Matthew 18:30

He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg deri sa ai ta shlyente detyrimin.
Ame kucin nburne nari, nin nani, ayiraghe atoghe licin, udu kubi ko na aba biughe ule imon na adin dortu ghe.
فَلَمْ يُرِدْ بَلْ مَضَى وَأَلْقَاهُ فِي سِجْنٍ حَتَّى يُوفِيَ ٱلدَّيْنَ.
فَلَمْ يَقْبَلْ بَلْ مَضَى وَأَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يُوفِيَ مَا عَلَيْهِ.
ܗܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܐ ܐܠܐ ܐܙܠ ܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܤܝܪܐ ܥܕܡܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܡܐ ܕܚܝܒ ܠܗ
Իսկ սա չէր կամենում. գնաց նրան բանտ նետել տուեց, մինչեւ որ պարտքը վճարէր:
Բայց ինք չէր ուզեր. հապա գնաց ու բանտը նետել տուաւ զայն՝ մինչեւ որ վճարէր պարտքը:
কিন্তু তেওঁ সন্মত নহ’ল৷ বৰং পৰিশোধ নকৰা পর্যন্ত তেওঁক বন্দীশালত বন্দী কৰি থলে।
O isə istəmədi. Gedib borcunu ödəyənə qədər onu zindana saldırdı.
Baina harc etzuen eguin nahi vkan, aitzitic ioanic eçar ceçan hura presoinean, çorra paga liroeno.
তবুও সে রাজি হল না, কিন্তু গিয়ে তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখল, যতক্ষণ না সে ঋণ শোধ করে।
Met hemañ ne fellas ket dezhañ; mont a reas d'e deurel er prizon, betek m'en devoa paeet ar pezh a dlee.
Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга.
Apan ang nauna nga sulugoon nagdumili. Hinuon, milakaw siya ug gilabay siya ngadto sa bilanggoan, hangtod nga makabayad siya kaniya sa iyang nautang.
Lao güiya ti malago, ya mapos ya pinelo gui catset asta qui uinapase ni y dibiña.
ᎠᏎᏃ ᎥᏝ ᏳᏬᎯᏳᏁᎢ, ᏗᏓᏍᏚᏗᏱᏉ ᏭᎶᏎᎢ, ᎠᎴ ᎾᎿᎭᏭᏴᏔᏁ ᎤᎫᏴᏗᏱ ᎠᏥᏚᎬ ᎢᎪᎯᏛ.
Toe anih to prawt ai: laiba pathok boih ai karoek to anih to thongim thungah pakhrak.
Tedae ngaih pawt tih laiba te a thuung duela thongim khuiah a hlak tih a caeh tak.
Cehlai anih ing am hlah hy. A tangka pu ce a ni sam boeih hlan dy anih ce thawngim na thla hy.
Ahizong maisak nuam ngawl hi: a leiba a lo siat dong thong sung ah khum hi.
Hinlah abatnapa chun angah jou tapoi. Aman mi amatsah in chule batchu asah chaisoh kahsea dingin songkul’a akhumtai.
他不肯,竟去把他下在监里,等他还了所欠的债。
他不肯,竟去把他下在監裏,等他還了所欠的債。
⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ϣⲁⲧⲉϥϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲟϥ.
ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈⲠⲒϢⲦⲈⲔⲞ ϢⲀⲦⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ.
Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.”
On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu.
Men han vilde ikke, men gik hen og kastede ham i Fængsel, indtil han betalte, hvad han var skyldig.
Pesi mubelesi mutaanzi wakakaka. kwiinda, wakaya wakuya kuyoomuwalila muntolongo kusika akaliye nzyakali mupede.
De ander wilde dit niet, maar ging heen, en liet hem in de kerker werpen, totdat hij de schuld zou hebben betaald.
Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben.
But he would not, instead, having left him, he cast him into prison until he would pay that which was owed.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.
And he would not: but went and put him into prison till he had made payment of the debt.
But he was not willing. Instead, he went out and had him sent to prison, until he would repay the debt.
But he would not, but went away and cast him into prison, until he should pay what was owing.
And he would not: but went and cast him into prison, till he paid the debt.
But he would not; instead he went and threw him into prison until he should pay back what was owed.
