< Luke 21:3 >

He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
dhe tha: “Në të vërtetë po ju them se kjo e ve e varfër ka qitur më shumë se gjithë të tjerët.
Anin woro, “Kidegene mbelen minu, ule uwanin derun lese inta vat a kata anit ane.
فَقَالَ: «بِٱلْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هَذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْجَمِيعِ،
فَقَالَ: «الحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هذِهِ الأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ جَمِيعاً.
ܘܐܡܪ ܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܗܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܡܤܟܢܬܐ ܐܪܡܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ
Nau hanaāenehede, hethauwuu nananenau nāedauwunathana henee naa hadavenuhunede henevesā javaājenanauau vahee;
Եւ ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին աւելի գցեց, քան բոլորը:
Ուստի ըսաւ. «Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ այս աղքատ այրին՝ բոլորէն աւելի ձգեց.
তাতে তেওঁ ক’লে, “মই তোমালোকক সঁচাকৈ কওঁ, সেই লোক সকলতকৈ এই দুখীয়া বিধৱা গৰাকীয়ে অধিক দিলে।
İsa dedi: «Sizə həqiqəti deyirəm: bu kasıb dul qadın hamıdan çox pul atdı.
Eta erran ceçan, Eguiazqui diotsuet, ecen alhargun paubre hunec berce guciéc baino guehiago eçarri vkan duela.
তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্য বলছি, এই গরিব বিধবা সবার থেকে বেশি দান রেখেছে।
Hag e lavaras: Me a lavar deoc'h e gwirionez, an intañvez paour-se he deus lakaet e-barzh muioc'h eget an holl re all.
и рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;
Y penó: Aromali sangue penelo, que ocona chorori piuli ha chibado butér que sares os avéres.
Busa siya miingon, “Sa tinuod, ako moingon kaninyo, kining pobre nga balo nagbutang ug mas dako kaysa sa uban kanila.
Ya ilegña: Jusangane jamyo ni y magajet. Este y pebble na biuda, manyute jalom mas qui todo sija:
ᎯᎠᏃ ᏄᏪᏎᎢ, ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎢᏨᏲᏎᎭ, ᎯᎠ ᎾᏍᎩ ᎤᏲ ᎢᏳᏛᎿᎭᏕᎩ ᎤᏬᏑᎶᏨᎯ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎠᎲᎦ ᎡᏍᎦᏉ ᏂᎦᏛ ᎠᏂᏐᎢ.
Anih mah, Loktang kang thuih o, Kalah kaminawk boih pongah hae kamtang lamhmai mah paek ih phoisa hae pop kue:
Te dongah, “Nangmih taengah rhep kan thui, hekah nuhmai khodaeng loh amih boeih lakah muep a sang coeng.
Cekkhqi venawh, “Awitak ak nik kqawn peek khqi, vawhkaw nuhai khawdeng ing thlangkhqi boeih anglakawh khawzah khqoet chan hawh hy.
Jesus in, A tatak kong ci ciang, hi a zawng meingong nu in ngualdang theampo sang in a tamzaw khia hi:
Jesun aseitai, “Thutah kaseipeh nahiuve, hiche mivaicha meithainu hin adang jouse sangin atam to joi.
就说:“我实在告诉你们,这穷寡妇所投的比众人还多;
就說:「我實在告訴你們,這窮寡婦所投的比眾人還多;
ⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲁⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲀⲖⲎⲐⲰⲤ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲬⲎⲢⲀ ⲚϨⲎⲔⲒ ⲀⲤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ
I reče: “Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
I řekl: V pravdě pravím vám, že vdova tato chudá více než všickni uvrhla.
Og han sagde: "Sandelig, siger jeg eder, at denne fattige Enke lagde mere i end de alle.
Lino wakati, “Kasimpe ndamba obu kulindunywe, oyu muchete mukamufu wapa kwinda boonse.
En Hij sprak: Voorwaar, Ik zeg u: deze arme weduwe heeft er meer in gestort dan alle anderen.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft in geworpen.
And he said, Truly I say to you, that this poor widow cast in more than they all.
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
And he said, Of a truth I say unto you, This poor widow cast in more than they all:
And he said, Truly I say to you, This poor widow has given more than all of them:
And he said: “Truly, I say to you, that this poor widow has put in more than all the others.
And he said, Verily I say unto you, that this poor widow has cast in more than all;
And he said: Verily I say to you, that this poor widow hath cast in more than they all:
So He said: “I tell you truly that this poor widow put in more than all of them;
“I tell you the truth,” he said, “this poor widow has put in more than all the rest together.
