< Matthew 22:17 >

Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Na thuaj, pra: Si e mendon? A është e ligjshme t’i paguhet taksa Cezarit apo jo?”.
Bara nani benle nari iyanghari udin kpilizu? Ukari i ugandu kitin Kaisar ra sa babu?”
فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظُنُّ؟ أَيَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لَا؟».
فَقُلْ لَنَا إِذَنْ مَا رَأْيُكَ؟ أَيَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الْجِزْيَةُ لِلْقَيْصَرِ أَمْ لاَ؟»
ܐܡܪ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܤܦ ܪܫܐ ܠܩܤܪ ܐܘ ܠܐ
Արդ, ասա՛ մեզ, ինչպէ՞ս է քեզ թւում. պէ՞տք է հարկ տալ կայսրին, թէ՞՝ ոչ»:
Ուստի ըսէ՛ մեզի, ի՞նչ է քու կարծիքդ. “Արտօնուա՞ծ է տուրք տալ կայսրին՝ թէ ոչ”»:
গতিকে আমাক কওকচোন, ‘চীজাৰক কৰ দিয়া বিধান সন্মত হয় নে নহয়’? এই বিষয়ে আপুনি কি ভাৱে, চীজাৰক কৰ দিব পায় নে নাপায়?”
İndi bizə de görək, Səncə bizim üçün qeysərə vergi verməyə icazə var ya yox?»
Erraguc bada, cer irudi çaic? bidezco da Cesari tributaren emaitea, ala ez?
ভাল, আমাদের বলুন, আপনার মত কি? কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?”
Lavar deomp eta petra a soñjez: Ha dleet eo paeañ ar gwir da Gezar, pe n'eo ket?
Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?
Busa sultihi kami, unsa ang imong hunahuna? Uyon ba kini sa balaod nga mobayad sa mga buhis ngadto kang Cesar o dili?”
Sangane jam nae, jafa jinasosomo? Tunas na infanmanaejam tributo as Sesat, pat aje?
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᏍᎩᏃᎲᏏ, ᎦᏙ ᎮᎵᎭ? ᏥᏌ ᏚᏳᎪᏗ ᏏᏌ ᎠᎫᏴᎡᏗᏱ ᎠᏰᎵ ᎠᎫᏴᏗ ᎨᏒᎢ; ᏝᎨ?
To pongah kawbangmaw na poek? Na thui ah, Caesar khaeah tamut paek hae hoih maw, hoih ai? tiah a naa o.
Te dongah Kaisar taengah mangmu paek ham tueng neh a tueng pawt khaw nang loh me tlam lae na poek, kaimih taengah thui lah?” a ti na uh.
Ikawmyihna nak poeknaak kqawn law lah? Kaisar a venawh mangmu peek ve ak thym nu? tina u hy.
Tua ahikom, bangbang in ngaisun ni ziam? Caesar tung ah shia pia tu khu ziam maw, pia ngawl tu khu ziam? hong son tan, ci uh hi.
“Tun hiche thua hi ipi nagel em neiseipeh'un: Caesar henga kai peh hi dih'am ole dihlou ham?” atiuve.
请告诉我们,你的意见如何?纳税给凯撒可以不可以?”
請告訴我們,你的意見如何?納稅給凱撒可以不可以?」
⳿ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉϯϩⲱϯ ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ϣⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ.
ⲀϪⲞⲤ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲤϢⲈ ⲈϮϨⲰϮ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ ϢⲀⲚ ⲘⲘⲞⲚ.
Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?”
Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic?
Sig os derfor: Hvad tykkes dig? Er det tilladt at give Kejseren Skat eller ej?"
Mpo kotwambila, uyeyanzi? Zili mumulawu na kubbadala mutelo kuli Siza na pe?”
Zeg ons dus: wat dunkt U; is het geoorloofd den keizer belasting te betalen, of niet?
Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Tell us therefore, what does it seem to thee? Is it permitted to give tribute to Caesar or not?
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Cæsar, or not?
Give us, then, your opinion of this: Is it right to give tax to Caesar, or not?
Therefore, tell us, how does it seem to you? Is it lawful to pay the census tax to Caesar, or not?”
tell us therefore what thou thinkest: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
Tell us therefore what dost thou think, is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
So tell us, what do you think: is it lawful to pay tax to Caesar, or not?”
So let us know your opinion. Is it right to pay Caesar's taxes, or not?”
Tell vs therefore, how thinkest thou? Is it lawfull to giue tribute vnto Cesar, or not?
