< Luke 20:38 >

Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Ai nuk është perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, sepse të gjithë jetojnë për të”.
Nene na ame Kutelle nanan nkulari ba ama kun nanan nlaiyari, bara na vat di nin nlai udu kiti me.”
وَلَيْسَ هُوَ إِلَهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلَهُ أَحْيَاءٍ، لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءٌ».
وَلكِنَّ اللهَ لَيْسَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ هُوَ إِلهُ أَحْيَاءٍ، فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَحْيَوْنَ لَدَيْهِ!»
ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܝܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ
Hehauwuujavaneauthune heyauhaudade, hau henaedede: hanau vahee haneenaededaunenee.
Իսկ Աստուած մեռելների Աստուածը չէ, այլ՝ ողջերի, որովհետեւ բոլորը նրա համար կենդանի են»:
Աստուած մեռելներուն Աստուածը չէ, հապա՝ ողջերուն, որովհետեւ անոր համար՝ բոլորը կ՚ապրին»:
এতিয়া তেওঁ মৃত লোকৰ ঈশ্বৰ নহয়, কিন্তু জীৱিত লোক সকলৰহে ঈশ্বৰ; কিয়নো তেওঁৰ সম্বন্ধে সকলো জীয়াই আছে।”
Allah ölülərin deyil, dirilərin Allahıdır. Çünki Onun yanında hamı diridir».
Bada Iaincoa ezta hilena, baina viciena: ecen guciac hari vici çaizquio.
ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের; কারণ তাঁর সামনে সবাই জীবিত।
Doue n'eo ket Doue ar re varv, met Doue ar re vev; rak an holl a vev evitañ.
Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.
Y na sinela Debél es mules, sino es vivos: presas sares vivisarelan á ó.
Karon siya dili Dios sa patay, apan sa buhi, tungod kay ang tanan buhi diha kaniya.”
Sa ti güiya Yuus manmatae, na manlâlâ: sa todosija manlala guiya güiya.
ᎤᏁᎳᏅᎯᏰᏃ ᎥᏝ ᏧᏂᏲᎱᏒᎯ ᎤᎾᏤᎵᎦ ᏱᎩ, ᏗᏅᏃᏛᏍᎩᏂ; ᎾᏍᎩᏰᏃ ᎠᏓᏅᏖᏍᎬ ᏂᎦᏗᏳ ᏗᏅᏃᏛ.
Anih loe kadueh kaminawk ih Sithaw na ai ni, kahing kaminawk ih Sithaw ah ni oh: kaminawk loe anih ah hing o boih, tiah a naa.
Tedae aka duek rhoek kah pawt tih aka hing rhoek kah Pathen ni, anih dongah ni boeih a hing uh,” a ti nah.
Anih taw thlak thi Khawsa na am awm nawh, thlak hqing a Khawsa nani a awm, amah awh thlang boeih ce hqing hy,” tinak khqi hy.
Banghangziam cile Pathian sia mithi te Pathian hi ngawl hi, ahihang a nungta te i Pathian a hihi: banghangziam cile mi theampo ama sung ah a nungta te vive a hihi, ci in zo kik hi.
“Hijeh a chu ama chu ahingho Pathen ahin, athiho a hilou ahi, ajeh chu amaho abonchauva ama'a hingah ahitauve.”
神原不是死人的 神,乃是活人的 神;因为在他那里,人都是活的。”
上帝原不是死人的上帝,乃是活人的上帝;因為在他那裏,人都是活的。」
ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲡⲉ ⲥⲉⲟⲛϧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲠⲈ ⲤⲈⲞⲚϦ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ.
A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!”
Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.
Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle."
Lino tachili Leza wabafwide pe, pesi wabawumi, nkaambo boonse bapona kulinguwe.
Hij is toch geen God van doden, maar van levenden; want allen leven voor Hem.
God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven Hem allen.
Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him.
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living: for all live unto him.
Now he is not the God of the dead but of the living: for all men are living to him.
And so he is not the God of the dead, but of the living. For all are alive to him.”
but he is not God of [the] dead but of [the] living; for all live for him.
For he is not the God of the dead, but of the living: for all live to him.
So He is not the God of the dead, but of the living—to Him all are alive.”
