< Matthew 24:10 >

Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
त्या येळले बराचजन अडखळतीन; त्या एकमेकसले धरी देतीन, अनं एकमेकसना व्देष करतीन;
Atëherë shumë do të skandalizohen, do ta tradhëtojnë njeri tjetrin dhe do të urrejnë njeri tjetrin.
Anit gbardang ma tirzu inin lessu ati.
وَحِينَئِذٍ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
فَيَرْتَدُّ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً،
ܗܝܕܝܢ ܢܬܟܫܠܘܢ ܤܓܝܐܐ ܘܢܤܢܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܘܢܫܠܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ
Եւ այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղուեն եւ միմեանց պիտի մատնեն ու միմեանց պիտի ատեն:
Եւ այն ատեն շատե՜ր պիտի գայթակղին, պիտի մատնեն զիրար ու պիտի ատեն զիրար:
তেতিয়া অনেকে বিশ্বাসত বিঘিনি পাব, ইজনে সিজনক শত্ৰুৰ হাতত শোধাই দিব আৰু ইজনে সিজনক ঘিণ কৰিব।
Onda bir çoxu imandan büdrəyərək bir-birini təslim edəcək və bir-birinə nifrət edəcək.
fo dang tang kila a kottang tiye, ciyan kwerkom bwiti, ci ko ciya ka bwiti
तीहयी टेमे घणा ढेरका माणहु मार पोर गेथो भरहो सोड़ देहे। अने तीहया एक-बीजा ने धरावह़े, अने एक-बीजा सी ह़ीगी करहे।
Eta orduan scandalizaturen dirade anhitz, eta batac bercea tradituren du, eta batac bercea gaitzetsiren du.
Mogili da se nababeba: le, ilia dafawaneyale dawa: su hou fisili, sadenane dafamu. Dilia fi dunu da dili higamu amola hohonomu.
আর সেই দিন অনেকে বিশ্বাস ছেড়ে চলে যাবে, একজন অন্য জনকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে, একে অন্যকে ঘৃণা করবে।
সেই সময়ে অনেকেই বিশ্বাস হারাবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে ও পরস্পরকে ঘৃণা করবে।
तैखन बड़े लोक मीं पुड़ विश्वास केरनो शारेले, एक्की होरि ट्लुवाले, ते एप्पू मांमेइं भी बैर रखेले।
तालू मतयां मिंजो पर भरोसा करणा बंद करी देणा, कने इक दुज्जे जो पकड़ाणा कने इक दुजे ने दुशमणी रखणी।
Ki akai'tappix akĭstskĭmskŭkiau ki akaumŭts'katseiau, ki akau'kĭmotseiau.
ସଃଡେବଃଳ୍‌ ଗାଦେକ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍ ବାଦା ହାଉତି ଆର୍‌ ମାପ୍ରୁ ବିସ୍ୱାସ୍‌ ଚାଡି ସେମଃନ୍ ତାକାର୍‌ ତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଦଃରାୟ୍‌ଦେତି ଆର୍‌ ତାକାର୍‌ ତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଗିଣ୍ କଃରାକଃରି ଅଃଉତି ।
Manoor aywots bo amantso haalar shuuts aanitune, iko iko beshide imetwe, ashuwots boatsatseyewo shit'etune.
Neuze ivez, meur a hini a gouezho, en em drubardo, hag en em gasaio an eil egile.
Rji ni wa, indji gbugbuwu ba rjoku nda le ni kpamba nda kran kpamba.
И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
Unya daghan ang mangapandol ug magluib sa usag usa, ug magdumotanay sa usag usa.
Ug unya daghan ang mosibug gikan sa pagtoo, ug magabudhiay ug magadumtanay ang usag usa.
Ya megae innafanmatompo; ya ufanaentrega unos y otros, ya ufanachatlie unos y otros.
ᎿᎭᏉᏃ ᎤᏂᏣᏖᏍᏗ ᏚᏃᏕᎯᎮᏍᏗ, ᎠᎴ ᏓᎾᏓᏡᏗᏍᎨᏍᏗ ᎠᎴ ᏓᎾᏓᏍᎦᎨᏍᏗ.
