< Luke 20:41 >

He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
Dhe ai i tha atyre: “Vallë, si thonë se Krishti është Bir i Davidit?
Yesu woro nani, “I yizieri I din belu au Kristi gono Daudari?
وَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ؟
وَقَالَ لَهُمْ: «كَيْفَ يُقَالُ إِنَّ الْمَسِيحَ هُوَ ابْنُ دَاوُدَ،
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܤܦܪܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܕܘܝܕ
ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܤܦܪܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܕܘܝܕ
Nau hanaāāedauwunaude, Naudu haena hanee Chris Dāvid dauhuāwaude?
Յիսուս նրանց էլ ասաց. «Քրիստոսի համար ինչպէ՞ս են ասում, թէ Դաւթի որդին է.
Ըսաւ անոնց. «Ի՞նչպէս կ՚ըսեն թէ “Քրիստոս Դաւիթի որդին է”:
যীচুৱে তেওঁলোকক ক’লে, “খ্ৰীষ্ট যে দায়ুদৰ সন্তান, ইয়াক কেনেকৈ কয়?
Amma İsa onlara dedi: «Niyə Məsih Davudun Oğludur deyirlər?
Eta erran ciecén, Nola erraiten duté Christ Dauid-en seme dela?
আর তিনি তাদের বললেন, লোকে কেমন করে খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে?
এরপর যীশু তাদের বললেন, “লোকে বলে, ‘খ্রীষ্ট হল দাউদের পুত্র,’ এ কেমন কথা?
फिरी यीशुए तैन सेइं ज़ोवं, “फिरी मसीह जो दाऊदेरू मट्ठू केन्च़रे सेइं ज़ोतन?
ମଃତର୍‌ ଜିସୁ ସେମଃନ୍‌କେ ହଃଚାର୍ଲା, “କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ଦାଉଦାର୍‌ ହୟ୍‌ସି ବଃଲି ଲକ୍‌ମଃନ୍ କଃନ୍‌କଃରି କଃଉଁଲାୟ୍‌?
Neuze e lavaras dezho: Perak e lavarer eo ar C'hrist Mab David?
И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?
Y ó les penó: ¿Sasta penelan, que o Christo sinela Chaboro e David?
Si Jesus miingon kanila, “Giunsa nila pagkaingon nga ang Cristo anak ni David?
Apan siya miingon kanila, "Unsaon ba nila sa pagpakaingon nga si Cristo anak ni David?
Ya ilegña nu sija: Jafa na ilegñija na si Cristo lajin David?
ᎯᎠᏃ ᏂᏚᏪᏎᎴᎢ, ᎦᏙ ᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ ᎦᎶᏁᏛ ᏕᏫ ᎤᏪᏥ ᏣᎾᏗᎭ?
Kenaka Yesu anawawuza kuti, “Zikutheka bwanji kuti aziti Khristu ndi mwana wa Davide?
Anih mah nihcae khaeah, Kawbangmaw nihcae mah, Kri loe David ih capa ni, tiah thuih o?
Jesuh loh amih te, “Metlamlae Khrih te, ' David capa ni,’ a ti uh?
Cekcoengawh Jesu ing cekkhqi venawh, “Ikawmyihna a mingmih ing Khrih ve David Capa tinawh amik kqawn hy voei?
Jesus in amate tung ah, Bangbang in mihing te in Christ sia David tapa hi, ci thei uh ziam?
Chuin Yeshuan thudoh toh thon hiche hi aseipeh kit e, “Ipi jeh a Messiah chu David chapa kiti ding ham?”
耶稣对他们说:“人怎么说基督是大卫的子孙呢?
耶穌對他們說:「人怎麼說基督是大衛的子孫呢?
耶稣问他们:“为什么说基督是大卫的子孙?
耶穌問他們說:「人們怎麼稱默西亞達味之子呢。
Che Yesu ŵausisye kuti, “Kwa chichi ŵandu akuti Kilisito Nkulupusyo ali wa uŵelesi u che Daudi?
ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ.
ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ
ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ
ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠⲈ
A on im reče: “Kako kažu da je Krist sin Davidov?