He is not the God of the dead, but of the living, for to him they all are alive.”
For he is not the God of the dead, but of them which liue: for all liue vnto him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.
"Now he is not the God of the dead, but of the living; for to him all are alive.’
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not God of dead people, but of living. For in his sight all are alive.’
Now he is not God of dead people, but of living. For in his sight all are alive.”
Now he is not the God of the dead, but of the living: for all live unto him.
Now, God, he is not, of the dead, but, of the living, —for, all, unto him, do live.
God now not He is of [the] dead but of [the] living; all for to Him live.
God then no to be dead but to live all for it/s/he to live
It is not dead people who worship God. It is living people who worship him. [Abraham, Isaac and Jacob died long before Moses lived, but God said that they were still worshipping him, so we(inc) know their spirits were still alive]! All [people] whose [spirits] are alive [again after they die continue to live to honor God]!”
Now he is not God of dead men, but of living. For in his sight all are alive."
For he is not the God of the deed but of them which live. For all live in him.
Now he is not the God of the dead, but of the living, because all live to him.”
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.
He is not a God of dead, but of living men, for to Him are all living."
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
Now he is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”
And God is not of deed men, but of lyuynge men; for alle men lyuen to hym.
and He is not a God of dead men, but of living, for all live to Him.'
Li estas Dio ne de mortintoj, sed de la vivantoj, ĉar ĉiuj vivas al Li.
Mutta ei Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät.
Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät."
Hij is toch geen God van dooden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.
Or il n'est pas Dieu des morts, mais des vivants; car tous sont vivants devant lui. "
Or il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous vivent.
Or il n'est point le Dieu des morts, mais des vivants: car tous vivent en lui.
Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants.
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants, car ils sont tous vivants pour lui.»
Or, Dieu n'est point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants; car tous vivent devant lui.
Or Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour Lui tous sont vivants. »
Or ce n'est point de morts, c'est de vivants qu'il est Dieu. Pour lui ils vivent tous.»
Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants; car ils sont tous vivants en lui.
Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn alle leben für ihn."
Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn für ihn leben alle.
Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebendigen; denn für ihn leben alle.
Gott aber ist er nicht von Toten, sondern von Lebendigen, denn alle leben ihm.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebendigen; denn sie leben Ihm alle.
Gott aber ist nicht der Toten, sondern der Lebenden Gott, denn für ihn leben alle.
To, U Tienu naa tie kpiema Tienu, o tie yaaba n fo ya Tienu yo. Kelima o yaapo wani, bi kuli fo.”
Ama, U Tienu ki tie bi kpienba Tienu ka, ama fuodba Tienu; lan wan ii, o ya po, li tie mɔmɔni ke yaajanba ta yeni fo.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεος δε ουκ εστιν νεκρων αλλα ζωντων παντες γαρ αυτω ζωσιν
θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων· πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
હવે તે મૂએલાના ઈશ્વર નથી, પણ જીવતાંઓના ઈશ્વર છે; કેમ કે બધા તેમને અર્થે જીવે છે.’”
Bondye se Bondye moun vivan li ye, li pa Bondye moun mouri, paske pou li tout moun vivan.
Aole hoi ia he Akua no ka poe make, aka, no ka poe ola; no ka mea, e ola ana lakou a pau ia ia.
והאלהים איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים כי כלם חיים לו׃
परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परन्तु जीवितों का परमेश्वर है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं।”
Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.
Isuna ita ket saan nga Dios dagiti natay ngem Dios dagiti sibibiag. Gapu ta sibibiag amin kenkuana.”
Nah, Allah itu bukan Allah orang mati! Ia Allah orang-orang yang hidup! Sebab untuk Allah, semua orang hidup."
Apa nuanso singa Itunda waashi, inge wa awa neapanga, kunso ehi iikie kung'wakwe.
Or egli non è Dio de' morti, anzi de' viventi; poichè tutti vivono per lui.
Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui».
Or Egli non è un Dio di morti, ma di viventi; poiché per lui vivono tutti.
