Matthew 13:7

Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.
Një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe ia zunë frymën.
Imon imus disso nan nya nimart. Aca imarte kunjo i parda ining.
وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ، فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ.
وَوَقَعَ بَعْضُ الْبِذَارِ بَيْنَ الأَشْوَاكِ، فَطَلَعَ الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ.
ܘܐܚܪܢܐ ܢܦܠ ܒܝܬ ܟܘܒܐ ܘܤܠܩܘ ܟܘܒܐ ܘܚܢܩܘܗܝ
Եւ ուրիշ մի մաս ընկաւ փշերի մէջ, ու փշերը բարձրացան եւ այն խեղդեցին:
Ուրիշներ ալ ինկան փուշերու մէջ. եւ փուշերը բարձրացան ու խեղդեցին զանոնք:
আন কিছুমান কাঁইটনিত পৰিল; তাতে কাঁইটীয়া বনবোৰ বাঢ়ি উঠাত, সেইবোৰ হেচি ধৰি মাৰিলে।
Bəzisi tikanlar arasına düşdü. Tikanlar böyüyüb onları boğdu.
Eta batzu erori içan dirade elhorri artera: eta handitu içan dirade elhorriac, eta itho vkan dituzte hec.
আর কিছু বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তাতে কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে সেগুলি চেপে রাখলো।
Ul lodenn all a gouezhas e-touez ar spern; hag ar spern a greskas hag he mougas.
Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха.
Ang uban nga mga binhi nahulog taliwala sa tunokon nga mga tanom. Mitubo ang tunokon nga mga tanom ug mituok kanila.
Ya palo mamodong gui entalo títuca sija ya mandoco y títuca ya chiniguet.
ᎢᎦᏛᏃ ᎠᏄᎦᎸᎯ ᎤᎳᎨᏯᏛᏤᎢ, ᎠᏄᎦᎸᏃ ᏧᏛᏒ ᎤᏁᏄᎳᏍᏔᏁᎢ.
Thoemto aanmu loe soekhringnawk thungah krak; soekhringnawk loe qoeng o tahang moe, aankungnawk to tahlip hmoek:
Angen tah hling khuiah tla tih hling te a rhoeng vaengah tah cang te a huep.
A vang taw hlik plup awh tla hy, hling ce saang law nawh caang ce eek hy.
Pawlkhat te sia lingphung sung ah tak a; lingkung te khang in zapcip siat hi:
Muchi dang phabep ma chu ling lah a achun ling chu akhang in chule chang phung dong nalai chu adep lihtai.
有落在荆棘里的,荆棘长起来,把它挤住了;
有落在荊棘裏的,荊棘長起來,把它擠住了;
ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲥⲁ ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟϫϩⲟⲩ.
ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲤⲞⲨⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲢⲰⲦ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲞⲨⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲞϪϨⲞⲨ.
Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.
Jiná pak padla do trní; i zrostlo trní, a udusilo je.
Og noget faldt iblandt Torne; og Tornene voksede op og kvalte det.
Imbuto zimwi zyakawida mumaamvwa. Maamvwa akakomena mpawo akazisyanikizya.
Een ander gedeelte viel tussen de doornen; de doornen schoten op, en verstikten het.
En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.
And others fell in the thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.
And others fell upon the thorns; and the thorns grew up and choked them:
And some seeds went among thorns, and the thorns came up and they had no room for growth:
Still others fell among thorns, and the thorns increased and suffocated them.
and others fell upon the thorns, and the thorns grew up and choked them;
And others fell among thorns: and the thorns grew up and choked them.
And others fell among the thorns, and the thorns grew up and smothered them.
Other seeds fell among thorns that grew up and choked them.
And some fell among thornes, and the thornes sprong vp, and choked them.
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
Some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked it.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns, and the thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.
Some, again, fell into the brambles; but the brambles shot up and choked it.
Some, again, fell into the brambles; but the brambles shot up and choked it.
And others fell upon the thorns; and the thorns grew up, and choked them:
And, some, fell upon the thorns, and the thorns came up, and choked it;
Other now fell upon the thorns, and grew up the thorns, and (* choked *NA~TR) them.
another then to collapse upon/to/against the/this/who a thorn and to ascend the/this/who a thorn and (* to choke *NA~TR) it/s/he
Other seeds fell on [ground that contained roots of] thorny [weeds]. The thorny weeds grew [together with the young plants], and [they] crowded out [the plants].
Some, again, fell into the brambles; but the brambles shot up and choked it.
Some fell amoge thornes and the thornes sproge vp and chooked it.
Other seeds fell among the thorn plants. The thorn plants grew up and choked them.
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
Some falls among the thorns; but the thorns spring up and stifle it.
Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.