And he sayd, Of a trueth I say vnto you, that this poore widowe hath cast in more then they all.
And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:
And he said, Of a truth I say to you, that this poor widow has cast in more than they all:
And he said, Truthfully I say unto you, that this poor widow has cast in more than they all:
And he said. "Of truth I tell you that this poor widow has put in more than than they all;
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, "Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
‘I tell you’, he said ‘that this poor widow has put in more than all the others;
“I tell you”, he said “that this poor widow has put in more than all the others;
And he said, Of a truth I say unto you, This poor widow cast in more than they all:
and he said—Of a truth, I say unto you—This destitute widow, more than they all, hath cast in;
And He said; Truly I say to you that (the) widow this (the) poor more than all has cast in;
and to say truly to say you that/since: that the/this/who widow this/he/she/it the/this/who poor greater all to throw: throw
He said [to his disciples], “The truth is that these rich people have a lot of money, [but] they gave [only a small part of it]. But this woman, who is very poor, has put in all the money that she had to pay for the things she needs! So [God considers that] [HYP] this poor widow has put more money into the box than all the others.”
On this he said: “I tell you that this poor widow has put in more than all the others;
And he sayde: of a trueth I saye vnto you this poore wyddowe hath put in moare then they all.
So he said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them.
And he said, Of a truth I say to you, that this poor widow hath cast in more than they all.
And he said, Truly I say to you, that this poor widow hath cast in more than they all:
and He said, "In truth I tell you that this widow, so poor, has thrown in more than any of them.
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
He said, “Truly I tell you, this poor widow put in more than all of them,
And he seide, Treuli Y seie to you, that this pore widewe keste more than alle men.
and he said, 'Truly I say to you, that this poor widow did cast in more than all;
Kaj li diris: Vere mi diras al vi: Ĉi tiu malriĉa vidvino enĵetis pli multe ol ĉiuj;
Ja sanoi: totisesti sanon minä teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin nämät kaikki.
Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen daarin wierp;
et il dit: " Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres.
Et il dit: En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous [les autres];
Et il dit: certes je vous dis, que cette pauvre veuve a plus mis que tous [les autres].
Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres;
et il dit: «Je vous assure que cette pauvre veuve a mis plus que personne,
Et il dit: Je vous dis en vérité, que cette pauvre veuve a plus mis que personne.
et il dit: « En vérité je vous déclare que cette veuve pauvre a jeté plus que personne,
et il dit: «En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a donné plus que tous.
Et il dit: En vérité, je vous le déclare, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres.
Er sprach: "Wahrhaftig sage ich euch: Diese bettelarme Witwe hat mehr als alle anderen hineingeworfen.
Und er sprach: In Wahrheit sage ich euch, daß diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle.
Und er sprach: In Wahrheit sage ich euch, daß diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle.
und sprach: ich sage euch in Wahrheit, diese arme Witwe hat mehr als alle eingelegt.
Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr denn sie alle eingelegt.
Und er sprach: Wahrlich ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr denn sie alle eingelegt.
Und Er sprach: Wahrlich, Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr denn alle eingelegt.
Und er sprach: Wahrhaftig, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr als sie alle hineingeworfen.
O den yedi: “N waani yi i moamoani, o kpepoluodo puni ki cie yaaba n sieni kuli.
Lani, ke o maadi: ... Mɔmɔni po, n maadi yi, pakuatagi ne n kpieni ya ligi yabi ki cie yua kuli,
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
καὶ εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν·
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων εβαλεν
και ειπεν αληθως λεγω υμιν οτι η χηρα η πτωχη αυτη πλειον παντων εβαλεν
καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλείω πάντων ἔβαλεν·
ત્યારે ઈસુએ કહ્યું કે, ‘હું તમને સાચું કહું છું કે, આ ગરીબ વિધવાએ તે સર્વ કરતાં વધારે દાન આપ્યું છે.
Li di: Sa m'ap di nou la a, se vre wi: pòv vèv sa a bay plis pase tout lòt moun yo.
A olelo mai la ia, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, ua oi aku ka mea a keia wahinekanemake ilihune i hoolei ai iloko mamua o ka lakou a pau.
ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃
तब उसने कहा, “मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है।
És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete:
Isu nga kinunana, “Pudno, ibagak kadakayo, daytoy nga balo ket ad-adu pay ti naitedna ngem kadakuada amin.
Lalu Yesus berkata, "Dengarkan: janda ini memasukkan lebih banyak dari semua yang lain.