But the man refused, and went and threw his fellow-servant into prison until he paid back what he owed.
Yet he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the dette.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
"But he would not; on the contrary he went and threw him into prison until he should pay the debt.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison, until he should pay back that which was due.
But the other would not, but went and put him in prison until he should pay his debt.
But the other would not, but went and put him in prison until he should pay his debt.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.
He, however, would not, but went away and cast him into prison, —until he should pay what was owing.
(the) But not he was willing, but having gone, he cast him into prison, until (* what of him *KJV) he may pay that which is being owed.
the/this/who then no to will/desire but to go away: throw it/s/he toward: prison until (* which *KJV) to pay the/this/who to owe
But this official kept refusing [to cancel that small debt that the man owed him]. Instead, he [caused that official to be] put in prison [and to stay there] until he could pay back all the money that he owed him.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
And he wolde not but went and cast him into preson tyll he shulde paye the det.
But the first servant refused. Instead, he went and threw him into prison until he should pay him what he owed.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.
"He would not, however, but went and threw him into prison until he should pay what was due.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
He would not, but went and cast him into prison until he should pay back that which was due.
But he wolde not; but wente out, and putte hym in to prisoun, til he paiede al the dette.
and he would not, but having gone away, he cast him into prison, till he might pay that which was owing.
Sed li ne volis; sed foriris kaj ĵetis lin en malliberejon, ĝis li pagos tion, kio estas ŝuldata.
Mutta ei hän tahtonut, vaan meni ja heitti hänen torniin, siihenasti kuin hän velan maksais.
Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.
Maar hij wilde niet doch ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben.
Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette.
Et il ne voulut pas; mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette.
Mais il n'en voulut rien faire; et il s'en alla, et le mit en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette.
Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
Mais l'autre ne le voulut point, et il le fit jeter en prison, jusqu’à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.
Mais lui ne le voulut point, et, s'en étant allé, le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette.
mais lui ne voulait pas, et tout au contraire il s'en alla le faire jeter en prison jusques à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.
mais lui ne voulut pas; il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette.
Mais lui ne voulut pas; il s'en alla pour le faire mettre en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette.
Allein der wollte nicht, ging vielmehr hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte.
Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe.
Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe.
Er aber wollte nicht, sondern gieng hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahle.
Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er bezahlete, was er schuldig war.
Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er bezahlte, was er schuldig war.
Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er bezahlete, was er schuldig war.
Aber er wollte nicht, sondern ging hin, und warf ihn ins Gefängnis, bis daß er das Schuldige bezahle.
Ama waa den bua ki tieni opo sugili o den taa o ki ban kuani o li kadidieli nni hali wan baa pa o panli kuli ki gbeni.
Ama, ke o naaciemo yie, ki cuo o naacenlielo ki gedi ki luoni o li kpaadidieli nni, ke o yaa pani o panli, o kan ña.
ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
ο δε ουκ ηθελεν {VAR1: αλλα } {VAR2: αλλ } απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
ο δε ουκ ηθελεν αλλ απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως αποδω το οφειλομενον
ο δε ουκ ηθελεν αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην εως ου αποδω το οφειλομενον
ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.
તેણે તેનું માન્યું નહિ, પણ જઈને દેવું ચૂકવે નહિ ત્યાં સુધી તેણે તેને જેલમાં પુરાવ્યો.
Men, lòt la pa tande. Li fè mete kanmarad la nan prizon, pou jouk lè li fin peye sa li dwe a.
Aole ia i ae aku; aka, hele aku la ia, a hoolei aku la ia ia iloko o ka halepaahao, a pau loa ka aie i ka ukuia.
והוא מאן וילך וישליכהו במשמר עד כי ישלם לו את חובו׃
उसने न माना, परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया; कि जब तक कर्ज को भर न दे, तब तक वहीं रहे।
De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik.
Ngem nagkedked ti immuna nga adipen. Ngem ketdi, napanna impabalud agingga a mabayadanna ti nautangna.
Tetapi hamba itu menolak. Sebaliknya, ia memasukkan dia ke dalam penjara sampai ia membayar utangnya.
Umuntu gwa uyu nuang'wandyo akahita, sunga akalongola akamutunga kukitungo, anga wazawamailya iko numudaiye amutunguile.