Řekl pak jim: Kterak praví Krista býti synem Davidovým?
On pak řekl jim: Kterak někteří praví Krista býti synem Davidovým?
Položil jim tedy otázku: „Jak to, že někteří z vás nazýváte Mesiáše synem Davidovým?
Men han sagde til dem: "Hvorledes siger man, at Kristus er Davids Søn?
Men han sagde til dem: „Hvorledes siger man, at Kristus er Davids Søn?
Men han sagde til dem: „Hvorledes siger man, at Kristus er Davids Søn?
ତାର୍‌ ପଚେ ଜିସୁ ତାର୍‌ କାତା ସୁନ୍‌ବା ଲକ୍‌ମନ୍‌କେ ପାଚାର୍‌ଲା, “ପର୍‌ମେସର ବାଚିପାଟାଇଲା କିରିସ୍‌ଟ ଦାଉଦ୍‌ ରାଜାର୍‌ ନାତିତିତି ବଲି ଲକ୍‌ମନ୍‌ କାଇକେ କଇଲାଇନି?”
Eka Yesu nowachonegi niya, “Ere kaka giwacho ni Kristo en Wuod Daudi?
Jesu wakatghji kulimbabo, “Baamba biyeni kuti Kkilisito mwana wa Davida?
En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?
Nu sprak Hij tot hen: Hoe beweert men toch, dat de Christus de Zoon van David is?
En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?
And he said to them, How do they say the Christ is David's son?
He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
And he said unto them, How say they that the Christ is David’s son?
But he said to them: How say they that the Christ is the son of David?
Then Jesus declared, “How can it be said that the Christ is the Son of David?
And he said to them, Why do they say that the Christ is the son of David?
Then Jesus said to them, “How can it be said that the Christ is the Son of David?
But he said to them: “How can they say that the Christ is the son of David?
And he said to them, How do they say that the Christ is David's son,
But he said to them: How say they that Christ is the son of David?
Then He said to them: “How is it that they say that the Messiah is David's Son?
Then Jesus asked them, “Why is it said that Christ is the son of David?
Then sayd he vnto them, Howe say they that Christ is Dauids sonne?
And He said to them; How do they say that the Christ is the son of David?
Then he spake to them: How say they that the Messiah is the son of David?
And He said unto them, How do they say, that Christ is the son of David?
And he said unto them, How say they that Christ is David’s son?
And he said to them, How say they that Christ is David’s son?
And he said unto them, How say they that Christ is David’s son?
And he said unto them, How say they that the Messiah is David's son?
And he said unto them, How say they that Christ is David’s son?
And he said unto them, How say they that Christ is David's son?
And He said to them, “How do they say the Christ is [the] son of David,
"How is it," he asked them, "that they say that Christ is David’s son?
He said to them, "Why do they say that the Meshikha is Dawid's son?
He said to them, "Why do they say that the Christ is David's son?
He said to them, "Why do they say that the Messiah is David's son?
He said to them, "Why do they say that the Christ is David's son?
He said to them, "Why do they say that the Christ is David's son?
He said to them, "Why do they say that the Messiah is David's son?
And he said to them, How is it that men say that the Christ is David's son?
He said to them, “Why do they say that the Messiah [Anointed one] is David [Beloved]’s son?
But Jesus said to them, ‘How is it that people say that the Christ is to be David’s son?
But Jesus said to them, “How is it that people say that the Christ is to be David’s son?
And he said unto them, How say they that the Christ is David’s son?
And he said unto them—How say they, that, the Christ, is, David’s Son?
He said then to them; How do they declare the Christ to be David's Son
to say then to/with it/s/he how! to say the/this/who Christ to exist David son
AND he said to them, How say the Sophree concerning the Meshicha, that he is the Son of David?
And he said also to them: How do the Scribes say of Messiah, that he is the son of David?
Then Jesus said to them, “I will show you (OR, prove to you) that people [are wrong who] say that the Messiah is [merely] a descendant of [King] David! [RHQ]
But Jesus said to them: “How is it that people say that the Christ is to be David’s son?
Then sayde he vnto them: how saye they that Christ is Davids sonne?
Jesus said to them, “How do they say that the Christ is David's son?