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Tell us therefore, What think you? Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
Tell us therefore, What think you? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
"Give us your advice, then. Is it allowable to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"
Tell us what you think: Does Torah ·Teaching· permit paying taxes to Caesar [Ruler], or not?”
Tell us, then, what you think. Are we right in paying taxes to the Emperor, or not?’
Tell us, then, what you think. Are we right in paying taxes to the Emperor, or not?”
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Tell us then, how, to thee, it seemeth? Is it allowable to give tax unto Caesar, or not?
do tell therefore us what You think? Is it lawful to give tribute to Caesar or not?
to say therefore/then I/we which? you to think be permitted to give tax Caesar or no
So tell us what you think [RHQ] [about this matter]: Is it right that we pay taxes to the Roman government [MTY], or not?”
Tell us, then, what you think. Are we right in paying taxes to the Emperor, or not?"
Tell vs therfore: how thynkest thou? Is it lawfull to geve tribute vnto Cesar or not?
So tell us, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not?”
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Cesar, or not?
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
Give us your judgement therefore: is it allowable for us to pay a poll-tax to Caesar, or not?"
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Tell us therefore, what do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?”
Therfor seie to vs, what it seemeth to thee. Is it leueful that tribute be youun to the emperoure, ether nay?
tell us, therefore, what dost thou think? is it lawful to give tribute to Caesar or not?'
Diru do al ni, kiel ŝajnas al vi? ĉu konvenas doni tributon al Cezaro, aŭ ne?
Sano siis meille, kuinkas luulet: sopiiko keisarille antaa veroa taikka ei?
Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"
Zeg ons dan: Wat dunkt U? Is het geoorloofd om aan den keizer belasting te geven of niet?
Dites-nous donc ce qu'il vous semble: Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? "
Dis-nous donc, que t’en semble: est-il permis de payer le tribut à César, ou non?
Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci: est-il permis de payer le tribut à César, ou non?
Dis-nous donc ce qu’il t’en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?
Donne-nous donc ton avis. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?»
Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci: Est-il permis de payer le tribut à César, ou non?
dis-nous donc, que t'en semble? Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? »
Dis-nous donc quel est ton avis: Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César?
Dis-nous donc ce que tu penses de ceci: Est-il permis de payer l'impôt à César, ou non?
So sage uns denn, was meinst du wohl: Darf man dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht?"
sage uns nun, was denkst du: Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht?
Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht?
So sage uns nun, was dünkt dich? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht?
Darum sage uns, was dünket dich? Ist's recht, daß man dem Kaiser Zins gebe, oder nicht?
Darum sage uns, was dünkt dich: Ist's recht, daß man dem Kaiser den Zins gebe, oder nicht?
So sage uns denn, was dünkt Dich? Ist es erlaubt, daß man dem Kaiser die Steuer gebe, oder nicht?
Sage uns nun: Was dünkt dich? Ist es erlaubt, dem (römischen) Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht?
Lani yaa po waani ti amo n sua yaala. Naani li pia u sanu tin pa Loma badiciamo Sesa li lubili bi, bi laa pia?
Maadi ti ŋan pia ya maalma: Yiko cabi ke lan pa lompo Sesaari po bii laa cabi i?
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
εἰπὸν οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
Εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; Ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, ἢ οὔ;
{VAR1: ειπον } {VAR2: ειπε } ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
ειπε ουν ημιν τι σοι δοκει εξεστιν δουναι κηνσον καισαρι η ου
εἰπὸν οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;
માટે તમે શું ધારો છો? કાઈસારને કર આપવો ઉચિત છે કે નહિ, તે અમને કહો?”
Enben, kisa ou di nan sa: Eske lalwa pèmèt nou peye Seza lajan kontribisyon an, wi ou non?
E hai mai hoi oe, heaha kou manao? He mea pono anei ke hookupu waiwai ia Kaisara? aole anei?
לכן הגידה נא לנו את דעתך הנכון לנו לתת מס אל הקיסר אם לא׃
इसलिए हमें बता तू क्या समझता है? कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं।”
Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
Isu nga ibagam kadakami, ania ti kapanunotam? Nainkalintegan kadi ti panagbayad iti buis kenni Cesar wenno saan?”
Karena itu, coba Bapak katakan kepada kami: Menurut peraturan agama kita, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?"
Kuite kuile, usegile ntuni? Itee? taine kilago kapunya ehodi nshenyu ang'wi alii?