Kululo akalunga, “Tai numuie, umushilwa uyu nikinkumba uikile idu kukila ihi nazaaikile.
E disse: Io vi dico in verità, che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri.
e disse: «In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti.
e disse: In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti;
『われ實をもて汝らに告ぐ、この貧しき寡婦は、凡ての人よりも多く投げ入れたり。
彼は言った,「本当にあなた方に言う。この貧しいやもめは,彼ら全部よりも多くを入れた。
言われた、「よく聞きなさい。あの貧しいやもめはだれよりもたくさん入れたのだ。
それでイエスは言われた。「わたしは真実をあなたがたに告げます。この貧しいやもめは、どの人よりもたくさん投げ入れました。
曰ひけるは、我誠に汝等に告ぐ、彼貧しき寡婦は凡ての人より多く投れたり。
“ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ.
Kulwejo naikati, “Nichimali enibhabhwila ati, omutumba gasi unu mutaka unu atamo bhyamfu okukila bhona.
Pwu akhanchova, “Lweli nikhuvavula, uyu ufwele uganchu avekhile nyingi uuhusinda avage voni.
Hivyo akajobha, kweli nikabhajobhela, ojhu mjane maskini abhekili simehele kuliko bhangi bhoha.
가라사대 `내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 모든 사람 보다 많이 넣었도다
Ac el fahk, “Nga fahk nu suwos, katinmas se inge el sang yohk liki mwet saya nukewa.
Chawamba, Zeniti nami bona, Uzu mwanakazi yo fwililwe wa zwisa kumihita.
Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper plus quam omnes misit.
Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper, plus quam omnes misit.
Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper, plus quam omnes misit.
Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua hæc pauper plus quam omnes misit.
et dixit vere dico vobis quia vidua haec pauper plus quam omnes misit
Et dixit: Vere dico vobis, quia vidua haec pauper, plus quam omnes misit.
Un sacīja: “Es jums tiešām saku, ka šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi, nekā visi.
Dia hoy Izy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra.
ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാവരേക്കാളും കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
तेव्हा तो म्हणाला, “मी तुम्हास खरे सांगतो, या गरीब विधवेने इतर सर्वांपेक्षा अधिक टाकले.
Bhai, gubhashite, “Kweli ngunakummalanjilanga, bhene bhakongwe bha shitenga bhaalagabha bhashitaga yaigwinji kupunda bhowenji.
ကိုယ်​တော်​က ``အ​မှန်​အ​ကန်​သင်​တို့​အား ငါ​ဆို​သည်​ကား​ဤ​ဆင်း​ရဲ​သော​မု​ဆိုး​မ သည်​ဤ​သူ​အ​ပေါင်း​တို့​ထက်​ပို​၍​ထည့်​ဝင် လှူ​ဒါန်း​လေ​ပြီ။-
ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုဆင်းရဲသော မုတ်ဆိုးမသည် အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက် သာ၍ သွင်း ချပြီ။
Na ka mea ia, He pono taku e mea nei ki a koutou, nui ke ta tenei pouaru rawakore i maka ai i a ratou katoa:
Wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Lumfelokazi ongumyanga uphosele okwedlula okwabo bonke;
Nga nyo ngabaya kweli wendakuwabakia, hayu ngwelekwa maskini abika yanambone kuliko benge boti.
यसैले, उहाँले भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरू सबैले भन्दा यस विधवाले बढी दिई ।
Da sa han: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle.
Då sagde han: «Det segjer eg dykk for sant: Denne fatige enkja hev lagt meir enn dei alle.
“ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇଅଛି,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
پس گفت: «هرآینه به شمامی گویم این بیوه فقیر از جمیع آنها بیشترانداخت.
A kotin masani: Melel I indai ong komail, li odi samama men et kasedi ong laude sang irail karos.
A kotin majani: Melel I indai on komail, li odi jamama men et kajedi on laude jan irail karoj
I rzekł: Prawdziwieć wam powiadam, żeć ta uboga wdowa więcej niż ci wszyscy wrzuciła.
I powiedział: Prawdziwie mówię wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy.
E disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos,
E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viuva;
E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva;
Ele disse [aos seus discípulos], “Observem o que estou dizendo: estes outros têm muito dinheiro, mas deram [só um pouquinho dele]. Mas esta mulher, que é muito pobre, tem colocado tudo que tinha, o dinheiro para pagar pelas coisas que precisa! Por isso [Deus considera que ]esta viúva pobre tem colocado mais do que todos os outros!
Tegani phenđa: “Čače vaćerava tumenđe, akaja čorori udovica čhivđa više sarijendar.