Ma egli non volle, anzi andò, e lo cacciò in prigione, finchè avesse pagato il debito.
Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito.
Ma colui non volle; anzi andò e lo cacciò in prigione, finché avesse pagato il debito.
肯はずして往き、その負債を償ふまで之を獄に入れたり。
彼はそうしようとせず,行って,その者が借金を返すまで,その者をろうやに投げ入れた。
しかし承知せずに、その人をひっぱって行って、借金を返すまで獄に入れた。
しかし彼は承知せず、連れて行って、借金を返すまで牢に投げ入れた。
彼肯ぜずして去り、負債を還すまで之を監獄に入れたり。
ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದನು.
Nawe umugaya uliya owokwamba alemele. Atamusasiye, nagenda namulasa mulunyolo, kukingila ao amulipile chinu aliga namutonga.
Pwu umbanda uviatalile abelile. Pwu akhaluta nukhuntagha mumbunkhungwa, imphakha akhieva ihomba unklole gwa mwene.
Lakini n'tumwa j'hola ghwa kubhwandelu abelili. Badala j'hiake, akalota ni kun'tagha gerezani, mpaka pa ibeta kundepa khela kyaakan'dai.
허락하지 아니하고 이에 가서 저가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘
A el tia lungse lohng, ac el eisalang nu in presin tuh elan muta nwe ke na el akfalyela soemoul lal.
Linu muhikana wa matangizo nakana. Kwanda bulyo, nayenda ni kumusohela mwi ntolongo, kusikila hete namulihe zonse zo kolota.
Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.
Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.
Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.
Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.
ille autem noluit sed abiit et misit eum in carcerem donec redderet debitum
Ille autem noluit: sed abiit, et misit eum in carcerem donec redderet debitum.
Un viņš negribēja; un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas maksātu, ko bija parādā.
Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandoany ny trosa.
എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുവോളം അവനെ തടവിൽ ആക്കിച്ചു.
पण पहिल्या चाकराने दुसऱ्या चाकराला सांभाळून घेण्यास साफ नकार दिला. उलट तो गेला आणि त्याने त्यास तुरूंगात टाकले. तेथे त्यास त्याचे कर्ज फिटेपर्यंत रहावे लागणार होते.
Ikabheje jwanngakunda, gwapite kuntabha kuligelesha mpaka pushalipe ligambo lyowe.
သို့​ရာ​တွင်​ကြွေး​ရှင်​သည်​နား​မ​ထောင်​ဘဲ​မိ​မိ​၏ အ​ကြွေး​ကို​ပြေ​လည်​အောင်​မ​ပေး​မ​ဆပ်​မ​ချင်း ထို​ကျွန်​ကို​အ​ကျဉ်း​ချ​ထား​လေ​သည်။-
ငွေရှင်သည် နားမထောင်ဘဲသွား၍ ကြွေးကိုမဆပ်မှီတိုင်အောင် သူ့ကိုထောင်ထဲမှာလှောင်ထား၏။
A kihai ia i pai: heoi haere ana, maka ana i a ia ki te whare herehere, kia utua katoatia ra ano te nama.
Kodwa yona kayivumanga, kodwa yasuka yayiphosela entolongweni, ize iwuhlawule umlandu.
Lakini mmanda ywa kwanza atikana. Badala yake ayei kuntaba kuligereza, paka palepa deni lyake.
तर त्यो पहिलो नोकरले इन्कार गर्‍यो । बरु, त्यो गयो र उसले तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता नगरेसम्म उसलाई झ्यालखानामा हालिदियो ।
Men han vilde ikke; han gikk bort og kastet ham i fengsel, til han betalte det han var skyldig.
Men han vilde ikkje; han tok og sette medtenaren sin i fengsel; der skulde han sitja til skuldi var greidd.
ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେଲା ।
ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ।
اما اوقبول نکرد بلکه رفته، او را در زندان انداخت تاقرض را ادا کند.
A a kang, ap koieila, kasedi ong nan imateng lao a kapungala a pwaipwand.
A a kan, ap koieila, kajedi on nan imaten lao a kapunala a pwaipwand.
Lecz on nie chciał, ale szedłszy wrzucił go do więzienia, ażby oddał, co był winien.
