< Matthew 15:26 >

But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
Ai u përgjigj, duke thënë: “Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t’ua hedhësh këlyshëve të qenve”.
Akawa aworo, “Na ucaun i yiru imonli nnono ini nono ninau ba.”
فَأَجَابَ وَقَالَ: «لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُؤْخَذَ خُبْزُ ٱلْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ».
فَأَجَابَ: «لَيْسَ مِنَ الصَّوَابِ أَنْ يُؤْخَذَ خُبْزُ الْبَنِينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلاَبِ!»
ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܫܦܝܪ ܠܡܤܒ ܠܚܡܐ ܕܒܢܝܐ ܘܠܡܪܡܝܘ ܠܟܠܒܐ
Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. «Լաւ չէ մանուկների հացն առնել ու շներին գցել»:
Ան ալ պատասխանեց. «Լաւ չէ առնել զաւակներուն հացը ու նետել շուներուն»:
কিন্তু যীচুৱে উত্তৰ দি ক’লে, “ল’ৰা-ছোৱালীৰ খোৱা বস্তুবোৰ কুকুৰৰ আগত পেলাই দিয়া উচিত নহয়।”
İsa cavab verib dedi: «Uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz».
Eta harc ihardesten çuela erran ceçan, Eztun gauça bidezcoa haourrén oguiaren hartzea, eta chakurrey egoiztea.
তিনি বললেন, “সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।”
Respont a reas: N'eo ket mat kemer bara ar vugale, hag e deurel d'ar chas bihan.
Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.
Mitubag siya ug miingon, “Dili angay nga kuhaon ang tinapay sa mga bata ug ilabay kini ngadto sa gagmay nga mga iro.”
Ya manope güi ilegña: Ti mauleg na tachule y pan y famaguon ya tayute y galago sija.
ᎤᏁᏨᏃ ᎯᎠ ᏄᏪᏒᎩ; ᎥᏝ ᏱᏚᏳᎪᏗ ᏗᎩᎡᏗᏱ ᏗᏂᏲᎵ ᎤᎾᏤᎵ ᎦᏚ, ᎩᎵᏃ ᏫᏓᏗᏁᏗᏱ.
Anih mah, Nawktanawk ih takaw to lak moe, uinawk khaeah vah pae han hoih ai, tiah a naa.
Tedae a doo vaengah tah, “Ca kah buh te rhawt tih ui ham a tloeng tah a then moenih,” a ti nah.
Anih ing, “Cakhqi phaihpi ce lawh pe nawh uikhqi ni peek lat ce am thym hy,” tina hy.
Jesus in ama zo kik a, Tate i anneak laksak in ui piak tu sia ngeina om ngawl hi, ci hi.
Jesun adonbut in, “Chate nehdi changlhah lahdoh peh a chule uicha peh angai ahipoi,” ati.
他回答说:“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”
他回答說:「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」
⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲗ ⳿ⲡⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ.
ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲀⲚ ⲈⲈⲖ ⲠⲰⲒⲔ ⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲚⲚⲒⲞⲨϨⲰⲢ.
On odgovori: “Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”
On pak odpověděv, řekl: Není slušné vzíti chléb dětem a vrci štěňatům.
Men han svarede og sagde: "Det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for de små Hunde."
Wakasandula akwamba kuti, “Tachili kabotu pe kubweza chinkwa chabana akuchisowela tunkala.”
Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.
And having answered, he said, It is not right to take the children's bread and cast it to the house dogs.
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
And he answered and said, It is not meet to take the children’s bread and cast it to the dogs.
And he made answer and said, It is not right to take the children's bread and give it to the dogs.
And responding, he said, “It is not good to take the bread of the children and cast it to the dogs.”
But he answering said, It is not well to take the bread of the children and cast it to the dogs.
Who answering, said: It is not good to take the bread of the children, and to cast it to the dogs.
But in answer He said, “It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.”
“It's not right to take the children's food and throw it to the dogs,” Jesus told her.
And he answered, and said, It is not good to take the childrens bread, and to cast it to whelps.
But he answered and said, It is not meet to take the children’s bread, and to cast [it] to dogs.
But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.
But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.
He answered, "It is not seemly to take the children’s bread and throw it to the little dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, "It is not appropriate to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
‘It is not fair,’ replied Jesus, ‘to take the children’s food and throw it to dogs.’
“It is not fair,” replied Jesus, “to take the children’s food and throw it to dogs.”
And he answered and said, It is not meet to take the children’s bread and cast it to the dogs.
But, he, answering, said, It is, not seemly, to take the loaf of, the children, and cast, to the little dogs.
(the) And answering He said; Not it is right to take the bread of the children and to cast [it] to the dogs.
the/this/who then to answer to say no to be good to take the/this/who bread the/this/who child and to throw: throw the/this/who little dog
Then, [to suggest to her that he needed to help the Jews first and not the non-Jews, whom the Jews called dogs], he told her, “It is not good [for someone] to take food [that has been prepared for] the children and throw it to the [little] dogs.”
