< Luke 21:22 >

For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
Sepse ato janë ditë të hakmarrjes, që të përmbushen të gjitha ato gjëra që janë shkruar.
Bara na ale ayire an tunjuari, bara vat ni lee imon na ma yertin kulo.
لِأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِقَامٍ، لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ.
فَإِنَّ هذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ انْتِقَامٍ يَتِمُّ فِيهَا كُلُّ مَا قَدْ كُتِبَ.
ܕܝܘܡܬܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܒܥܬܐ ܕܢܫܠܡ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ
Hanau nuu hesee hadneauthedaudenee henee vahee hayauhuhau hathāewauthaunauhuu hadnethauwunaasauau.
որովհետեւ դրանք վրէժխնդրութեան օրեր են, որպէսզի կատարուեն բոլոր գրուածները:
որովհետեւ այդ օրերը՝ վրէժխնդրութեան օրեր են, որպէսզի իրագործուին բոլոր գրուածները:
এই দিনবোৰ হ’ল প্রতিশোধৰ দিন; শাস্ত্রৰ বাণী অনুসাৰে সিদ্ধ হবলৈ এইদৰে হ’ব।
Çünki bu günlər qisas günləridir ki, bütün yazılanlar yerinə yetsin.
Ecen mendequiozco egunac dirade hauc, scribatuac diraden gauça guciac compli ditecençat
কারণ তখন প্রতিশোধের দিন, যে সব কথা লেখা আছে সে সব পূর্ণ হবার দিন।
Rak bez' e vint deizioù a gastiz, abalamour d'an holl draoù a zo bet skrivet da erruout.
Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано.
Presas oconas sinelan chibeses de venganza, somia se perelalen sarias as buchias, sos sinelan libanadas.
Tungod kay mao kini ang mga adlaw sa pagbalos, aron ang tanan nga mga butang nga nahisulat matuman.
Sa este sija y jaanin inemog, sa para umacumple todo y güinaja ni y esta manmatugue.
ᎤᏞᎩᏰᏃ ᎾᎯᏳ ᎨᏒ ᎤᎵᏱᎶᎯᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ, ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏗᏳ ᎪᏪᎳᏅᎯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏱ.
To ninawk loe cabu thungah tarik ih hmuennawk boih akoep thai hanah, lu lakhaih niah om tih.
Te dongah a daek tangtae te boeih soep sak ham ni te rhoek kah kutthungnah khohnin tah a om.
Ce a khawnghi ce qee hyt na ak awmkhqi boeih boeih a soepnaak toelnaak a tym na awm kaw.
Banghangziam cile tua hun sia phu lak ni hi tu hi, ci a ki atkhol theampo tangtun natu a hihi.
Ajeh chu hiche ho chu Pathen phulah nikholai hiding, chule Pathen Lekhabua themgao thusei ho guilhung ding ahi.
因为这是报应的日子,使经上所写的都得应验。
因為這是報應的日子,使經上所寫的都得應驗。
ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲙϣⲓϣ ⲉⲑⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏ ⲟⲩⲧ.
ϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϬⲒⲘϢⲒϢ ⲈⲐⲢⲞⲨϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ.
jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.”
Neboť budou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko, což psáno jest.
Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.
Nkambo aya mazuba akubwedzya chibi, kuti zintu zyoonse zilembedwe ziyoozuzikizigwe.
Want dat zijn dagen van wraak; en alles wat er geschreven staat, zal in vervulling gaan.
Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.
Because these are days of vengeance to fulfill all things that are written.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are the days of punishment, in which all the things in the Writings will be put into effect.
For these are the days of retribution, so that all things may be fulfilled, which have been written.
for these are days of avenging, that all the things that are written may be accomplished.
For these are the days of vengeance, that all things may be fulfilled, that are written.
Because these are days of vengeance, that all the written things may be fulfilled.
For these are days of punishment, fulfilling all that's written.
For these be the dayes of vengeance, to fulfill all things that are written.
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
"For these are the days of vengeance and of fulfilment of all that is written.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are to be the days of vengeance, when all that scripture says will be fulfilled.
