Luke 3:30

the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
bir i Simeonit, bir i Judës, bir i Jozefit, bir i Jonanit, bir i Eliakimit;
usaun Simion, usaun Yahuda, usaun Yusufu, usaun Yonana, usaun Aliyakima,
بْنِ شِمْعُونَ، بْنِ يَهُوذَا، بْنِ يُوسُفَ، بْنِ يُونَانَ، بْنِ أَلِيَاقِيمَ،
بْنِ شِمْعُونَ بْنِ يَهُوذَا، بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُونَانَ، بْنِ أَلِيَاقِيمَ
ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܝܘܤܦ ܒܪ ܝܘܢܡ ܒܪ ܐܠܝܩܝܡ
Nananenith heau Simeon, nananenith heau Juda, nananenith heau Joseph, nananenith heau Jonan, nananenith heau Eliakim,
եւ սա՝ Սիմէոնի, եւ սա՝ Յուդայի, եւ սա՝ Յովսէփի, եւ սա՝ Յովնամի, եւ սա՝ Եղիակիմի,
որ Սիմէոնի, որ Յուդայի, որ Յովսէփի, որ Յովնանի, որ Եղիակիմի,
লেবী চিমিয়োনৰ পুত্র; চিমিয়োন যুদাৰ; যুদা যোচেফৰ; যোচেফ যোনমৰ; যোনম ইলীয়াকীমৰ;
Şimeon oğlu Yəhuda oğlu Yusif oğlu Yonam oğlu Elyaqim oğlu
Leui, Simeonen: Simeon, Iudaren: Iuda, Iosephen: Ioseph, Ionamen: Ionam, Eliacimen:
ইনি লেবির পুত্র, ইনি শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যিহূদার পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র,
mab Simeon, mab Juda, mab Jozef, mab Jonam, mab Eliakim,
Левий, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Йосифов; Йосиф, Иоанамов; Ионам, Елиакимов;
Chaboro de Simeón, chaboro de Júdas, chaboro de Joseph, chaboro de Jonás, chaboro de Eliakim,
ang anak nga lalaki ni Simeon, ang anak nga lalaki ni Juda, ang anak nga lalaki ni Jose, ang anak nga lalaki ni Jonam, ang anak nga lalaki ni Eliakim,
Nu y lajin Simeon, nu y lajin Juda, nu y lajin José, nu y lajin Jonan, nu y lajin Eliaquim,
ᎾᏍᎩ ᏏᎻᏯᏂ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏧᏓ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏦᏩ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᏦᎾᏂ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ, ᎾᏍᎩ ᎢᎳᏱᎩᎻ ᎤᏪᏥ ᎨᏎᎢ,
Levi loe Simeon capa, Simeon loe Judah capa, Judah loe Joseph capa, Joseph loe Zonan capa, Zonan loe Eliakim capa,
Levi te Simeon capa, Simeon te Judah capa, Judah te Joseph capa, Joseph te Jonan te Eliakim capa,
Levi taw Simeon a capa, Simeon taw Judah a capa, Judah taw Joseph a capa, Joseph taw Jonam a capa, Jonam taw Eliakim a capa,
Levi sia Simeon tapa hi, Simeon sia Judah tapa hi, Judah sia Joseph tapa hi, Joseph sia Jonan tapa hi, Jonan sia Eliakim tapa hi,
Levi chu Simeon chapa ahi. Simeon chu Judah chapa ahi. Judah chu Joseph chapa ahi. Joseph chu Jonam chapa ahi. Jonam chu Eliakim chapa ahi.
利未是西缅的儿子;西缅是犹大的儿子;犹大是约瑟的儿子;约瑟是约南的儿子;约南是以利亚敬的儿子;
利未是西緬的兒子;西緬是猶大的兒子;猶大是約瑟的兒子;約瑟是約南的兒子;約南是以利亞敬的兒子;
ⲫⲁ ⲥⲓⲙⲉⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲫⲁ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲁ ⲓⲱⲛⲁⲙ ⲫⲁ ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ.
