< Matthew 23:21 >

He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
Ai që betohet për tempullin, betohet për të dhe për atë që banon atje.
Ame ule na asillo nin kutyi nlirag, asillo nin kunin nin nlenge na asosin nanya kunin.
وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكَلِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِالسَّاكِنِ فِيهِ،
وَمَنْ أَقْسَمَ بِالْهَيْكَلِ، فَقَدْ أَقْسَمَ بِهِ وَبِالسَّاكِنِ فِيهِ؛
ܘܡܢ ܕܝܡܐ ܒܗܝܟܠܐ ܝܡܐ ܒܗ ܘܒܡܢ ܕܥܡܪ ܒܗ
Եւ ով երդուեց տաճարի վրայ, երդուած կը լինի նրա եւ նրա մէջ բնակուող Աստծու վրայ:
Եւ ո՛վ որ երդում կ՚ընէ տաճարին վրայ, երդում կ՚ընէ անոր վրայ ու անոր մէջ բնակողին վրայ:
আৰু যি কোনোৱে মন্দিৰত ধৰি শপত খায়, তেওঁ মন্দিৰ আৰু তাত বাস কৰা জনতো ধৰি শপত খোৱা হয়।
Məbədə and içən kəs ona və içində Yaşayana and içir.
Eta norc-ere iuratzen baitu templeaz, iuratzen du harçaz, eta hartan habitatzen denaz.
আর যে মন্দিরের দিব্যি করে, সে মন্দিরের, যিনি সেখানে বাস করেন, তাঁরও দিব্যি করে।
an neb a dou dre an templ, a dou dre an templ ha dre an Hini a chom ennañ;
И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него.
Ug siya nga nanumpa sa templo nanumpa niini ug pinaagi kaniya nga nagpuyo niini.
Ya y manjula pot y templo, manjula pot ayo yan pot güiya y sumaga gui jinalomña.
ᎠᎴ ᎩᎶ ᎢᎧᏁᎢᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎤᏛᏅ-ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ, ᎧᏁᎢᏍᏗᏍᎨᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᎴ ᎾᎿᎭᎦᏁᎳ.
Mi kawbaktih doeh tempul hoi lokkamhaih sah kami loe tempul thungah kaom kami hoiah lokkamhaih sak ah ni oh boeh.
Te phoeiah Bawkim neh aka toemngam tah Bawkim neh a tolvael te a toemngam coeng.
U ingawm bawkim ang ming phoei nawh awi a kam awhtaw bawkim ingkaw ak khuiawh ak awm ingqawi ang ming phoei nawh awi kam haih hawh hy.
Taciang khatpo in biakinn sam in a kiciam le tua biakinn sung ah a om sia sam in kiciam a hihi.
Chule nangho Hou-in pan'a na kihahsel tenguleh hiche maicham munle maichama cheng Pathen'a kihahsel nahiu ahitai.
人指着殿起誓,就是指着殿和那住在殿里的起誓;
人指着殿起誓,就是指着殿和那住在殿裏的起誓;
ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.
ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲰⲢⲔ ⲘⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲀϤⲰⲢⲔ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ.
I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva.
A kdož přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, i skrze toho, kterýž přebývá v něm.
Og den, som sværger ved Templet, sværger ved det og ved ham, som bor deri.
Ooyo ukonka kuntempeli ukonka njiiyo alimwi ayooyo ukkala mukati.
En wie zweert bij de tempel, zweert bij deze en bij Hem, die er in woont.
En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.
And he who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
And he who takes an oath by the Temple, takes it by the Temple and by him whose house it is.
And whoever will have sworn by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
And he that swears by the temple swears by it and by him that dwells in it.
And whosoever shall swear by temple, sweareth by it, and by him that dwelleth in it:
And he who swears by the temple swears by it and by Him who used to dwell in it.
If you swear by the Temple you swear by it and by the one who lives there.
And whosoeuer sweareth by the Temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
And whoever shall swear by the temple, swears by it, and by him that dwells therein.
And whoso shall swear by the temple, swears by it, and by him that dwells therein.
"and he who swears by the Sanctuary swears by it and by Him who dwells therein;
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who dwells in it.