Pa nthawi imeneyo ambiri adzasiya chikhulupiriro ndipo adzadana ndi kuperekana wina ndi mnzake,
“Acuna kcün üng khyang khawhah naw ami jumnak hawih u lü mat ja mat nghneng law khaie, hleihlak law khaie.
To tiah oh pacoengah kapop kami loe oepthok ah khosah o mak ai, maeto hoi maeto angphat o taak ueloe, maeto hoi maeto ang hnuma o tih.
Te vaengah a cungkuem te a khah uh vetih pakhat te a voeih uh phoeiah pakhat te a thiinah uh ni.
Te vaengah a cungkuem te a khah uh vetih pakhat te a voeih uh phoeiah pakhat te a thiinah uh ni.
Cawh thlang khawzah ing cangnaak ce a mi cehtaak coengawh a mimah ingkaw a mimah nawn ce thak qu kawm usaw sawh qu na kawm uh,
Mi tampi te thin-uk tu in kivawt tu uh a, khat le khat ki leheak tu uh hi.
Chule mi tampi keiya kona kihei mang ding chule ki pedoh to'uva chujongleh ki hoto ding ahiuve.
Hat torei teh tami kapap ni lawkkam raphoe vaiteh, buet touh hoi buet touh a kâpahnawt awh vaiteh, buet touh hoi buet touh a kâmaithoe awh han.
那时,必有许多人跌倒,也要彼此陷害,彼此恨恶;
那時,必有許多人跌倒,也要彼此陷害,彼此恨惡;
届时会有许多人会失去信仰,彼此出卖,互相恨恶。
那時,必有許多人要跌倒,互相出賣,互相勼仇恨;
Sooni, achajinji chachileche chikulupi chao, chachigalaukana ni kuchimana jwine ni jwine.
ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲭⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲉⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ.
ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϭⲓ ϩⲁϩ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛⲥⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϭⲓϩⲁϩ. ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲛⲥⲉⲙⲉⲥⲧⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ.
ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲬⲀ ⲦⲞⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈⲘⲈⲤⲦⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ.
Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.
A tehdyť se zhorší mnozí, a vespolek se budou zrazovati, a jedni druhých nenáviděti.
A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.
Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět.
Og da skulle mange forarges og forråde hverandre og hade hverandre.
Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.
Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.
ସେଡ୍‌କିବେଲେ କେତେ କେତେ ଲକ୍‌ ତାକର୍‌ ବିସ୍‌ବାସ୍‌ ଆରାଇବାଇ, ତାକର୍‌ ତାକର୍‌ ବିତ୍‌ରେ ଗିନ୍‌ ଅଇକରି ତାକର୍‌ ତାକର୍‌ ବିତ୍‌ରେ ବିସ୍‌ବାସେ ବିସ୍‌ ଦିଆ ଦିଇ ଅଇବାଇ ।
E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,
Eelyo bantu bayingi bayobukilwa, alimwi akwaba umwi awumwi akusulana umwi awumwi.
En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
Dan zullen velen zich ergeren, elkander verraden en haten.
En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
And then many will be caused to stumble, and they will betray each other and will hate each other.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.
And then will many be ensnared, and they will deliver one another up, and hate one another;
At that time many will fall away and will betray and hate one another,
And numbers of people will be turned from the right way, and will give one another up and have hate for one another.
Many will fall away and will betray one another and hate one another.
And then many will be led into sin, and will betray one another, and will have hatred for one another.
And then will many be offended, and will deliver one another up, and hate one another;
And then shall many be scandalized: and shall betray one another: and shall hate one another.
And then many will be offended, and they will betray one another and will hate one another.
At that time many believers will give up believing. They will betray one another and hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
and then many will be offended; and they will betray one another, and hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and hate one another.
and then will many take offense, and betray one another, and hate one another: and many false prophets will rise up and deceive many:
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
and then will many be stumbled, and they will deliver up one another, and will hate one another.
"And then many will stumble and fall, and will betray one another, and hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
And then will many fall away; and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
And then many will fall away, and will betray one another, and hate one another.
And then many will fall away, and will betray one another, and hate one another.
And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.
And, then, will many be caused to stumble, and, one another, will deliver up, and will hate one another;
And then will fall away many and one another they will betray and they will hate one another;
and then to cause to stumble much and one another to deliver and to hate one another
Then shall many be offended, and shall hate one another, and betray one another.