For these are to be the days of vengeance, when all that scripture says will be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For, days of avenging, are, these, for all the things written to be fulfilled.
for [the] days of avenging these are (the) (* to fill *MtO) all things which written.
that/since: that day vengeance this/he/she/it to be the/this/who (* to fill *MtO) all the/this/who to write
[You must obey what I tell you] because, in order that all the things that are written [in the Scriptures] will be fulfilled, [God] will very severely punish [the people who stay in this city].
For these are to be the Days of Vengeance, when all that Scripture says will be fulfilled.
For these be the dayes of vengeance to fulfill all that are writte.
For these are days of vengeance, so that all the things that are written will be fulfilled.
For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For those are the days of vengeance and of fulfilling all that is written.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
For these ben daies of veniaunce, that alle thingis that ben writun, be fulfillid.
because these are days of vengeance, to fulfil all things that have been written.
Ĉar tiuj estas tagoj de punado, por ke plenumiĝu ĉio, kio estas skribita.
Sillä ne ovat kostopäivät, että kaikki täytettäisiin, mitkä kirjoitetut ovat.
Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
Want dat zijn dagen van wrake, opdat vervuld worde al wat er geschreven is.
Car ce seront des jours de châtiment, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
Car ce sont là des jours de vengeance; afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies.
Car ce seront là les jours de la vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies.
Car ce seront des jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit.
parce que ce sont les temps où la justice va accomplir tout ce qui est écrit.
Car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent.
car ce sont là des jours de châtiment, afin que tout ce qui a été écrit s'accomplisse.
Ces jours-là, en effet, seront des jours vengeurs où s'accomplira tout ce qui est écrit.
Car ce sont là les jours de la vengeance, afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit.
Denn das sind die Tage der Rache, da alles in Erfüllung gehen soll, was geschrieben steht.
Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was geschrieben steht.
Denn dies sind Tage der Rache, daß alles erfüllt werde, was geschrieben steht.
Denn dies sind Tage der Vergeltung, zur Erfüllung alles dessen, was geschrieben steht.
Denn das sind die Tage der Rache, daß erfüllet werde alles, was geschrieben ist.
Denn das sind die Tage der Rache, daß erfüllet werde alles, was geschrieben ist.
Denn das sind die Tage der Rache, auf daß erfüllt werde alles, was geschrieben ist.
Denn das sind Tage der Vergeltung, daß erfüllt werde alles, was geschrieben ist.
Kelima laa dana baa tie li pantuuli ya dana, ke yaala n den diani kuli n tieni ki dudi.
Kelima, li dana tie U Tienu mutuoli dana yia nni ke i diani n yedi yaala ba tieni.
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα
Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα
ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
οτι ημεραι εκδικησεως αυται εισιν του πληρωθηναι παντα τα γεγραμμενα
ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσίν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
કેમ કે એ વેર વાળવાના દિવસો છે, એ માટે કે જે લખેલું છે, તે બધું પૂરું થાય.
Jou sa yo, se va Jou Chatiman, lè tou sa ki te ekri nan Liv la pral rive.
No ka mea, o na la ia e hoopaiia'i, a e ko ai hoi na mea a pau i palapalaia.
כי ימי נקם המה למלאת כל הכתוב׃
क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे, जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएँगी।
Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.
Ta dagitoy dagiti panawen iti panagibales, tapno amin nga banbanag a naisurat ket matungpal.
Sebab hari-hari itu adalah 'Hari-hari Hukuman Dijatuhkan', supaya dengan demikian terjadilah apa yang sudah tertulis dalam Alkitab.
Nsoko aya mahiku akulipisha, kina inkani yihi naiyandikilwe ihuma kukondaniila.
Perciocchè que' [giorni] saranno giorni di vendetta; acciocchè tutte le cose che sono scritte sieno adempiute.
saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che è stato scritto si compia.
Perché quelli son giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte, siano adempite.
