Matthew 21:44

He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
Dhe ai që do të bjerë mbi këtë gur do të bëhet copëcopë; dhe ai mbi të cilin do të bjerë ai do të jetë i thërrmuar”.
Vat nle na deo kitene litala lole aba putuzu agir-agir. Ulenge na litale ndeo litime liba jazilinghe.
وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هَذَا ٱلْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ!».
فَأَيُّ مَنْ يَقَعُ عَلَى هَذَا الْحَجَرِ يَتَكَسَّرُ، وَمَنْ يَقَعُ الْحَجَرُ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ سَحْقاً!»
ܘܡܢ ܕܢܦܠ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܢܬܪܥܥ ܘܟܠ ܡܢ ܕܗܝ ܬܦܠ ܥܠܘܗܝ ܬܕܪܝܘܗܝ
Եւ ով այս վէմի վրայ ընկնի, կը փշրուի, եւ ում վրայ այն ընկնի, նրան կը ճզմի»:
Ո՛վ որ իյնայ այս քարին վրայ՝ պիտի կոտրտի, եւ որո՛ւն վրայ որ իյնայ՝ պիտի փսորէ զայն»:
এই শিলৰ ওপৰত যি কোনো পৰিব, তেওঁ ডোখৰ-ডোখৰকৈ ভাগি যাব; কিন্তু যাৰ ওপৰত এই শিল পৰিব, তেওঁক ধূলিৰ দৰে উৰুৱাই পেলাব।”
Bu daşın üstünə yıxılan kəs parçalanacaq, daş isə kimin üzərinə düşərsə, onu əzəcək».
Eta harri haren gainera eroriren dena, çathicaturen da: eta noren gainera eroriren baita, hura du chehaturen.
আর এই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভগ্ন হবে, কিন্তু এই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চূরমার করে ফেলবে।
An hini a gouezho war ar maen-se a vo brevet, ha flastret e vo an hini ma kouezho warnañ.
И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще се пръсне.
Bisan kinsa kadtong mahulog niini nga bato mabuak sa pino. Apan bisan si kinsa ang mahulogan niini, madugmok kini.”
Ya y pedong gui jilo este na acho, umayulang; ya, yaguin y jiloña nae podong, umapedasitos.
ᎩᎶᏃ ᎠᏂ ᏅᏲᎯ ᎠᏢᏨᎭ ᏓᏳᏐᏅᏂ, ᎩᎶᏃ ᎤᏐᏅᎭ ᏓᏳᏪᏓᏬᏔᏂ.
Mi kawbaktih doeh hae thlung nuiah amtimh kami loe koi phaeng tih: thlung mah taeh ih kaminawk doeh adip pueng tih, tiah a naa.
Te dongah hekah lungto soah aka tla tah tlawt vetih, lungto loh a tlak thil te khaw amah ni aka tip eh,” a ti nah.
Vawhkaw lung awh ak bahkhqi taw kqek kawm usaw, lung ing ang tluuk khqi ce a dik a huina neet kaw,' tinak khqi hy.
A kuamapo hi suang tung ah a tak le tam tham tu hi: ahihang hi suang a takna mun po, ki ngoai in hui siat tu hi, ci hi.
Koi hijongleh hiche songa kipal chan chu ahal hal’a chip ding chule alhuhkhum chan chu atagoi ding ahi,” ati.
谁掉在这石头上,必要跌碎;这石头掉在谁的身上,就要把谁砸得稀烂。”
誰掉在這石頭上,必要跌碎;這石頭掉在誰的身上,就要把誰砸得稀爛。」
ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲗⲁⲥϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲁϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲀⲒⲰⲚⲒ ⲈϤⲈⲖⲀⲤϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϨⲈⲒ ⲈϪⲰϤ ⲈϤⲈϢⲀϢϤ ⲈⲂⲞⲖ.
I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.)”
A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.
Og den, som falder på denne Sten, skal slå sig sønder; men hvem den falder på, ham skal den knuse."
Kufumbwa uwida atala abbwe eli ulakutyoka kuba tumpanzi, pesi umwi ngulitawide atala ulakupwasuka.”
En wie valt op deze steen, zal worden verbrijzeld; en op wien hij valt, dien zal hij verpletteren.
En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.
And he who falls on this stone will be shattered, but on whomever it may fall, it will grind him to dust.
He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.
Any man falling on this stone will be broken, but he on whom it comes down will be crushed to dust.
And whoever will have fallen on this stone shall be broken, yet truly, on whomever it shall fall, it will crush him.”
And he that falls on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it shall grind him to powder.
And whosoever shall fall on this stone, shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it shall grind him to powder.
Also, whoever falls upon this stone will be broken to pieces; but upon whomever it falls, it will grind him to powder.”