And he said to them, How say they that Christ is David's son?
And he said to them, How say they that Christ is David’s son?
But He asked them, "How is it they say that the Christ is a son of David?
He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
He said to them, “Why do they say that the Christ is David’s son?
He said to them, “Why do they say that the Messiah is David’s son?
He said to them, “Why do they say that the Messiah is David’s son?
But he seide to hem, How seien men, Crist to be the sone of Dauid,
And he said unto them, 'How do they say the Christ to be son of David,
Kaj li diris al ili: Kiel oni diras, ke la Kristo estas filo de David?
Siis küsis Jeesus neilt: „Miks on öeldud, et Kristus on Taaveti poeg?
Azɔ Yesu tsɔ biabia sia ɖo woƒe ŋkume be, “Nu ka ta wogblɔ be Kristo la nye Fia David ƒe vi ɖo?
Niin hän sanoi heille: kuinka he sanovat Kristuksen Davidin pojaksi?
Niin hän sanoi heille: "Kuinka he voivat sanoa, että Kristus on Daavidin poika?
En Hij zeide tot hen: Hoe zegt men dat de Christus de zoon is van David?
Jésus leur dit: " Comment dit-on que le Christ est fils de David?
Il leur dit: « Pourquoi dit-on que le Christ est le fils de David?
Et il leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David?
Mais lui leur dit: comment dit-on que le Christ est Fils de David.
Mais il leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David,
Jésus leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David?
Jésus leur dit: « Comment dit-on que le Christ est fils de David?
Jésus leur dit: «Comment dit-on que le Messie est fils de David,
Alors il leur dit: Comment dit-on que le Christ est fils de David?
Mais il leur dit: « Comment dit-on que le Christ est fils de David,
Il leur demanda alors: «Comment dit-on que le Christ est Fils de David,
Jésus leur demanda: Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David,
Hessafe guye Yesussay hizgides asay Yesussa waanidi izi Dawite na gizee?
Dann fragte er sie: "Wie kann man behaupten, der Messias sei Davids Sohn?
Und er fragte sie: "Wie kann man sagen, Christus sei der Sohn Davids?
Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, daß der Christus Davids Sohn sei,
Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, daß der Christus Davids Sohn sei,
Er aber sprach zu ihnen: wie kann man sagen, daß der Christus Davids Sohn sei?
Er sprach aber zu ihnen: Wie sagen sie, Christus sei Davids Sohn?
Er sprach aber zu ihnen: Wie sagen sie, Christus sei Davids Sohn?
Er sagte dann aber zu ihnen: »Wie kann man behaupten, Christus sei Davids Sohn?
Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, daß Christus Davids Sohn sei?
Er sprach aber zu ihnen: Wie sagen sie denn, Christus sei Davids Sohn?
Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, daß der Messias Davids Sohn sei?
Jesũ agĩcooka akĩmooria atĩrĩ, “Andũ moigaga Kristũ nĩ mũriũ wa Daudi nĩ ũndũ wa kĩĩ?
Iyappe kaallidi Yesuusi enttako, “Asay Kiristtoosa waattidi Dawite na7a yaagonaa?
Jesu go den yedi ba: “Li ga lede ke bi niba tua U Tienu n gandi yua tie Dafidi bijua?
Ke Jesu mɔ ji buali ba: ... Li tieni ledi ke bi maadi ke O Tondo ba ña Dafiidi yaabila siiga?
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαυιδ ειναι
Είπε δε προς αυτούς· Πως λέγουσι τον Χριστόν ότι είναι υιός του Δαβίδ;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαυιδ ειναι
ειπεν δε προσ αυτουσ πωσ λεγουσιν τον χριστον υιον δαυιδ ειναι
Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Δαυῒδ εἶναι;
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν;
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν ⸂εἶναι Δαυὶδ υἱόν;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, “Πῶς λέγουσιν τὸν ˚Χριστὸν εἶναι Δαυὶδ Υἱόν;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Δαυὶδ εἶναι;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Δαβὶδ εἶναι;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαβιδ ειναι
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν υἱὸν Δαυεὶδ εἶναι;
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον ειναι δαυιδ υιον
ειπεν δε προς αυτους πως λεγουσιν τον χριστον υιον δαυιδ ειναι
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν,
ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે, ‘ખ્રિસ્ત દાઉદ નો દીકરો છે, એમ લોકો કેમ કહે છે?