He who swears by the temple, swears by it, and by him who was living in it.
and a person, swearing by the Temple, swears by it and by him who dwells in it,
and a person, swearing by the Temple, swears by it and by him who dwells in it,
And he that sweareth by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
And, he that hath sworn by the Temple, sweareth by it, and by him who dwelleth therein;
And the [one] having sworn by the temple swears by it and by the [One] (* dwelling *MTo) in it,
and the/this/who to swear in/on/among the/this/who temple to swear in/on/among it/s/he and in/on/among the/this/who (* to dwell *MTo) it/s/he
Those who promise to do something, and then ask the Temple [to affirm what they promised], are asking that [God], to whom the Temple belongs, [will affirm what they have promised].
and a man, swearing by the Temple, swears by it and by him who dwells in it,
And whosoever sweareth by the teple sweareth by it and by hym yt dwelleth therin.
The one who swears by the temple swears by it and by the one who lives in it.
And whoever shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth in it.
And whoever shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth in it.
he who swears by the Sanctuary swears both by it and by Him who dwells in it;
He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
He who swears by the temple, swears by it and by him who has been living in it.
And he that swerith in the temple, swerith in it, and in hym that dwellith in the temple.
and he who did swear by the sanctuary, doth swear by it, and by Him who is dwelling in it;
Kaj tiu, kiu ĵuras per la sanktejo, ĵuras per ĝi, kaj per Tiu, kiu loĝas en ĝi.
Ja joka vannoo templin kautta, se vannoo hänen kauttansa ja sen kautta, joka siinä asuu.
Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.
En wie bij den tempel zweert, zweert bij dezen en bij Hem die er in woont.
et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite;
et celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui y habite;
Et quiconque jure par le Temple, jure par le Temple, et par celui qui y habite.
celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l’habite;
Celui qui jure par le sanctuaire, jure par le sanctuaire et par celui qui en a fait sa demeure;
Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite;
et celui qui a juré par le sanctuaire jure par lui et par Celui qui l'habite;
Qui jure par le Temple, jure et par le Temple et par Celui dont il est la demeure.
celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui en fait sa demeure;
Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei diesem und bei dem, der darin wohnt.
Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei demselben und bei dem, der ihn bewohnt. [O. bewohnt hat; oder ihn zu seinem Wohnsitz genommen hat]
Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei demselben und bei dem, der ihn bewohnt.
und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt.
Und wer da schwöret bei dem Tempel, der schwöret bei demselbigen und bei dem, der drinnen wohnet.
Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei demselben und bei dem, der darin wohnt.
Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und Dem, Der darin wohnt.
Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darinnen wohnt.
Yua n poli leni U Tienu diegu poli leni lini, leni wani U Tienu yua n ye li niinni.
Yua n ́ puoni bonli k taa u jaandidieciangu yeli, u ta yeni U Tienu yeli, wani U le yeni li jaandidieli.
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν·
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν·
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν,
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον
και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικησαντι αυτον
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν·
જે કોઈ ભક્તિસ્થાનના સમ ખાય છે, તે તેના તથા તેમાં જે રહે છે તેના પણ સમ ખાય છે.
Moun ki sèmante sou tanp lan, li sèmante sou tanp lan ansanm ak sou Bondye ki rete nan tanp lan.
A o ka mea hoohiki aka ma ka luakini, oia no ke hoohiki aku ma ia mea, a me ka mea e noho ana iloko.
והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בתוכו׃
और जो मन्दिर की शपथ खाता है, वह उसकी और उसमें रहनेवालों की भी शपथ खाता है।
És a ki a templomra esküszik, esküszik arra és Arra, a ki abban lakozik.
Ken siasinoman nga agsapata babaen iti templo, agsapata babaen iti daytoy ken babaen kenkuana nga agnanaed iti daytoy.
Dan kalau seorang bersumpah demi Rumah Tuhan, itu berarti ia bersumpah demi Rumah Tuhan itu, dan demi Allah yang tinggal di situ.
Nung'wenso nuelapa mitekeelo, wilapa kunelanso kung'wenso nuekili akwe.
