< Luke 4:11 >

and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
Dhe ata do të të mbajnë mbi duart e tyre që këmba jote të mos ndeshë me asnjë gur””.
Inung ba ghantinfi nin nacara mine, bara uwa tiro kitene litala.”
وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لَا تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ».
فَعَلَى أَيْدِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ، لِئَلاَّ تَصْدِمَ قَدَمَكَ بِحَجَرٍ».
ܘܥܠ ܕܪܥܝܗܘܢ ܢܫܩܠܘܢܟ ܕܠܐ ܬܬܩܠ ܪܓܠܟ ܒܟܐܦܐ
Nau hejadenenau hadeejedunānaune, havaaugugauusene heaudaa dasee hauunaugāe.
եւ իրենց ձեռքերի վրայ կը բռնեն քեզ, որ քո ոտքը երբեք քարին չխփես»:
եւ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի կրեն քեզ, որպէսզի քարի՛ մը չզարնես ոտքդ”»:
‘তোমাৰ ভৰি যেন শিলত খুন্দা নাখায়, এই কাৰণে তেওঁলোকে তোমাক হাতেৰে দাঙি ধৰিব’।”
Səni əlləri üstündə aparsınlar, Ayağın bir daşa dəyməsin” deyə yazılmışdır».
Eta escuetan eramanen autela, eure oinaz harrian behaztopa ezadinçát.
আর, তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন, পাছে তোমার চরণে পাথরের আঘাত লাগে।”
ha penaos e tougint ac'hanout etre o daouarn, gant aon na stokfe da droad ouzh ur maen bennak.
и на ръце ще Те дигат, да не би да удариш о камък ногата Си".
Y que te ardiñelen andré sus bastes, somia que na cureles tun pindré andré yeque bar.
ug, 'Pagasapnayon ka nila sa ilang mga kamot, aron nga dili maigo ang imong mga tiil batok sa bato.'”
Ya y canaeñija unquilile sa chamo matompo y adengmo gui acho.
ᎠᎴ ᏧᏃᏰᏂ ᎨᏣᏌᎳᏙᏗᏕᎨᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᎢᎸᎯᏳ ᏅᏲᎯ ᏣᎾᏍᏆᎶᏍᏙᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ.
thlung pongah na khok daeng han ai ah, nihcae mah ban hoiah na tapom o tih, tiah tarik ih oh bae, tiah a naa.
Na kho te lungto dongah na tongtah ve a ti dongah nang te a kut neh n'dom uh bitni,” a ti nah.
a mingmih ing nang ce ami kut ing ni dawm kawm uh, lung awh am nak khoeng qunaak aham,” tina hy.
Na peang suang taw a khet ngawl natu in amate in a khut taw hong dom tu hi, ci in ki at hi, ci hi.
Chule amahon akhut uvin natuh intin, chutia chu nangman nakengpah jengjong song chunga naki suhkhah lou ding ahi,” ati.
他们要用手托着你, 免得你的脚碰在石头上。”
他們要用手托着你, 免得你的腳碰在石頭上。」
ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϥⲓⲧⲕ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϭⲛⲁⲩϩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ.
ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨϤⲒⲦⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲞⲨϬⲚⲀⲨϨ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈⲔϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲈⲞⲨⲰⲚⲒ ⲚⲦⲈⲔϬⲀⲖⲞϪ.
I: Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.”
A že tě na ruce uchopí, abys neurazil o kámen nohy své.
og at de skulle bære dig på Hænderne, for at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten."
mpawo bayokunyampula amaboko aabo, kuchitila kuti utakaligubbuli.'”
en ze zullen U op de handen dragen, opdat Gij aan geen steen uw voet zoudt stoten.
En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.
and, They will take thee up on their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.
And, In their hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone.
and so that they may take you into their hands, lest perhaps you may hurt your foot against a stone.”
and on [their] hands shall they bear thee, lest in any wise thou strike thy foot against a stone.
And that in their hands they shall bear thee up, lest perhaps thou dash thy foot against a stone.
and, ‘They will carry you along on their hands, so you do not stub your foot on a stone.’”
holding you up to protect you from stumbling over a stone.’”
And with their handes they shall lift thee vp, least at any time thou shouldest dash thy foote against a stone.
And in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
And in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone.
And in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against a stone.
"They will bear thee up in their hands, Lest thou dash thy food against a stone."
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, 'On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.'"
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
And “On their hands they will lift you up, otherwise you might strike your foot against a stone.”’
And ‘On their hands they will lift you up, otherwise you might strike your foot against a stone.’”
and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.
And, On hands, will they take thee up, lest once thou strike, against a stone, thy foot.
and that in [their] hands will they bear You, otherwise otherwise You may strike against a stone the foot of You.’
and: that upon/to/against hand to take up you not once/when to strike to/with stone the/this/who foot you
They will lift you up with their hands [when you are falling], so that [you will not get hurt]. You will not [even] strike your foot on a stone.’”