Anyone who falls on this stone will be broken, but it will completely crush anyone it falls upon.”
And whosoeuer shall fall on this stone, he shalbe broken: but on whomsoeuer it shall fall, it will dash him a pieces.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
And whoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
"He who falls on this stone will be broken to pieces; but he upon whom it falls will be scattered as dust."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces; but on whomever it will fall, it will crush him."
He who falls on this stone will be broken to pieces, but if it falls on him, he will crushed to dust.”
Yes, and he who falls on this stone will be dashed to pieces, while anyone on whom it falls — it will scatter him as dust.”
Yes, and he who falls on this stone will be dashed to pieces, while anyone on whom it falls — it will scatter him as dust.”
And he that falleth on this stone shall be broken to pieces: but on whomsoever it shall fall, it will scatter him as dust.
[And, he that falleth on this stone, will be sorely bruised; but, on whomsoever it may fall, it will utterly destroy him.]
And the [one] having fallen on (the) stone this will be broken; on whomever but maybe it may fall, it will grind to powder him.
and the/this/who to collapse upon/to/against the/this/who stone this/he/she/it to shatter upon/to/against which then if to collapse to crush it/s/he
[The important stone in the building represents me, the Messiah, and those who reject me are like people who fall on this stone]. Anyone who falls on this stone will be broken into pieces {This cornerstone will break into pieces anyone who falls on it}, and it will crush anyone on whom it falls.”
Yes, and he who falls on this stone will be dashed to pieces, while any one on whom it falls--it will scatter him as dust."
And whosoever shall fall on this stone he shalbe broken but on whosoever it shall fall vpon it will grynde him to powder.
Whoever falls on this stone will be broken to pieces. But anyone on whom it falls will be crushed.”
And whoever shall fall on this stone, shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
And whoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomever it shall fall, it will grind him to powder.
He who falls on this stone will be severely hurt; but he on whom it falls will be utterly crushed."
He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
He who falls on this stone will be broken to pieces, but on whomever it will fall, it will scatter him as dust.”
And he that schal falle on this stoon, schal be brokun; but on whom it schal falle, it schal al tobrise hym.
and he who is falling on this stone shall be broken, and on whomsoever it may fall it will crush him to pieces.'
Kaj kiu falas sur tiun ŝtonon, tiu rompiĝos; sed sur kiun ĝi falos, ĝi tiun polvigos.
Ja joka lankee tähän kiveen, hän runnellaan. Mutta jonka päälle hän lankee, sen hän murentaa.
Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."
Want al wie over dezen steen valt, die zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.
Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. "
Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera.
Or celui qui tombera sur cette pierre en sera brisé; et elle écrasera celui sur qui elle tombera.
Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, etcelui sur qui elle tombera sera écrasé.
[et celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et elle écrasera celui sur qui elle tombera.]
Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé; et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera.
Et celui qui sera tombé sur cette pierre-là sera fracassé, tandis que celui sur lequel elle sera tombée, elle le fera voler en éclats. »
Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera, elle le mettra en poussière.»
Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera.
Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen."
Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden; aber auf welchen irgend er fallen wird, den wird er zermalmen.
Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden; aber auf welchen irgend er fallen wird, den wird er zermalmen.
Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen aber der Stein fällt, den wird er zermalmen.
Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf welchen er aber fällt, den wird er zermalmen.
Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen.
Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellt werden, auf den er aber fällt, den wird er zerschmettern.
Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf welchen er aber fällt, den wird er zermalmen.
Yua n baa laa tanli po kuli baa kuakua, lin baa yua yaa po mo baa tua wagima.
“Yua baá li tanli po ba jendi jendi, li tanli ń baá yua ya po mo, o ba yodi yodi i.”
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
[και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον]
και ο πεσων επι τον λιθον τουτον συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση λικμησει αυτον
Verse not available
આ પથ્થર પર જે પડશે તેના ટુકડેટુકડાં થઈ જશે, પણ જેનાં પર તે પડશે, તેનો તે ભૂકો કરી નાખશે.'
Moun ki bite sou wòch sa a gen pou kase ren li. Men, si se wòch la menm ki tonbe sou li, li gen pou l' kraze l' an miyèt moso.
A o ka mea e haule iho maluna o keia pohaku, e haihaiia oia; aka, o ka mea i hauleia iho e ua pohaku la maluna, e pepe loa ia.
והנפל על האבן ההיא ישבר ואשר תפל עליו תשחקהו׃
जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा: और जिस पर वह गिरेगा, उसको पीस डालेगा।”
És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
Siasinoman a matnag iti daytoy a bato ket maburakto. Ngem iti siasinoman a pakatinnaganna, marumekto.”
(Orang yang jatuh pada batu itu, akan hancur; dan orang yang ditimpa batu itu, akan tergilas menjadi debu.)"
