< Mark 10:7 >

For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
Për këtë arsye njeriu do ta braktisë babanë e tij dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij;
Bara nanere gankilime ba sunu uchifeme nin namẹ atafin nin wani me.
مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ،
لِذَلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَتَّحِدُ بِزَوْجَتِهِ،
ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ
Եւ ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հօրն ու մօրը եւ պիտի գնայ իր կնոջ յետեւից:
“Այս պատճառով մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի յարի իր կնոջ,
‘এই হেতুকে পুৰুষে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক এৰি তেওঁৰ ভাৰ্য্যাত আসক্ত হব,
“Buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qovuşacaq
Hunegatic, vtziren ditu guiçonac bere aita eta ama, eta iunctaturen çayó bere emazteari.
Ayi otsi teze tatgha echeli to chu kahchu tatsiyue kah awoti;
এই জন্য মানুষ তার বাবা ও মাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আসক্ত হবে।
Setu perak ar gwaz a guitaio e dad hag e vamm, hag en em unano d'e wreg,
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,
'Kay mao kini ang hinungdan nga ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa,
Pot este na rason y laje udingo si tataña yan si nanaña, ya udaña yan y asaguaña.
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏍᎦᏯ ᏕᎬᏕᎨᏍᏗ ᎤᏙᏓ ᎠᎴ ᎤᏥ, ᎠᎴ ᎤᏓᎵᎢ ᎠᏜᏓᏩᏍᏗᏍᎨᏍᏗ;
Hae pongah nongpa mah amno hoi ampa to caehtaak ueloe, a zu hoiah om tih.
Te dongah tongpa loh a manu neh a napa te a toeng vetih a yuu taengah kap ni.
Ve akawngawh pa ing a nu ingkaw a pa ce cehta nawh a zu tu lawm saw;
Tua ahikom pasal in a pa le a nu nusia tu a, a zi beal tu hi;
Hichun ipijeh'a pasal in anulepa adalhah-a ajia beh ham ti avetsah-in,
因此,人要离开父母,与妻子连合,二人成为一体。
因此,人要離開父母,與妻子連合,二人成為一體。
ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.
ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲬⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲞⲘϤ ⲈⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;
Protoť opustí člověk otce svého i matku, a přídržeti se bude ženy své.
Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder, og holde fast ved sin Hustru;
“Akambo kachechi mwalumi uyozwa kuliwisi abanyina
daarom zal de mens vader en moeder verlaten,
Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;
Because of this a man will leave his father and mother behind, and will be bonded with his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife;
For this cause will a man go away from his father and mother, and be joined to his wife;
Because of this, a man shall leave behind his father and mother, and he shall cling to his wife.
For this cause a man shall leave his father and mother and shall be united to his wife,
For this cause a man shall leave his father and mother; and shall cleave to his wife.
‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife,
That's why a man leaves his father and mother and is joined in marriage to his wife,
For this cause shall man leaue his father and mother, and cleaue vnto his wife.
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
For this cause shall a man leave his father and mother, and join to his wife;
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
"For this cause a man shall leave his father and his mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh;
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
“For this reason a man will leave his father and mother,
‘For this reason a man will leave his father and mother,
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife;
For this cause, shall a man leave behind his father and mother,
On account of this will leave a man the father of him and (the) mother and will be joined to (the) wife his,
because of this/he/she/it to leave behind a human the/this/who father it/s/he and the/this/who mother and to join to/with the/this/who woman it/s/he
That explains why [God said], ‘When a man [and] woman marry, they should no longer live with their fathers and mothers [after they marry].
‘For this reason a man shall leave his father and mother,
And for this thinges sake shall ma leve his father and mother and bide by his wyfe
'For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife,
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
For this reason a man shall leave his father and his mother, and shall cling to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
For this cause a man will leave his father and mother, and will join to his wife,
and seide, For this thing a man schal leeue his fadir and modir,
on this account shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife,
Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aliĝos al sia edzino,
Sentähden pitää ihmisen eriämän isästänsä ja äidistänsä, ja pitää vaimoonsa yhdistymän.
Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.
Daarom zal een mensch zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen,
A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
c’est pourquoi l’homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme,
C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme;
c’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme,
pour cette raison. L’homme, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme;
à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère,
«à cause de cela l'homme laissera son père et sa mère
«C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme;
So wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich seinem Weibe verbinden,
"Um deswillen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen,
“Um deswillen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen,
Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen,
Darum wird der Mensch seinen Vater und Mutter lassen und wird seinem Weibe anhangen,
Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe anhangen,
Darum soll der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen;
Darum wird ein Mensch seinen Vater und Mutter verlassen, und seinem Weib anhangen,
Li tie lani yaapo yo ke o joa baa ña o ba leni o na kani ki loli o yuli leni o pua,
U Tienu den tagi ja yeni o pua. Li yaa po i, Ke o ja baa ña ki ŋa o na yeni o ba ki taani yeni o pua,
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα,
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα· καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα {VAR2: [και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου] }
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα αυτου και την μητερα και προσκολληθησεται προς την γυναικα αυτου
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ,
એ કારણથી માણસ પોતાનાં માબાપને મૂકીને પોતાની પત્ની સાથે જોડાયેલ રહેશે.
Se poutèt sa, gason an va kite papa l' ak manman l', pou l' mete tèt ansanm ak madanm li.
Nolaila hoi e haalele ai ke kanaka i kona makuakane, a me kona makuwahine, a e hoopili ia i kana wahine:
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃
इस कारण मनुष्य अपने माता-पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा,
Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez,
’Gapu iti daytoy, masapul a panawannanto ti lalaki ti ama ken inana ket makidenna iti asawana a babai,
Itu sebabnya laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya,
Ku nsoko iyi u mitunja ukumuleka u tata nuakwe nu nyinya nuakwe ukuambinkana nu mukima nuakwe,
E disse: Perciò l'uomo lascerà suo padre, e sua madre, e si congiungerà con la sua moglie;
per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola.
Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne.
「かかる故に人はその父 母を離れて、
このために,男は自分の父と母を離れて,自分の妻と結び付く。
それゆえに、人はその父母を離れ、
それゆえ、人はその父と母を離れて、
此故に人は父母を離れて其妻に合し、
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು.
Kulwokubha Omulume kamusiga esemwene na nyilamwene nabha nomugasi waye,
Pwu ugosi alandekhaga uddaye nu vanina nukhwelunga nu dala va mwene,
wa ndabha ejhe n'gosi ibetakundeka dadimunu ni nyinamunu na ibetakuungana ni n'dala munu.
이러므로 사람이 그 부모를 떠나서
‘Pa ingan sripa se oru sie mukul el som liki papa tumal ac nina kial, ac fulyang nu sin mutan kial,
Cheli ivaka mukwame kasiye vesi ni vanyina ni ku ñambatila kwa mwihyabwe,
Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et adhærebit ad uxorem suam:
Propter hoc relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhærebit ad uxorem suam:
Propter hoc relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhærebit ad uxorem suam:
Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et adhærebit ad uxorem suam:
propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit ad uxorem suam
Propter hoc relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhaerebit ad uxorem suam:
Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas,
Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ ny vadiny;
അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും;
या कारणामुळे पुरूष आपल्या आई-वडीलांना सोडून आपल्या पत्नीशी जडून राहील.