Then many will be stumbled: and they will hate one another, and will betray one another.
Also, many [people] will stop believing [in me because of the way they will suffer]. They will betray each other and will hate each other.
And then many will fall away, and will betray one another, and hate one another.
And then shall many be offended and shall betraye one another and shall hate one the other.
Then many will stumble, and betray one another and hate one another.
And then will many be offended, and will betray one another, and will hate one another.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Then will many stumble and fall, and they will betray one another and hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
Then many will stumble, and will deliver up one another, and will hate one another.
And thanne many schulen be sclaundrid, and bitraye ech other, and thei schulen hate ech other.
and then shall many be stumbled, and they shall deliver up one another, and shall hate one another.
Tiam multaj ofendiĝos, kaj perfidos unu la alian, kaj malamos unu la alian.
Sel ajal loobuvad paljud usklikud uskumast. Nad reedavad ja vihkavad üksteist.
Le ɣe ma ɣi me la, ame geɖewo atra le xɔse la gbɔ, woade wo nɔviwo asi, eye woalé fu wo nɔewo vevie.
Ja silloin monta pahenevat, ja keskenänsä pettävät toinen toisensa, ja vihaavat toinen toistansa keskenänsä.
Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
En dan zullen velen geërgerd worden, malkander overleveren en malkander haten.
Alors aussi beaucoup failliront; ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Alors beaucoup trébucheront, se livreront les uns aux autres, et se haïront.
Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l’un l’autre, et se haïront l’un l’autre;
Et alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre.
Alors beaucoup se scandaliseront; ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Alors aussi beaucoup failliront; ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Dans ces circonstances, beaucoup trébucheront; ils se trahiront et se haïront les uns les autres.
Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres.
et alors plusieurs trébucheront, et ils se livreront les uns les autres, et ils se haïront les uns les autres.
Et alors beaucoup seront pris au piège; ils se trahiront les uns les autres, ils se haïront entre eux.
Alors aussi, plusieurs succomberont à l'épreuve; ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres.
He wode daro asay dhuphistana, issay issa athi athi immanane ba garsan ixistana.
Dann werden viele vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten und hassen.
Es werden viele daran Anstoß nehmen und sich gegenseitig verraten und sich hassen.
Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen;
Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen;
Und hierauf werden Viele Anstoß nehmen, und werden einander ausliefern und einander hassen.
Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.
Dann werden sich viele ärgern und werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.
Alsdann werden viele Anstoß nehmen und sich einander ausliefern und einander hassen.
Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen.
Und viele werden Ärgernis nehmen und einander überantworten und einander hassen.
Und dann werden viele irre werden, und einander verraten und einander hassen.
Hĩndĩ ĩyo-rĩ, andũ aingĩ nĩmagatiganĩria wĩtĩkio na makunyananĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na mamenane.
He wode daroti ammano aggana. Bantta giddon issoy issuwa aathidi immana, issoy issuwa ixxana.
Li baa tua li tingbali bonla niba boncianla po. Bi baa janbidi biyaba ki nani biyaba.
l yogu nubi boncianli bu biani b dandanli, k kuadi b liebi k kan yaa bua b liebi nublu.
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους.
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλουσ παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλουσ
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
Καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
και τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι και αλληλους παραδωσουσιν και μισησουσιν αλληλους
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους·
ଆତେନ୍‌‌ ବେଲା ଗୁଲେରୁଆ ମେଁଇଙ୍ଗ୍‌ନେ ବିସ୍‌ବାସ୍ ଆଅଁ ଆର୍‌ଏ ମେଇଂମେଇଂ ବିତ୍ରେ ଆଂକାର୍ ଡିଙ୍ଗ୍‌ଚେ ମେଇଂମେଇଂ ଆଡ଼ାତ୍ରା ବିସ୍‌ବାସ୍‌ଗାତ୍‍ ଡିଙ୍ଗ୍‌ଆର୍‌ଏ ।
અને તે સમયે ઘણાં લોકો વિશ્વાસ ગુમાવશે, અને એકબીજાને પરાધીન કરાવશે અને એકબીજા પર વૈર કરશે.
