< Matthew 19:11 >

But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
Por ai u tha atyre: “Jo të gjithë i kuptojnë këto fjalë, por atyre që iu është dhënë.
Yisa woro nani, “Na koghari ba yinnu ninle uduursuze ba, se allenge cas na ina yinin nani iseru unin.
فَقَالَ لَهُمْ: «لَيْسَ ٱلْجَمِيعُ يَقْبَلُونَ هَذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أُعْطِيَ لَهُم،
فَأَجَابَهُمْ: «هَذَا الْكَلاَمُ لاَ يَقْبَلُهُ الْجَمِيعُ، بَلِ الَّذِينَ أُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ.
ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܟܠܢܫ ܤܦܩ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܝܗܝܒ ܠܗ
Եւ նա նրանց ասաց. «Բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ՝ նրանք, որոնց տրուած է.
Բայց ինք ըսաւ անոնց. «Բոլորը չեն ընդունիր ասիկա, հապա անոնք՝ որոնց տրուած է:
যীচুৱে তেওঁলোকক ক’লে, “সকলোৱে এই শিক্ষা মানি লব নোৱাৰে, কেৱল যি সকলক সেই ক্ষমতা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকেহে এই বিষয় মানি লব পাৰে।
Amma İsa onlara dedi: «Hər adam bu sözü qəbul edə bilməz, ancaq bu qabiliyyətin verildiyi adamlar qəbul edə bilər.
Baina harc erran ciecén, Eztute guciéc ardiesten hitz haur, baina eman içan çayenéc.
তিনি তাঁদের বললেন, সবাই এই কথা মানতে পারে না, কিন্তু যাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই এমন পারে।
Eñ a respontas dezho: An holl ne gomprenont ket ar gomz-se, met hepken ar re a zo bet roet dezho.
А Той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено.
Apan si Jesus miingon kanila, “Dili tanan makadawat niini nga pagtulon-an, apan kadto lamang gitugotan nga makadawat niini.
Ayo nae ilegña: Ti todo siña rumesibe este na sinangan: na ayoja sija y manmanae.
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎸᎩ, ᎥᏝ ᎾᏂᎥ ᎯᎠ ᏥᏂᏥ Ꮻ ᏱᏙᎬᎾᏓᏂᎸᎩ, ᎨᎦᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸᎯ ᎤᏅᏒ.
Toe anih mah nihcae khaeah, Paek ih kaminawk khae khue mah ai ah loe, kami boih mah hae thuih ih lok hae talawk o thai mak ai.
Tedae Jesuh loh amih te, “Hekah ol he hlang boeih loh a khingmong thai moenih. Tedae a paek rhoek long ni a khingmong thai.
Jesu ing, “U ingawm vawhkaw awih kqawn ve am do thai ti kawm uh.
Jesus in amate tung ah, Tabang thu sia, mi theampo i san thei hi ngawl hi, tua tel a ki pia teng bek in nga tu hi.
Jesun aseiyin, “Hiche thu kisei hi mi jousen sang thei ponte. Pathen panpi na changhoa ding bou ahi.
耶稣说:“这话不是人都能领受的,惟独赐给谁,谁才能领受。
耶穌說:「這話不是人都能領受的,惟獨賜給誰,誰才能領受。
⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ.
ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠ ⲘⲠⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲤⲦⲞⲒ ⲚⲰⲞⲨ.
A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
On pak řekl jim: Ne všickniť chápají slova toho, ale ti, jimž jest dáno.
Men han sagde til dem: "Ikke alle rummer dette Ord, men de, hvem det er givet:
Pesi Jesu wakati kuli mbabo, “Teensi bonse batambula kaambo aka, pesi kuli baabo luzutu bapedwe.
Hij sprak tot hen: Niet allen begrijpen dit woord, maar zij alleen, aan wie het gegeven is.
Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is.
But he said to them, Not all men can accommodate this saying, but to whom it has been given.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said unto them, Not all men can receive this saying, but they to whom it is given.
But he said to them, Not all men are able to take in this saying, but only those to whom it is given.
And he said to them: “Not everyone is able to grasp this word, but only those to whom it has been given.
And he said to them, All cannot receive this word, but those to whom it has been given;
Who said to them: All men take not this word, but they to whom it is given.
So He said to them: “Not all can assimilate this word, but those to whom it has been given.
“Not everyone can accept this instruction, only those it's given to,” Jesus told them.
But he sayd vnto them, All men cannot receiue this thing, saue they to whom it is giuen.