Others fell amongst thorns. The thorns grew up and choked them.
Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.
Others fell amongst thorns. The thorns grew up and choked them.
And other seedis felden among thornes; and thornes woxen vp, and strangeleden hem.
and others fell upon the thorns, and the thorns did come up and choke them,
Kaj aliaj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ilin;
Mutta muutamat lankesivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kävivät ylös, ja tukahuttivat ne.
Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne.
En een ander deel viel op de doornen, en de doornen schoten op en verstikten het.
D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines crûrent et les étouffèrent.
Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent.
Et une autre partie tomba entre des épines; et les épines montèrent, et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent.
«D'autres grains sont tombés parmi les épines et les épines ont grandi et les ont étouffés.»
Une autre partie tomba parmi les épines; et les épines crûrent et l'étouffèrent.
Mais une autre partie tomba sur les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent.
«D'autres grains sont tombés parmi les épines et les épines ont grandi et les ont étouffés.»
Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent.
Ein andres fiel unter Dornen. Die Dornen wuchsen auf und erstickten es.
Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen schossen auf und erstickten es.
Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen schossen auf und erstickten es.
Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen giengen auf und erstickten es.
Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten's.
Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen auf und erstickten's.
Anderes aber fiel auf die Dornen, und die Dornen stiegen auf und erstickten es.
Anderes aber fiel auf die Dornen; und die Dornen schlossen auf und erstickten es.
I tiami mo den baa ti konkondi nni. ti konkondi den fii ki dini yi.
I tiani mo den ba i kokoni nni, i kokoni den fii ki dini yi.
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και {VAR1: απεπνιξαν } {VAR2: επνιξαν } αυτα
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἔπνιξαν αὐτά.
કેટલાક કાંટાનાં છોડમાં પડ્યાં; કાંટાનાં જાળાંએ વધીને તેને દબાવી નાખ્યાં.
Yon lòt pati tonbe nan mitan pikan. Pikan yo grandi, yo toufe bon ti plant yo.
Aka helelei iho la kakahi ma kahi kakalaioa, kupu ae la ke kakalaioa a kahihi aku la ia mea.
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו׃
कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला।
Némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevekedvén, megfojták azt.
Nagdisso dagiti dadduma a bukbukel kadagiti kasisiitan a mula. Dimmakkel dagiti siit a mula ket lineppesda ida.
Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati.
Imbeu ing'wi ikagwa mumija. Imiti nikite imiija ikalipa migula ikatunyiilya.
Ed un'altra cadde sopra le spine, e le spine crebbero, e l'affogarono.
Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono.
E un’altra cadde sulle spine; e le spine crebbero e l’affogarono.
茨の地に落ちし種あり、茨そだちて之を塞ぐ。
別の幾つかの種はイバラの間に落ち,イバラが伸びて来てそれらをふさいだ。
ほかの種はいばらの地に落ちた。すると、いばらが伸びて、ふさいでしまった。
また、別の種はいばらの中に落ちたが、いばらが伸びて、ふさいでしまった。
或種は茨の中に遺ちしかば、茨長ちて之を塞げり。
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು, ಮುಳ್ಳುಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.
Ebhiyambwa ebhindi nibhigwa agati ya amati gamawa. Amati gamawa nigaleya ingulu nigajifundilisha.
Iembeyu inchienghe nchagwile mumintwinyo. Eimitwinyo gheikhakhula ghekhava mitali ukhulutielila inchene pwu nchikhalemwa ukhukhula.
Mbeyu s'enge syabinili mu bhud'hopi bhunofu, mbeyu senge syabinili mu mab'ehe gha mifwa. Mab'ehe ghenye mifwa j'halotili kunani ghikaip'eta.
더러는 가시떨기 위에 떨어지매 가시가 자라서 기운을 막았고
Kutu fita uh putatla inmasrlon kokul uh, su kapak ac kupoiya sacn ma kapak we.
Imwi imbuko iva wili mu kati kezi samu. Masamu amwiya chia kula ni kuzi puputiza,
Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea.
Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea.
Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea.
Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea.
alia autem ceciderunt in spinas et creverunt spinae et suffocaverunt ea
Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinae, et suffocaverunt ea.
Bet cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to apmāca.
Ary ny sasany dia voafafy teny amin’ ny tsilo; ary ny tsilo naniry ka nangeja azy.
മറ്റു ചിലത് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു; മുൾച്ചെടി മുളച്ചു വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
काही काटेरी झाडांमध्ये पडले; मग काटेरी झाडानी वाढून त्याची वाढ खुंटवली.
Ina gwigwilile pa mikongo ja mibha, na jalakwe gujikulile niutalila.