And 'On their hands they will upbear thee, Lest ever thou shouldst strike thy foot against a stone.'"
and with there hondis they shall stey the vp that thou dasshe not thy fote agaynst a stone.
and, 'They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.'”
And in [their] hands they will bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
and 'On their hands they shall bear thee up, Lest at any moment thou shouldst strike thy foot against a stone.'"
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
and, ‘On their hands they will bear you up, lest perhaps you dash your foot against a stone.’”
and that thei schulen take thee in hondis, lest perauenture thou hirte thi foote at a stoon.
and — On hands they shall bear thee up, lest at any time thou mayest dash against a stone thy foot.'
kaj: Sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpuŝiĝu sur ŝtono per via piedo.
Ja että he käsissä kantavat sinua, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa.
ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."
en dat zij U op de handen zullen dragen opdat Gij uw voet niet zoudt stooten aan een steen.
et ils vous prendront entre leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. "
et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre ».
Et qu'ils te porteront en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre.
et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
et qu'ils te porteront sur leurs bras, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.»
Et qu'ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre.
et que ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. »
Et de te soutenir de leurs mains, De peur que ton pied ne se heurte contre une pierre.»
et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre.»
sie sollen dich auf Händen tragen, damit du nicht den Fuß an einen Stein anstoßest.'"
und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest". [Ps. 91,11-12]
und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest”.
und sie werden dich auf Händen tragen, daß du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest.
und auf den Händen tragen, auf daß du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest.
und auf den Händen tragen, auf daß du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt.”
Und auf den Händen sollen sie Dich tragen, daß Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Und auf den Händen werden sie dich tragen, damit du nicht deinen Fuß an einen Stein stoßest."
Bi baa tiebi a leni bi nii ke a taali n da tuudi tanli.”
l guan. b bu ŋa yeni b nugi k tanli kan gbebi ba tanyeli.
και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
καὶ ὅτι Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
તેઓ પોતાના હાથે તમને ઝીલી લેશે, રખેને તમારો પગ પથ્થર પર અફળાય.'
Y'a pote ou nan men yo pou ou pa kase pye ou sou ankenn wòch.
A ma ko lakou mau lima e hapai ae lakou ia oe, o kuia kou wawae i ka pohaku.
וכי על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך׃
और ‘वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे’।”
És: Kezökben hordoznak téged, hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe.
ken, 'Ingatodaka kadagiti im-imada, tapno saanmo nga maitama dagita sakam iti bato.'”
Dan juga, 'Malaikat-malaikat akan menyambut Engkau dengan tangan mereka, supaya kaki-Mu pun tidak tersentuh pada batu.'"
Hakuhumbula miglya mumikono ao kunsoko uleke kiaalya imigulu migwe.
ed essi ti leveranno nelle lor mani, che talora tu non t'intoppi del piè in alcuna pietra.
essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra ». e anche:
ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra.
「かれら手にて汝をささへ、その足を石に打當つる事なからしめん」と録されたるなり』
そして, 『彼らはその手であなたを支え,あなたが石に足を打ちつけることのないようにする』」。
また、『あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあなたを手でささえるであろう』とも書いてあります」。
『あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手で、あなたをささえさせる。』とも書いてあるからです。」
汝の足の石に突當らざる様、彼等手にて汝を支へん」とあればなり。
ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದದೆಯಲ್ಲಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
na abhakwimusha ingulu mumabhoko gebhwe koleleki utaja kuutasha amagulu gao ingulu ya mabhuyi”
hange yavikwukwinola mmavokho gavene ulekhe ukhulemala amalunde gakho nilivwe.”
na bhibetakujhinula panani mu mabhoko gha bhene ili kwamba usilamasi magono gha jhobhi panani pa maganga.”
또한 저희가 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 하시리라 하였느니라'
Oayapa fahk mu, ‘Elos ac fah tapukkomyak inpaolos, tuh kom in tia tokelik niom ke eot uh.’”
mi hape, 'Ka akunyemune muma yanza ao, kuti kenzu u chunchuli itende lyako hebwe.”'
et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
et quia in manibus tollent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum
et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Un tie Tevi uz rokām nesīs, ka Tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.”
Ary eny an-tànany no hitondran’ ireo Anao, Fandrao ho tafintohina amin’ ny vato ny tongotrao.
നിന്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ അവർ നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും” എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
आणि तुझा पाय दगडावर आपटू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील.’”
Kabhili, ‘Shibhannjigalanje mmakono gabhonji, Nnakwiikubhala lukongono nniganga.’”
`သင်​၏​ခြေ​သည်​ကျောက်​နှင့်​မ​ထိ​ခိုက်​စေ​ခြင်း ငှာ ကောင်း​ကင်​တ​မန်​တို့​သည်​လက်​ဖြင့်​သင့်​ကို ပွေ့​ချီ​ကြ​လိမ့်​မည်' ဟူ​၍​လည်း​ကောင်း​ပါ​ရှိ​၏'' ဟု​လျှောက်​၏။
သင်၏ခြေကိုကျောက်နှင့် မထိမခိုက်စေခြင်းငှါ၊ သူတို့သည် သင့်ကိုလက်နှင့်မစချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟု လာ၏။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်လျှင် ဤအထွဋ်မှ ကိုယ်ကိုအောက်သို့ ချ လိုက်တော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။
A, ma ratou koe e hoki ake ki o ratou ringa, kei tutuki tou waewae ki te kohatu.
lokuthi: Zizakuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni.
na bapala kukukakatuya kunani muluboko lyake ili kwamba kana ulumi magolo gako kunani ya liwe.”