Jezi di yo: Ki jan yo fè di Kris la se pitit pitit David li ye?
Alò Li te di yo, “Kijan sa fèt ke yo di ke Kris la se Fis a David?
फेर उसनै उनतै बुझ्झया, “मसीह नै दाऊद की ऊलाद किस तरियां कहवै सै?”
Sai Yesu ya ce musu, “Yaya suke cewa, ‘Kiristi ɗan Dawuda ne?’
Yesu ya ce masu, “Yaya suke cewa Almasihu dan Dauda ne?
A i mai la oia ia lakou, Pehea la hoi lakou i olelo ai, He keiki ka Mesia na Davida?
שאל אותם ישוע שאלה:”מדוע טוענים האנשים שהמשיח הוא בן־דוד?
ויאמר אליהם איך יאמרו על המשיח כי הוא בן דוד׃
फिर उसने उनसे पूछा, “मसीह को दाऊद की सन्तान कैसे कहते हैं?
प्रभु येशु ने उनसे प्रश्न किया, “लोग यह क्यों कहते हैं कि मसीह दावीद की संतान हैं,
Akkor így szólt hozzájuk: „Hogyan mondhatják azt, hogy Krisztus Dávid Fia?
Monda pedig nékik: Mimódon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia?
Nú lagði Jesús spurningu fyrir þá og sagði: „Af hverju segið þið að Kristur sé afkomandi Davíðs konungs?
Ma ọ sịrị ha, “Olee otu ha si kwuo na Kraịst ahụ bụ nwa Devid?
Kinuna ni Hesus kadakuada, “Kasano nga naibagada a ti Kristo ket anak ni David?
Yesus bertanya kepada mereka, "Bagaimanakah dapat dikatakan bahwa Raja Penyelamat keturunan Daud?
Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, “Mengapa dikatakan bahwa Kristus itu keturunan Daud?
Tetapi Yesus berkata kepada mereka: "Bagaimana orang dapat mengatakan, bahwa Mesias adalah Anak Daud?
Yesus berkata kepada orang banyak di sekeliling-Nya, “Kenapa ahli-ahli Taurat mengajarkan bahwa Kristus akan datang sebagai keturunan Daud?
Uyesu aakaela, ''kuneke eantu elunga kina ukristo ng'wa Daudi?
ED egli disse loro: Come dicono che il Cristo sia figliuolo di Davide?
Egli poi disse loro: «Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide,
Ed egli disse loro: Come dicono che il Cristo è figliuolo di Davide?
イエス彼らに言ひたまふ『如何なれば人々、キリストをダビデの子と言ふか。
彼は彼らに言った,「どうして彼らはキリストがダビデの子だと言うのか。
イエスは彼らに言われた、「どうして人々はキリストをダビデの子だと言うのか。
すると、イエスが彼らに言われた。「どうして人々は、キリストをダビデの子と言うのですか。
然て彼等に曰ひけるは、キリストをダヴィドの子なりと言ふは何ぞや。
Ri Jesús kꞌut xukꞌot kichiꞌ ri winaq xubꞌij: ¿Jas che kibꞌij chi ri Cristo Ralkꞌwaꞌl ri David?
Anante Jisasi'a amanage huno zamantahige'ne, Inankna hu'negu zamagra Kraisinkura Deviti nemofo'e hu'naze?
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಗ ಯೇಸು, “ಬರಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ, ಅದು ಹೇಗಾದೀತು?
Yesu nabhabhwila ati, “Abhanu abhaikati Kilisto ni mwana wa Daudi?
U Yesu akhavavula, “Khekhi avanu vita Kreste mwana va Ndaveti?
Yesu akabhajobhela, “Bhulibhuli bhanu bhijobha kujha Kristu mwana ghwa Daudi?
예수께서 저희에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐
예수께서 저희에게 이르시되 `사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐?
Jesus el siyuk selos, “Efu ku fwack mu Christ el wen natul David?