ⲪⲀ ⲤⲒⲘⲈⲰⲚ ⲪⲀ ⲒⲞⲨⲆⲀ ⲪⲀ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲪⲀ ⲒⲰⲚⲀⲘ ⲪⲀ ⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ
Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov,
Kterýž byl Simeonův, kterýž byl Judův, kterýž byl Jozefův, kterýž byl Jónamův, kterýž byl Eliachimův,
Simeons Søn, Judas Søn, Josets Søn, Jonams Søn, Eliakims Søn,
Levi wakali mwana wa Simiyoni, mwana wa Juda, mwana wa Josefa, mwana wa Eliyakim, mwana wa
zoon van Simeon, zoon van Juda, zoon van Josef, zoon van Jonam, zoon van Eljakim,
Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eljakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
the [son] of Symeon, the [son] of Judas, the [son] of Joseph, the [son] of Jonam, the [son] of Eliakim,
The son of Symeon, the son of Judas, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim,
who was of Simeon, who was of Judah, who was of Joseph, who was of Jonam, who was of Eliakim,
of Simeon, of Juda, of Joseph, of Jonan, of Eliakim,
Who was of Simeon, who was of Judas, who was of Joseph, who was of Jona, who was of Eliakim,
of Simeon, of Judah, of Joseph, of Jonam, of Eliakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim,
The sonne of Simeon, the sonne of Iuda, the sonne of Ioseph, the sonne of Ionan, the sonne of Eliacim,
Which was [the son] of Simeon, which was [the son] of Juda, which was [the son] of Joseph, which was [the son] of Jonan, which was [the son] of Eliakim,
Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
son of Symeon, son of Judah, son of Joseph, son of Jonan, son of Eliakim,
of Shimon, of Yehudah, of Yauseph, of Yunan, of Eliyaqim,
of Simeon, of Judah, of Joseph, of Jehonan, of Eliakim,
of Simeon, of Judah, of Joseph, of Jehonan, of Eliakim,
of Simeon, of Judah, of Joseph, of Jehonan, of Eliakim,
of Simeon, of Judah, of Joseph, of Jehonan, of Eliakim,
of Shim'on, of Judah, of Joseph, of Jehonan, of Eliakim,
the son of Simeon [Hearing], the son of Judah [Praised], the son of Joseph [May he add], the son of Jonan, the son of Eliakim,
Simeon, Judah, Joseph, Jonam, Eliakim,
Simeon, Judah, Joseph, Jonam, Eliakim,
the [son] of Symeon, the [son] of Judas, the [son] of Joseph, the [son] of Jonam, the [son] of Eliakim,
of Symeon, of Judas, of Joseph, —of Jonam, of Eliakim:
(the) of Simeon, (the) of Judah, (the) of Joseph, (the) of Jonam, (the) of Eliakim,
the/this/who Simeon the/this/who Judas the/this/who Joseph the/this/who Jonam the/this/who Eliakim
[Levi was the son] of Simeon. [Simeon was the son] of Judah. [Judah was the son] of Joseph. [Joseph was the son] of Jonam. [Jonam was the son] of Eliakim.
Simeon, Judah, Joseph, Jonam, Eliakim,
which was the sonne of Simeon: which was the sonne of Iuda: which was the sonne of Ioseph: which was the sonne of Ionam: which was the sonne of Heliachim:
Levi was the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim,
Who was [the son] of Simeon, who was [the son] of Judah, who was [the son] of Joseph, who was [the son] of Jonan, who was [the son] of Eliakim,
Who was the son of Simeon, who was the son of Judas, who was the son of Joseph, who was the son of Jonan, who was the son of Eliakim,
son of Symeon, son of Judah, son of Joseph, son of Jonam, son of Eliakim, son of
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
that was of Leuy, that was of Symeon, that was of Juda, that was of Joseph, that was of Jona, that was of Eliachym,
the [son] of Levi, the [son] of Simeon, the [son] of Juda, the [son] of Joseph, the [son] of Jonan, the [son] of Eliakim,
de Simeon, de Jehuda, de Jozef, de Jonam, de Eljakim,
Joka oli Simeonin poika, joka oli Juudan poika, joka oli Josephin poika, joka oli Jonain poika, joka oli Eliakimin poika,
tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eliakim,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim,
de Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d’Éliakim,
[Fils] de Siméon, [fils] de Juda, [fils] de Joseph, [fils] de Jonan, [fils] d'Eliakim,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d’Éliakim,
fils de Syméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jônan, fils d'Eliakim,
De Siméon, de Juda, de Joseph, de Jonan, d'Éliakim,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,
Fils de Siméon, Fils de Judas, Fils de Joseph, Fils de Jonam, Fils d'Éliakim, Fils de Méléa,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,
Verse not available
des Simeon, des Juda, des Joseph, des Jonan, des Eliakim,
des Simeon, des Juda, des Joseph, des Jonan, des Eliakim,
des Simeon, des Juda, des Joseph, des Jonam, des Eliakim,
der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Josephs, der war ein Sohn Jonams, der war ein Sohn Eliakims,
der war ein Sohn Simeons, der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Josephs, der war ein Sohn Jonams, der war ein Sohn Eliakims,
Des Simeon, des Judah, des Joseph, des Jonan, des Eliakim,
Des Symeon, des Juda, des Joseph, des Jonan, des Eliakim,
Lefi mo tie Simeyono bijua, Simeyono mo tie Juda bijua, Juda mo tie Josefi bijua, Josefi mo tie Jonama bijua, Jonama mo tie Eliakimi bijua,
ke Levi mali Simeyɔn, ke Simeyɔn mali Suda, ke Suda mali Sosefi, ke Sosefi mali Yonami, ke Yonami mɔ mali Eliakimi,
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωνα του ελιακειμ
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ
τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακεὶμ
του {VAR1: συμεων } {VAR2: σιμεων } του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ
τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ,
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναν του ελιακειμ
τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνάμ, τοῦ Ἐλιακείμ,
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακιμ
του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακειμ
τοῦ Συμεὼν τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακεὶμ
જે શિમયોનનો, જે યહૂદાનો, જે યૂસફનો, જે યોનામનો, જે એલ્યાકિમનો,
Levi te pitit Simeyon, Simeyon te pitit Jida, Jida te pitit Jozèf, Jozèf te pitit Jonam, Jonam te pitit Elyakim.
Oia na Simeona, oia na Iuda, oia na Iosepa, oia na Ionana, oia na Eliakima,
בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃
और वह शमौन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह एलयाकीम का,
Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,
nga anak a lalaki ni Simeon, nga anak a lalaki ni Juda, nga anak a lalaki ni Jose, nga anak a lalaki ni Jonam, nga anak a lalaki ni Eliakim,
anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim,
Ng'wana wang'wa Simeoni, ng'wana wang'wa Yuda, ng'wana wang'wa Yusufu, ng'wana wang'wa Yonamu, ng'wana wang'wa Eliyakimu.
[figliuol] di Levi, [figliuol] di Simeone, [figliuol] di Giuda, [figliuol] di Giuseppe, [figliuol] di Ionan, [figliuol] di Eliachim,
figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, figlio di Eliacim,
di Levi, di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di Eliakim,
シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリヤキム、
シメオンの子,ユダの子,ヨセフの子,ヨナンの子,エリアキムの子,
シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリヤキム、
シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、ヨナムの子、エリヤキムの子、
其父はシメオン、其父はユダ、其父はヨセフ、其父はヨナ、其父はエリヤキム、
ಲೇವಿಯನು ಸಿಮಿಯೋನನ ಮಗನು; ಸಿಮಿಯೋನನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು; ಯೋಸೇಫನು ಯೋನಾಮನ ಮಗನು; ಯೋನಾಮನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು;
Omwana wa Simeoni, omwana wa Yuda, omwana wa Yusufu, omwana wa Yonamu, omwana wa Eliyakimu,
mwana va Simeoni, mwana va Yuda, mwana va Yusufu, mwana va Yonamu, mwana va Eliyakimu,