Lè sa a, anpil moun pral jwenn okazyon pou yo tonbe nan peche, yonn pral denonse lòt, yonn pral rayi lòt.
“Konsa, nan tan sa a, anpil moun ap chite. Youn ap denonse lòt, e youn ap rayi lòt.
फेर घणखरे मेरे पै बिश्वास करणा छोड़ देंगें, अर एक-दुसरे नै पकड़वावैगें, अर एक-दुसरे तै बैर राक्खैगें।
A wannan lokaci, da yawa za su juya daga bangaskiya, su ci amana su kuma ƙi juna,
Daga nan da yawa za su yi tuntube, kuma su ci amanar juna, su kuma tsani juna.
Alaila hoi, he nui na mea e hihia ana; a e kumakaia aku kekahi i kekahi, e inaiua aku hoi kekahi i kekahi.
רבים ישובו לחטוא, יבגדו זה בזה וישנאו איש את אחיו.
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
तब बहुत सारे ठोकर खाएँगे, और एक दूसरे को पकड़वाएँगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे।
इसी समय अनेक विश्वास से हट जाएंगे तथा त्याग देंगे, वे एक दूसरे से विश्वासघात करेंगे, वे एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे.
Akkor sokan megbotránkoznak, elárulják és meggyűlölik egymást.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
Þá munu margir falla frá trúnni, og hata og svíkja hverjir aðra.
Ọtụtụ ga-ada site nʼokwukwe ha nʼoge ahụ. Ha ga-emekwa ka ibe ha ma nʼọnya, kpọọkwa ibe ha asị.
Adunto ti maitibkol ket aglilinniputto ken aggiginnuranto ti tunggal maysa.
Pada waktu itu banyak orang akan murtad, dan mengkhianati serta membenci satu sama lain.
Ketika waktu itu tiba, banyak orang berhenti percaya kepada-Ku. Mereka akan saling menghianati dan saling membenci.
dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Maka banyak orang akan berhenti percaya kepada-Ku karena penganiayaan itu. Orang-orang yang sebelumnya kamu anggap saudara seiman akan membencimu dan menyerahkanmu ke pengadilan.
Uu edu akukumpa nukilekeelya nukibepilwe unyenye kua nyenye.
Ed allora molti si scandalezzeranno, e si tradiranno, e odieranno l'un l'altro.
Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda.
E allora molti si scandalizzeranno, e si tradiranno e si odieranno a vicenda.
A' anime anu wadi pilizo abardang, wari inama ya ce'ce wa nyarime ace'ce.
その時おほくの人つまづき、且たがひに付し、互に憎まん。
その時,多くの者がつまずき,互いに引き渡し合い,互いに憎み合うだろう。
そのとき、多くの人がつまずき、また互に裏切り、憎み合うであろう。
また、そのときは、人々が大ぜいつまずき、互いに裏切り、憎み合います。
其時多くの人躓きて、互に反應し互に憎み、
ତିଆଡିଡ୍‌ ଗୋଗୋୟ୍‌ନେଡମ୍‌ ମନ୍‌ରାଞ୍ଜି ଡର୍ନେନ୍‌ ଅମ୍‌ରେଙ୍‌ତଜି, ତର୍ଡମ୍‌ ଅଲ୍‌ବାୟ୍‌ସିତଜି, ତର୍ଡମ୍‌ ଅଲ୍‌ନେଡ଼ୁର୍‌ମଡ୍‌ତଜି ।
Pa taq ri qꞌij riꞌ e kꞌi kakitzaq na kanoq ri kojonik, e kꞌo chi nikꞌaj keꞌkikꞌayij na ri e kachiꞌl, xuqujeꞌ kaketzelaj na kiwach.
Ana knafina hakare'mo'za nagrite'ma zamentintia hunaza zana atre'za vu'za, komoru ohunte ahunte nehu'za, zamavesra ohunte ahunte nehanage'za,
ಆಗ ಅನೇಕರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಿದ್ದವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುವರು.
ಆಗ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು.
Nio abhafu bhalikujula no kulomelana iniku na bhaliyambana abhene kwa bhene.
Pu vingi vikhibhumeinchangha nukhunghalavandukhilanila nukhuvepeilania vavo khwa vavo.