Thaj phendas: “Čačes, phenav tumenđe akaja čori udovice čhutas majbut savorendar.
Thaj vaćarda: “Čače, vaćarav tumenđe, kaja čorori udovica čhuta po but e Devlese savorendar!
Isus u zăs: “Ju vă zăk anume, kă asta sărakă vădojă anume u dat maj mult dăm toc jej.
Isusu azăs alu učenikulor: “Punjec urjajke, k istina je, asta sărakă udovică apus maj mult njego jej toc zajedno!
Basa ma Yesus ola' neu ana ded'enu nara nae, “Rena malolole! Ina falu mana tud'a-lolole' a, ana mbed'a' a d'oi' sen rua' a, te huu ana fee nalena' basa atahori ra.
и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила;
Wayanga embabhora ono ofwele opena aponyizye zaidi ashile mwenti.
И рече: Заиста вам кажем: ова сиромашна удовица метну више од свију:
I reèe: zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od sviju:
Ndokuti: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Chirikadzi iyi murombo yakanda kupfuura vese;
и рече: воистинну глаголю вам, яко вдовица сия убогая множае всех вверже:
In rekel je: „Resnično, jaz vam pravim, da je ta siromašna vdova vrgla vanjo več kot vsi,
Ter reče: Resnično vam pravim, da je ta uboga vdova vrgla več od vseh:
Markaasuu yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Carmalkan miskiinta ah waxay ku ridday wax ka badan wixii ay dhammaan ku rideen.
Y dijo: De verdad os digo, que esta pobre viuda echó más que todos;
“Les aseguro”, dijo él, “que esta pobre viuda acaba de dar más que todos los demás juntos.
Y dijo: De verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos.
Y dijo: De verdad os digo, que esta pobre viuda echó más que todos:
Y dijo: De verdad os digo, que esta pobre viuda echó mas que todos.
Y él dijo: De cierto les digo, que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos,
Hivyo akasema, “Kweli nawaambieni, huyu Mjane maskini ameweka nyingi kuliko wengine wote.
Basi, akasema, “Nawaambieni kweli, mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wote.
Då sade han: "Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra.
Och han sade: Sannerliga säger jag eder: Denna fattiga enkan lade mer in, än alle de andre;
At sinabi niya, Sa katotohana'y sinasabi ko sa inyo, Ang dukhang babaing baong ito ay naghulog ng higit kay sa kanilang lahat.
Kaya sinabi niya, “Totoo, sinasabi ko sa inyo, mas malaki ang inilagay ng mahirap na babaeng balong ito kaysa sa kanilang lahat.
இந்த ஏழை விதவை மற்றெல்லோரையும்விட அதிகமாகப் போட்டாள் என்று உண்மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
అప్పుడాయన “ఈ పేద వితంతువు అందరి కంటే ఎక్కువ వేసిందని మీతో నిజంగా చెబుతున్నాను.
Pea pehē ʻe ia, “Ko e moʻoni ʻoku ou tala kiate kimoutolu, ko e fefine ni kuo mate hono husepāniti mo paea, kuo ne lī ki ai ʻo lahi hake ʻiate kinautolu kotoa pē:
Verse not available
І сказав Він: „Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх!
І рече: Правдиво глаголю вам, що вдовиця вбога ся більш усїх укинула:
ईसा ने कहा, “मैं तुम को सच बताता हूँ कि इस ग़रीब बेवा ने तमाम लोगों की निस्बत ज़्यादा डाला है।
شۇنىڭ بىلەن ئۇ: ــ مەن سىلەرگە بەرھەق شۇنى ئېيتىپ قويايكى، بۇ نامرات تۇل ئايالنىڭ تاشلىغىنى ھەممەيلەننىڭكىدىن كۆپتۇر.
Шуниң билән у: — Мән силәргә бәрһәқ шуни ейтип қояйки, бу намрат тул аялниң ташлиғини һәммәйләнниңкидин көптур.
Shuning bilen u: — Men silerge berheq shuni éytip qoyayki, bu namrat tul ayalning tashlighini hemmeylenningkidin köptur.
Xuning bilǝn u: — Mǝn silǝrgǝ bǝrⱨǝⱪ xuni eytip ⱪoyayki, bu namrat tul ayalning taxliƣini ⱨǝmmǝylǝnningkidin kɵptur.
Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác.
Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác.
akati,”kyang'haani nikuvavula unfwile uju unkotofu ivikile indalama nyinga kukila avange voooni.
Verse Count = 202

< Luke 21:3 >