神は死にたる者の神にあらず、生ける者の神なり。それ神の前には皆 生けるなり』
この方は死んだ者たちの神ではなく,生きている者たちの神なのだ。その方にとってはすべての人が生きているのだ」 。
神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。人はみな神に生きるものだからである」。
神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては、みなが生きているからです。」
即ち死者の神には非ずして、生者の神にて在す、其は人皆之に活くればなり、と。
ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Oli, omwene atali Nyamuanga wa bhafuye, Tali bhanu bhali bhaanga, kulwokubha bhona ni bhaanga.”
Lino, umwene sio ve Nguluve vavafwile, ila avumi, ulwakhuva voni vitama khumwene.”
Henu, muene sio K'yara bhafu, bali ghoa bhajhe hai, kwandabha bhoha bhiishi kwa muene.”
하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라' 하시니
Ke ma inge El God lun mwet moul, tia lun mwet misa, tuh nu sel mwet nukewa moul.”
Hanu kanji Ireeza wa bafu, kono Ireeza yohala, Linu bonse bahalila kwali.”
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Deus autem non est mortuorum sed vivorum omnes enim vivunt ei
Deus autem non est mortuorum, sed vivorum: omnes enim vivunt ei.
Bet Dievs nav mirušu, bet dzīvu Dievs, jo visi Viņam dzīvo.”
Fa Izy tsy mba Andriamanitry ny maty, fa an’ ny velona; fa velona ho an’ Andriamanitra avokoa izy rehetra.
ദൈവമോ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ; എല്ലാവരും അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
देव मरण पावलेल्यांचा नाही तर जिवंतांचा देव आहे. सर्व लोक जे त्याचे आहेत ते जिवंत आहेत.”
Bhai, bhenebho nngabha a Nnungu bha bhawilenje, ikabhe a Nnungu bha bhakotonji, pabha kwa bhenebho bhowe bhakotonji.”
ထို​သူ​တို့​သည်​ကိုယ်​တော်​ရှေ့​တော်​၌ ထာ​ဝ​ရ ကာ​လ​ပတ်​လုံး​အ​သက်​ရှင်​သူ​များ​ဖြစ်​ကြ သ​ဖြင့် ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည်​သေ​လွန်​သူ​တို့ ၏​ဘု​ရား​မ​ဟုတ်။ အ​သက်​ရှင်​နေ​သူ​တို့​၏ ဘု​ရား​ဖြစ်​တော်​မူ​၏'' ဟု​မိန့်​တော်​မူ​၏။
ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ဘုရားမဟုတ်။ အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၌ အသက်ရှင်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Na ehara ia i te Atua no te hunga mate, engari no te hunga ora: e ora katoa ana hoki i roto i a ia.
Futhi kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo; ngoba bonke baphilela yena.
Nambeambe, yembe Nnongo kwaa wa wafu bali wa wabile akoti, kwa sababu boti hiushi kwa ywembe.”
उहाँ मृतकहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न, तर जीवितहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, किनकि सबै उहाँकै निम्ति जिउँछन् ।”
men han er ikke de dødes Gud, men de levendes; for de lever alle for ham.
Og han er ikkje Gud for dei daude, men for dei livande; for alle er livande for honom.»
ସେ ତ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ବର ନୁହଁନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନଙ୍କର; କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି।”
ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।
و حال آنکه خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. زیرا همه نزد او زنده هستند.»
Pwe Kot kaidin Kot en me melar akan, a en me maur akan, pwe karos memaur ong i.
Pwe Kot kaidin Kot en me melar akan, a en me maur akan, pwe karoj memaur on i.
A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych; bo jemu wszyscy żyją.
Bóg przecież nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych, bo dla niego wszyscy żyją.
Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos; pois todos vivem por causa dele.
Ora Deus não é Deus de mortos, porém de vivos; porque para elle vivem todos.
Ora Deus não é Deus de mortos, porém de vivos; porque para ele vivem todos.
Ele é o Deus que os vivos [adoram], não o Deus que os mortos [adoram]! Todas as pessoas que vivem [de novo depois de morrerem continuam a viver para honrar a ele]!”
A o Devel nane Devel e mulengoro, nego Devel e dživdengoro. Adalese soi e Devlese on pana dživde.”
A o Del naj Del e mulengo nego o Del e džudengo, kaj si savora ande leste džude.”
