< Mark 12:39 >

and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
अनी सभास्थानमा मुख्य आसन अनी मेजवानीमा चांगली जागा ह्या त्यासले आवडतस.
dhe të kenë vendet e para në sinagoga dhe vendet e para në gosti,
nin natet lisosin adidya nanya kuteen nliran nin niti nididya kiti tibuki.
وَٱلْمَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْمَجَامِعِ، وَٱلْمُتَّكَآتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَائِمِ.
وَالأَمَاكِنَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، وَأَمَاكِنَ الصَّدَارَةِ فِي الْوَلائِمِ.
ܘܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܪܝܫ ܤܡܟܐ ܒܚܫܡܝܬܐ
ժողովարաններում՝ առաջին աթոռները եւ ընթրիքների ժամանակ՝ պատուոյ տեղերը:
առաջին աթոռները՝ ժողովարաններու մէջ, եւ առաջին բազմոցները՝ ընթրիքներու մէջ.
আৰু হাত-বজাৰত নমস্কাৰ, নাম-ঘৰত প্ৰধান আসন, ভোজত প্ৰধান ঠাই,
sinaqoqlarda baş kürsüləri, ziyafətlərdə yuxarı başı tutmağı xoşlayarlar.
Eta lehen cadirey synagoguetan, eta lehen placey banquetetan:
Ilia da sinagoge diasu ganodini, fisu ida: iwane hedolo lasa. Ilia da lolo nasu amoga ahoasea, fisu noga: i amoga hedolo fisa.
Kahchu asta otyihti tyetachatlihi kwa, kahchu o-ochi nataghisatooh asta kwehluchayihti:
এবং হাটে বাজারে লোকদের শুভেচ্ছা জানায়, সমাজঘরে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান জায়গা ভালবাসে।
তারা সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে ও ভোজসভায় সব থেকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে ভালোবাসে।
त कने प्रार्थना घरन मां बड़े खास मैन्हु केरे लेइ रख्खोरी कुर्सी पुड़ बिशनू चातन, त धामन मां भी गेइतां बड़े खास मैन्हु केरे लेइ रख्खोरी कुर्सी पुड़ बिशनू चातन।
कने यहूदी जंज घरां च खास-खास आसना पर बोणा पंसद करदे न। कने खांदे बेले खास जगा चांदे न।
ପାର୍ତ୍‌ନା ଗଃରେ ଉଚ୍ ଟାଣେ ବଃସୁକେ ମଃନ୍ କଃର୍ତି । ବଜି ଟାଣେ ହେଁ ସେମଃନ୍ ବଃଡ୍ ଜଃଗା ହାଉଁକ୍‌ ମଃନ୍ କଃର୍ତି ।
Bo ayhudiwots Ik' k'oni mootse mangts jooro, móónat úshi beyokno mang beyoko daatsoshe bogeefoní.
hag a gar ar c'hadorioù kentañ er sinagogennoù, hag ar plasoù kentañ er festoù;
nda son ni ruron u bi nikon ni tra rji ni wrji bi gan
и първите столове по синагогите, и първите места при угощенията;
ug sa mga nahauna nga lingkoranan sa labaw sa mga sinagoga, ug sa mga nahaunang dapit sa mga pista.
ug sa labing mga maayong lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkoranan diha sa mga kombira,
Yan y manmagas na tachong gui sinagoga, yan y ya jululo na tachong gui guipot;
ᎠᎴ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᏕᎦᏍᎩᎸ ᏗᎦᎳᏫᎢᏍᏗᏱ, ᎠᎴ ᏄᎬᏫᏳᏒ ᏧᎾᏂᏢᏗᏱ ᏓᎾᎵᏍᏓᏴᎲᎬᎢ;
Ndipo amakhala pa mipando yofunika kwambiri mʼmasunagoge ndi malo aulemu pa maphwando.
Sinakoka ngawhnak akdaw säih ja buh pawhnaka hmün akdaw säih ngjahlüki he.