Ndipo bhingi bhibeta kwikungufula ni kusalitiana ni kudadilana bhene kwa bhene.
그 때에 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아 주고 서로 미워하겠으며
그 때에 많은 사람이 시험에 빠져 서로 잡아 주고 서로 미워하겠으며
Mwet puspis ac fah fuhleak lulalfongi lalos ke pacl sacn; elos ac tukakunak sie sin sie, ac kwase sie sin sie.
Ku zwaaho vaangi kava chuunchune choku taanga nni valyi wuza nne kulyi toya.
ئەو کاتە زۆر کەس واز لە باوەڕەکەیان دەهێنن و یەکتری بە گرتن دەدەن و ڕقیان لە یەکتری دەبێتەوە.
ଏଚିବେ଼ଲା ହା଼ରେକା ଲ଼କୁ ତାମି ନାମୁତି ପିହ୍‌ନେରି, ଅ଼ଡ଼େ ରଅସି ରଅଣାଇଁ ଆସ୍‌ପି କିୱି କିନେରି, ଅ଼ଡ଼େ ରଅସି ରଅଣାଇଁ ଅ଼ପ୍‌ୱି ଆ଼ଅରି,
Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.
Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.
Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.
Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.
et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem
Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradent, et odio habebunt invicem.
Un tad daudz apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdēs.
Mpo na yango, bato ebele bakokweyisa kondima na bango, bakokaba mpe bakoyina baninga na bango.
तब बहुत सो ठोकर खायेंन, अऊर एक दूसरों ख पकड़वायेंन, अऊर एक दूसरों सी दुश्मनी रखेंन।
Era bangi balisendebwasendebwa okukola ebibi, n’abalala baliryamu bannaabwe olukwe, n’abalala ne bakyawagana.
तेबे बऊत जणेया विश्वास करना छाडी देणा और एकी-दूजे पकड़वाणे और एकी-दूजे ते बैर राखणा।
Ary amin’ izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy.
Ho embetse ty maro, hifampikinia vaho hifampi­loroloro.
പലരും ഇടറുകയും അന്യോന്യം തള്ളിപ്പറകയും അന്യോന്യം വെറുക്കുകയും ചെയ്യും
പലരും ഇടറി അന്യോന്യം ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അന്യോന്യം പകെക്കയും ചെയ്യും
അപ്പോൾ അനേകർ എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പരിത്യജിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യും.
Matam aduda mi ayambana eingondagi leithokkhigani; aduga makhoina amaga amaga pithoknagani amadi yengthinagani!
मग पुष्कळांना अडथळा होईल. ते एकमेकांविरुद्ध उठतील आणि एकमेकांचा द्वेष करतील.
ଏନ୍‍ ଦିପିଲିରେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କ ଆଦେୟା, ଆଡଃ ଆକ ଆକଗି ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଏମ୍‌ଏଣ୍ଡାଗିୟାକ ଆଡଃ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଇଆକ ।
Kabhili, bhabhagwinji bhapinga lekanga ngulupai jabhonji na tendebhukana na shimana.
ထို​အ​ခါ​လူ​များ​စွာ​ပင်​မှောက်​မှား​လမ်း​လွဲ​ကြ လျက် အ​ချင်း​ချင်း​တစ်​ယောက်​ကို​တစ်​ယောက် သစ္စာ​ဖောက်​ကြ​လိမ့်​မည်။-
ထိုကာလ၌ အများသောသူတို့သည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် အပ်ကြလိမ့်မည်။
ထို ကာလ၌ အများ သောသူတို့သည် ဖောက်ပြန် ခြင်းသို့ရောက်၍၊ အချင်းချင်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပ် ကြလိမ့်မည်။
A he tokomaha e he, a ka tuku tetahi i tetahi, ka kino ano tetahi ki tetahi.
Etu pichete bisi manu laga biswas harai jabo, aru ekjon-ekjon ke thogabo aru ghin koribo.
Warep ih neng tuungmaang ah erah tokdoh emat haat et rum ah; neng esiit esiit suh miksuk siikhaam mu rum ah.
Ngalesosikhathi abanengi bazadela ukukholwa banikelane njalo bazondane,
Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubeka, banikelane, bazondane.