mwana ghwa Simeoni, mwana ghwa Yuda, mwana ghwa Yusufu, mwana ghwa Yonamu, mwana ghwa Eliyakimu,
그 이상은 시므온이요, 그 이상은 유다요, 그 이상은 요셉이요, 그 이상은 요남이요, 그 이상은 엘리아김이요
wen natul Simeon, wen natul Judah, wen natul Joseph, wen natul Jonam, wen natul Eliakim,
Levi ivali mwana wa Simioni, mwana wa Juda, mwana wa Josefa, mwana wa Jonamu, mwana wa Eliakimu,
qui fuit Simeon, qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim,
qui fuit Simeon, qui fuit Iuda, qui fuit Ioseph, qui fuit Iona, qui fuit Eliakim,
qui fuit Simeon, qui fuit Iuda, qui fuit Ioseph, qui fuit Iona, qui fuit Eliakim,
qui fuit Simeon, qui fuit Juda, qui fuit Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim,
qui fuit Symeon qui fuit Iuda qui fuit Ioseph qui fuit Iona qui fuit Eliachim
qui fuit Simeon, qui fuit Iuda, qui fuit Ioseph, qui fuit Iona, qui fuit Eliakim,
Tas Sīmeana, tas Jūdas, tas Jāzepa, tas Jonana, tas Eliaķima dēls,
zanak’ i Simeona, zanak’ i Joda, zanak’ i Josefa, zanak’ i Jonama, zanak’ i Eliakima,
ലേവി ശിമ്യോന്റെ മകൻ, ശിമ്യോൻ യെഹൂദയുടെ മകൻ, യെഹൂദാ യോസഫിന്റെ മകൻ, യോസഫ് യോനാമിന്റെ മകൻ, യോനാം എല്യാക്കീമിന്റെ മകൻ,
लेवी शिमोनाचा मुलगा होता. शिमोन यहूदाचा, यहूदा योसेफाचा, योसेफ योनामाचा, योनाम एल्याकीमाचा,
a Lawi bhaaliji bhanabhabho a Shimoni, a Shimoni bhaaliji bhanabhabho a Yuda bhaaliji bhanabhabho a Yoshepu, bhanabhabho a Yonamu, a Yonamu bhaaliji bhanabhabho a Liakimu,
လေ​ဝိ​ကား​ရှိ​မောင်​၏​သား၊ ရှိ​မောင်​ကား​ယု​ဒ​၏​သား၊ ယု​ဒ​ကား​ယော​သပ်​၏​သား၊ ယော​သပ်​ကား​ယော​နန် ၏​သား၊ ယော​နန်​ကား​ဧ​လျာ​ကိမ်​၏​သား​ဖြစ်​၏။-
လေဝိအဘရှိမောင်၊ ရှိမောင်အဘယုဒ၊ ယုဒ အဘယောသပ်၊ ယောသပ် အဘယောနန်၊ ယောနန်အဘ ဧလျောတိမ်၊ ဧလျာကိမ် အဘမေလေ၊
Tama a Himiona, tama a Hura, tama a Hohepa, tama a Honana, tama a Eriakimi,
kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonanu, kaEliyakhimi,
mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yusufu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliyakimu,
शिमियोनका छोरा लेवी, यहूदाका छोरा शिमियोन, योसेफका छोरा यहूदा, योनानका छोरा योसेफ, एल्याकीमका छोरा योनान,
sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim,
son åt Simeon, son åt Juda, son åt Josef, son åt Jonam, son åt Eljakim,
ଲେବୀ ଶିମିୟୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଶିମିୟୋନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିହୂଦା ଯୋଷେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯୋଷେଫ ଯୋନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯୋନାମ ଏଲିୟାକୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ਉਹ ਸ਼ਿਮਉਨ ਦਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ, ਉਹ ਯੋਨਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ,
ابن شمعون، بن یهودا، بن یوسف، بن یونان، بن ایلیاقیم،
Me nain Simeon, me nain Iuda, me nain Sosep, me nain Ionam, me nain Eliakim,
Me nain Jimeon, me nain Iuda, me nain Jojep, me nain Ionam, me nain Eliakim,
Syna Symeonowego, syna Judowego, syna Józefowego, syna Jonanowego, syna Elijakimowego,
[Syna] Symeona, [syna] Judy, [syna] Józefa, [syna] Jonana, [syna] Eliakima;
[filho] de Simeão, [filho] de Judá, [filho] de José, [filho] de Jonã, [filho] de Eliaquim.
e Levi de Simeon, e Simeon de Juda, e Juda de José, e José de Jonan, e Jonan de Eliakim,
E Levi de Simeon, e Simeon de Juda, e Juda de José, e José de Jonan, e Jonan de Eliakim,
[Levi era ]filho de Simeão. [Simeão era ]filho de Judá. [Judá era ]filho de José. [José era ]filho de Jonã. [Jonã era ]filho de Eliaquim.
O Levije inele čhavo e Simeonesoro. O Simeon inele čhavo e Judasoro. O Juda inele čhavo e Josifesoro. O Josif inele čhavo e Jonamesoro. O Jonam inele čhavo e Eliakimesoro.
o Levije sas e Simeonesko čhavo, o Simeon sas e Judasko čhavo, o Juda sas e Josifesko čhavo, o Josif sas e Jonamesko čhavo, o Jonam sas e Eliakimesko čhavo,
O Levi sasa čhavo e Simeoneso, O Simeon sasa čhavo e Judaso. O Juda sasa čhavo e Josifeso. O Josif sasa čhavo e Jonameso. O Jonam sasa čhavo e Eliakimeso.