これ録されたる凡ての事の遂げらるべき刑罰の日なり。
これこそ,書かれているすべてのことが果たされる報復の日々だからだ。
それは、聖書にしるされたすべての事が実現する刑罰の日であるからだ。
これは、書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。
此は是刑罰の日にして、録されたる事総て成就すべければなり。
ಏಕೆಂದರೆ ಬರೆದಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.
Okubha ejo nijo jinsiku Jo kusubhya amasili, koleleki jinu jandikilwe jikumile jona.
Ulwakhuva isikhu nchi ncha vukhuvelwa, pwuinogwa nchoni nchasimbiwa nchikwele.
Mana agha ndo magono gha kisasi, ili kwamba mambo ghoha ghaghabembibhu ghatimilalayi.
이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 형벌의 날이니라
Tuh len ingo ac fah pangpang ‘Len in Kalyeiyuk,’ in akpwayei ma nukewa ma fwackyak in Ma Simusla uh.
Mukuti inako yaku bozekeza bantu bubi bwabo, kuti ziñoletwe zi boneke zose.
quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia quæ scripta sunt.
Quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia, quæ scripta sunt.
quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia, quæ scripta sunt.
quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia quæ scripta sunt.
quia dies ultionis hii sunt ut impleantur omnia quae scripta sunt
quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur omnia, quae scripta sunt.
Jo šīs ir tās atriebšanas dienas, lai viss top piepildīts, kas ir rakstīts.
Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra.
എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആ നാളുകൾ പ്രതികാരത്തിന്റെ കാലം ആകുന്നു.
ज्या सर्व गोष्टी लिहिलेल्या आहेत त्या पूर्ण होण्यासाठी हे शिक्षेचे दिवस आहेत.
Pabha gene mobhago shigabhe ga mboteko ya a Nnungu kubhandu bhabho, nkupinga gowe gajandikwe Mmajandiko gamalile.
အ​ဘယ်​ကြောင့်​ဆို​သော်​ထို​နေ့​ရက်​ကာ​လ​သည် အ​ပြစ်​ဒဏ်​စီ​ရင်​ရာ​နေ့​ရက်​ကာ​လ​ဖြစ်​သော ကြောင့်​တည်း။ ကျမ်း​စာ​တော်​တွင်​ဖော်​ပြ​ခဲ့​သည့် အ​မှု​အ​ရာ​များ​ဖြစ်​ပျက်​ရာ​ကာ​လ​ပင်​ဖြစ်​၏။-
အကြောင်းမူကား၊ ထိုနေ့ရက်ကာလသည် ကျမ်းစာချက်များ ပြည့်စုံရသော ဒဏ်စီရင်ခြင်းနေ့ရက် ကာလဖြစ်သတည်း။
Ko nga ra hoki enei o te rapunga utu, e rite ai nga mea katoa kua oti te tuhituhi.
Ngoba lezi zinsuku zempindiselo, ukuze kugcwaliseke zonke izinto ezilotshiweyo.
Mana aga nga machuba ga kisasi, linga kwamba makowe goti gagaandikilwe gapate timya.
यी दिनहरू बदला लिने दिनहरू हुनेछन्, यसैले लेखिएका सबै कुराहरू पुरा हुनेछन् ।
for dette er gjengjeldelsens dager, forat alt det som skrevet er, skal bli opfylt.
For dette er hemnardagarne; då skal det ganga fram alt det som stend skrive.
କାରଣ ଲିଖିତ ବିଷୟସବୁ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଅଟେ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।
زیرا که همان است ایام انتقام، تا آنچه مکتوب است تمام شود.
Pwe i ansaun depuk, pwe karos, me intingidier, en pwaida.
Pwe i anjaun depuk, pwe karoj, me intinidier, en pwaida.
Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane.
Będą to bowiem dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
Porque estes são dias de vingança, para que todas as coisas que estão escritas se cumpram.
Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escriptas.
Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
[Vocês precisam obedecer o que eu digo a vocês ]porque, para cumprir o que [os profetas ]escreveram, [Deus ]vai castigar bem severamente [as pessoas que ficam nesta cidade].