Ni banansima balowa kobala na salitiana na chukyana bene kwa bene.
तब धेरै जनाले ठेस खानेछन्, र एक अर्कालाई धोका दिनेछन्, एक अर्कालाई घृणा गर्नेछन् ।
Lukumbi lwenulo vamahele yati vakuyileka sadika yavi kung'anamukilana na kuyomelana.
Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;
Mange av dere kommer til å fornekte troen og forråde og hate hverandre.
Mange skal då falla ifrå, og svika og hata kvarandre,
ସେତେବେଳେ ଅନେକେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି, ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ,
Yeroo sanatti namoonni baayʼeen ni gufatu; dabarsanii wal kennu; wal jibbus;
ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ହେୱାଡ଼ାଂ ବେସି ହେୱାର୍‌ତି ପାର୍ତି ଆରାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ଆରେ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଆହିକିନାନ୍‌ ଆରି ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌,
و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم کنند واز یکدیگر نفرت گیرند.
بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده، از هم متنفر خواهند شد.
Mushipindi ashi wantu wavuwa hawaleki myoyu yawu, hawagambulikani weni kwa weni na kukalalirana weni kwa weni.
Me toto ap pan makarada, o amen pan pangala amen, o re pan tataki nan pung arail.
Me toto ap pan makarada, o amen pan panala amen, o re pan tataki nan pun arail.
A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.
Wielu ponownie wpadnie w sidła grzechu i będzie nienawidzić oraz zdradzać innych.
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
E muitos tropeçarão na fé; e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
Então muitos serão escandalizados, e trahir-se-hão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão,
Então muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão,
Também, muitas [pessoas] deixarão de crer [em mim porque sofrerão]. Trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros.
Nessa época, muitos que creem deixarão de acreditar. Eles vão trair e odiar uns aos outros.
Então muitos tropeçarão, e se entregarão uns aos outros, e se odiarão uns aos outros.
Атунч, мулць воркэдя, се вор винде уний пе алций ши се вор уры уний пе алций.
Atunci mulți se vor poticni, se vor preda unii pe alții și se vor urî unii pe alții.
Leleꞌ naa, atahori hetar rasadꞌea ma nda nau ramahere neu Au sa ena. Esa namanasa esa, ma esa seo esa.
и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга
Epo winchi bhanza bomele na zilane navitilanwe bhewokwa bhewo.
Ma tika chu mi tamtakin an taksônna la mâng an ta, lân sûr inlôm an ta, lân mumâk inlôm an tih.
bahuSu vighnaM prAptavatsu parasparam RtIyAM kRtavatsu ca eko'paraM parakareSu samarpayiSyati|
বহুষু ৱিঘ্নং প্ৰাপ্তৱৎসু পৰস্পৰম্ ঋতীযাং কৃতৱৎসু চ একোঽপৰং পৰকৰেষু সমৰ্পযিষ্যতি|