Sineko ah anghnuthaih ahmuen kahoih koek to a koeh o moe, buh raenghaih poihkung ah kasang koek ahmuen ah anghnut han a koeh o:
tunim ah ngolhmuen then neh buhkung ah hmuensang aka ngaih cadaek rhoek te dawn uh.
tunim ah ngolhmuen then neh buhkung ah hmuensang aka ngaih cadaek rhoek te dawn uh.
Sinakawk na ngawih hun ak nep nep awh aming ngawih ce lungna unawh buh veelnaak kung awh a qyp ak awm ngawihnaakkhqi awh aming ngawih ce lungna uhy.
Sinakok sung ah tokhum tungnung te le poai mun theampo ah a sangbel inn doi te dei uh hi:
Chule kikhopna in le golvahna'a touna pipen adeiyui.
Sinakok vah tahungnae a rasangnae koe a ngai awh teh, pawi canae koe vah, bari kaawm e hmuen koe tahung a ngai awh.
又喜爱会堂里的高位,筵席上的首座。
又喜愛會堂裏的高位,筵席上的首座。
喜欢在会堂中位于高位,喜欢成为筵席上的首座。
在會堂裏坐上坐,在筵席上坐首席;
Sooni akunonyelwa kutama mu itengu ya mmbujo, mmajumba ga kupopelela Ŵayahudi ni kutama mmauto ga kuchimbichikwa, pa chindimba cha chakulya.
ⲛⲉⲙ ϩⲁ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ.
ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ ⲛⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ
ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ
ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲀⲚϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲞⲢⲠ ⲚⲢⲰⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲚⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ
prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama;
A na předních stolicech seděti v školách, a přední místa míti na večeřech,
A na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech,
Rádi si zajišťují přední sedadla v modlitebnách a čestná místa na hostinách.
og gerne ville have de fornemste Pladser i Synagogerne og sidde øverst til Bords ved Måltiderne;
og gerne ville have de fornemste Pladser i Synagogerne og sidde øverst til Bords ved Maaltiderne;
og gerne ville have de fornemste Pladser i Synagogerne og sidde øverst til Bords ved Maaltiderne;
ଜିଉଦିମନର୍‌ ପାର୍‌ତନା ଗରେ ମୁକିଅ ଜାଗାଇ, ବଜିଟାନର୍‌ ମୁକିଅ ଜାଗାଇ ବସ୍‌ବାକେ ମନ୍‌ କର୍‌ବାଇ ।
Gihero bedo e kombe moyiedhi manie sinagoke, kod kuonde ma imiyoe ji duongʼ e sewni.
alubo akupegwa zyuuno zibotu mumambungano akulemekwa kapati aabungene bantu.
En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;
die de eerste zetels begeren in de synagogen, en de eerste plaatsen aan de gastmalen;
En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;
and chief seats in the synagogues, and places of honor at the feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and chief seats in the synagogues, and chief places at feasts:
and the first seats in the synagogues, and the first places at suppers;
and to have the chief seats in the synagogues and the places of honor at banquets.
And to have the chief seats in the Synagogues and the first places at feasts;
and to have the best seats in the synagogues and the places of honor at banquets,
and to sit in the first chairs in the synagogues, and to have the first seats at feasts,
and first seats in the synagogues, and first places at suppers;
And to sit in the first chairs, in the synagogues, and to have the highest places at suppers:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts;
They love to have the most important seats in the synagogues, and the best places at banquets.
And the chiefe seates in the Synagogues, and the first roumes at feastes,
and the first seats in the synagogues, and the first couches at the suppers.
and the principal seats in the synagogues, and the first couch at suppers:
and the chief seats in the synagogues, and uppermost places at feasts;
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
and first seats in the synagogues, and first couches at the banquets,
and seats of honor at dinner-parties;
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and the chief seats in the synagogues, and the first places at feasts;
and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts:
and to have the best seats in the synagogues, and places of honour at dinner.
and to have the best seats in the synagogues, and places of honor at dinner.
and chief seats in the synagogues, and chief places at feasts:
And first seats in the synagogues, and first couches in the chief meals, —
and first seats in the synagogues and first places at the feasts,
and seat of honor in/on/among the/this/who synagogue and place of honor in/on/among the/this/who dinner
and the chief seats in the congregations, and the head couches at suppers:
and the chief seats in the synagogues, and the chief couches at feasts.