E chi giura per lo tempio giura per esso, e per colui che l'abita.
e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che l'abita.
e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che l’abita;
宮を指して誓ふ者は、宮とその内に住みたまふ者とを指して誓ふなり。
神殿にかけて誓う者は,神殿とそこに住んでおられる方にかけて誓っているのだ。
神殿をさして誓う者は、神殿とその中に住んでおられるかたとをさして誓うのである。
また、神殿をさして誓う者は、神殿をも、その中に住まわれる方をもさして誓っているのです。
又総て[神]殿を指して誓ふ人は、[神]殿と其中に住み給ふものとを指して誓ふなり。
ಮತ್ತು ಯಾವನಾದರೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು.
Na unu kalaila ku Iyekalu, kalaila kwilyo na kumwene unu aikayemo.
Pu na yu ula uveijyeinghila mutembile, eijyeinghila mweiyo na khwa ula uveitama munghati muyene.
Nu muene jhailapa kwa hekalu, ilapa kwa elu na kwa muene jhaitama mugati mwa muene.
또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세함이요
ac el fin fulahk ke Tempul, el fulahk kac ac oayapa ke God su muta we.
Mane naaye yo lyi koonka che itempere u lyi koonka chaayo ne chakwe yoo hala mwa teni.
Et quicumque juraverit in templo, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso:
Et quicumque iuraverit in templo, iurat in illo, et in eo, qui habitat in ipso:
et quicumque iuraverit in templo, iurat in illo, et in eo, qui habitat in ipso:
Et quicumque juraverit in templo, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso:
et qui iuraverit in templo iurat in illo et in eo qui inhabitat in ipso
et quicumque iuraverit in templo, iurat in illo, et in eo, qui habitat in ipso:
Un kas pie Dieva nama zvēr, tas zvēr pie tā un arī pie Tā, kas tur mīt iekšā.
Ary izay mianiana amin’ ny tempoly dia mianiana aminy mbamin’ izay mitoetra ao anatiny.
മന്ദിരത്തെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നവൻ അതിനെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവനെയും ഓർത്ത് സത്യം ചെയ്യുന്നു.
तसेच जो परमेश्वराच्या भवनाची शपथ घेतो तो भवन व त्यामध्ये राहणाऱ्या देवाची देखील शपथ घेतो.
Na alumbila ku liekalu ashilumbila ku liekalu na kwa bhatama nkati bhala.
ဗိ​မာန်​တော်​ကို​တိုင်​တည်​၍​ကျိန်​ဆို​သူ​သည်​ဗိ​မာန် တော်​နှင့်​တ​ကွ​ဗိ​မာန်​တော်​တွင်​ကျိန်း​ဝပ်​တော်​မူ သော​အရှင်​ကို​ပါ​တိုင်​တည်​၍​ကျိန်​ဆို​သ​တည်း။-
ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုလျှင်၊ ဗိမာန်တော်မှစ၍ ဗိမာန်တော်၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူသောသူ ကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုသတည်း။
Ki te oatitia e tetahi te whare tapu, e oatitia ana e ia tera mea, me te kainoho o roto.
lofunga ngethempeli ufunga ngalo langaye ohlala kulo;
Na ywembe ywalapa kwa hekalu, alapa kwa ywo ywatama kati yake.
अनि जसले मन्दिरको शपथ खान्छ, उसले त्यस मन्दिर र त्यसमा बास गर्नुहुनेको शपथ खान्छ ।
og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det,
og den som sver ved templet, sver både ved det og ved honom som bur i det;
ଆଉ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଶପଥ କରେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଓ ତନ୍ନିବାସୀଙ୍କର ଶପଥ କରେ;
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
و هر‌که به هیکل قسم خورد، به آن و به او که در آن ساکن است، قسم خورده است؛
O meamen kaukila im en kaudok, king kaukila i iangaki i me kotikot lole.
O meamen kaukila im en kaudok, kin kaukila i ianaki i me kotikot lole.
A kto przysięga na kościół, przysięga na niego, i na tego, który w nim mieszka;
A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.
E quem jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita.
E o que jurar pelo templo jura por elle e por aquelle que n'elle habita:
E o que jurar pelo templo jura por ele e por aquele que nele habita:
Quem prometer fazer algo e depois pedir que o templo afirme o que prometeu está pedindo que [Deus], que vive no templo, afirme o que ele prometeu.
