Luke 22:29

I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka caktuar mua Ati im,
Mnani minu kipin tigoo, nafo na ucenighe na mo nyii kipin tigowe,
وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُوتًا،
وَأَنَا أُعَيِّنُ لَكُمْ، كَمَا عَيَّنَ لِي أَبِي، مَلَكُوتاً،
ܘܐܢܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܝ ܐܒܝ ܡܠܟܘܬܐ
Nau janenanauwunathana najanede, waude Nāsaunau nejeesejenanauwunānau;
Եւ ես խոստանում եմ ձեզ, - ինչպէս եւ իմ Հայրը ինձ խոստացաւ տալու արքայութիւնը, -
ես ալ թագաւորութիւն մը կը կտակեմ ձեզի, ինչպէս իմ Հայրս թագաւորութիւն մը կտակեց ինծի.
মোৰ পিতৃয়ে যেনেকৈ মোক ৰাজ্য দান কৰিলে, সেইদৰে তোমালোককো মই ৰাজ্যদান কৰিলোঁ,
Atam Mənə bir padşahlıq tapşırdığı kimi Mən də sizə bir padşahlıq tapşırıram;
Nic bada disposatzen drauçuet resumá, niri neure Aitac disposatu vkan drautan beçala.
আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নির্ধারণ করছি,
ha me a reizh deoc'h ar rouantelezh, evel ma en deus an Tad reizhet din,
Затова, както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас,
Y por ocono chitelo menda o chim para sangue, sasta minrio Dada lo chitó para mangue,
Busa ihatag ko kaninyo ang gingharian, ingon nga ang akong Amahan naghatag nganhi kanako,
Ya juaregla un raeno para jamyo, taegüije y as Tata ni y jaaregla y raeno para guajo.
ᎠᎴ ᎢᏨᏯᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎭ ᎢᏥᎬᏫᏳᎯ ᎢᏣᎵᏍᏙᏗᏱ, ᎾᏍᎩᏯ ᎡᏙᏓ ᎠᏴ ᏣᏆᎵᏍᎪᎸᏓᏁᎸ;
Siangpahrang ah Ka ukhaih prae caboi pongah buh na caak o moe, na naek o pacoengah, angraeng tangkhang nuiah anghnut moe, Israel acaeng hatlai hnettonawk lok na caek o thai hanah; Pa mah siangpahrang ah ukhaih prae maeto ang paek baktih toengah, nangcae han doeh ukhaih prae maeto kang paek o.
Ram te a pa loh kai taengah a hal bangla nangmih taengah kai loh kang hal coeng.
Ka pa ing qam ce ka venawh ani peek amyihna, nangmih a venawh ni pek khqi lawt nyng,
Ka pa in kumpingam nasep hongpiak bangma in keima in note kong pia hi;
Chule kapan Lenggam eipeh banga, kenjong tua thaneina kapeh nahiuve,
我将国赐给你们,正如我父赐给我一样,
我將國賜給你們,正如我父賜給我一樣,
⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.
ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ
Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac:
A jáť vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,
Og ligesom min Fader har tildelt mig Kongedømme, tildeler jeg eder
Ndapa kulindinywe bwaami, mbuli Taata wangu mbakapa bwaami kulindime,
Daarom verleen Ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij heeft verleend:
En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft;
And I appoint to you, just as my Father appointed to me a kingdom,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
and I appoint unto you a kingdom, even as my Father appointed unto me,
And I will give you a kingdom as my Father has given one to me,
And I dispose to you, just as my Father has disposed to me, a kingdom,
And I appoint unto you, as my Father has appointed unto me, a kingdom,
And I dispose to you, as my Father hath disposed to me, a kingdom;
And I bestow on you a kingdom, just as my Father bestowed one on me,
And I grant to you authority to rule, just as my Father granted it to me,
Therefore I appoint vnto you a kingdome, as my Father hath appointed vnto me,
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
And I appoint to you a kingdom, as my Father has appointed to me;
And I appoint unto you a kingdom, as my Father has appointed unto me;
"And I promise you a kingdom, even as my Father has promised me a kingdom;
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as 'Avi ·my Father· conferred on me,
and, just as my Father has assigned me a kingdom, I assign you places,
and, just as my Father has assigned me a kingdom, I assign you places,
and I appoint unto you a kingdom, even as my Father appointed unto me,
And, I, covenant unto you—as my Father hath covenanted unto me—a kingdom,
And I And I appoint to you, as appointed to Me the Father of Me, a kingdom,
and I/we to make a covenant you as/just as to make a covenant I/we the/this/who father I/we kingdom
So now, just like my Father has appointed me to rule as a king, I am appointing you
And, just as my Father has assigned me a Kingdom, I assign you places,
And I apoynt vnto you a kyngdome as my father hath appoynted to me:
I give to you a kingdom, even as my Father has given a kingdom to me,
And I appoint to you a kingdom, as my Father hath appointed to me;
And I appoint to you a kingdom, as my Father hath appointed to me;
and I covenant to give you, as my Father has covenanted to give me, a Kingdom--
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
I confer on you a kingdom, even as my Father conferred on me,
as my fadir hath disposid to me,
and I appoint to you, as my Father did appoint to me, a kingdom,
kaj mi difinas por vi regnon, kiel mia Patro difinis por mi;
Ja minä säädin teille, niinkuin minun Isäni sääsi minulle, valtakunnan:
ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan,
En Ik beschik ulieden een koninkrijk, gelijk mijn Vader Mij beschikt heeft,
et moi, je vous prépare un royaume, comme mon Père me l'a préparé,
Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m'en a conféré un,
C'est pourquoi je vous confie le Royaume comme mon Père me l'a confié.