[They like to sit] in the most important seats in our (synagogue/Jewish meeting place). At festivals, [they like to sit in] the seats where the most honored people sit.
and to have the best seats in the Synagogues, and places of honour at dinner.
and the chefe seates in the synagoges and to syt in the vppermost roumes at feastes
and they like to have the chief seats in the synagogues and chief places at feasts.
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
And the best seats in the synagogues, and the uppermost places at feasts:
and to occupy the best seats in the synagogues and at dinner parties,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and to get the best seats in the synagogues and the best places at feasts,
and be salutid in chepyng, and sitte in synagogis in the firste chaieris, and the firste sittyng placis in soperis;
and first seats in the synagogues, and first couches in suppers,
kaj ĉefseĝojn en la sinagogoj, kaj ĉeflokojn ĉe festenoj;
Neile meeldib istuda sünagoogis kõige tähtsamal kohal ja pidusöögil parimal kohal.
Ame siawo lɔ̃a teƒe kɔkɔwo nɔnɔ le ƒuƒoƒewo, eye wodia kplɔ̃tanɔnɔ vevie le nuɖukplɔ̃ɖoƒewo.
Ja rakastavat ylimmäisiä istuimia kokouksissa ja ensimäisiä sijoja ehtoollisissa,
ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,
en vooraanzitten in de synagogen en vooraanliggen bij de maaltijden;
les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins:
à avoir les meilleurs sièges dans les synagogues et les meilleures places dans les fêtes,
et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas;
Et les premiers sièges dans les Synagogues, et les premières places dans les festins;
Et à s’asseoir sur les premiers sièges dans les synagogues, et qui veulent les premières places dans les festins;
qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins;
les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins:
les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas:
Et qui aiment les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins,
et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les repas.
à occuper les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins,
et qui veulent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins.
Ayhudata wossa kethan dhoqaso, digisasonkka/gibirasonkka/ bonchoso koyetes.
in der gottesdienstlichen Versammlung wollen sie die Ehrenplätze haben und beim Mahl sitzen sie gern obenan.
in der Synagoge die Ehrensitze einzunehmen und bei den Gastmählern die Ehrenplätze.
und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern;
und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern;
und auf die Vordersitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern;
und sitzen gerne obenan in den Schulen und über Tisch im Abendmahl;
und sitzen gern obenan in den Schulen und über Tisch beim Gastmahl;
die die Ehrensitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Gastmählern beanspruchen;
und in den Versammlungen und bei den Mahlzeiten obenan sitzen wollen,
Und die wollen die ersten Sitze in den Synagogen, und bei den Gastmählern die ersten Plätze haben.
Und die ersten Sitze haben in den Synagogen, und die ersten Plätze bei den Gastmählern,
na makenda gũikaragĩra itĩ iria cia bata thunagogi-inĩ, na gũikara handũ ha andũ arĩa atĩĩku maruga-inĩ.
Entti Ayhude Woosa Keethatan daro lo77iya oydiya dosoosona; qassi asi banttana mokkiya bessan bonchcho bessi dosoosona.
yaaba n lingi u kaankpialu u TIENU diegu nni leni yi kaankpiali i badi nni;
Bi go bua liga kali kali a jandidiena nni yeni janciamma kani kuli.
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους πρώτους τόπους εν τοις δείπνοις.
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
και πρωτοκαθεδριασ εν ταισ συναγωγαισ και πρωτοκλισιασ εν τοισ δειπνοισ
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις.
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις·
ପାର୍‌ତନା ଡୁଆ ଅରିଆ ମେଇଙ୍ଗ୍ ମ୍ନା ସିଂଆଁସନ୍‌ନ୍ନିଆ କୁକନ୍‌ସା ବଲ୍‌ ବା ମ୍ୟାଆର୍‌କେ । ବଜି ଅରିଆ ମେଇଙ୍ଗ୍ ସାପାରେବାନ୍ ମ୍ନା ଟାନ୍ ବା ନ୍‌ସାଃ ବଲ୍‌ବା ମ୍ୟାଆର୍‌କେ ।
સભાસ્થાનોમાં મુખ્ય આસનો તથા જમણવારમાં મુખ્ય જગ્યાઓ ચાહે છે.