But he said unto them, All [men] cannot receive this saying, save [they] to whom it is given.
But he said to them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, (logos) save they to whom it is given.
He answered them. "Not all are accepting this teaching, but only those to whom it has been granted.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, "Not everyone can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
‘It is not everyone,’ replied Jesus, ‘who can accept this teaching, but only those who have been enabled to do so.
“It is not everyone,” replied Jesus, “who can accept this teaching, but only those who have been enabled to do so.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, but they to whom it is given.
But, he, said unto them—Not all, find room for he word, save they to whom it hath been given;
(the) And He said to them; Not all receive (the) word this but only [those] to whom it has been given.
the/this/who then to say it/s/he no all to make room for the/this/who word this/he/she/it but which to give
Then he said to us, “Not every man is able to accept this teaching. Only the men whom [God] enables [to accept it are able to do so].
“It is not every one,” replied Jesus, “who can accept this teaching, but only those who have been enabled to do so.
He sayde vnto them: all me can not awaye with that sayinge save they to whom it is geve.
But Jesus said to them, “Not everyone can accept this teaching, but only those who are allowed to accept it.
But he said to them, All [men] cannot receive this saying, save [they] to whom it is given.
But he said to them, All men cannot receive this saying, except they to whom it is given.
"It is not every man," He replied, "who can receive this teaching, but only those on whom the grace has been bestowed.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
But he said to them, “Not all men can receive this saying, but those to whom it is given.
And he seide to hem, Not alle men taken this word; but to whiche it is youun.
And he said to them, 'All do not receive this word, but those to whom it hath been given;
Sed li diris al ili: Ne ĉiuj homoj akceptas ĉi tiun diron, sed nur tiuj, al kiuj tio estas donita.
Niin hän sanoi heille: ei tätä sanaa kaikki käsitä, vaan ne, joille se annettu on.
Mutta hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.
Doch Hij zeide tot hen: Niet allen verstaan dit woord, maar zij, wien het gegeven is.
Il leur dit: " Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné.
Mais il leur dit: Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné;
Mais il leur dit: tous ne sont pas capables de cela, mais [seulement] ceux à qui il est donné.
Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.
Il leur dit: «Les hommes ne sont pas tous capables de tenir ce langage, mais seulement ceux à qui cela a été donné;
Mais il leur dit: Tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné.
Mais il leur dit: « Tous n'acquiescent pas à cette parole, mais seulement ceux auxquels cela est accordé;
Il leur dit: «Tout le monde n'est pas capable de cette résolution, mais seulement ceux à qui cela est donné.
Il leur répondit: Tous ne sont pas capables d'accepter cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné.
Er aber sprach zu ihnen: "Nicht alle fassen dieses Wort, vielmehr nur jene, denen es gegeben ist.
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist;
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist;
Er aber sagte zu ihnen: nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, welchen es gegeben ist.
Er sprach aber zu ihnen: Das Wort fasset nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist.
Er sprach zu ihnen: Das Wort faßt nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist.
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist.
Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen diese Worte, sondern denen es gegeben ist;
O den goa ki yedi ba: Bi niba kuli ka baa fidi ki ga laa maama, kali U Tienu n puni yaaba li paalu bebe.
Ama ke Yesu maadi ba: Yua kuli kaa baa fidi tui li tundili, ama yaaba baba ke li cabi ke ban gbadi li niima nni.
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ’ οἷς δέδοται.
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾿ οἷς δέδοται.
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται.
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον {VAR2: [τουτον] } αλλ οις δεδοται
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.
ત્યારે ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, “બધાથી એ વાત પળાતી નથી, પણ જેઓને તે આપેલું છે તેઓથી જ.
Jezi reponn yo: Se pa tout moun ki asepte pawòl sa a. Se sèlman moun Bondye bay pouvwa pou sa.
I mai la kela ia lakou, Aole e hiki i na kanaka a pau ke hoomanawanui pela; aia i ka poe nana keia pono i haawiia mai.
ויאמר אליהם לא יוכל כל אדם קבל את הדבר הזה כי אם אלה אשר נתן להם להבין׃
उसने उनसे कहा, “सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है।
Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek adatott.
Ngem kinuna ni Jesus kadakuada, “Saan nga amin ket awatenda daytoy a sursuro, ngem dagiti laeng mapalubosan nga umawat iti daytoy.
Yesus menjawab, "Tidak semua orang bisa menerima kata-kata itu, hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah.
U Yesu akaila ingi singa kila munti uhumile kusingiilya umanyisi uwu ingi aoiti dunia gombigwe kusingiilya.