अनि तिनीहरूले तपाईंलाई हात हातै थाम्‍नेछन्, त्यसकारण तपाईंका खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिने छैनन् ।”
og de skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.
og: «På hender dei deg bera skal, so aldri du på nokon stein skal turva støyta foten din.»»
ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, କାଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରରେ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ ।
ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।
و تو را به‌دستهای خود بردارند، مبادا پایت به سنگی خورد.»
O wa komui nan lim ar akan, pwe aluwilu omui der dipikelekel ni takai eu.
O wa komui nan lim ar akan, pwe aluwilu omui der dipikelekel ni takai eu.
A że cię na rękach nosić będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej.
I będą cię nosić na rękach, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień.
E que: te sustentarão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra.
E [ele também escreveu, Quando você cair], eles vão segurar você nas mãos, para que uma pedra não fira/machuque o seu pé.
hem: ‘ka akharen tut ko vasta te na khuve tut preja ko bar.’”
thaj: ‘pe vas inđarena tut te či pećes varekaj će pungresa ando bar.’”
thaj: ‘ka lol tut ke vasta te ma čalave tut ko bar će pingresa.’”
šă ‘ču dušji pă mănă să nu či luvešć ku pišjorilje ăm petră.’”
š: ‘p mănj s t adukă undje ku pičoru s nu t tu luvješt d buluvan.’”
Dei fo ara rema nggaso Nggo, fo Ei mara nda dai rae sa.’”
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
Na fwanaje, makhono gabho bhanzahumweje, osije ogabomula inama, lwaho mwiwe.”
И узеће те на руке да где не запнеш за камен ногом својом.
I uzeæe te na ruke da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
uye: Pamaoko vachakugamha, zvimwe ungagumbusa rutsoka rwako pabwe.
и на руках возмут Тя, да не когда преткнеши о камень ногу Твою.
in na svojih rokah te bodo prenašali, da se ne bi kadarkoli s svojo nogo treščil ob kamen.‘“
In vzeli te bodo na roko, da se kje z nogo svoje ne udariš o kamen."
iyo, Inay gacmahooda sare kuugu qabtaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin.
y en las manos te llevarán, para que no dañes tu pie en piedra.
para que te sostengan y tu pie no tropiece’”.
Y que en sus manos te llevarán, porque nunca hieras tu pie en piedra.
Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra.
Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pié en piedra.
Y en sus manos te mantendrán arriba, para que tu pie no tropiece contra una piedra.
na watakuinua juu mikononi mwao ili kwamba usiumize miguu yako juu ya jiwe.”
na tena, Watakuchukua mikononi mwao usije ukajikwaa mguu wako kwenye jiwe.”
så ock: 'De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.'"
Och bära dig på sina händer, att du icke stöter din fot emot stenen.
At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.
at, 'Iaangat ka nila sa kanilang mga kamay, upang hindi tumama ang iyong paa sa bato '.”
உமது பாதம் கல்லில் மோதாதபடி, அவர்கள் உம்மை தங்களுடைய கைகளில் ஏந்திக்கொண்டுபோவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான்.
నీ పాదాలకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల్లో ఎత్తిపట్టుకుంటారు’ అని రాసి ఉంది గదా,” అని ఆయనతో అన్నాడు.
Pea, ‘Te nau hapahapai koe, telia naʻa touʻia ho vaʻe ʻi ha maka.’”
‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’”
і: Вони на руках понесуть Тебе, щоб коли не спіткнув Ти об камінь Своєї ноги!
і що на руках підіймуть Тебе, щоб инколи не вдаривсь об каміні, ногою Твоєю.
और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, क़ाश की तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे।
ۋە، «پۇتۇڭنىڭ تاشقا ئۇرۇلۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، ئۇلار سېنى قوللىرىدا كۆتۈرۈپ يۈرىدۇ» دەپ يېزىلغان، ــ دېدى.
вә, «Путуңниң ташқа урулуп кәтмәслиги үчүн, улар сени қоллирида көтирип жүриду» дәп йезилған, — деди.
we, «Putungning tashqa urulup ketmesliki üchün, ular séni qollirida kötürüp yüridu» dep yézilghan, — dédi.
wǝ, «Putungning taxⱪa urulup kǝtmǝsliki üqün, ular seni ⱪollirida kɵtürüp yüridu» dǝp yezilƣan, — dedi.
Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng.
Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chơn nhằm đá nào chăng.
kange vikukutosia ku kyanya mu mavoko ghave neke kuuti, nungalemasiaghe amaghulu ghako mu livue.
Verse Count = 203

< Luke 4:11 >