Lè y' al nan sinagòg, yo chita kote pou tout moun wè yo. Nan resepsyon yo chache pi bon plas la.
ak premye plas nan sinagòg yo, ak pozisyon lonè nan bankè yo,
अर आराधनालयाँ म्ह खास-खास जगहां बैठणा, जिम्मण म्ह खास-खास जगहां भी चाहवैं सै।
Sukan kuma nemi wuraren zama mafi daraja a majami’u, da kuma wuraren zaman manya a bukukkuwa.
da kuma son wuraren zama masu daraja a haikali, da wurin bukukuwa.
A me na noho hanohano iloko o na halehalawai, a me na wahi maikai ma na ahaaina.
הם אוהבים לשבת במושבי הנכבדים בבית־הכנסת ובסעודות וחגיגות.
ואת מושבי הראש בבתי כנסיות ואת מסבות הראש בסעודות׃
और आराधनालयों में मुख्य-मुख्य आसन और भोज में मुख्य-मुख्य स्थान भी चाहते हैं।
वे यहूदी सभागृहों में मुख्य आसन और दावतों में मुख्य स्थान पसंद करते है.
És szeretik a gyülekezetekben az első helyeket és a lakomákon a főhelyeket.
És a gyülekezetekben az előlüléseket, és a lakomákon a főhelyeket:
Þeir sækjast eftir að sitja í heiðurssætum samkomuhúsanna og við háborðið í veislunum.
Ndị ọ na-amasịkwa ịnọkwasị nʼoche kachasị elu nʼụlọ ekpere nakwa nʼoche pụrụ iche na mmemme oriri ọbụla.
ken makabkablaawan kadagiti lugar a pagtagilakuan, ken adda kadagiti kangrunaan a tugaw kadagiti sinagoga, ken kangrunaan a lugar kadagiti padaya.
Mereka suka tempat-tempat yang terhormat di dalam rumah ibadat dan di pesta-pesta.
Mereka senang duduk di kursi paling depan di rumah pertemuan orang Yahudi, dan tempat terbaik di pesta-pesta makan.
yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan,
Mereka juga suka duduk di kursi-kursi yang paling depan di dalam rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan.
nu kikie mu matuntu a akulu mu matekeelo nu mu siku kuu ku nkika nia akulu.
ed i primi seggi nelle raunanze, ed i primi luoghi ne' conviti.
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti ne’ conviti;
Anu nyara ahira ticukuno ti dandang ati denge ta Asere wanti hira tu tanda.
會堂の上座、饗宴の上席を好み、
そして会堂での上席や祝宴での上座だ。
また会堂の上席、宴会の上座を好んでいる。
また会堂の上席や、宴会の上座が大好きです。
會堂にて上座を占むる事、宴席にて上席に着く事を好み、
ଆନିଞ୍ଜି ରନୁକ୍କୁସିଂଲୋଙନ୍‌ ସୋଡ଼ା ତରଙ୍କୁମନ୍‌ ଡ ବୁଜିରେଙନ୍‌ ମନଙ୍‌ କୁର୍ସିଲୋଙନ୍‌ ତନଙ୍କୁମନ୍‌ ଆସନ୍‌ ଲଡୟ୍‌ତଜି,
Utz kakinaꞌo ketꞌuyiꞌk pa taq ri nabꞌe taq tꞌuyulibꞌal pa ri Sinagoga, xuqujeꞌ are kakichaꞌ ri tꞌuyulibꞌal ri nim ubꞌantajik pa taq ri nimaqꞌij ri kesikꞌix wi.
Hanki osi mono nompi vugota hu'nea trate unemaniza, nezama nepina zamagi eri trate nemanize.
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಸನಗಳನ್ನೂ ಔತಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳನ್ನೂ, ಔತಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Nokwiyanja kubitebhe bhyabhakulu munyumba josabhila namusikukuu awo abheyanja abhakulu.
Nu khutama mufigoda fya vavaha muma sinagogi mu sikukuu (muselehe) Khumamenyu ga vavaha.
ni kutama mu fiti fya bha bhaha mu masinagogi ni mu sikukuu mu maeneo gha bhabhaha.