বহুষু ৱিঘ্নং প্রাপ্তৱৎসু পরস্পরম্ ঋতীযাং কৃতৱৎসু চ একোঽপরং পরকরেষু সমর্পযিষ্যতি|
ဗဟုၐု ဝိဃ္နံ ပြာပ္တဝတ္သု ပရသ္ပရမ် ၒတီယာံ ကၖတဝတ္သု စ ဧကော'ပရံ ပရကရေၐု သမရ္ပယိၐျတိ၊
bahuSu vighnaM prAptavatsu parasparam RtIyAM kRtavatsu ca EkO'paraM parakarESu samarpayiSyati|
बहुषु विघ्नं प्राप्तवत्सु परस्परम् ऋृतीयां कृतवत्सु च एकोऽपरं परकरेषु समर्पयिष्यति।
બહુષુ વિઘ્નં પ્રાપ્તવત્સુ પરસ્પરમ્ ઋતીયાં કૃતવત્સુ ચ એકોઽપરં પરકરેષુ સમર્પયિષ્યતિ|
bahuṣu vighnaṁ prāptavatsu parasparam ṛtīyāṁ kṛtavatsu ca eko'paraṁ parakareṣu samarpayiṣyati|
bahuṣu vighnaṁ prāptavatsu parasparam r̥tīyāṁ kr̥tavatsu ca ēkō'paraṁ parakarēṣu samarpayiṣyati|
bahuShu vighnaM prAptavatsu parasparam R^itIyAM kR^itavatsu cha eko. aparaM parakareShu samarpayiShyati|
ಬಹುಷು ವಿಘ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ಸು ಪರಸ್ಪರಮ್ ಋತೀಯಾಂ ಕೃತವತ್ಸು ಚ ಏಕೋಽಪರಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
ពហុឞុ វិឃ្នំ ប្រាប្តវត្សុ បរស្បរម៑ ឫតីយាំ ក្ឫតវត្សុ ច ឯកោៜបរំ បរករេឞុ សមប៌យិឞ្យតិ។
ബഹുഷു വിഘ്നം പ്രാപ്തവത്സു പരസ്പരമ് ഋതീയാം കൃതവത്സു ച ഏകോഽപരം പരകരേഷു സമർപയിഷ്യതി|
ବହୁଷୁ ୱିଘ୍ନଂ ପ୍ରାପ୍ତୱତ୍ସୁ ପରସ୍ପରମ୍ ଋତୀଯାଂ କୃତୱତ୍ସୁ ଚ ଏକୋଽପରଂ ପରକରେଷୁ ସମର୍ପଯିଷ୍ୟତି|
ਬਹੁਸ਼਼ੁ ਵਿਘ੍ਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਤ੍ਸੁ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤਵਤ੍ਸੁ ਚ ਏਕੋ(ਅ)ਪਰੰ ਪਰਕਰੇਸ਼਼ੁ ਸਮਰ੍ਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
බහුෂු විඝ්නං ප්‍රාප්තවත්සු පරස්පරම් ඍතීයාං කෘතවත්සු ච ඒකෝ(අ)පරං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
ப³ஹுஷு விக்⁴நம்’ ப்ராப்தவத்ஸு பரஸ்பரம் ரு’தீயாம்’ க்ரு’தவத்ஸு ச ஏகோ(அ)பரம்’ பரகரேஷு ஸமர்பயிஷ்யதி|
బహుషు విఘ్నం ప్రాప్తవత్సు పరస్పరమ్ ఋతీయాం కృతవత్సు చ ఏకోఽపరం పరకరేషు సమర్పయిష్యతి|
พหุษุ วิฆฺนํ ปฺราปฺตวตฺสุ ปรสฺปรมฺ ฤตียำ กฺฤตวตฺสุ จ เอโก'ปรํ ปรกเรษุ สมรฺปยิษฺยติฯ
བཧུཥུ ཝིགྷྣཾ པྲཱཔྟཝཏྶུ པརསྤརམ྄ ཨྲྀཏཱིཡཱཾ ཀྲྀཏཝཏྶུ ཙ ཨེཀོ྅པརཾ པརཀརེཥུ སམརྤཡིཥྱཏི།
بَہُشُ وِگھْنَں پْراپْتَوَتْسُ پَرَسْپَرَمْ رِتِییاں کرِتَوَتْسُ چَ ایکوپَرَں پَرَکَریشُ سَمَرْپَیِشْیَتِ۔
bahu. su vighna. m praaptavatsu parasparam. rtiiyaa. m k. rtavatsu ca eko. apara. m parakare. su samarpayi. syati|
И тада ће се многи саблазнити, и друг друга издаће, и омрзнуће друг на друга.
I tada æe se mnogi sablazniti, i drug druga izdaæe, i omrznuæe drug na druga.
Mme ba le bantsi ba lona ba tlaa boela mo sebeng, ba okane ba bo ba ilane.”
Zvino ipapo vazhinji vachagumbuswa, uye vachatengesana, nekuvengana.
Panguva iyoyo vazhinji vachadzokera shure kubva pakutenda uye vachamukirana vagovengana,
И тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадят, и возненавидят друг друга:
In tedaj se bodo mnogi pohujšali in izdajali bodo drug drugega in drug drugega bodo sovražili.
In tedaj se bodo pohujšali mnogi; in drug drugega bodo izdajali, in drug drugega sovražili.
Bantu bangi pacindico nibakaleke kushoma, nibakatatike kupelana ne kulishana pamukowa wabo bene.