Adalese so adala ka oven o dive kad o Devel ka kaznini e manušen. Ađahar ka ovel te šaj pherđol sa so o proroci pisinde ko Sveto Lil.
Kaj ande godola đesa avela e Devlešći kazna te pherdol sa so ramol ando Sveto lil.
Golese kaj gola đivesa ka avol e Devlesi kazna, savasa ka pherdol sa okova so si pisimo ano Sveto lil.
Kă ăm elje zălji dă osvetă kutotu stvarurlje dăm Kenvija svăntă sur umplje.
K aja osă fije zăljilje alu Dimizovuluj d kaznjală ku karje osă ispunjaskă tot če skrije ăn Svăntă pismă d asta vrijamje.
Huu Lamatua' haitua fai sususa' ra fo huku-d'oki atahori nda mana nau rena E sa. Basa naa ra dad'i tungga ona' saa fo Lamatualain mana ola-ola nara sura' mema' eni' a lele-ulu' a
потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное.
Afwanaje isiku ezyo zyazyo ezye shizanye ili gatinuziwe gonti gage.
Јер су ово дани освете, да се изврши све што је написано.
Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano.
Nokuti awa mazuva etsividzo, kuti zvinhu zvese zvakanyorwa zvizadziswe.
яко дние отмщению сии суть, яко исполнитися всему писанному.
Kajti to so dnevi maščevanja, da se bodo lahko izpolnile vse stvari, ki so napisane.
Kajti ti dnevi bodo dnevi maščevanja, da se izpolnijo vsa pisma.
Waayo, kuwanu waa maalmo aargudasho in wixii la qoray oo dhammu ay noqdaan.
Porque éstos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Porque estos son días de castigo, cumpliendo todo lo que está escrito.
Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Porque estos son días de venganza: para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Porque estos son dias de venganza; para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Porque estos son los días del castigo, en que todas las cosas en las Escrituras serán cumplidas.
Maana hizi ni siku za kisasi, ili kwamba mambo yote yaliyoandikwa yapate kutimilika.
Kwa maana siku hizo ni siku za adhabu, ili yote yaliyoandikwa yatimie.
Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas.
Ty att då äro hämndadagarne, att fullbordas skall allt det som skrifvet är.
Sapagka't ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat.
Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti, upang matupad ang lahat ng nasusulat.
எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியைச் சரிக்கட்டும் நாட்கள் அவைகளே.
ఎందుకంటే అవి పగ తీర్చుకునే రోజులు. రాసి ఉన్నవన్నీ నెరవేరేలా ఆ రోజులు వస్తాయి.
He ko e ‘ngaahi ʻaho eni ʻoe totongi,’ koeʻuhi ke fakamoʻoni ʻae meʻa kotoa pē kuo tohi.
Çünkü o günler, yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.
Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане.
Бо се днї мести, щоб справдилось усе написане.
क्यूँकि यह इलाही ग़ज़ब के दिन होंगे जिन में वह सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कलाम — ए — मुक़द्दस में लिखा है।
چۈنكى شۇ چاغ «ئىنتىقام جازاسىنى تارتىدىغان كۈنلەر»دۇر؛ شۇنىڭ بىلەن [مۇقەددەس يازمىلاردا] بارلىق پۈتۈلگەنلەر ئەمەلگە ئاشۇرۇلىدۇ.
Чүнки шу чағ «интиқам җазасини тартидиған күнләр»дур; шуниң билән [муқәддәс язмиларда] барлиқ пүтүлгәнләр әмәлгә ашурулиду.
Chünki shu chagh «intiqam jazasini tartidighan künler»dur; shuning bilen [muqeddes yazmilarda] barliq pütülgenler emelge ashurulidu.
Qünki xu qaƣ «intiⱪam jazasini tartidiƣan künlǝr»dur; xuning bilǝn [muⱪǝddǝs yazmilarda] barliⱪ pütülgǝnlǝr ǝmǝlgǝ axurulidu.
Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.
Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.
ulwakuva ifi fye fighono fya kuhombekesia, neke kuuti ghooni ghano ghalembilue ghiise kuvombeka.
Verse Count = 203

< Luke 21:22 >