Ma mete ma atahori sumba no ingga Ume Hule-o'e Huu' a, na, malole lena' ingga lao esa' Ume Hule-o'e' a no Lamatualain naran boe. Huu Ana leo sia naa.
и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
Nape yalapa pashibhanza, alapa hulepo, nuyoakheye pakhanti yakwe.
И који се куне црквом, куне се њом и Оним што живи у њој.
I koji se kune crkvom, kune se njom i onijem koji živi u njoj.
Neanopika netembere, anopika nayo, neanogara mairi.
и иже кленется церковию, кленется ею и Живущим в ней:
In kdorkoli bo prisegel pri templju, prisega pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem.
In kdor priseže pri nebu, prisega pri njem in pri tistem, kteri sedí na njem.
Oo kii macbudka ku dhaartaa, wuxuu ku dhaartaa isaga iyo kan dhex degganba.
y el que jurare por el Templo, jura por él, y por Aquel que habita en él;
Si juran por el Templo, están jurando por el Templo y por Aquél que vive allí.
Y el que jurare por el templo, jura por él, y por el que habita en él.
Y el que jurare por el templo, jura por él, y por Aquél que habita en él;
Y el que jurare por el templo, jura por él, y por Aquel que habita en él.
Y el que hace juramento junto al Templo, jura por el Templo y por él que lo habita.
Naye aapaye kwa hekalu, huapa kwa hilo na kwa yeye akaaye ndani yake.
Na anayeapa kwa Hekalu ameapa kwa hilo Hekalu na pia kwa yule akaaye ndani yake.
Och den som svär vid templet, han svär både vid detta och vid honom som bor däri.
Och den som svär vid templet, han svär vid det sjelft, och vid honom som deruti bor.
At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo, ay ipinanumpa ito, at yaong tumatahan sa loob nito.
At kung ipanumpa ninuman ang templo, ipanumpa niya ito at sa kaniya na nakatira doon.
தேவாலயத்தின்பேரில் சத்தியம்செய்கிறவன் அதின்பேரிலும் அதில் வாசமாயிருக்கிறவர்பேரிலும் சத்தியம்செய்கிறான்.
అలాగే దేవాలయం తోడని ఒట్టు పెట్టుకొనేవాడు, దాని తోడనీ దానిలో నివసించేవాని తోడనీ ఒట్టు పెట్టుకొంటున్నాడు.
Pea ko ia ʻoku fuakava ʻaki ʻae falelotu lahi, ʻoku ne fuakava ki ai, pea mo ia ʻoku nofo ʻi ai.
Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak, hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur.
І хто храмом клянеться, клянеться ним та Тим, Хто живе в нім.
І хто кленеть ся церквою, кленеть ся нею й тим, що живе в нїй.
और जो मक़दिस की क़सम खाता है वो उसकी और उसके रहनेवाले की क़सम खाता है।
ئىبادەتخانىنى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغۇچىمۇ ھەم ئىبادەتخانىنى، ھەم «ئىبادەتخانىدا تۇرغۇچى»نى تىلغا ئېلىپ قەسەم قىلغان بولىدۇ.
Ибадәтханини тилға елип қәсәм қилғучиму һәм ибадәтханини, һәм «ибадәтханида Турғучи»ни тилға елип қәсәм қилған болиду.
Ibadetxanini tilgha élip qesem qilghuchimu hem ibadetxanini, hem «ibadetxanida Turghuchi»ni tilgha élip qesem qilghan bolidu.
Ibadǝthanini tilƣa elip ⱪǝsǝm ⱪilƣuqimu ⱨǝm ibadǝthanini, ⱨǝm «ibadǝthanida Turƣuqi»ni tilƣa elip ⱪǝsǝm ⱪilƣan bolidu.
người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề
người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Ðấng ngự nơi đền thờ mà thề
Kange umuunhu ghweni juno ijigha vwimila inyumba inyimike, ija Nguluve iiva ijiigha vwimila inyumba ijio na kwa Nguluve juno ikukala mu nyumba ijio.
Verse Count = 196

< Matthew 23:21 >