Luke 22:40

When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
Kur arriti në vend, u tha atyre: “Lutuni që të mos hyni në tundim”.
Ma iduru, aworo nani, “taan nlira iwa piru nanyan njaraba.”
وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: «صَلُّوا لِكَيْ لَا تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ».
وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ، قَالَ لَهُمْ: «صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ».
ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܕܘܟܬܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܤܝܘܢܐ
Nau hāanauusade, haeāedauwuna hevevethahee henee hadejejedāna vasehadede.
Երբ տեղ հասաւ, ասաց նրանց. «Աղօթքի՛ կանգնեցէք, որ փորձութեան մէջ չընկնէք»:
Երբ հասաւ այդ տեղը՝ ըսաւ անոնց. «Աղօթեցէ՛ք՝ որպէսզի փորձութեան մէջ չմտնէք»:
সেই ঠাই পাই তেওঁ তেওঁলোকক ক’লে, “পৰীক্ষাত যেন নপৰা, এই কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা।”
Oraya çatanda İsa onlara dedi: «Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz».
Eta leku hartara ethorri cenean, erran ciecén, Othoitz eguiçue sar etzaitezten tentationetan.
সেই জায়গায় আসলে পর তিনি তাদের বললেন, তোমরা প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।
Pa voe erruet el lec'h-se, e lavaras dezho: Pedit evit na gouezhot ket en temptadur.
И като се намери на мястото, рече им: Молете се да не паднете в изкушение.
Y pur bigoreó al stano, les penó: Manguelad á Un-debél? somia que na chaleis andré chungalo.
Sa dihang sila miabot na, siya nag ingon kanila, “Pag-ampo kamo aron dili kamo madala sa tintasiyon.”
Ya anae mato gui lugat, ilegña nu sija: Fanmanaetae, ya chamiyo fanjajalom gui tentasion.
ᎾᎿᎭᏃ ᏭᎷᏧ, ᎯᎠ ᏂᏚᏪᏎᎴᎢ, ᎢᏣᏓᏙᎵᏍᏓ ᎤᏓᎴᎾᏍᏗᏱ ᎨᏒ ᏫᏥᏴᏍᏗᏱ ᏂᎨᏒᎾ ᎨᏒᎢ.
To ahmuen to a phak o naah, anih mah nihcae khaeah, Pacuekhaih thungah na kun o han ai ah lawkthui oh, tiah a naa.
A hmuen a pha vaengah amih te, “Cuekhalhnah khuiah kun pawt ham thangthui uh,” a ti nah.
Ami pha awh, cekkhqi venawh, “Syknaak ak khuiawh am naming tluknaak aham cykcah lah uh,” tinak khqi hy.
Tua mun a thet uh ciang in, amate tung ah, Ze-etna sung ah na tum thak ngawl natu uh in thungen vun, ci hi.
Hia chun amaho aseipeh in, “Taovun, lhepna a nalhah lou nadiuvin,” ati.
到了那地方,就对他们说:“你们要祷告,免得入了迷惑。”
到了那地方,就對他們說:「你們要禱告,免得入了迷惑。」
ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲃϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ.
ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲰⲂϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ.
Kada dođe onamo, reče im: “Molite da ne padnete u napast!”
A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.
Men da han kom til Stedet, sagde han til dem: "Beder om ikke at falde i Fristelse."
Eelyo nibakasika, wakati kulimbabo, “Mukombe kuti mutanjili mumasukusyo.”
Daar aangekomen, sprak Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in bekoring komt.
En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
And when he came at the place, he said to them, Pray ye not to enter into temptation.
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
And when he came to the place, he said to them, Make a prayer that you may not be put to the test.
And when he had arrived at the place, he said to them: “Pray, lest you enter into temptation.”
And when he was at the place he said to them, Pray that ye enter not into temptation.
And when he was come to the place, he said to them: Pray, lest ye enter into temptation.
When He came to the place, He said to them, “Pray, so as not to enter into temptation.”