c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur,
c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur,
Et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur;
et moi, de mon côté, je dispose en votre faveur du royaume, comme mon Père en a disposé en ma faveur,
«Mon Père m'a adjugé un Royaume; eh bien, moi, je vous l'adjuge à mon tour,
et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé pour moi,
Und so bestimme ich euch das Reich, so wie mein Vater es mir bestimmt hat.
und ich verordne euch, gleichwie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich,
und ich verordne euch, gleichwie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich,
Und ich vermache euch, wie mir mein Vater vermacht hat das Reich,
Und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir's mein Vater beschieden hat,
Und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir's mein Vater beschieden hat,
Und so bescheide Ich euch das Reich, wie Mir es Mein Vater beschieden hat.
Und ich vermache euch, gleichwie mein Vater mir vermacht hat, eine Königsherrschaft,
Lanyaapo nani n Baa n bili ke n baa ke n baa je li bali maama, n moko bili ke li baa tua yi po yeni
nani n baa n den teni m diema n mɔ teni,
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ Πατήρ μου βασιλείαν,
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαν,
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαν,
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
καγω διατιθεμαι υμιν καθως διεθετο μοι ο πατηρ μου βασιλειαν
κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν,
જેમ મારા પિતાએ મને રાજ્ય ઠરાવી આપ્યું, તેમ હું તમને રાજ્ય ઠરાવી આપું છું;
Se poutèt sa, menm jan Papa a te ban m' dwa pou m' gouvènen nan peyi kote li wa a, mwen menm tou, m'ap ban nou dwa sa a.
A ke haawi aku nei au ia oukou i ke aupuni, me ko'u Makua i haawi mai ai ia'u.
לכן אני מנחיל אתכם כאשר הנחילני אבי את המלכות׃
और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिये ठहराता हूँ।
Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot,
Ikkankayo iti pagarian a kas inted ni Amak nga pagarian kaniak,
Sebagaimana Bapa sudah memberi kepada-Ku hak untuk memerintah, demikian juga Aku akan memberikan kepadamu hak itu.
Kumupa unyenye utemi, anga unene utata naumpee utemi.
Ed io altresì vi dispongo il regno, siccome il Padre mio me l'ha disposto;
e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me,
e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me,
わが父の我に任じ給へるごとく、我も亦なんぢらに國を任ず。
わたしの父がわたしに王国を授けてくださったように,わたしはあなた方にそれを授ける。
それで、わたしの父が国の支配をわたしにゆだねてくださったように、わたしもそれをあなたがたにゆだね、
わたしの父がわたしに王権を与えてくださったように、わたしもあなたがたに王権を与えます。
我父の我に備へ給ひし如く、我も汝等の為に國を備へんとす、
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೂ ನೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ;
Enibhayana emwe obhukama, lwa kutyo Lata ananile anye obhukama,
Nikhuvapa umwe uludeva, nduwuudada amile uneuludeva, Pwumulinchage nakhuywa khuludeva lwago.
Nikabhapela muenga ufalme, kama vile Dadi kyaanilili nene ufalme,
내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것같이 나도 너희에게 맡겨
ac in oana ke Papa tumuk El ase ku nu sik in kol, ouinge nga asot pac ku sacna nu suwos.
Imi muni mihe Mubuso, sina mwa ba ni heli Tayo mubuso, kuti mulye ni ku nwa he ntafule yangu mu Mubuso wangu.
Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum
Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
Un tāpēc Es jums esmu novēlējis to valstību, kā Mans Tēvs Man to novēlējis,
koa Izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren’ ny Raiko ho Ahy,
എന്റെ പിതാവ് രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം നൽകി എന്നെ നിയമിച്ചുതന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നു.
ज्याप्रमाणे माझ्या पित्याने माझी नियुक्ती केली तशी मी तुमची नियुक्ति राज्यावर करतो.
na malinga atati shibhangamwiye upalume, nneyo peyo numbe nne ngunakunkamuyanga mmanganya.