Ma egli disse loro: Non tutti son capaci di questa cosa che voi dite, ma [sol] coloro a cui è dato.
Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso.
Ma egli rispose loro: Non tutti son capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato.
彼らに言ひたまふ『凡ての人この言を受け容るるにはあらず、ただ授けられたる者のみなり。
しかし彼は彼らに言った,「すべての人がこの言葉を受け入れることができるわけではなく,授けられている人たちだけがそうできる。
するとイエスは彼らに言われた、「その言葉を受けいれることができるのはすべての人ではなく、ただそれを授けられている人々だけである。
しかし、イエスは言われた。「そのことばは、だれでも受け入れることができるわけではありません。ただ、それが許されている者だけができるのです。
イエズス曰ひけるは、人皆此言を肯容るるには非ず、[肯容るるは]賜はりたる者のみ。
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು.
Nawe Yesu nabhabhwila ati, “Itali ati bhuli munu katula okulamila ameigisho ganu, Tali ni kwabhanu bhayabhilwe omwanya gwo okulamila.
Ulwakhuva umwene akhavavula, awanu voni saviewesya uliyuophielila eilimenyu eilie; aphanghe khuvala aviwesya.
Lakini Yesu akabhajobhela, “Sio khila munu ibhwesya kughapokela mafundisu agha, bali ni kwa bhala tu bhabharuhusibhu kupokela. Kwa kuj'ha bhajhele bhatowashi bhabhahogoliki kuhomela mu maleme gha bhanyinabhabhi.
예수께서 가라사대 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라
Na Jesus el fahk, “Tia mwet nukewa ku in eis mwe luti se inge, a elos na su God El akkalemye nu se.
Jesu nicha wamba kuvali nati, kahena muntu yese yo wola kuzumina zinu zikwetwe kurutwa, kono haisi avo va zumina kutambula icho.
Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
qui dixit non omnes capiunt verbum istud sed quibus datum est
Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.
Bet Viņš uz tiem sacīja: “Visi šo vārdu nespēj saņemt, bet tie vien, kam tas ir dots.
Fa hoy Izy taminy: Tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany;
അവൻ അവരോട്: അനുവാദം ലഭിച്ചവർ അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
येशूने उत्तर दिले, “अशी शिकवण स्वीकारणे प्रत्येकाला शक्य होणार नाही. परंतु ज्यांना ही शिकवण स्वीकारण्याची मोकळीक दिली आहे तेच घेतील
A Yeshu gubhaalugulilenje, “Nngabha bhowe shibhakundanje gene majiganyo gano, ikabhe bhajaliwenje na a Nnungu kutama gwangalomba bhala.
ကိုယ်​တော်​က ``လူ​တိုင်း​အိမ်​ထောင်​မ​ပြု​ဘဲ​နေ​နိုင် သည်​မ​ဟုတ်။ ဘု​ရား​သ​ခင်​ခွင့်​ပြု​သူ​များ​သာ လျှင်​နေ​နိုင်​ကြ​၏။ လူ​တို့​အိမ်​ထောင်​မ​ပြု​နိုင်​ကြ သည်​မှာ​အ​ကြောင်း​အ​မျိုး​မျိုး​ကြောင့်​ဖြစ်​၏။-
ကိုယ်တော်ကလည်း၊ ထိုစကားကို လူတိုင်းမခံမယူနိုင်။ အခွင့်ရသောသူတို့သာ ခံယူနိုင်ကြ၏။
Otira ka mea ia ki a ratou, E kore tenei kupu e rite i nga tangata katoa, engari i te hunga i hoatu ai.
Kodwa wathi kubo: Kakusibo bonke abangalemukela lelilizwi, ngaphandle kwabakunikiweyo.
Lakini Yesu kaabakiya, “Mundu kwaa ywaweza tama kichake, ila kwa balo babapeyilwe.
तर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “सबै व्यक्‍तिले यस शिक्षालाई ग्रहण गर्न सक्दैनन्, तर तिनीहरूले मात्र जसलाई यो ग्रहण गर्नको निम्ति दिइएको छ ।
Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ord, men bare de som det er gitt.
Han svara: «Det er noko som ikkje alle kann læra, men berre dei som hev fenge gåva til det;
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ایشان را گفت: «تمامی خلق این کلام را نمی پذیرند، مگر به کسانی که عطا شده است.
A ap kotin masani ong ir: Kaidin karos, me pan kak weweki padak pot et, irail eta, me a muei ong er.