Levi are fišjoru alu Šimun, Šimun are fišjoru alu Juda, Juda are fišjoru alu Josip, Josip are fišjoru alu Jonam, Jonam are fišjoru alu Elijakim,
Levi afost bijatu alu Šimun, Šimun afost bijatu alu Juda, Juda afost bijatu alu Josip, Josip afost bijatu alu Jonam, Jonam afost bijatu alu Elijakim,
Lewi aman, Simeon. Simeon aman, Yehuda. Yehuda aman, Yusuf. Yusuf aman, Yonam. Yonam aman, Elyakim.
Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
Wa Simioni, wa Yuda, wa Yusufu, wa Yonamu, wa Eliyakimu,
Сина Симеуновог, сина Јудиног, сина Јосифовог, сина Јонановог, сина Елијакимовог,
Sina Simeunova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Eliakimova,
waSimioni, waJudha, waJosefa, waJonanu, waEriakimu,
Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,
ki je bil Simeonov sin, ki je bil Judov sin, ki je bil Jožefov sin, ki je bil Jonámov sin, ki je bil Eljakímov sin,
Sina Simeonovega, sina Judovega, sina Jožefovega, sina Jonanovega, sina Elijahimovega,
kan ahaa ina Simecoon, kan ahaa ina Yuuda, kan ahaa ina Yuusuf, kan ahaa ina Yoonam, kan ahaa ina Eliyaqiim,
que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliaquim,
el hijo de Simeón, el hijo de Judá, el hijo de José, el hijo de Jonán, el hijo de Eliaquim,
Que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonan, que fue de Eliacim,
Que fué de Leví, que fué de Simeón, que fué de Judá, que fué de José, que fué de Jonán, que fué de Eliachîm,
Que fué de Simeon, que fué de Judá, que fué de José, que fué de Jonan, que fué de Eliaquim,
Hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, el hijo de Jonan, el hijo de Eliaquim,
mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yusufu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliyakimu,
mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yosefu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu,
som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim,
Hvilken var Simeons son; hvilken var Juda son; hvilken var Josephs son; hvilken var Jonans son; hvilken var Eliakims son;
Ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Jonan, ni Eliaquim,
na anak ni Simeon na anak ni Juda na anak ni Jose na anak ni Jonam na anak ni Eliaquim
லேவி சிமியோனின் குமாரன்; சிமியோன் யூதாவின் குமாரன்; யூதா யோசேப்பின் குமாரன்; யோசேப்பு யோனானின் குமாரன்; யோனாம் எலியாக்கீமின் குமாரன்.
లేవి షిమ్యోను కొడుకు. షిమ్యోను యూదా కొడుకు. యూదా యోసేపు కొడుకు. యోసేపు యోనాము కొడుకు. యోనాము ఎల్యాకీము కొడుకు.
Ko e foha ia ʻo Simione, ko e foha ia ʻo Siuta, ko e foha ia ʻo Siosefa, ko e foha ia Sonani, ko e foha ia ʻo Iliakimi,
Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu,
сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Еліякимового,
Симеонів, Юдин, Йосифів, Ионанів, Єлиякимів,
और वो शमौन का, और वो यहूदाह का, और वो यूसुफ़ का, और वो योनाम का और वो इलियाक़ीम का,
لاۋىي سىمېئوننىڭ ئوغلى، سىمېئون يەھۇدانىڭ ئوغلى، يەھۇدا يۈسۈپنىڭ ئوغلى، يۈسۈپ يوناننىڭ ئوغلى، يونان ئەلىئاقىمنىڭ ئوغلى،
Лавий Симеонниң оғли, Симеон Йәһуданиң оғли, Йәһуда Йүсүпниң оғли, Йүсүп Йонанниң оғли, Йонан Әлиақимниң оғли,
Lawiy Siméonning oghli, Siméon Yehudaning oghli, Yehuda Yüsüpning oghli, Yüsüp Yonanning oghli, Yonan Eliaqimning oghli,
Lawiy Simeonning oƣli, Simeon Yǝⱨudaning oƣli, Yǝⱨuda Yüsüpning oƣli, Yüsüp Yonanning oƣli, Yonan Əliaⱪimning oƣli,
Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép, Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim con Mê-lê-a,
Lê-vi con Si-mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-sép, Giô-sép con Giô-nam, Giô-nam con Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim con Mê-lê-a,
mwana ghwa simoni, mwana ghwa Yuda, mwana ghwa Yosefu, mwana ghwa Yonamu, mwana ghwa Eliakimu,
Verse Count = 202