A o Dol naj Dol e mulengo nego e džuvdengo, golese so si lese savore džuvde.”
Anume, Dimizov nuj Dimizovu alu hej morc, mar alu hej kari kustă, kănd toc kustă păntru jăl.”
A Dimizov nuje Dimizov alu ălja karje rămănje morc, već Dimizov alu lumje karje vije! Dimizov p tuată lumja smatrjaštje k jej vij.”
Tao-tao te ba'i' naa ra mate eni' a fai d'alahulun ena. Te huu Lamatualain nae Eni fe'e dad'i sira Lamatuan, naa de hita tahine tae ara fe'e masod'a'. De mae atahori mate ena o, ara rasod'a bali'. Te aka' atahori masod'a fo be'utee neu Lamatualain, nda atahori mates ra sa, to!”
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Wape se Ngolobhe owabhafwe bali bhabhali bhomi, afwanaje wonti bhakhara hwamwahale.”
А Бог није Бог мртвих него живих; јер су Њему сви живи.
A Bog nije Bog mrtvijeh nego živijeh; jer su njemu svi živi.
Nokuti haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu; nokuti vese vanoraramira iye.
Бог же несть мертвых, но живых: вси бо Тому живи суть.
Kajti on ni Bog mrtvih, temveč živih, kajti njemu vsi živijo.“
Bog pa ni Bog mrtvih, nego živih; kajti njemu so vsi živi.
Laakiin isagu ma aha Ilaaha kuwa dhintay, laakiin waa Ilaaha kuwa nool, waayo, dhammaan isagay u nool yihiin.
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para él.
Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para él ellos aún están vivos”.
Porque Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos; porque todos viven en cuanto a él.
Porque Dios no es [Dios] de muertos, mas de vivos: porque todos viven á él.
Porque Dios no es [Dios] de muertos, mas de vivos; porque todos viven [cuanto] á él.
Ahora bien, él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Dios todos los hombres viven.
Sasa, yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa sababu wote huishi kwake. “
Basi, yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa wale walio hai; maana wale aliowaita kwake, wanaishi naye.”
Och han är en Gud icke för döda, utan för levande, ty för honom leva alla."
Gud är icke de dödas, utan de lefvandes Gud; ty honom lefva alle.
Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat.
Ngayon, hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa kaniya.”
அவர் மரித்தோரின் தேவனாக இல்லாமல், ஜீவனுள்ளோரின் தேவனாக இருக்கிறார்; எல்லோரும் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்களே என்றார்.
ఆయన సజీవులకే దేవుడు, మృతులకు కాదు. ఆయన దృష్టికి అందరూ సజీవులే” అని వారికి జవాబిచ్చాడు.
He ʻoku ʻikai ko e ʻOtua ia ʻoe mate, ka ko e moʻui: he ʻoku moʻui kotoa pē kiate ia.”
Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Çünkü O'na göre bütün insanlar diridir.”
Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в Нього живуть.
Бог же не мертвих а живих, всї бо Йому живуть.
क्यूँकि ख़ुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िन्दों का ख़ुदा है। उस के नज़दीक यह सब ज़िन्दा हैं।”
ئۇ ئۆلۈكلەرنىڭ خۇداسى ئەمەس، بەلكى تىرىكلەرنىڭ خۇداسىدۇر؛ چۈنكى ئۇنىڭغا نىسبەتەن ھەممەيلەن تىرىكتۇر!
У өлүкләрниң Худаси әмәс, бәлки тирикләрниң Худасидур; чүнки униңға нисбәтән һәммәйлән тириктур!
U ölüklerning Xudasi emes, belki tiriklerning Xudasidur; chünki uninggha nisbeten hemmeylen tiriktur!
U ɵlüklǝrning Hudasi ǝmǝs, bǝlki tiriklǝrning Hudasidur; qünki uningƣa nisbǝtǝn ⱨǝmmǝylǝn tiriktur!
Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.
Vậy, Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì ai nấy đều sống cho Ngài.
lino umwene naghwe Nguluve ghwa vafue, looli avwumi ulwakuva vooni vikukala kwa mwene”.
Verse Count = 203

< Luke 20:38 >