Maarkaas qaar badan ayaa xumaan doona, midba mid buu gacangelin doonaa, wayna isnebcaan doonaan.
Muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
En ese tiempo muchos que eran creyentes dejarán de creer. Se entregarán unos a otros con traición y se odiarán unos a otros.
Entonces muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y se odiarán.
Entonces muchos tropezarán. Se entregarán unos a otros y se aborrecerán.
Entonces se escandalizarán muchos, y mutuamente se traicionarán y se odiarán.
Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros; y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros se aborrecerán.
Y muchos entónces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros se aborrecerán.
Y muchas personas perderán la fe y se apartaran del camino correcto, se entregaran unos a otros, y se odiarán mutuamente.
Ndipo wengi watajikwaa na kusalitiana na watachukiana wenyewe kwa wenyewe.
Tena, wengi wataiacha imani yao, watasalitiana na kuchukiana.
Wakati huo, wengi wataacha imani yao, nao watasalitiana kila mmoja na mwenzake na kuchukiana.
Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.
Och då skola månge förargas, och inbördes den ena förråda den andra, och inbördes hata hvarannan.
Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre.
At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa.
At marami ang matitisod at ipagkanulo nila ang isa't isa, at kasusuklaman nila ang isa't isa.
Hvbv ririlo achialv nyi go bunugv mvngjwng nga ngoomu reku; bunu koa minsureku okv kaanwng kumabv rimi sireku.
அப்பொழுது, அநேகர் இடறலடைந்து, ஒருவரையொருவர் காட்டிக்கொடுத்து, ஒருவரையொருவர் பகைப்பார்கள்.
அக்காலத்தில் அநேகர் விசுவாசத்திலிருந்து விலகிப் போவார்கள். ஒருவரையொருவர் அவர்கள் காட்டிக்கொடுக்கிறவர்களாகவும், வெறுக்கிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.
ఆ కాలంలో చాలామంది వెనక్కి జారిపోతారు, ఒకరినొకరు ద్వేషించుకుని ఒకరినొకరు శత్రువులకు పట్టిస్తారు.
Pea ʻe toki hinga ai ʻae tokolahi, ʻo felavakiʻiʻaki ʻakinautolu, mo fetāufehiʻaʻaki.
O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.
na mo mu pii bɛsan akɔ bɔne mu, na moayiyi mo ho mo ho ama, na moatentan mo ho mo ho.
na mo mu pii bɛsane akɔ bɔne mu, na moayiyi mo ho mo ho ama, na moatan mo ho.
Тоді багато хто відступить, будуть зраджувати й ненавидіти одне одного.
І багато-хто в той час спокусяться, і видавати один о́дного будуть, і один о́дного будуть нена́видіти.
І тоді поблазнять ся многі, й видавати муть одно одного, й ненавидіти муть одно одного.
और उस वक़्त बहुत से ठोकर खाएँगे, और एक दूसरे को पकड़वाएँगे; और एक दूसरे से दुश्मनी रख्खेंगे।
شۇنىڭ بىلەن نۇرغۇنلار ئېتىقادىدىن تانىدۇ، بىر-بىرىنى تۇتۇپ بېرىدۇ ۋە بىر-بىرىگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ.
Шуниң билән нурғунлар етиқатидин таниду, бир-бирини тутуп бериду вә бир-биригә өчмәнлик қилиду.
Shuning bilen nurghunlar étiqadidin tanidu, bir-birini tutup béridu we bir-birige öchmenlik qilidu.
Xuning bilǝn nurƣunlar etiⱪadidin tanidu, bir-birini tutup beridu wǝ bir-birigǝ ɵqmǝnlik ⱪilidu.
Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
Nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghen ghét nhau.
Pepano avaanhu vinga vilivuhiila kukumbigingilila une. Vilikwohelanagha ku valugu na kukalalilagha ku valugu na kukakalilanila.
Mu thangu yina batu bawombo bela loza minu kiawu, bela kuki vakusa ayi bela lendasana bawu yi bawu.
Àti pé, ọ̀pọ̀ nínú yín yóò kọsẹ̀, ẹ̀yin yóò ṣòfófó ara yín, ẹ̀yin yóò kórìíra ara yín pẹ̀lú,
Verse Count = 342

< Matthew 24:10 >