On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Mas ele não quis. Em vez disso foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Elle, porém, não quiz, antes foi encerral-o na prisão, até que pagasse a divida.
Ele, porém, não quis, antes foi encerra-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Mas este oficial não quis cancelar essa dívida [pequena] que o homem devia a ele. Pelo contrário, fez com que esse oficial fosse colocado na prisão [e ficasse ali] até que pudesse pagar todo o dinheiro que lhe devia.
Te pagawe naa nae, ‘Nda bisa sa! Aka' fai' ia musi bae!’ Basa ma ana nendi nonoon bui rala neu, losa ana bae nabasa' hutan.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
Ila uboyi ola wawhande akhanile. Hubadala yakwe, abhalile na huntaje mwijela, hadi lwayihunipa shila shahudayi.
А он не хте, него га одведе и баци у тамницу док не плати дуга.
A on ne htje, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.
Asi iye haana kuda, asi wakaenda, akamukanda mutirongo, kusvikira aripa chikwereti.
Он же не хотяше, но вед всади его в темницу, дондеже воздаст должное.
Ta pa ni hotel, temveč je šel in ga vrgel v ječo, dokler ne bi odplačal dolga.
On pa ni hotel; nego odide in ga vrže v ječo, dokler ne plača dolga.
Isaguse ma uu doonaynin, laakiin wuu baxay oo xabsiga ku tuuray ilaa uu bixiyo wixii lagu lahaa.
Mas él no quiso; sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Pero el hombre se negó, y fue y puso a su consiervo en prisión hasta que le pagara lo que le debía.
Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Mas él no quiso; sino fué, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Mas él no quiso; sino fué, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Y no quiso, sino que fue y lo puso en la cárcel hasta que pagó la deuda.
Lakini mtumwa yule wa kwanza alikataa. Badala yake, alienda na kumtupa gerezani, mpaka atakapo mlipa kile anachomdai.
Lakini yeye hakutaka, bali alimtia gerezani mpaka hapo atakapolipa lile deni.
Men han ville icke, utan gick åstad och lät sätta honom i fängelse, till dess han hade betalt vad han var skyldig.
Men han ville icke; utan gick bort, och kastade honom i fängelse, så länge han betalade det han var skyldig.
At siya'y ayaw: at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang.
Ngunit tumanggi ang naunang utusan. Sa halip, pumunta siya at itinapon siya sa kulungan, hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang inutang.
அவனோ சம்மதிக்காமல், போய், அவன் வாங்கின கடனைக் கொடுத்துத்தீர்க்கும்வரைக்கும் அவனைச் சிறைச்சாலையில் வைத்தான்.
కాని దానికి అతడు ఒప్పుకోక తన బాకీ తీర్చేవరకూ అతణ్ణి ఖైదులో పెట్టించాడు.
Ka naʻe ʻikai te ne fai; ka naʻe ʻalu ia, ʻo tuku ia ki he fale fakapōpula, kaeʻoua ke ne totongi ʻaia naʻe totonu.
Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı.
Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне.
Він же не схотїв, а, відійшовши; укинув його в темницю, поки віддасть довг.
उसने न माना; बल्कि जाकर उसे क़ैदख़ाने में डाल दिया; कि जब तक क़र्ज़ अदा न कर दे क़ैद रहे।
لېكىن ئۇ ئۇنىماپتۇ ۋە: «پۈتۈن قەرزنى تۆلىمىگۈچە زىنداندا ياتىسەن» دەپ ئۇنى زىندانغا تاشلىتىپتۇ.
Лекин у унимапту вә: «Пүтүн қәризни төлимигичә зинданда ятисән» дәп уни зинданға ташлитипту.
Lékin u unimaptu we: «Pütün qerzni tölimigüche zindanda yatisen» dep uni zindan’gha tashlitiptu.
Lekin u unimaptu wǝ: «Pütün ⱪǝrzni tɵlimigüqǝ zindanda yatisǝn» dǝp uni zindanƣa taxlitiptu.
Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
Neke um'bombi jula akakaana. pe, akaluta kukundindila ujaake mudinde, kuhanga pano ihomba ifinu fyoni fino isighilua.
Verse Count = 196