회당의 상좌와 잔치의 상석을 원하는 서기관들을 삼가라
회당의 상좌와 잔치의 상석을 원하는 서기관들을 삼가라
su sulela nien muta fulat in iwen lolngok ac acn ma wo emeet ke pacl in kufwa.
mi vasaka kuwana zipura zovulena muma sinangonge ni zivaka za malena ha mikiti.
لە کەنیشتەکان ڕیزی پێشەوە بگرن و لە میوانیشدا لای سەرەوە.
ଜୀହୁଦି ଲ଼କୁତି କୁଟମି ଇଲୁତା କାଜା କୁର୍ଚି, ବ଼ଜିତା ନେହିଁ ଟା଼ୟୁତା କୁଗାଲି ପାରିନେରି;
et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis:
et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis:
et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis:
et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis:
et in primis cathedris sedere in synagogis et primos discubitus in cenis
et in primis cathedris sedere in synagogis, et primos discubitus in coenis:
Un baznīcās jo augstos krēslos sēdēt un jo augstā vietā viesībās;
balingaka kovanda na bakiti ya liboso, kati na bandako ya mayangani; mpe na bisika ya lokumu, kati na bafeti;
अऊर आराधनालयों म मुख्य आसन अऊर जेवन म आदर सम्मान को जागा भी चाहत होतो।
Baagala nnyo okutuula mu bifo ebisinga obulungi mu makuŋŋaaniro, n’okutuula mu bifo eby’ekitiibwa ku mbaga.
और प्रार्थना रे कअरो रे खास-खास जगा और पाट्टिया रे खास जगा चाओए।
ary tia ny fipetrahana aloha ao amin’ ny synagoga sy ny fitoerana aloha ao amin’ ny fanasana,
naho ty fiambesatse lohà’e am-pitontonañ’ao naho ty toem-piasiañe amo sabadidakeo,
വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ.
വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ.
പള്ളികളിൽ പ്രധാന ഇരിപ്പിടങ്ങളും വിരുന്നുകളിൽ ആദരണീയർക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടവും അവർ മോഹിക്കുന്നു.
Aduga Jihudisinggi tinnapham sanglen synagogue-singda akhannaba phamphamda phamba amadi chakkhangphamda ikaikhumnaba misinggi phamphamda phamba makhoina pammi.
आणि सभास्थानातील व मेजवानीतील सर्वात महत्त्वाच्या जागांची त्यांना आवड असते.
ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃକରେ ଆୟାର୍‌ରେ ଦୁବ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଜମ୍‌ନୁଁକରେ ସିଦା ଠାୟାଦ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁକଆ ।
bhatamangana mwitengu ya mmujo, ya nshinagogi na nkalamu.
တ​ရား​ဇ​ရပ်​များ​တွင်​သီး​သန့်​ထား​သော​နေ​ရာ များ​ကို​လည်း​ကောင်း၊ ပွဲ​သ​ဘင်​များ​တွင်​အ​ကောင်း ဆုံး​သော​နေ​ရာ​ထိုင်​ခင်း​များ​ကို​လည်း​ကောင်း​နှစ် သက်​ကြ​၏။-
ပွဲသဘင်။ တရားစရပ်တို့၌ မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်း နှစ်သက်ကြ၏။
ပွဲ သဘင်။ တရားစရပ် တို့၌ မြင့်မြတ် သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်း နှစ်သက်ကြ၏။”
Me nga nohoanga rangatira i nga whare karakia, me nga nohoanga rangatira i nga hakari:
mondoli te bhal jaga, aru kha luwa te bhal jaga bisara khan.
Jehudi rangsoomnok ni tongtheng ese ban thiincho adoh tong suh nyia sadung theng ni tongtheng eseethoon adoh tong suh nook rumla.
futhi bathatha izihlalo eziphakemeyo emasinagogweni lezindawo zabahlonitshwa emadilini.
lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, lezihlalo zabahloniphekayo ekudleni kwantambama;
Ni kutama mukiti sa akolo mmasinagogi na musiku kuu mwa pandu pa akolo.