When he arrived he said to them, “Pray that you don't give in to temptation.”
And when hee came to the place, hee said to them, Pray, lest ye enter into tentation.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
And when he was at the place, he said to them, Pray that you enter not into temptation.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that all of you enter not into temptation.
But he arrived at the place he said to them, "Pray that you enter not into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, "Pray that you do not enter into temptation."
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
And, when he reached the spot, he said to them, “Pray that you may not fall into temptation.”
And, when he reached the spot, he said to them, “Pray that you may not fall into temptation.”
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
And, coming up to the place, he said unto them—Be praying, lest ye enter into temptation.
Having come then to the place, He said to them, do pray not to enter into temptation.
to be then upon/to/against the/this/who place to say it/s/he to pray not to enter toward: temptation
When he came to the place [where he often spent the night], he said to them, “Pray that [God will help you] whenever something tempts you.”
And, when he reached the spot, he said to them. "Pray that you may not fall into temptation."
And when he came to the place he sayde to the: praye lest ye fall into temptacio.
When they arrived, he said to them, “Pray that you do not enter into temptation.”
And when he was at the place, he said to them, Pray, that ye enter not into temptation.
And when he was at the place, he said to them, Pray that ye enter not into temptation.
But when He arrived at the place, He said to them, "Pray that you may not come into temptation."
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
When he was at the place, he said to them, “Pray that you don’t enter into temptation.”
And whanne he cam to the place, he seide to hem, Preye ye, lest ye entren in to temptacioun.
and having come to the place, he said to them, 'Pray ye not to enter into temptation.'
Kaj veninte al la loko, li diris al ili: Preĝu, ke vi ne eniru en tenton.
Ja kuin hän siihen paikkaan tuli, sanoi hän heille: rukoilkaat, ettette tulisi kiusaukseen.
Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen".
En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in bekoring komt.
Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: " Priez, afin de ne point tomber en tentation. "
Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit: Priez que vous n'entriez pas en tentation.
Et quand il fut arrivé en ce lieu-là, il leur dit: Priez que vous n'entriez point en tentation.
Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Quand il fut arrivé au lieu où il se rendait, il leur dit: «Priez, de peur que vous ne tombiez en tentation;
Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Mais lorsqu'il fut arrivé en cet endroit, il leur dit: « Priez pour ne pas entrer en tentation. »
Arrivé en ce lieu, il leur dit: «Priez pour ne pas succomber à l'épreuve.»
Quand il fut arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: "Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet."
Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, daß ihr nicht in Versuchung kommet.
Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, daß ihr nicht in Versuchung kommet.
Da er aber zur Stelle gekommen, sagte er zu ihnen: betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet.
Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet!
Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, auf daß ihr nicht in Anfechtung fallet!
Als Er aber an den Ort kam, sprach Er zu ihnen: Betet, daß ihr nicht in Versuchung kommt.
Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet.
Wan den pundi li kani, o den yedi ba: “Ya jaandi mani ke yin da ti kua mi tulinma nni.”
Wan ya yogu k u maadi ya jaan mani k daa kua bbida nni bigili nni.
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
Γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενομενος δε επι του τοπου ειπεν αυτοις προσευχεσθε μη εισελθειν εις πειρασμον
γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
ઈસુ તે જગ્યાએ આવ્યા, ત્યારે તેમણે તેઓને કહ્યું કે, 'પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન પડો.'
Lè l' rive, li di yo: Lapriyè pou n' pa tonbe anba tantasyon.
A hiki aku ia ilaila, i mai la oia ia lakou, E pule oukou o lilo i ka hoowalewaleia.
ויבא אל המקום ויאמר אליהם התפללו לבלתי בוא לידי נסיון׃
उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, “प्रार्थना करो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो।”
És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
Idi nakadanonda, kinunana kadakuada, “Agkararagkayo nga dikay sumrek iti pannakasuot.”
Ketika sampai di situ, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kalian jangan berdosa kalau kalian dicobai."
Naiapika akaaila lompi gwa muleke kingila mumageng'wa.