“It is not fair,” replied Jesus, “to take the children’s food and throw it to dogs.”
He answered and sayde: it is not good to take the chyldrens breed and to cast it to whelpes.
He answered and said, “It is not right to take the children's bread and throw it to the little dogs.”
But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast [it] to dogs.
But he answered and said, It is not good to take the children’s bread, and to cast it to dogs.
"It is not right," He said, "to take the children's bread and throw it to the dogs."
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
But he answered, “It is not appropriate to take the children’s bread and throw it to the dogs.”
Which answeride, and seide, It is not good to take the breed of children, and caste to houndis.
and he answering said, 'It is not good to take the children's bread, and to cast to the little dogs.'
Sed li responde diris: Ne decas preni la panon de la infanoj kaj ĵeti ĝin al la hundetoj.
Niin hän vastaten sanoi: ei ole sovelias ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille".
Maar Hij antwoordde en zeide: Het is niet billijk het brood van de kinderen te nemen en voor de honden te werpen!
Il répondit: " Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. "
Et lui, répondant, dit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens.
Et il lui répondit, et dit: il ne convient pas de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.
Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens.
Il lui répondit: «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens.»
Il lui répondit: Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens.
Mais il répliqua: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. »
Alors il répondit: «Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens.»
Il lui répondit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants, pour le jeter aux petits chiens.
Er aber gab zur Antwort: "Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen."
Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein [Im Griechischen ein noch verächtlicherer Ausdruck als: "Hunde"] hinzuwerfen.
Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hündlein hinzuwerfen.
Er aber antwortete: es geht nicht an, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündlein hinzuwerfen.
Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.
Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht fein, daß man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.
Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht schön, daß man der Kinder Brot nehme, und werfe es vor die Hündchen.
Er aber antwortete, und sprach: Es ist nicht schön, wenn man das Brot der Kinder nimmt, und gibt es den Hündlein.
Jesu den goa ki yedi o: Laa tiegi o nilo n taa a bila jiema ki lu a sangbanbila.
Jesu bo guani ki yedi'o. Laa tiegi o nilo n taa a bil jiem ki lu a sangbanbila.
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔξεστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.
તેમણે ઉત્તર આપતાં કહ્યું કે, “છોકરાંની રોટલી લઈને કૂતરાંને નાખવી તે ઉચિત નથી.”
Jezi reponn li: Sa pa bon pou m' wete pen nan bouch timoun yo pou m' jete l' bay chen.
Olelo aku la o Iesu, i aku la, Aole e pono ke lawe i ka ai a na kamalii, a hoolei aku na na ilio.
ויען ויאמר לא טוב לקחת את לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
उसने उत्तर दिया, “बच्चों कीरोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं।”
Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
Simmungbat isuna ket kinunana, “Saan a nainkalintegan nga alaen ti tinapay dagiti ubbing sa ipurruak kadagiti uken.”
Yesus menjawab, "Tidak baik mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Akasusha, akalunga singa iziza kuhola indya yang'wenya nukuigumila mbwa.”
Ma egli, rispondendo, disse: Non è cosa onesta prendere il pan de' figliuoli, e gettarlo a' cagnuoli.
Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini».
Ma egli rispose: Non è bene prendere il pan de’ figliuoli per buttarlo ai cagnolini.
答へて言ひたまふ『子供のパンをとりて小狗に投げ與ふるは善からず』
しかし彼は答えた,「子供たちのパンを取って犬たちに投げ与えるのはふさわしくない」 。
イエスは答えて言われた、「子供たちのパンを取って小犬に投げてやるのは、よろしくない」。
すると、イエスは答えて、「子どもたちのパンを取り上げて、小犬に投げてやるのはよくないことです。」と言われた。
答へて、子等の麪を取りて犬に投與ふるは可からず、と曰ひしかば、
ಅದಕ್ಕಾತನು, “ಮಕ್ಕಳ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
Namusubhya ati, “Jitali jakisi okugega ebhilyo bhya abhana no okulasila jimbwa.”
Akhandha akhata, saluvile lunonu ukhutola eikyakhula ikyavana ulakhiela iembwa,”
Akan'jibu ni kujobha, “Khinofu lepi kulota kyakulya kwa bhana ni kus'opela mabwa,”
대답하여 가라사대 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라
Ac Jesus el fahk, “Tia fal in eis mongo nun tulik ac sisla nu sin kosro ngalngul.”
Netaba nati, “Kakuyelele kuhinda chinkwa chabahwile ni kuchiha tumbwazana.”
Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
qui respondens ait non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus
Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Neklājās, bērniem maizi atņemt un sunīšiem mest priekšā.”
Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ ny amboakely.
അവനോ: മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്തു നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
परंतु त्याने म्हटले, “मुलाची भाकर घेऊन कुत्र्यास टाकणे योग्य नाही.”
A Yeshu gubhaajangwile, “Nngabha mmbone tola shalya sha bhana nikwiijaila mbwa.”