Ave mbɨ sam ŋkañɨñɨnd hamb Yakŋ Ohɨrand marɨvai oramɨŋ anɨŋnsar ñi han ŋaŋɨndɨv njɨhamŋgɨj amar. Mach, yuŋk ohɨra unsa nand haŋ mbɨ sam ŋkañɨñɨnd anɨŋnsar ñi han ŋaŋɨndɨvez njɨhamŋgɨj amar.
अनि सभाघरमा भोजमा प्रमुख आसनहरू र भोजहरूमा प्रमुख स्थानहरू रुचाउँछन् ।
Mewawa vigana kutama palongolo munyumba za kukonganekela Vayawudi na mvigoda vya palongolo pamgongolelu wa chakulya.
og ha de øverste seter i synagogene og sitte øverst ved gjestebudene;
Ved gudstjenestene tar de plassene på fremste benk, og de elsker å sitte på hedersplassene under festene.
og hava dei fremste sessarne i synagogorne og høgste sæti i gjestebod;
ସମାଜଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ଭୋଜିରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି;
manneen sagadaa keessatti taaʼumsa ulfinaa, lafa cidhaatti immoo iddoo ulfinaa jaallatu.
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ।
“କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଗାଜା ବାହା ଆରି ବଜିତ ଗାଜା ବାହା ପାୟା ଆଦେଂ ୱାର୍‌ୟା ଆନାର୍‌;
و کرسی های اول در کنایس و جایهای صدر در ضیافت‌ها را دوست می‌دارند.
و چقدر دوست دارند که در کنیسه‌ها بهترین جا را داشته باشند و در ضیافت‌ها بر صدر مجلس بنشینند.
Wafiraga kulivaga muviti vya kulongolu munumba ya Mlungu, na kutola mpenyu ziherepa pamsambu
O men mod leppantam nan sinakoke kan o kamadip.
O men mod leppantam nan jinakoke kan o kamadip.
I na pierwszych stołkach siadać w bóżnicach, i pierwsze miejsca mieć na wieczerzach;
oraz najlepszych miejsc w synagogach i na przyjęciach.
I pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach.
das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias.
E das primeiras cadeiras nas synagogas, e dos primeiros assentos nas ceias;
E das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias;
No [dia de sábado, ]eles gostam de ocupar os melhores lugares nas sinagogas. Nos banquetes, gostam de se sentar nos lugares de maior honra.
Eles gostam de ter as cadeiras mais importantes nas sinagogas, e os melhores lugares nos banquetes.
e de conseguir os melhores assentos nas sinagogas e os melhores lugares nas festas,
Ей умблэ дупэ скаунеле динтый ын синагоӂь ши дупэ локуриле динтый ла оспеце;
să obțină cele mai bune locuri în sinagogi și cele mai bune locuri la sărbători,
Mete ma risiꞌ ume hule-oꞌe a, do tungga fefetas, ara sangga mamana eꞌendoꞌ maloleꞌ, fo atahori naeꞌ rita se.
сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах,
na khale humatengo aga gosi umwaputile namu shikulukulu humaeneo agashigosi.
Synagogngeia sukmun asatak ngei, le khohoithona munngeia, mun hoitak ngei an thang ngâi.