Jesu chati kubali, “Chizi ha ba wamba kuti Jesu mwana wa Davida?
عیسا پێی فەرموون: «باشە چۆن دەڵێن کە مەسیح کوڕی داودە؟
ଏମ୍ବାଟିଏ ଜୀସୁ ଏ଼ୱାରାଇଁ ୱେଚେସି, କ୍ରୀସ୍ତ ଦାୱୁଦ ମୀର୍‌ଏସି, ଲ଼କୁ ଏ଼ନିକିଁ ଏଲେଇନେରି?
Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum filium esse David?
Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum, filium esse David?
Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum, filium esse David?
Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum filium esse David?
dixit autem ad illos quomodo dicunt Christum Filium David esse
Dixit autem ad illos: Quomodo dicunt Christum, filium esse David?
Un Viņš uz tiem sacīja: “Kā tad saka, Kristu esam Dāvida dēlu?
Yesu mpe atunaki bango: — Mpo na nini balobaka ete Klisto azali mwana ya Davidi?
यीशु न उन्को सी पुच्छ्यो, “मसीह ख दाऊद को सन्तान कसो कह्य हंय?
Awo Yesu n’ababuuza nti, “Lwaki Kristo ayitibwa Omwana wa Dawudi?
तेबे यीशुए तिना ते पूछेया, “मसीहे खे दाऊदो री ल्वाद कऊँ बोलोए?
Ary hoy Jesosy taminy: Ahoana no lazaina fa Kristy no Zanak’ i Davida?
Le hoe t’Iesoà am’iereo: Aa vaho akore te saontsieñe te tiri’ i Davide i Norizañey?
എന്നാൽ അവൻ അവരോട്: ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നു പറയുന്നത് എങ്ങനെ?
എന്നാൽ അവൻ അവരോടു: ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ?
എന്നാൽ, യേശു അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: “ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണ് ക്രിസ്തു എന്നു പറയുന്നത് എങ്ങനെ?
Adudagi Jisuna makhoida hanglaki, “Makhoina kamdouna Christta adu David-ki machanupani hairibano?
परंतु तो त्यांना म्हणाला, “ख्रिस्त दावीदाचा पुत्र आहे असे ते कसे म्हणतात?
ଏନ୍ତେ ୟୀଶୁ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିୟାଦ୍‌କଆଏ, “ହଡ଼କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଚିନାଃମେନ୍ତେକ କାଜିତାନା?”
A Yeshu gubhaabhalanjilenje, “Ni kwa bhuli bhanabheleketanga kuti a Kilishitu ni bha shipinga sha a Daudi?
ကိုယ်​တော်​သည်​ထို​သူ​တို့​အား ``မေ​ရှိ​ယ​သည် ဒါ​ဝိဒ်​၏​သား​မြေး​ဖြစ်​သည်​ဟု​အ​ဘယ်​ကြောင့် ဆို​ကြ​သ​နည်း။-
ယေရှု ကလည်း ၊ ခရစ်တော် သည် ဒါဝိဒ် ၏သား ဖြစ် သည်ဟု အဘယ်ကြောင့် ဆို ကြသနည်း။
ယေရှုကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟု အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း။
Na ka mea ia ki a ratou, na te aha ratou i mea ai he tama na Rawiri a te Karaiti?
UJesu wasesithi kubo, “Kungani besithi uKhristu uyiNdodana kaDavida na?
Wasesithi kubo: Batsho njani ukuthi uKristu uyiNdodana kaDavida?
Yesu atikuwabakiya,'ki vyaa'ko bandu babaya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?
येशूले उनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “ख्रीष्‍ट दाऊदका पुत्र हुन् भनेर तिनीहरूले कसरी भन्दछन्?
Yesu akavakota, vandu vijova wuli, Kilisitu Msangula ndi mwana wa chiveleku cha Daudi?
Men han sa til dem: Hvorledes kan det sies at Messias er Davids sønn?
Jesus spurte:”Hvordan kan dere påstå at Messias, den lovede kongen, er etterkommer av kong David?
So sagde han til deim: «Korleis kann dei segja at Messias er Davids son?
କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହା ଲୋକେ କିପରି କହନ୍ତି?
Yesuusis akkana isaaniin jedhe; “Isaan akkamitti Kiristoosilma Daawit jechuu dandaʼu?
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ?
پس به ایشان گفت: «چگونه می‌گویند که مسیح پسر داود است
اما این بار عیسی خود سؤالی از ایشان کرد. او فرمود: «چرا می‌گویند که مسیح موعود پسر داوود است؟
Yesu kawakosiya, “Watakula hashi kulonga Kristu kawera mwana gwa Dawudi?
I ari kotin masani ong irail: Iaduen ar indinda, me Kristus nain Dawid?
I ari kotin majani on irail: Iaduen ar indinda, me Krijtuj nain Dawid?
I rzekł do nich: Jakoż powiadają, że Chrystus jest synem Dawidowym?
Wtedy Jezus zapytał ich: —Dlaczego niektórzy twierdzą, że Mesjasz ma pochodzić z rodu króla Dawida?
On zaś powiedział do nich: Jak [to jest], że mówią, iż Chrystus jest synem Dawida?
E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi?
E elle lhes disse: Como dizem que o Christo é filho de David?
E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de David?
[Mais tarde ]ele disse a eles, “As pessoas [devem ser erradas que/por que é que as pessoas dizem que o Messias é apenas ]descendente do [Rei ]Davi.
Então, Jesus lhes perguntou: “Por que dizem que o Messias é filho de Davi?
Tegani o Isus pučlja okolen so ine šunena le: “Sar šaj o učitelja e Zakonestar te vaćeren dai o Mesija samo e carosoro e Davidesoro čhavo?
Askal o Isus phučla len: “Sostar phenelpe kaj si o Hristo samo potomko e carosko Davidesko?
Тунчи Исусо пушля лэндар: — Состар дэн дума, со Христосо — шаво лэ Давидоско?
Thaj o Isus pučlja len: “Sar gova šaj vaćaren kaj si o Hrist čhavo e caroso e Davideso?
Тунчи Исусо пхучля лэндэ: — Сар пхэнэн, со Христосо исин Чяво Давидохкоро?
Isus u ăntribat: “Šje gănđešći jej kum svitešći dă Mesija kă ăj numa Fišjoru lu Car David?
Atunča Isusu lja tribat p lumja: “Dăče učitelji zăče k je Kristu bijatu alu Caru David?
Исус ле-а зис: „Кумсе зиче кэ Христосул есте фиул луй Давид?
El le-a zis: “Pentru ce zic că Hristosul este fiul lui David?
Basa ma, Yesus fe'e nanori atahori naa ra sia Ume Hule-o'e Huu' a. Ma Ana natane nasafafali se nae, “Tungga dud'u'a mara na, ta'o bee? Meser agama ra ranori rae, Kristus naa, Atahori fo Lamatualain dud'u eni' a lele-ulu' a. Tungga se, Eni dad'i aka' mane Daud tititi-nonosin. Te huu naa nda fe'e dai sa.
как говорят, что Христос есть Сын Давидов,
Wabhabhora abhantu bhayanga wele aje oKristi mwana wa Daudi?
pazcAt sa tAn uvAca, yaH khrISTaH sa dAyUdaH santAna etAM kathAM lokAH kathaM kathayanti?
পশ্চাৎ স তান্ উৱাচ, যঃ খ্ৰীষ্টঃ স দাযূদঃ সন্তান এতাং কথাং লোকাঃ কথং কথযন্তি?
পশ্চাৎ স তান্ উৱাচ, যঃ খ্রীষ্টঃ স দাযূদঃ সন্তান এতাং কথাং লোকাঃ কথং কথযন্তি?
ပၑ္စာတ် သ တာန် ဥဝါစ, ယး ခြီၐ္ဋး သ ဒါယူဒး သန္တာန ဧတာံ ကထာံ လောကား ကထံ ကထယန္တိ?
pazcAt sa tAn uvAca, yaH khrISTaH sa dAyUdaH santAna EtAM kathAM lOkAH kathaM kathayanti?
