ubwana pana aulae.
Egli non è qui, perciocchè egli è risuscitato, come egli avea detto; venite, vedete il luogo dove il Signore giaceva.
Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
Egli non è qui, poiché è risuscitato come avea detto; venite a vedere il luogo dove giaceva.
此處には在さず、その言へる如く甦へり給へり。來りてその置かれ給ひし處を見よ。
彼はここにはいない。彼は,自分で言ったとおり,起こされたからだ。さあ,主の横たえられた場所を見なさい。
此處には在さず、その言へる如く甦へり給へり。來りてその置かれ給ひし處を見よ。
ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て、納めてあった場所を見てごらんなさい。
彼は此處に在さず、即ち曰ひし如く復活し給へり。來りて主の置かれ給ひたりし處を見、
ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಕರ್ತನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿರಿ;
Atalio Anu nawe asukile lwa kutyo abhabhwilie. Nimuje mulole anu aliga Latabhugenyi amamile.
Asipali apa, puleino anchukhile nduvu akhava vuleile. Pu mwinehe mulole upwakhanghonile unkuludeva.
Ajhelepi aoa, lakini afufuiki kama kyaabhajobhili. Muhidayi mulolayi ambapo Bwana agonili.
그가 여기 계시지 않고 그의 말씀하시던 대로 살아나셨느니라! 와서 그의 누우셨던 곳을 보라
El wangin inge. Akmoulyeyukyak el, oana el tuh fahk. Fahsru liye acn se ma el tuh oan we uh.
Ka mwiina munu, kono ca buka sina mwa ba wambilile. Mwize za mubone za mwalele Simwine.
Non est hic: surrexit enim, sicut dixit: venite, et videte locum ubi positus erat Dominus.
non est hic: surrexit enim, sicut dixit. Venite, et videte locum, ubi positus erat Dominus.
non est hic: surrexit enim, sicut dixit. venite, et videte locum, ubi positus erat Dominus.
Non est hic: surrexit enim, sicut dixit: venite, et videte locum ubi positus erat Dominus.
non est hic surrexit enim sicut dixit venite videte locum ubi positus erat Dominus
non est hic: surrexit enim, sicut dixit. venite, et videte locum, ubi positus erat Dominus.
Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, tā kā Viņš ir sacījis. Nāciet šurp, raugāt to vietu, kur Tas Kungs gulējis.
Tsy ato Izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avia, ka jereo, fa tao no nandrian’ ny Tompo.
യേശു ഇവിടെ ഇല്ല; താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു; അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്നുകാണ്മിൻ
पण तो इथे नाही कारण तो म्हणाला होता, त्याप्रमाणे त्यास मरणातून उठविण्यात आले आहे. या आणि जेथे त्यास ठेवले होते ती जागा पाहा.
Bhakwapi apano, pabha bhayushile malinga shibhashite lugula. Nnjiyangane nnolanje pubhaagonekenje.
ကိုယ်​တော်​သည်​ယ​ခင်​က​မိန့်​တော်​မူ​သည့်​အ​တိုင်း သေ​ခြင်း​မှ​ရှင်​ပြန်​ထ​မြောက်​တော်​မူ​ပြီ။ လျောင်း တော်​မူ​သည့်​နေ​ရာ​ကို​ကြည့်​ကြ​လော့။-
ဤအရပ်၌မရှိ။ မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း ထမြောက်တော်မူပြီ။ လာကြ၊ သခင်လျောင်းတော်မူရာ အ ရပ်ကို ကြည့်ကြလော့။
Kahore ia i konei: kua ara ke, kua pera me tana i mea ai. Haere mai kia kite i te wahi i takoto ai te Ariki.
kakho lapha; ngoba uvukile, njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona.
Abile kwaa pano, ayokile kati mwaamakiye, Muiche mulole pandu agonjike.
उहाँ यहाँ हुनुहुन्‍न, तर जस्तो उहाँले भन्‍नुभएको थियो, उहाँ जीवित भई उठ्नुभएको छ । आएर प्रभुलाई राखिएको ठाउँ हेर ।
han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!
Han er ikkje her; han hev stade upp, som han sagde. Kom og sjå staden der han låg!
ସେ ଏଠାରେ ନାହାଁନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି । ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ ।
ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
دراینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید،
A soer met, pwe a iasadar, duen a kotin masanier. Kodo udial wasa, me Kaun nekinekidi mas o,
A joer met, pwe a iajadar, duen a kotin majanier. Kodo udial waja, me Kaun nekinekidi maj o,
Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan.
Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como ele disse. Vinde ver o lugar onde ele jazia.
Não está aqui, porque já resuscitou, como havia dito. Vinde, vêde o logar onde o Senhor jazia.
Não está aqui, porque já resuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
O corpo dele não está aqui! Ele foi feito {Deus fez com que Ele esteja vivo} outra vez ressuscitando-o [dos mortos, ] assim como [Jesus] lhes disse [que aconteceria]. Venham ver o lugar onde o corpo dele antes estava deitado!
Te Ana nda sia ia sa ena. Ana nasod'a bali' ena, ona' Ana ola' basa mema' a ena. De rala ima fo mete mata' mamana' fo ara mbed'a' ao sisin. Mamana' naa rou' ena!
Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
Numo epa, lakini azyoshele nanzi shakhabhawuzezye. Inzaji mwenye pabhakhagonezye u Bwana.
Није овде: јер устаде као што је казао. Ходите да видите место где је лежао Господ.
Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod.
Haasi pano; nokuti wamuka sezvaakareva. Uyai muone nzvimbo Ishe paakange arere.
несть зде: воста бо, якоже рече: приидите, видите место, идеже лежа Господь,
Ni ga tukaj, kajti vstal je, kakor je rekel. Pridita, poglejta prostor, kjer je ležal Gospod.
Ní ga tu; kajti vstal je, kakor je rekel. Pridite, in poglejte mesto, kjer je Gospod ležal,
Halkan ma joogo, waayo, wuu sara kacay siduu yidhi. Bal kaalaya oo arka meeshii Rabbigu jiifay.
No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Él no está aquí. Se ha levantado de entre los muertos, tal como dijo que lo haría. Vengan y vean donde estuvo puesto el Señor.
No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Veníd, ved el lugar donde fue puesto el Señor;
No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fué puesto el Señor.
No está aquí, porque ha resucitado como dijo: venid, ved el lugar donde fué puesto el Señor.
Él no está aquí, porque ha vuelto a la vida, como él mismo dijo. Ven, mira el lugar de descanso del Señor.
Hayupo hapa, lakini amefufuka kama alivyowaambia. Njooni muone mahali ambapo Bwana alilala.
Hayupo hapa maana amefufuka kama alivyosema. Njoni mkaone mahali alipokuwa amelala.
Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.
Han är icke här; han är uppstånden, som han sagt hade; kommer, och ser rummet, der Herren var lagder uti.
Siya'y wala rito; sapagka't siya'y nagbangon, ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon.
Wala na siya dito, ngunit bumangon na katulad ng kaniyang sinabi. Halikayo tingnan ang lugar na hinimlayan ng Panginoon.
அவர் இங்கே இல்லை; தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார்; கர்த்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்துபாருங்கள்;
ఆయన ఇక్కడ లేడు. తాను చెప్పినట్టే తిరిగి లేచాడు. రండి, ప్రభువు పండుకున్న చోటు చూసి,
‌ʻOku ʻikai ʻi heni ia: he kuo toetuʻu, ʻo hangē ko ʻene lea. Mo omi, ʻo mamata ki he potu naʻe tokoto ai ʻae ʻEiki.
O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O'nun yattığı yeri görün.
Нема Його тут, бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він.
Нема Його тут; устав бо, як казав: Ідїть подивить ся на місце, де лежав Господь.
वो यहाँ नहीं है, क्यूँकि अपने कहने के मुताबिक़ जी उठा है; आओ ये जगह देखो जहाँ ख़ुदावन्द पड़ा था।
ئۇ بۇ يەردە ئەمەس؛ ئۇ ئۆزى ئېيتقاندەك تىرىلدۈرۈلدى. كېلىڭلار، رەب ياتقان جاينى كۆرۈڭلار؛
У бу йәрдә әмәс; у өзи ейтқандәк тирилдүрүлди. Келиңлар, Рәб ятқан җайни көрүңлар;
U bu yerde emes; u özi éytqandek tirildürüldi. Kélinglar, Reb yatqan jayni körünglar;
U bu yǝrdǝ ǝmǝs; u ɵzi eytⱪandǝk tirildürüldi. Kelinglar, Rǝb yatⱪan jayni kɵrünglar;
Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;
Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm;
ndavule alyale ikuvavuula. Mwise mulole pano vakam'bikile.
Verse Count = 196