lokakRtanamaskArAn bhajanagRhe pradhAnAsanAni bhojanakAle pradhAnasthAnAni ca kAGkSante;
লোককৃতনমস্কাৰান্ ভজনগৃহে প্ৰধানাসনানি ভোজনকালে প্ৰধানস্থানানি চ কাঙ্ক্ষন্তে;
লোককৃতনমস্কারান্ ভজনগৃহে প্রধানাসনানি ভোজনকালে প্রধানস্থানানি চ কাঙ্ক্ষন্তে;
လောကကၖတနမသ္ကာရာန် ဘဇနဂၖဟေ ပြဓာနာသနာနိ ဘောဇနကာလေ ပြဓာနသ္ထာနာနိ စ ကာင်္က္ၐန္တေ;
lOkakRtanamaskArAn bhajanagRhE pradhAnAsanAni bhOjanakAlE pradhAnasthAnAni ca kAgkSantE;
लोककृतनमस्कारान् भजनगृहे प्रधानासनानि भोजनकाले प्रधानस्थानानि च काङ्क्षन्ते;
લોકકૃતનમસ્કારાન્ ભજનગૃહે પ્રધાનાસનાનિ ભોજનકાલે પ્રધાનસ્થાનાનિ ચ કાઙ્ક્ષન્તે;
lokakṛtanamaskārān bhajanagṛhe pradhānāsanāni bhojanakāle pradhānasthānāni ca kāṅkṣante;
lōkakr̥tanamaskārān bhajanagr̥hē pradhānāsanāni bhōjanakālē pradhānasthānāni ca kāṅkṣantē;
lokakR^itanamaskArAn bhajanagR^ihe pradhAnAsanAni bhojanakAle pradhAnasthAnAni cha kA NkShante;
ಲೋಕಕೃತನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಭಜನಗೃಹೇ ಪ್ರಧಾನಾಸನಾನಿ ಭೋಜನಕಾಲೇ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನಾನಿ ಚ ಕಾಙ್ಕ್ಷನ್ತೇ;
លោកក្ឫតនមស្ការាន៑ ភជនគ្ឫហេ ប្រធានាសនានិ ភោជនកាលេ ប្រធានស្ថានានិ ច កាង្ក្ឞន្តេ;
ലോകകൃതനമസ്കാരാൻ ഭജനഗൃഹേ പ്രധാനാസനാനി ഭോജനകാലേ പ്രധാനസ്ഥാനാനി ച കാങ്ക്ഷന്തേ;
ଲୋକକୃତନମସ୍କାରାନ୍ ଭଜନଗୃହେ ପ୍ରଧାନାସନାନି ଭୋଜନକାଲେ ପ୍ରଧାନସ୍ଥାନାନି ଚ କାଙ୍କ୍ଷନ୍ତେ;
ਲੋਕਕ੍ਰੁʼਤਨਮਸ੍ਕਾਰਾਨ੍ ਭਜਨਗ੍ਰੁʼਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਸਨਾਨਿ ਭੋਜਨਕਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਸ੍ਥਾਨਾਨਿ ਚ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੇ;
ලෝකකෘතනමස්කාරාන් භජනගෘහේ ප්‍රධානාසනානි භෝජනකාලේ ප්‍රධානස්ථානානි ච කාඞ්ක්‍ෂන්තේ;
லோகக்ரு’தநமஸ்காராந் ப⁴ஜநக்³ரு’ஹே ப்ரதா⁴நாஸநாநி போ⁴ஜநகாலே ப்ரதா⁴நஸ்தா²நாநி ச காங்க்ஷந்தே;
లోకకృతనమస్కారాన్ భజనగృహే ప్రధానాసనాని భోజనకాలే ప్రధానస్థానాని చ కాఙ్క్షన్తే;
โลกกฺฤตนมสฺการานฺ ภชนคฺฤเห ปฺรธานาสนานิ โภชนกาเล ปฺรธานสฺถานานิ จ กางฺกฺษนฺเต;
ལོཀཀྲྀཏནམསྐཱརཱན྄ བྷཛནགྲྀཧེ པྲདྷཱནཱསནཱནི བྷོཛནཀཱལེ པྲདྷཱནསྠཱནཱནི ཙ ཀཱངྐྵནྟེ;
لوکَکرِتَنَمَسْکارانْ بھَجَنَگرِہے پْرَدھاناسَنانِ بھوجَنَکالے پْرَدھانَسْتھانانِ چَ کانْکْشَنْتے؛
lokak. rtanamaskaaraan bhajanag. rhe pradhaanaasanaani bhojanakaale pradhaanasthaanaani ca kaa"nk. sante;
Agus suidhe air na ciad chathraichean anns na sinagogan, 's air na ciad shuidheachain aig suipeirean:
И првих места по зборницама, и зачеља на гозбама.
I prvijeh mjesta po zbornicama, i zaèelja na gozbama.
Ba rata go nna mo ditilong tse di kwa pele mo ditempeleng le manno a tlotlo mo medirong,
nezvigaro zvemberi mumasinagoge, nezvinzvimbo zvakakwirira pazvirairo;
uye kuti vave nezvigaro zvakakwirira kwazvo mumasinagoge uye nenzvimbo dzinokudzwa pamabiko.