पश्चात् स तान् उवाच, यः ख्रीष्टः स दायूदः सन्तान एतां कथां लोकाः कथं कथयन्ति?
પશ્ચાત્ સ તાન્ ઉવાચ, યઃ ખ્રીષ્ટઃ સ દાયૂદઃ સન્તાન એતાં કથાં લોકાઃ કથં કથયન્તિ?
paścāt sa tān uvāca, yaḥ khrīṣṭaḥ sa dāyūdaḥ santāna etāṁ kathāṁ lokāḥ kathaṁ kathayanti?
paścāt sa tān uvāca, yaḥ khrīṣṭaḥ sa dāyūdaḥ santāna ētāṁ kathāṁ lōkāḥ kathaṁ kathayanti?
pashchAt sa tAn uvAcha, yaH khrIShTaH sa dAyUdaH santAna etAM kathAM lokAH kathaM kathayanti?
ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಾನ್ ಉವಾಚ, ಯಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಸ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಲೋಕಾಃ ಕಥಂ ಕಥಯನ್ತಿ?
បឝ្ចាត៑ ស តាន៑ ឧវាច, យះ ខ្រីឞ្ដះ ស ទាយូទះ សន្តាន ឯតាំ កថាំ លោកាះ កថំ កថយន្តិ?
പശ്ചാത് സ താൻ ഉവാച, യഃ ഖ്രീഷ്ടഃ സ ദായൂദഃ സന്താന ഏതാം കഥാം ലോകാഃ കഥം കഥയന്തി?
ପଶ୍ଚାତ୍ ସ ତାନ୍ ଉୱାଚ, ଯଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଃ ସ ଦାଯୂଦଃ ସନ୍ତାନ ଏତାଂ କଥାଂ ଲୋକାଃ କଥଂ କଥଯନ୍ତି?
ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਸ ਤਾਨ੍ ਉਵਾਚ, ਯਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਃ ਸ ਦਾਯੂਦਃ ਸਨ੍ਤਾਨ ਏਤਾਂ ਕਥਾਂ ਲੋਕਾਃ ਕਥੰ ਕਥਯਨ੍ਤਿ?
පශ්චාත් ස තාන් උවාච, යඃ ඛ්‍රීෂ්ටඃ ස දායූදඃ සන්තාන ඒතාං කථාං ලෝකාඃ කථං කථයන්ති?
பஸ்²சாத் ஸ தாந் உவாச, ய​: க்²ரீஷ்ட​: ஸ தா³யூத³​: ஸந்தாந ஏதாம்’ கதா²ம்’ லோகா​: கத²ம்’ கத²யந்தி?
పశ్చాత్ స తాన్ ఉవాచ, యః ఖ్రీష్టః స దాయూదః సన్తాన ఏతాం కథాం లోకాః కథం కథయన్తి?
ปศฺจาตฺ ส ตานฺ อุวาจ, ย: ขฺรีษฺฏ: ส ทายูท: สนฺตาน เอตำ กถำ โลกา: กถํ กถยนฺติ?
པཤྩཱཏ྄ ས ཏཱན྄ ཨུཝཱཙ, ཡཿ ཁྲཱིཥྚཿ ས དཱཡཱུདཿ སནྟཱན ཨེཏཱཾ ཀཐཱཾ ལོཀཱཿ ཀཐཾ ཀཐཡནྟི?
پَشْچاتْ سَ تانْ اُواچَ، یَح کھْرِیشْٹَح سَ دایُودَح سَنْتانَ ایتاں کَتھاں لوکاح کَتھَں کَتھَیَنْتِ؟
pa"scaat sa taan uvaaca, ya. h khrii. s.ta. h sa daayuuda. h santaana etaa. m kathaa. m lokaa. h katha. m kathayanti?
Како говоре да је Христос син Давидов?
Kako govore da je Hristos sin Davidov?
Mme a ba botsa potso e: “Ke eng fa Keresete, Mesia, gotwe ke wa lotso lwa ga Kgosi Dafide?
Zvino wakati kwavari: Vanoreva sei kuti Kristu Mwanakomana waDavhidhi?
Ipapo Jesu akati kwavari, “Seiko vachiti Kristu Mwanakomana waDhavhidhi?