Wehi nuekagwa nugwe nelanso ukubungwa ninoo. Kuite kuehi nelelumugwila, lekumusia.
E chi caderà sopra questa pietra sarà tritato, ed ella fiaccherà colui sopra cui ella caderà.
Chi cadrà sopra questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno, lo stritolerà».
E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato; ed ella stritolerà colui sul quale cadrà.
この石の上に倒るる者はくだけ、又この石、人のうへに倒るれば、其の人を微塵とせん』
この石の上に落ちる者は粉々に砕かれ,その石がだれかの上に落ちれば,それはその者をみじんに砕くだろう」 。
またその石の上に落ちる者は打ち砕かれ、それがだれかの上に落ちかかるなら、その人はこなみじんにされるであろう」。
また、この石の上に落ちる者は、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。」
凡此石の上に墜つる人は砕けん、又此石誰の上に隕つるも之を微塵にせん、と。
ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುವನು; ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದು ಅವನನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Wona wona unu kagwa kwibhui elyo kabhutuka mabhala bhala.”
Pu ula uveiyakhiva inghwa pa liwe elyo vei uyu itikhinyuliwanghwa vuvule. Pu leino khu ula uviyokhiva likhunghwila pulikhutikhinyula.”
Jhojhioha jhaibeta kubina panani pa liganga e'lu ibetakubomolibhwa fipandi fipandi. Lakini kwa jhejhioha lyalibetakum'banila, libeta kun'siagha.”
이 돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩으리라 하시니
Kutena mwet su putatla nu fin eot se inge ac fah musalsalu mano. Ac eot se inge fin putatla nu fin sie mwet, manol ac fah pusraksrakelik.]
Yense yeti nawile heli ibwe mwachokoke bwemba. Kono iyemwine heti niliwile, kagazubuke.”
Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.
Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.
Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.
Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.
et qui ceciderit super lapidem istum confringetur super quem vero ceciderit conteret eum
Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur: super quem vero ceciderit, conteret eum.
Un kas uz šo akmeni kritīs, tas sadauzīsies, bet uz ko tas krīt, to tas satrieks.”
Ary izay potraka amin’ ity vato ity dia ho torotoro, fa na zovy na zovy no hianjerany, dia ho mongomongo.
ഈ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്നവൻ കഷണങ്ങളായി ചിതറിപ്പോകും; ഇത് ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.
जो कोणी या दगडावर पडेल, त्याचे तुकडे तुकडे होतील परंतु जर हा दगड कोणावर पडेल तर त्याचा भुगाभुगा होईल.”
Na jwene shaagwile lyene ligangalyo, shatemekanje ipande, na jojowe shilinngwile lyene ligangalyo, shakandaganywe.
(ထို​ကျောက်​အ​ပေါ်​သို့​ကျ​သော​သူ​သည်​ကြေ​မွ ၍​သွား​ပေ​အံ့။ မိ​မိ​၏​အ​ပေါ်​သို့​ထို​ကျောက် အ​ကျ​ခံ​ရ​သူ​သည်​ညက်​ညက်​ကြေ​၍​သွား​ပေ အံ့'') ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။
အကြင်သူသည် ထိုကျောက်အပေါ်သို့ကျ၏။ ထိုသူသည် ကျိုးလတံ့၊ အကြင်သူ၏အပေါ်သို့ ထို ကျောက်သည်ကျ၏၊ ထိုသူသည် ညက်ညက်ကြေလတံ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Ko te tangata e hinga ki runga ki tenei kohatu, na mongamonga ana ia: ki te taka ia taua kohatu ki runga ki tetahi, na ngotangota noa ia me he puehu.
Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza.
Ywoywoti ywalowa tomboka kunani ya liwe lyo alowa tekwanika ipande ipande na kwaywoywoti lyalya mtombokya, lyalwa kumtimba.”
जो यस ढुङ्गामा खस्दछ, त्यो टुक्रा-टुक्रा पारिनेछ । तर जसमाथि यो खस्दछ, त्यो कुल्चिनेछ ।”
Og den som faller på denne sten, han skal knuses, men den som den faller på, ham skal den smuldre til støv.
Og den som fell på steinen, han skal slå seg sund, men den som steinen fell på, skal han smuldra til dust.»
ଆଉ ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଣି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ।
ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਟੇਗਾ।
و هر‌که بر آن سنگ افتد، منکسرشود و اگر آن بر کسی افتد، نرمش سازد.»
O meamen pupedi ong pon takai wet, pan ola, a meamen me a pan pupedi ong poa, a pan pitaki pasang i.
O meamen pupedi on pon takai wet, pan ola, a meamen me a pan pupedi on poa, a pan pitaki pajan i.
A kto by padł na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, zetrze go.
A kto upadnie na ten kamień, rozbije się, na kogo zaś [on] upadnie, zmiażdży go.