и преждеседания на сонмищих, и первовозлежания на вечерях:
in vodilne sedeže v sinagogah in najpomembnejša mesta na praznovanjih,
In prve stole po shajališčih, in prve prostore na gostijah;
bakute kuyanda kwikala pa bipuna byakuntangu mung'anda ya kupaililamo, ne mumisena ya bulemu musena yamalyalya.
iyo kursiyada hore oo sunagogyada, iyo meelaha hore oo diyaafadaha.
y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas;
Les encanta tener los asientos más importantes en las sinagogas, y los mejores lugares en los banquetes.
y obtener los mejores asientos en las sinagogas y los mejores lugares en las fiestas,
y ocupar [los] primeros asientos en las congregaciones y puestos de honor en los banquetes,
en ocupar los primeros sitiales en las sinagogas y los primeros puestos en los convites,
Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas:
Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas;
Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas;
Y tener los asientos principales en las sinagogas y los primeros lugares en banquetes;
na kuketi kwenye viti vya wakuu katika masinagogi na katika sikukuu kwa maeneo ya wakuu.
na kuchukua nafasi za heshima katika karamu.
Pia wao hupenda kukaa kwenye viti vya mbele katika masinagogi, na kupewa nafasi za heshima katika karamu.
och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden --
Och sitta gerna främst i Synagogorna, och främst vid bordet i gästabåden;
och gärna sitta främst i synagogorna och på de främsta platserna vid gästabuden --
At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan:
at magkaroon ng mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga pangunahing lugar sa mga kapistahan.
Yvv jius kumkunaam vdwlo alvnv dooging nga okv dvpam dvkulo alvyachoknv dooku haka gaknv.
ஜெப ஆலயங்களில் முதன்மையான இருக்கைகளில் உட்காரவும், விருந்துகளில் முதன்மையான இடங்களில் இருக்கவும் விரும்பி,
அவர்கள் ஜெப ஆலயங்களில் மிக முக்கியமான இருக்கைகளையும், விருந்துகளில் மதிப்புக்குரிய இடங்களையும் பெற விரும்புகிறார்கள்.
సమాజ మందిరాల్లో అగ్రస్థానాలను, విందుల్లో గౌరవప్రదమైన స్థానాలను కోరుకుంటారు.
mo e nofoʻanga lelei ʻi he ngaahi falelotu, mo e potu māʻolunga ʻi he ngaahi kātoanga;
Verse not available
Sɛ wɔkɔ hyiadan mu a wɔtenatena mpanyin agua so, na sɛ wɔkɔ adidi ase a, wɔtena mpanyin tenabea.
Sɛ wɔkɔ hyiadan mu a, wɔtenatena mpanin adwa so, na sɛ wɔkɔ adidie ase a, wɔtena mpanin tenabea.
перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах.
і перші лавки́ в синагогах, і перші місця на прийняття́х,
та перші сїдалища по школах, та перші місця на бенкетах;
और इबादतख़ानों में आ'ला दर्जे की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सद्र नशीनी चाहते हैं।
سىناگوگلاردا ئالدىنقى ئورۇنلاردا، زىياپەتلەردە تۆردە ئولتۇرۇشقا ئامراق كېلىدۇ.
синагогларда алдинқи орунларда, зияпәтләрдә төрдә олтиришқа амрақ келиду.
sinagoglarda aldinqi orunlarda, ziyapetlerde törde olturushqa amraq kélidu.
sinagoglarda aldinⱪi orunlarda, ziyapǝtlǝrdǝ tɵrdǝ olturuxⱪa amraⱪ kelidu.
muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc,
muốn ngôi cao nhứt trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc,
ưa ngồi ghế danh dự trong hội đường và phòng tiệc.
Pano vali mu masinagogi, vilonda kukukala ku fitengo ifya voghopua.
Bayuku vuandilanga mu bibuangu bidi ku ntuala muna zinzozi lukutukunu, ayi mu bibuangu bi nzitusu mu minyengo.
àti ibùjókòó ọlá nínú Sinagọgu àti ipò ọlá níbi àsè.
Verse Count = 341

< Mark 12:39 >