Dicci adunque: Che ti par egli? È egli lecito di dare il censo a Cesare, o no?
Dicci dunque il tuo parere: E' lecito o no pagare il tributo a Cesare?».
Dicci dunque: Che te ne pare? E’ egli lecito pagare il tributo a Cesare, o no?
されば我らに告げたまへ、貢をカイザルに納むるは可きか、惡しきか、如何に思ひたまふ』
それで,わたしたちに教えてください。カエサルに税金を払うことは許されているでしょうか,許されていないでしょうか」。
それで、あなたはどう思われますか、答えてください。カイザルに税金を納めてよいでしょうか、いけないでしょうか」。
それで、どう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは、律法にかなっていることでしょうか。かなっていないことでしょうか。」
然ればセザルに貢を納むるは可や否や、思ふ所を我等に告げよ、と。
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕೈಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧವೋ? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದರು.
Kulwejo chibhwile, owiganilishaki? Angu ni jakisi muchimile okutobha likodi ku Kaisari amwi uli?”
Pu leinou Yeisu utuvule vwa vona ndhakeikhi? Panonghile, unkusanguncha nukhusongha eisongho khwa kesali pamo mwikho?”
Henu tujobhilayi ghwifikilila kiki? Je, bhukweli kulepa kodi kwa Kaisari au lepi?”
그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이르소서 가이사에게 세를 바치는 것이 가하니이까 불가하니이까' 한대
Fahk nu sesr lah mea nunak lom? Ya ac lain Ma Sap lasr uh mwet uh in moli tax nu sin Caesar, tokosra in acn Rome, ku tia?”
Lyinu tulwile, u zeza vulye? Cho mulao ku woleka ku liha mutelo kwa Kaishara kamba vule?”
dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cæsari, an non?
dic ergo nobis quid tibi videtur? licet censum dare Cæsari, an non?
dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cæsari, an non?
dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cæsari, an non?
dic ergo nobis quid tibi videatur licet censum dare Caesari an non
dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Caesari, an non?
Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet? Vai ir brīv, ķeizaram meslus dot, vai ne?”
Koa lazao aminay ary izay hevitrao: Moa mety va ny mandoa vola hetra ho an’ i Kaisara, sa tsia?
നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ” എന്നു പറഞ്ഞുതരേണം.
म्हणून तुमचे मत आम्हास सांगा, कैसराला कर देणे योग्य आहे की नाही?”
Bhai, ntulugulile nkubhona bhuli? Alali eu nngabha alali kulipa koli kwa a Kaishali?”
သို့​ဖြစ်​၍​အ​ရှင်​အ​ဘယ်​သို့​ထင်​မြင်​သည်​ကို အ​ကျွန်ုပ်​တို့​အား​မိန့်​တော်​မူ​ပါ။ ရော​မ​ဧ​က​ရာဇ် ဘု​ရင်​အား​အ​ခွန်​ဆက်​အပ်​ပါ​သ​လော၊ မ​ဆက် အပ်​ပါ​သ​လော'' ဟု​မေး​လျှောက်​ကြ​၏။
သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သို့ထင်တော်မူသနည်း။ ကဲသာဘုရင်အားအခွန်ကို ဆက်အပ်သ လော။ မဆက်အပ်သလော အကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူပါဟု မေးလျှောက်ကြ၏။
Tena, korerotia ki a matou, E pehea ana tou whakaaro? He mea tika ranei te hoatu takoha ki a Hiha, kahore ranei?
Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari, kumbe hatshi?
Kwa eyo utubakiye uwasa kele? Je, ifaike kisalia lepa kodi kwa Kaisari au ifaike kwaa?
त्यसैले, हामीलाई भन्‍नुहोस्, कि तपाईं के भन्‍नुहुन्छ? कैसरलाई कर तिर्नु उचित हो कि होइन?”
Si oss da: Hvad tykkes dig? er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke?
Seg oss no: Kva meiner du? Er det rett å svara skatt til keisaren, eller er det ikkje?»
ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କଅଣ? କାଇସର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କର ଦେବା ବିଧିସଙ୍ଗତ କି ନୁହେଁ?
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
پس به ما بگو رای تو چیست. آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟»
Ari, re kotin masani ong kit kupur ar. Me pung, en nopwei ong nanmarki de so?
Ari, re kotin majani on kit kupur ar. Me pun, en nopwei on nanmarki de jo?
Przetoż powiedz nam, co ci się zda? Godzili się dać czynsz cesarzowi, czyli nie?