ခ​မည်း​တော်​သည်​ငါ့​အား​အုပ်​စိုး​ခွင့်​ကို​ပေး အပ်​တော်​မူ​သည်​နည်း​တူ ငါ​သည်​လည်း​သင် တို့​အား​အုပ်​စိုး​ခွင့်​ကို​ပေး​၏။-
ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့အား နိုင်ငံကို ပေးတော်မူသည်နှင့်အညီ၊
A ka whakarite ahau i te rangatiratanga mo koutou, i te pera me ta toku Matua i whakarite ai moku:
njalo mina ngilimisele umbuso, njengoba uBaba engimisele,
Nenda kuwapea mwenga ufalme kati nyalo Tati pambeile nenga ufalme, Kwamba mupale lya na nywa pameza yango kwene ufalme wango.
जसरी मेरा पिताले मलाई एउटा राज्य दिनुभएको छ, म तिमीहरूलाई एउटा राज्य दिन्छु ।
og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det,
og eg eignar dykk kongedøme, liksom far min eigna meg det;
ଏଣୁ ମୋହର ପିତା ଯେପରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରୁଅଛି,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
و من ملکوتی برای شما قرار می‌دهم چنانکه پدرم برای من مقرر فرمود.
Ngai ari kileledi ong komail wei eu, duen Sam ai kileledi ong ia er;
Nai ari kileledi on komail wei eu, duen Jam ai kileledi on ia er;
I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo,
I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec;
E eu vos determino um Reino, assim como meu pai o determinou a mim.
E eu vos ordeno o reino, como meu Pae m'o ordenou;
E eu vos ordeno o reino, como meu Pai mo ordenou;
Agora pois, assim como meu Pai me tem escolhido para governar como rei/chefe, estou escolhendo vocês
I me dava tumen autoritet te vladinen ano carstvo, sar so mlo Dad o Devel dinđa man:
Zato davtumen ando naslestvo e carosko čast kaj man dija lat mungro Dad
Thaj ačhavav tumenđe o carstvo sar mo Dad so ačhada manđe
Kum mu dat Tata amnjov kraljevstva mijă, aša isto, ju voj da avovă,
Vu dauv s vladic ăn cara alu Dimizov, kašă Tatimjov ăn čerj če ma dat mije.
Au Ama ngga so'u nala Au fo to'u parenda' sia Nusa' namon. Dad'i ia na Au so'u nggi boe,
и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,
Embapela amwe umwene neshe shla Ubaba shampiye ane umwene,
И ја остављам вама царство као што је Отац мој мени оставио:
I ja ostavljam vama carstvo kao što je otac moj meni ostavio:
zvino ini ndinogadza kwamuri ushe, saBaba vangu vakagadza kwandiri;
и Аз завещаваю вам, якоже завеща Мне Отец Мой, Царство,
In določam vam kraljestvo, kakor ga je moj Oče določil meni,
In jaz vam bom zapustil kraljestvo, kakor ga je meni oče moj zapustil,
Waxaan idiin yeelayaa boqortooyo sida aabbahay iigu yeelay,
Yo pues os ordeno el Reino, como mi Padre me lo ordenó a mí,
Yo les otorgo autoridad para gobernar, así como mi padre me la dio a mí,
Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí;
Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó [á mí],
Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordeno [á mí, ]
Y les daré un reino como mi Padre me lo dio a mí,
Nawapa ninyi ufalme, kama vile Baba alivyonipa mimi ufalme,
na, kama vile Baba yangu alivyonikabidhi Ufalme, vivyo hivyo nami nitawakabidhi ninyi Ufalme.
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,
Och jag vill beställa eder riket, såsom min Fader hafver det beställt mig;
At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama,
Ibibigay ko sa inyo ang kaharian, katulad ng aking Ama na nagbigay sa akin ng kaharian,
ஆகவே, என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினதுபோல, நானும் உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறேன்.
నా తండ్రి నాకు రాజ్యాన్ని ప్రసాదించాడు. నా రాజ్యంలో నా భోజన బల్ల దగ్గర భోజనం చేసి,
Pea ʻoku ou tuʻutuʻuni kiate kimoutolu ha puleʻanga, ʻo hangē ko e tuʻutuʻuni ʻa ʻeku Tamai kiate au;
Babam bana nasıl bir egemenlik verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum.
і Я вам заповітую Царство, як Отець Мій Мені заповів,
І я завітую вам, як завітував менї Отець мій, царство,
चुनाँचे मैं तुम को बादशाही अता करता हूँ जिस तरह बाप ने मुझे बादशाही अता की है।
ۋە خۇددى ئاتام ماڭا پادىشاھلىق ھوقۇقى بېكىتكەندەك، مەن سىلەرگىمۇ شۇنداق بېكىتىمەن.
Вә худди Атам маңа падишалиқ һоқуқи бекиткәндәк, мән силәргиму шундақ бекитимән.
We xuddi Atam manga padishahliq hoquqi békitkendek, men silergimu shundaq békitimen.
Wǝ huddi Atam manga padixaⱨliⱪ ⱨoⱪuⱪi bekitkǝndǝk, mǝn silǝrgimu xundaⱪ bekitimǝn.
nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy,
nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy,
nikuvapela umue uvutemi. ndavule uNhaata alyamelile une uvutemi.
Verse Count = 203