အ​ချို့​မျိုး​စေ့​တို့​သည်​ဆူး​တော​တွင်​ကျ​၏။ ဆူး​ပင် များ​ကြီး​ထွား​လာ​ပြီး​နောက်​အ​ပင်​ငယ်​တို့​ကို လွှမ်း​မိုး​ကာ​သေ​စေ​ကြ​၏။-
အချို့သောအစေ့တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်၊ ဆူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ ညှဉ်းဆဲကြ၏။
Ko etahi i ngahoro ki roto ki nga tataramoa; a, no te tupunga ake o nga tataramoa, kowaowaotia ana nga purapura:
Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisa.
Mbeyu yenge yatomboki kumimimwa. Mikongo yene mimimwa yatikolaa na kwiingilya.
अरू बिउहरू काँडाघारी माझमा परे । ती काँडाका बोटहरू बढेर आए र तिनलाई निसासिदिए ।
Og noget falt blandt torner, og tornene skjøt op og kvalte det.
Noko fall millom klunger, og klungeren voks upp og kjøvde det.
ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଝିରେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି, କଣ୍ଟାଗଛଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବାଡ଼ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ।
ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ।
و بعضی در میان خارها ریخته شد وخارها نمو کرده، آن را خفه نمود.
A akai moredier nan tuka teketek; a tuka teketek wosadar kasoka ir ala.
A akai moredier nan tuka teketek; a tuka teketek wojadar kajoka ir ala.
A drugie padło między ciernie, i wzrosły ciernie, a zadusiły je.
Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zagłuszyły je.
E outra [parte] caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram, e suffocaram-n'a.
E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram, e sufocaram-na.
Outras [sementes] caíram em [terra onde havia raízes de] espinhos. Os espinheiros cresceram [junto com o trigo] e o sufocaram.
Hambu fini ruma fai tud'a sia uru manggou'. Boe ma uru manggou' a hapi nisa numbu' naa ra.
иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
Imbeyu izyamwawo zyagwiye muhati yimakwi gimivwa. Amakwi gimivwa gatalimpine humwanya gaziziba.
А друга падоше у трње, и нарасте трње, и подави их.
A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.
Asi imwe yakawira paminzwa; minzwa ikakura, ikaivhunga.
другая же падоша в тернии, и взыде терние и подави их:
In nekaj jih je padlo med trnje in trnje je pognalo ter jih zadušilo.
Drugo je pa padlo v trnje; in trnje je zraslo in ga udušilo.
Qaar kalena waxay ku dhaceen qodxan, qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay.
Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
Otras semillas cayeron entre espinos que crecieron y las sofocaron.
Y parte cayó entre espinas, y las espinas crecieron, y la ahogaron.
Y parte cayó en espinas; y las espinas crecieron, y la ahogaron.
Y parte cayó en espinas; y las espinas crecieron, y la ahogaron.
Y algunas semillas cayeron entre espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron,
Mbengu zingine zilianguka kati ya miti yenye miiba. Miti yenye miiba ilirefuka juu ikaisonga.
Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, nayo ikakua na kuzisonga.
Och somt föll bland törnen, och törnena sköto upp och förkvävde det.
Och somt föll ibland törne; och törnebuskarna uppväxte, och förqvafde det.
At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon.
Ang ibang mga binhi ay nahulog sa may mga matitinik na halaman. Lumaki ang mga halamang may tinik at sinakal ang mga ito.
சில விதைகள் முள்ளுள்ள இடங்களில் விழுந்தன; முள் வளர்ந்து அவைகளை நெருக்கிப்போட்டது.
కొన్ని విత్తనాలు ముళ్ళ కంపల్లో పడ్డాయి. ముళ్ళ కంపలు ఎదిగి వాటిని అణిచి వేశాయి.
Pea mokulu ʻae niʻihi ʻi he ʻakau talatala, pea tupu ʻae ʻakau talatala, ʻo fakakāsia ia.
Kimi, dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu.
А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив.
А инше попадало між тернину, й тернина, розвившись, поглушила його.
और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़ कर उनको दबा लिया।
بەزىلىرى تىكەنلەرنىڭ ئارىسىغا چۈشۈپتۇ، تىكەنلەر ئۆسۈپ مايسىلارنى بوغۇۋاپتۇ.
Бәзилири тикәнләрниң арисиға чүшүпту, тикәнләр өсүп майсиларни боғувапту.
Beziliri tikenlerning arisigha chüshüptu, tikenler ösüp maysilarni boghuwaptu.
Bǝziliri tikǝnlǝrning arisiƣa qüxüptu, tikǝnlǝr ɵsüp maysilarni boƣuwaptu.
Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.
Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.
Ijingi jikaghua pa malela gha madasia, jikamela, neke amadasia ye ghakafweta.
Verse Count = 196