Kwa nneyo, jwannume shabhalekanje ainagwe na akwabhe nilundana na akagwe,
ဤ​အ​ကြောင်း​ကြောင့်​ယောကျာ်း​သည်​ကိုယ့်​မိ​ဘ​ကို စွန့်​၍ မိ​မိ​ဇ​နီး​နှင့်​ပေါင်း​သင်း​နေ​ထိုင်​လိမ့်​မည်။-
ထိုအကြောင်းကြောင့် ယောက်ျားသည် ကိုယ်မိဘကိုစွန့်၍ ကိုယ်ခင်ပွန်း၌မှီဝဲသဖြင့်၊
Mo konei ka mahue i te tangata tona papa me tona whaea, ka piri ki tana wahine;
Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo,
Nnalome kabaleka tate ni mao bake ni kuungana ni ayumbo bake,
यही कारणले गर्दा पुरुषले आफ्ना बुबा र आमालाई छोडेर आफ्नी पत्‍नीसँग लागिरहन्छ,
Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru,
Difor skal mannen skiljast med far sin og mor si,
ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ।
از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش بپیوندد،
I me aramas amen pan pededi sam a in a, pat ong eta a paud.
I me aramaj amen pan pededi jam a in a, pat on eta a paud.
Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej,
Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną;
Por isso, deixará o homem a seu pai e a [sua] mãe.
Por isso deixará o homem a seu pae e a sua mãe, e unir-se-ha a sua mulher,
Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-a a sua mulher,
Portanto, como dizem as Escrituras, um homem não deve ficar mais com seus pais depois de casar;
Naa de, tou' a lao hela papa-mama na, neu nasod'a rala' esa no sao na,
Посему оставит человек отца своего и мать
Inamuna ini ulume aileha uyise wakwe nu nyina wakwe aibhungana nushi wakwe,
Air son so fagaidh duine athair agus a mhathair, is dluth-leanaidh e ri mhnaoi;
Зато оставиће човек оца свог и мајку и прилепиће се к жени својој,
Zato ostavi èovjek oca svojega i mater i prilijepi se k ženi svojoj,
Nekuda kweizvozvo munhu achasiya baba namai vake, anamatire mukadzi wake;
сего ради оставит человек отца своего и матерь
Zaradi tega razloga bo mož zapustil svojega očeta in mater ter se trdno pridružil k svoji ženi
"Za to bo zapustil človek očeta svojega in mater; in pridružil se bo ženi svojej.
Sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa.
Por esto (dice) dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer.
Esa es la razón por la que el hombre deja a su padre y a su madre y se une en matrimonio con su esposa,
Por esto dejará el hombre a su padre y a la madre, y se juntará a su mujer.
Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y se juntará á su mujer.
Por esto dejará el hombre á su padre y á la madre, y se juntará á su mujer,
Por esta causa, ¿se apartará un hombre de su padre y de su madre, y se unirá a su mujer?
Kwa sababu hii mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na ataungana na mke wake,
Hivyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataungana na mkewe,
'Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder.
Fördenskull skall man öfvergifva sin fader och moder, och blifva vid sina hustru;
Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa;
'Sa kadahilanang ito, iiwanan ng lalaki ang kaniyang ama at ina upang makipisan sa kaniyang asawa,
இதனால் கணவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும்விட்டுத் தன் மனைவியோடு இணைந்திருப்பான்;
అందుకే పురుషుడు తన తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యతో కలిసి జీవిస్తాడు.
‘Pea ko e meʻa ko ia ʻe tukuange ai ʻe he tangata ʻa ʻene tamai mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifi;
‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.
Покине тому́ чоловік свого ба́тька та матір,
Тим покине чоловік батька свого й матір, і пригорнеть ся до жінки своєї,
इस लिए मर्द अपने — बाप से और माँ से जुदा हो कर अपनी बीवी के साथ रहेगा।
«شۇ سەۋەبتىن ئەر كىشى ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىلىدۇ، ئايالى بىلەن بىرلىشىپ
«Шу сәвәптин әр киши ата-анисидин айрилиду, аяли билән бирлишип
«Shu sewebtin er kishi ata-anisidin ayrilidu, ayali bilen birliship
«Xu sǝwǝbtin ǝr kixi ata-anisidin ayrilidu, ayali bilǝn birlixip
Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;
Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;
Mu uluo umuunhu ikumuleka uviise nu ng'ina, neke ivisagha nu n'dala ghwake,
Verse Count = 198

< Mark 10:7 >