ကိုယ်​တော်​က ``သား​သ​မီး​တို့​၏​အ​စား​အ​စာ​ကို ယူ​၍​ခွေး​တို့​အား​မ​ကျွေး​အပ်'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​လျှင်၊
ကိုယ်တော်က၊ သား၏အစာကိုယူ၍ ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။
Na ka whakahoki ia, ka mea, Ehara i te tika kia tangohia te taro a nga tamariki, kia maka ma nga kuri.
Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, loku si phosela izinjana.
Ati kunyangwa no baya, “Inogite kwa tola chakulya cha bana na kwataikulya mabwa,”
उहाँले जवाफ दिनुभयो र भन्‍नुभयो, “आफ्ना छोराछोरीहरूको रोटी लिएर साना कुकुरहरूकहाँ फालिदिनु उचित हुँदैन ।”
Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.
Men han svara: «Det er’kje vænt å taka brødet frå borni og kasta det for hund-ungarne.»
ମାତ୍ର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।”
ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
در جواب گفت که «نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایزنیست.»
A kotin sapeng masani: A sota mau, en ale en seri ar tungol prot ap kasedi ong ren kisin kidi kan.
A kotin japen majani: A jota mau, en ale en jeri ar tunol prot ap kajedi on ren kijin kidi kan.
A on odpowiadając rzekł: Niedobra jest brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom.
On jednak odpowiedział: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.
Mas ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Elle, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deital-o aos cachorrinhos.
Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deita-lo aos cachorrinhos.
Então [para sugerir que Ele precisava ajudar os judeus primeiro, e não os não judeus que eles chamavam de cachorros], Ele disse a ela: “Não é bom alguém pegar a comida [que a mãe preparou para] as crianças e dar essa comida aos cachorrinhos”.
Te Yesus nggari ded'eat nae, “Nda nandaa sa ha'i nanaat mia ana kara fo nggari fee busa ra.” [No masud ma'afuni' nae, Yesus musi tulu-fali na'ahulu' atahori Yahudi nara, dei fo tulu-fali atahori fea' ra.]
Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
Ajibule na yanje, “Sagashinza awheje ishalye shabhana na huzitajile embwa.”
А Он одговарајући рече: Није добро узети од деце хлеб и бацити псима.
A on odgovarajuæi reèe: nije dobro uzeti od djece hljeb i baciti psima.
Asi wakapindura akati: Hazvina kunaka kutora chingwa chevana ndokukandira imbwanana.
Он же отвещав рече: несть добро отяти хлеба чадом и поврещи псом.
Toda odgovoril je in rekel: „Ni primerno vzeti kruh otrokom in ga vreči psom.“
On pa odgovorí in reče: Ni lepo, da se vzeme kruh otrokom in se vrže psom.
Wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, Ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro.
Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.
“No es correcto tomar el alimento de los hijos para dárselo a los perros”, le dijo Jesús.
Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echar lo a los perrillos.
Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo á los perrillos.
Y respondiendo él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo á los perrillos.
Y él respondió y dijo: No es correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros.
Alimjibu na kusema, “Siyo vema kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa,”
Yesu akamjibu, “Si sawa kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa.”
Då svarade han och sade: "Det är otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna."
Då svarade han, och sade: Det är icke höfveligit att taga brödet ifrå barnen, och kasta det för hundarna.
At siya'y sumagot at sinabi, Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso.
Sumagot siya at sinabi, “Hindi tama na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga tuta.”
அவர் அவளைப் பார்த்து: பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து, நாய்க்குட்டிகளுக்குப் போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார்.
ఆయన, “పిల్లలు తినే రొట్టెను కుక్కపిల్లలకి పెట్టడం సరి కాదు” అని ఆమెతో అన్నాడు.
Ka naʻe lea ia, ʻo pehēange, “ʻOku ʻikai lelei ke toʻo ʻae mā ʻae fānau, pea lī ki he fanga kulī.”
İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi.
А Він відповів і сказав: „Не годи́ться взяти хліб у дітей, і кинути щеня́там“.
Він же, озвавшись, рече: Не годить ся взяти в дїтей хлїб, і кинути собакам.
उस ने जवाब में कहा “लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं।”
ئۇ ئۇنىڭغا: ــ بالىلارنىڭ نېنىنى كىچىك ئىتلارغا تاشلاپ بېرىش ياخشى ئەمەس، ــ دېدى.
У униңға: — Балиларниң ненини кичик иштларға ташлап бериш яхши әмәс, — деди.
U uninggha: — Balilarning nénini kichik itlargha tashlap bérish yaxshi emes, — dédi.
U uningƣa: — Balilarning nenini kiqik itlarƣa taxlap berix yahxi ǝmǝs, — dedi.
Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
UYesu akamwamula akati, “Nalunono kutoola ikyakulia ikya vaana na kukusitosekesia imbua.”
Verse Count = 196

< Matthew 15:26 >