Powiedz nam więc, jak ci się wydaje: Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie?
Dize-nos, pois, o que te parece: é lícito dar tributo a César, ou não?
Dize-nos, pois, que te parece? É licito pagar o tributo a Cesar, ou não?
Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a Cesar, ou não?
Portanto, diga-nos o que pensa [RHQ] [ser a resposta para esta pergunta]: É certo ou não nós pagarmos impostos ao governo romano?”
De ia na, hai mae mitane dala' sa. Tungga hita atoran agama Yahudi na, ata musi bae bea neu mana parenda Roma manen, do afi'?”
итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю или нет?
Eshi tiwozye usebha yenu? Je, shinza husheria asombe ikondi hwa Kaisari au sagashinza?”
Кажи нам дакле шта мислиш ти? Треба ли дати харач ћесару или не?
Kaži nam dakle šta misliš ti? treba li dati haraè æesaru ili ne?
Naizvozvo tiudzei: Munofungei? Zvinotenderwa kupa Kesari mutero here, kana kwete?
рцы убо нам, что Ти ся мнит? Достойно ли есть дати кинсон кесареви, или ни?
Povej nam torej: ‚Kaj misliš? Ali je zakonito dajati cesarju davek ali ne?‘“
Povej nam torej, kaj ti se zdí? Ali se sme dati cesarju davek, ali ne?
Haddaba noo sheeg waxay kula tahay, Ma xalaal baa in cashuur Kaysar la siiyo ama inaan la siin?
Dinos pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
Así que déjanos saber lo que opinas. ¿Es correcto pagar los impuestos del César, o no?”
Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, o no?
Dinos pues, ¿qué te parece? ¿es lícito dar tributo á César, ó no?
Dínos pues, ¿qué te parece? ¿es lícito dar tributo á César, ó no?
Danos, entonces, tu opinión sobre esto: ¿es correcto dar impuestos a César, o no?
Kwa hiyo tuambie, unafikiri nini? Je, ni sahihi kisheria kulipa kodi kwa Kaisari au hapana?”
Haya, twambie maoni yako. Je, ni halali au la, kulipa Kaisari?”
Så säg oss då: Vad synes dig? Är det lovligt att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt?"
Så säg oss: Huru synes dig? Är det rätt, att man gifver Kejsarenom skatt, eller ej?
Sabihin mo nga sa amin, Ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi?
Kaya sabihin mo sa amin, ano sa palagay mo? Nararapat bang magbayad ng mga buwis kay Cesar o hindi?”
ஆதலால், உமக்கு எப்படித் தோன்றுகிறது? இராயனுக்கு வரிகொடுக்கிறது நியாயமோ, அல்லவோ? அதை எங்களுக்குச் சொல்லும் என்று கேட்டார்கள்.
సీజరు చక్రవర్తికి పన్ను కట్టడం న్యాయమా? కాదా? ఈ విషయంలో నీ అభిప్రాయం మాతో చెప్పు” అని అడిగారు.
Ko ia ke ke tala mai kiate kimautolu, Ko e hā ho loto? ʻOku ngofua ke ʻoatu ʻae tukuhau kia Sisa, pe ʻikai?”
Peki, söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi?”
Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?
Скажи ж тепер нам: Як тобі здаєть ся? годить ся давати данину кесареві, чи нї?
पस हमें बता तू क्या समझता है? क़ैसर को जिज़िया देना जायज़ है या नहीं?”
قېنى، قانداق ئويلايلا؟ [رىم ئىمپېراتورى] قەيسەرگە باج-سېلىق تاپشۇرۇش تەۋرات قانۇنىغا ئۇيغۇنمۇ-يوق؟ ــ دېيىشتى.
Қени, қандақ ойлайла? [Рим императори] Қәйсәргә баҗ-селиқ тапшуруш Тәврат қануниға уйғунму-йоқ? — дейишти.
Qéni, qandaq oylayla? [Rim impératori] Qeyserge baj-séliq tapshurush Tewrat qanunigha uyghunmu-yoq? — déyishti.
Ⱪeni, ⱪandaⱪ oylayla? [Rim imperatori] Ⱪǝysǝrgǝ baj-seliⱪ tapxurux Tǝwrat ⱪanuniƣa uyƣunmu-yoⱪ? — deyixti.
Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?
Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?
Lino tuvuule, ghuvona ndaani indaghilo sa Moose sikwitikisia kusonga isongo kwa Kaisali?”
Verse Count = 196

< Matthew 22:17 >