E giunto al luogo, disse loro: Orate, che non entriate in tentazione.
Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione».
E giunto che fu sul luogo, disse loro: Pregate, chiedendo di non entrare in tentazione.
其處に至りて彼らに言ひたまふ『誘惑に入らぬやうに祈れ』
その場所に来ると,彼は彼らに言った,「あなた方は誘惑に陥らないよう,祈っていなさい」 。
いつもの場所に着いてから、彼らに言われた、「誘惑に陥らないように祈りなさい」。
いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、「誘惑に陥らないように祈っていなさい。」と言われた。
處に至り給ふや、彼等に向ひて、汝等誘惑に入らざらん為に祈れ、と曰ひ、
ಆತನು ಆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Bhejile bhakinga Nabhabhwila ati, “Musabhwe mutaja kwingila mumalegejo.”
Vavilevafikhe, akhavavula, “Mdovage ukhuta mlekhe ukhwigela mudugelo.”
Bho bhafikili abhajobhili, “Musokayi kwa nene musijhingili mu majaribu.”
그 곳에 이르러 저희에게 이르시되 `시험에 들지 않기를 기도하라!' 하시고
Ke el sun acn we el fahk nu selos, “Pre tuh kowos in tia putatyang nu in mwe sruhf.”
Haba ka sika, chati ku bali, “mu lapele mukuti kanji mwi njili mu miliko.”
Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.
Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.
Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.
Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.
et cum pervenisset ad locum dixit illis orate ne intretis in temptationem
Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: Orate ne intretis in tentationem.
Un tai vietā nācis Viņš uz tiem sacīja: “Lūdziet, ka jūs neiekrītat kārdināšanā.”
Ary raha vao tonga tao amin’ izany tany izany, dia hoy Izy taminy: Mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ ny fakam-panahy.
ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട്: നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
तेव्हा त्याठिकाणी आल्यावर त्याने त्यांना म्हटले, “तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून प्रार्थना करा.”
Bhakaikanganeje kweneko gubhaalugulilenje, “Mwaajuganje a Nnungu nnajinjilanga mmalinjilo.”
ထို​အ​ရပ်​သို့​ရောက်​တော်​မူ​လျှင်​ကိုယ်​တော် က ``သင်​တို့​သည်​စုံ​စမ်း​သွေး​ဆောင်​ရာ​သို့ မ​လိုက်​မ​ပါ​စေ​ရန်​ဆု​တောင်း​ကြ​လော့'' ဟု မိန့်​တော်​မူ​၏။
ထိုအရပ်သို့ ရောက်တော်မူလျှင်၊ သင်တို့သည် စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း ဆု တောင်းကြလော့ဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊
A, i ia i taua wahi, ka mea ia ki a ratou, Me inoi kei uru koutou ki te whakamatautauranga.
Esefikile kuleyondawo, wathi kubo: Khulekani ukuthi lingangeni ekulingweni.
Pabaikite, atikwamakiya,'Mulobe kwambe kana muyingii mu'majaribu.”
जब तिनीहरू आइपुगे, उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “प्रार्थना गर ताकि तिमीहरू परीक्षामा नपर ।”
Og da han kom til stedet, sa han til dem: Bed at I ikke må komme i fristelse!
Då han var komen dit, sagde han til deim: «Bed at de ikkje må koma i freisting!»
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ।
ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ।
و چون به آن موضع رسید، به ایشان گفت: «دعا کنید تا درامتحان نیفتید.»
I lao lel ong wasa o, ap kotin masani ong irail: Komail kapakap pwe komail de ko ong nan songesong.
I lao lel on waja o, ap kotin majani on irail: Komail kapakap pwe komail de ko on nan jonejon.
A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
E quando chegou a aquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação.
E, quando chegou áquelle logar, disse-lhes: Orae, para que não entreis em tentação.
E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação.
Quando chegou ao lugar [onde costumava ir/passar a noite], ele disse a eles, “Orem [que Deus os ajude ]quando algo tenta vocês [a não crerem mais em mim].