E quem cair sobre esta pedra será quebrado; mas sobre quem ela cair, ela o tornará em pó.
E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-ha; e sobre quem ella cair esmagal-o-ha.
E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-a; e sobre quem ela cair esmagá-lo-a.
[Essa pedra angular representa a mim, o Messias, e as pessoas que me rejeitam são como pessoas que caem nesta pedra angular e sobre quem esta pedra cai]. Qualquer um que cair nesta pedra será quebrado em pedaços {Esta pedra quebrará em pedaços qualquer um que cair em cima dela}, e ela esmagará qualquer um sobre quem cair”.
[Au ufad'e relo-relo ena. Au ia, naeni fatu netehuu' naa. Atahori mana tud'a neu fatu ia, ne'o atahori naa nambalulutu. Ma mete ma fatu naa tud'a dai atahori, ne'o atahori naa dad'i afu neu 'ena.]”
и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
Whowhitu yazangwe humwanya yi iwe elyo anzabuduhane buduhane. Lakini whowhunti yalinzahugwele linzahusye.”
И ко падне на овај камен разбиће се; а на кога он падне сатрће га.
I ko padne na ovaj kamen razbiæe se; a na koga on padne satræe ga.
Uye anowira pamusoro pebwe iri, achavhunikanya; asi pane upi neupi warinowira richamukuya.
и падый на камени сем сокрушится: а на немже падет, сотрыет и.
In kdorkoli bo padel na ta kamen, bo razbit. Toda na kogarkoli bo ta padel, tega bo zmlel v prah.‘“
In kdor na ta kamen pade, razbil se bo; a na kogar on pade, razdrobil ga bo.
Oo kan dhagaxan ku dhacaa, wuu jejebi doonaa, oo kan uu ku dhaco, wuu burburin doonaa.
Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará.
Cualquiera que tropiece con esta piedra, será destruido, pero esta aplastará por completo a quien le caiga encima”.
Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, desmenuzarle ha.
Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.
Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.
Cualquier hombre que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero aquel sobre quien ella cayere será aplastado.
Yeyote atakayeanguka juu ya jiwe hilo atavunjwa vipandevipande. Lakini kwa yeyote litakayemwangukia, litamsaga.”
“Atakayeanguka juu ya jiwe hilo atavunjika vipandevipande; na likimwangukia mtu yeyote, litamponda.”
Verse not available
Och hvilken som faller på denna stenen, han varder krossad; men uppå hvilken han faller, den slår han sönder i stycker.
At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog: datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay pangangalating gaya ng alabok.
Ang sinumang babagsak sa batong ito ay mababasag ng pirapiraso. At kung kanino man ito babagsak, madudurog siya.”
இந்தக் கல்லின்மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கிப்போவான்; இது எவன்மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கிப்போடும் என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.
ఈ బండ మీద పడేవాడు ముక్కలై పోతాడు గానీ అది ఎవరి మీద పడుతుందో వాణ్ణి అది నలిపి పొడి చేస్తుంది” అన్నాడు.
Pea ko ia ʻe tō ki he maka ni, ʻe mafesi ai ia: ka ko ia fulipē ʻe tō ia ki ai, te ne momosi ia ke efuefu.”
“Bu taşın üzerine düşen, paramparça olacak; taş da kimin üzerine düşerse, onu ezip toz edecek.”
І хто впаде на цей камінь розіб'ється, а на кого він сам упаде то розчавить його.
І хто впаде на сей камінь, розібєть ся; на кого ж вїн упаде, роздавить того.
और जो इस पत्थर पर गिरेगा; टुकड़े — टुकड़े हो जाएगा; लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा।”
بۇ «تاش»قا يىقىلغان كىشى پارە-پارە بولۇپ كېتىدۇ؛ لېكىن بۇ تاش ھەركىمنىڭ ئۈستىگە چۈشسە، ئۇنى كۇكۇم-تالقان قىلىۋېتىدۇ.
Бу «таш»қа жиқилған киши парә-парә болуп кетиду; лекин бу таш һәр кимниң үстигә чүшсә, уни кукум-талқан қиливетиду.
Bu «tash»qa yiqilghan kishi pare-pare bolup kétidu; lékin bu tash herkimning üstige chüshse, uni kukum-talqan qiliwétidu.
Bu «tax»ⱪa yiⱪilƣan kixi parǝ-parǝ bolup ketidu; lekin bu tax ⱨǝrkimning üstigǝ qüxsǝ, uni kukum-talⱪan ⱪiliwetidu.
Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.
Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị giập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhằm thì sẽ tan tành như bụi.
Umuunhu angaghue pa livue ilio idenyeng'hana, kange umuunhu ghweni lingamughwile, likudinyania lwoni.”
Verse Count = 194