A ap kotin majani on ir: Kaidin karoj, me pan kak weweki padak pot et, irail eta, me a muei on er.
A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują tej rzeczy, ale tylko ci, którym to dano.
A on im powiedział: Nie wszyscy to pojmują, ale [tylko ci], którym to jest dane.
Porém ele lhes disse: Nem todos recebem esta palavra, a não ser aqueles a quem é dado;
Elle, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aquelles a quem foi concedido.
Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido.
Então Ele nos disse: “Nem todos os homens podem aceitar este ensinamento, somente aqueles que são ajudados {que [Deus] ajuda} [a aceitá-lo] são capazes de agir assim.
Boe ma Yesus nataa nae, “Nda basa atahori simbo Au o'ola ngga ia sa. Aka' atahori fo Lamatualain dud'u mema' a.
Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
Ila u Yesu abhawozya, “Saga kila muntu awezya aposhele amamanyizyo ega, ila whabhale tu bhaluhusiwilwe aposhele.
А Он рече им: Не могу сви примити те речи до они којима је дано.
A on reèe im: ne mogu svi primiti tijeh rijeèi do oni kojima je dano.
Asi akati kwavari: Vese havagamuchiri shoko iri, kunze kwevakaripiwa.
Он же рече им: не вси вмещают словесе сего, но имже дано есть:
Toda rekel jim je: „Vsi ljudje ne morejo sprejeti tega govorjenja, razen teh, katerim je to dano.
On jim pa reče: Te besede ne zapopadajo vsi, nego kterim je dano.
Laakiin wuxuu ku yidhi, Dadka oo dhammu ereygan ma wada aqbali karaan, kuwii la siiyey mooyaane.
Entonces él les dijo: No todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado.
“No cualquiera puede aceptar esta instrucción, solo aquellos a quienes se les da”, les dijo Jesús.
Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir este dicho: sino aquellos a quien es dado.
Entonces él les dijo: No todos reciben esta palabra, sino aquellos á quienes es dado.
Entónces él les dijo: No todos reciben esta palabra, sino [aquellos] á quienes es dado.
Pero él les dijo: No todos pueden recibir esta palabra, sino sólo aquellos a quienes se les da.
Lakini Yesu akawaambia, “Si kila mtu anaweza kupokea mafundisho haya, bali ni kwa wale tu walioruhusiwa kupokea.
Yesu akawaambia, “Si wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu.
Men han svarade dem: "Icke alla kunna taga emot det ordet, utan allenast de åt vilka sådant är givet.
Då sade han till dem: Hvar man tager icke detta ordet, utan de, hvilkom det blifver gifvet;
Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban.
Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, “Hindi lahat ay tatanggap sa aral na ito, kundi sila lamang na pinahihintulutan na tanggapin ito.
அதற்கு அவர்: வரம்பெற்றவர்களேதவிர மற்றவர்கள் இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள்.
అందుకు యేసు, “దేవుడు అనుమతించిన వారు తప్ప మరి ఎవరూ ఈ మాటను అంగీకరించ లేరు.
Ka naʻe pehē ʻe ia kiate kinautolu, “ʻOku ʻikai faʻa maʻu ʻae tala ni ʻe he tangata kotoa pē, ka ko kinautolu kuo foaki ia ki ai.
İsa onlara, “Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir” dedi.
А Він їм відказав: „Це слово вміщають не всі, але ті, кому да́но.
Він же рече їм: Не всї зміщають слово се, а кому дано.
उसने उनसे कहा, सब इस बात को क़ुबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये क़ुदरत दी गई है।
ئۇ ئۇلارغا: ــ بۇ سۆزنى ھەممىلا ئادەم ئەمەس، پەقەت نېسىپ قىلىنغانلارلا قوبۇل قىلالايدۇ.
У уларға: — Бу сөзни һәммила адәм әмәс, пәқәт несип қилинғанларла қобул қилалайду.
U ulargha: — Bu sözni hemmila adem emes, peqet nésip qilin’ghanlarla qobul qilalaydu.
U ularƣa: — Bu sɵzni ⱨǝmmila adǝm ǝmǝs, pǝⱪǝt nesip ⱪilinƣanlarla ⱪobul ⱪilalaydu.
Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi.
Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi.
Looli u Yesu akavavula,”Nakwekuti avaanhu vooni ndepoonu vikwupila imbulanisivuo isi, looli va vano u Unguluve avapeliile uvukagusi uvwa kwupila imhola iiji.
Verse Count = 196

< Matthew 19:11 >