I ked resle adari, phenđa lenđe: “Molinen tumen te na peren ko iskušenje!”
Kana areslo okote phendas lenđe: “Molin tume te na peren ande kušnja!”
Thaj kana resle o Isus vaćarda lendže: “Molin tumen te ma peren ano iskušenje!”
Kănd u vinjit jăl pă lok, jăl u zăs alor: “Arugăcăvă dă aje să nu kăđec ăm kušnjă!”
Kănd ažuns, lji zăče: “Rugăcăvă s nu kidjec ăn kušnje!”
Losa naa ma, Ana nafad'e se nae, “Hei musi hule-o'e naa fo afi' hambu sosob'a-d'od'ou'.”
Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
Nawafiha pala abhabholele, labhaji aje mganji ahwinji mndengo.
А кад дође на место рече им: Молите се Богу да не паднете у напаст.
A kad doðe na mjesto reèe im: molite se Bogu da ne padnete u napast.
Zvino wakati asvika panzvimbo, akati kwavari: Nyengeterai kuti murege kupinda pamuedzo.
Быв же на месте, рече им: молитеся, да не внидете в напасть.
Ko pa je bil na mestu, jim je rekel: „Molíte, da ne vstopite v skušnjavo.“
A ko pride na mesto, reče jim: Molite, da ne zajdete v izkušnjavo.
Markuu meeshii joogay ayuu ku yidhi, Tukada inaydnaan jirrabaadda gelin.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.
Cuando llegó allí, les dijo: “Oren para que no caigan en tentación”.
Y como llegó a aquel lugar, les dijo: Orád para que no entréis en tentación.
Y como llegó á aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.
Y como llegó á aquel lugar, les dijo: Orad que no entreis en tentacion.
Y cuando llegó al lugar, les dijo: Hagan una oración para que no sean puestos a prueba.
Walipofika, aliwaambia, “Ombeni kwamba msiingie majaribuni.”
Alipofika huko akawaambia, “Salini, msije mkaingia katika kishawishi.”
Men när han hade kommit till platsen, sade han till dem: "Bedjen att I icke mån komma i frestelse."
Och då han kom dit, sade han till dem: Beder, att I icke kommen uti frestelse.
At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso.
Nang dumating sila, sinabi niya sa kanila, “Ipanalangin ninyo na hindi kayo matukso.”
அந்த இடத்தை அடைந்தபொழுது அவர் அவர்களைப் பார்த்து: நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம்செய்யுங்கள் என்று சொல்லி,
వారు అక్కడికి చేరుకున్న తరువాత ఆయన వారితో, “మీరు విషమ పరీక్షలో పడకుండా ప్రార్థన చేయండి” అన్నాడు.
Pea kuo hoko ia ki he potu, pea ne pehē kiate kinautolu, “Mou lotu ke ʻoua naʻa mou hinga ki he ʻahiʻahi.”
Oraya varınca İsa onlara, “Dua edin ki ayartılmayasınız” dedi.
А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу.
Прибувши ж на місце, рече їм: Молїть ся, щоб не ввійти в спокусу.
वहाँ पहुँच कर उस ने उन से कहा, “दुआ करो ताकि आज़्माइश में न पड़ो।”
ئۇ يەرگە يېتىپ بارغاندا ئۇ ئۇلارغا: ــ ئازدۇرۇلماسلىقىڭلار ئۈچۈن دۇئا قىلىڭلار، ــ دېدى.
У йәргә йетип барғанда у уларға: — Аздурулмаслиғиңлар үчүн дуа қилиңлар, — деди.
U yerge yétip barghanda u ulargha: — Azdurulmasliqinglar üchün dua qilinglar, — dédi.
U yǝrgǝ yetip barƣanda u ularƣa: — Azdurulmasliⱪinglar üqün dua ⱪilinglar, — dedi.
Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.
Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.
ye vafikile akavavula, “musuumaghe neke muleke kukwingila mungelo.
Verse Count = 203