како глаголют Христа Сына Давидова быти?
In rekel jim je: »Kako pravijo, da je Kristus Davidov sin?
Reče jim pa: Kako pravijo, da je Kristus sin Davidov?
Wuxuuna ku yidhi, Sidee bay u yidhaahdaan, Masiixu waa ina Daa'uud?
Y él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Entonces Jesús les preguntó: “¿Por qué se dice que Cristo es el hijo de David?
Les dijo: “¿Por qué dicen que el Cristo es hijo de David?
Entonces les preguntó: ¿Cómo dicen que el Cristo es Hijo de David?
Y él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Y él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Y él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es Hijo de David?
Y él les dijo: ¿Por qué dicen que el Cristo es el hijo de David?
Pero Él les dijo: “¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?
Yesu akawaambia, “Ki vipi watu wanasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?
Yesu akawauliza, “Yasemekanaje kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?
Kisha Yesu akawaambia, “Imekuwaje basi wao husema Kristoni Mwana wa Daudi?
Men han sade till dem: "Huru kan man säga att Messias är Davids son?
Men han sade till dem: Huru säga de Christum vara Davids Son?
Men han sade till dem: »Huru kan man säga att Messias är Davids son?
At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David?
At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David?
Sinabi ni Jesus sa kanila, “Paano nila nasabi na ang Cristo ay anak ni David?
அவர் அவர்களைப் பார்த்து: கிறிஸ்து தாவீதின் குமாரனென்று எப்படிச் சொல்லுகிறார்கள்?
இயேசு அவர்களிடம், “கிறிஸ்து தாவீதின் மகன் என்று சொல்கிறார்களே, அது எப்படி?
ఆయన వారితో, “క్రీస్తు దావీదు కుమారుడని మనుషులు ఎలా చెబుతున్నారు?
Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “ʻOku fēfē ʻenau lau ko Kalaisi ko e foha ʻo Tevita?
İsa onlara şöyle dedi: “Nasıl oluyor da, ‘Mesih Davut'un Oğlu'dur’ diyorlar?
Yesu bisaa wɔn se, “Adɛn nti na wɔka se Kristo no yɛ Dawid ba?”
Yesu bisaa wɔn se, “Adɛn nti na wɔka se Kristo no yɛ Dawid ba?”
Yesu bisaa wɔn sɛ, “Adɛn enti na wɔka sɛ Kristo no yɛ Dawid ba?”
Потім [Ісус] запитав їх: ―Чому вони кажуть, що Христос є сином Давида?
І сказав Він до них: „Як то кажуть, що Христос син Давидів?
Рече ж до них: Як се кажуть, що Христос син Давидів?
Рече ж до них: Як се кажуть, що Христос син Давидів?
फिर ईसा ने उन से पूछा, “मसीह के बारे में क्यूँ कहा जाता है कि वह दाऊद का बेटा है?
ئەمدى ئۇ ئۇلارغا سوئال قويدى: ــ كىشىلەر مەسىھنى قانداقسىگە داۋۇتنىڭ ئوغلى دەيدۇ؟
Әнди у уларға соал қойди: — Кишиләр Мәсиһни қандақсигә Давутниң оғли дәйду?
Emdi u ulargha soal qoydi: — Kishiler Mesihni qandaqsige Dawutning oghli deydu?
Əmdi u ularƣa soal ⱪoydi: — Kixilǝr Mǝsiⱨni ⱪandaⱪsigǝ Dawutning oƣli dǝydu?
Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít?
Ðức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Ðấng Christ là con vua Ða-vít?
Chúa Giê-xu hỏi họ: “Tại sao người ta nói Đấng Mết-si-a thuộc dòng dõi Đa-vít?
uYesu akavaposia akati, “asi lwa ndani avaanhu viitiuKilisite mwana ghwa Ntwa Davidi?
Buna Yesu wuba yuvula: —A buevi beta tubila ti Klisto widi muana wu Davidi e?
Ó sì wí fún wọn pé, “Èéṣe tí wọ́n fi ń wí pé, ọmọ Dafidi ni Kristi?
Verse Count = 334

< Luke 20:41 >