< Luke 19:10 >

For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur”.
Bara na Gono nit na dak ada piziru a tucu anit alenge na I wulu.”
لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ».
فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِيَبْحَثَ عَنِ الْهَالِكِينَ وَيُخَلِّصَهُمْ».
ܐܬܐ ܓܝܪ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܢܒܥܐ ܘܢܚܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܐܒܝܕ ܗܘܐ
Hanau Heau henane nauusade hadnaudethāde nau hadnenayauhaude daun naunethauaunith.
որովհետեւ մարդու Որդին եկաւ փնտռելու եւ փրկելու կորածին»:
Արդարեւ մարդու Որդին եկաւ՝ որպէսզի փնտռէ կորսուածը եւ փրկէ»:
কাৰণ, যি হেৰাল, তাক বিচাৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ মানুহৰ পুত্ৰ আহিল।”
Çünki Bəşər Oğlu itmişləri axtarıb xilas etmək üçün gəlmişdir».
Ecen ethorri içan da guiçonaren Semea galdu içan cena bilha eta salua leçançat.
কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খোঁজ ও উদ্ধার করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।
Rak Mab an den a zo deuet da glask ha da saveteiñ ar pezh a oa kollet.
Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Presas o Chaboro e manu abilló á orotar, y á salvar ma sinaba chibado á najabar.
Kay ang Anak sa Tawo mianhi pagpangita ug pagluwas sa mga tawo nga nawala.”
Sa y Lajin taotao mato para ualigao, yan usatba y manmalingo.
ᏴᏫᏰᏃ ᎤᏪᏥ ᏚᏲᎵᎸ ᎠᎴ ᏚᏍᏕᎸᎯᎸ ᎤᎾᎴᎾᎸᎯ ᏥᎨᏒᎩ.
Kami Capa loe kanghmaa kami to pakrong moe, pahlong han ih ni angzoh, tiah a naa.
Hlang Capa ha pawk he aka poci te toem ham neh khang ham rhoe pai ni,” a ti.
Ak qeengkhqi thaawng aham ni Thlanghqing Capa ve a law,” tinak khqi hy.
Banghangziam cile mihing Tapa sia a bo te zong tu le ngum tu in hongpai hi, ci hi.
Ijeh inem itile Mihem Chapa chu amangsa holdoh le huhhing dinga hung'ah ahi,” ati.
人子来,为要寻找、拯救失丧的人。”
人子來,為要尋找、拯救失喪的人。」
ⲁϥ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲕⲟ.
ⲀϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈⲔⲰϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲔⲞ.
Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!”
Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.
thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte."
Nkaambo Mwana wa Muntu wakasika kuzooyandula akufutula bantu basweekede.”
Want de Mensenzoon is gekomen, om te zoeken en te redden wat verloren was.
Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
For the Son of man came to seek and to save that which was lost.
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
For the Son of man came to seek and to save that which was lost.
For the Son of man came to make search for those who are wandering from the way, and to be their Saviour.
For the Son of man has come to seek and to save what had been lost.”
for the Son of man has come to seek and to save that which is lost.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
because the Son of the Man has come to seek and to save that which was lost.”
For the Son of man came to search for and save those who are lost.”
For the Sonne of man is come to seeke, and to saue that which was lost.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
For the Son of man has come to seek and to save that which was lost.
"For the Son of man is come to seek and to save the lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
The Son of Man has come to search for those who are lost and to save them.’
The Son of Man has come to search for those who are lost and to save them.”
For the Son of man came to seek and to save that which was lost.
For the Son of Man came, to seek and to save what was lost.
Came for the Son (the) of Man to seek and to save that having been lost.
to come/go for the/this/who son the/this/who a human to seek and to save the/this/who to destroy
Remember this: [I], the one who came from heaven, came to seek and save [people like you(sg)] who have [gone astray from God, just like a shepherd who searches for his] lost [sheep].”
The Son of Man has come to 'search for those who are lost' and to save them."
For the sonne of ma is come to seke and to save that which was looste.
For the Son of Man came to seek and to save the people who are lost.”
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost."
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
For the Son of Man came to seek and to save that which was lost.”
for mannus sone cam to seke, and make saaf that thing that perischide.
for the Son of Man came to seek and to save the lost.'
Ĉar la Filo de homo venis, por serĉi kaj savi la perditaĵon.
Sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja vapahtamaan sitä, mikä kadonnut oli.
sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on".
Want de Zoon des menschen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden!
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. "
car le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.»
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu.»
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu.
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren war."
denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist.
denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist.
Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten das Verlorene.
denn des Menschen Sohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist.
Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, das verloren ist.
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Kelima o Ja Bijua cua ki baa lingi ki go faabi yaaba n yaadi.”
K dugni o nifossalo bijua baa k wan guan k kpeni k bia faabi yaaaba den bodi
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ηλθεν γαρ ο υιος του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι το απολωλος
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
કેમ કે જે ખોવાયું છે તેને શોધવા તથા ઉદ્ધાર કરવા સારુ માણસનો દીકરો આવ્યો છે.’”
Moun Bondye voye nan lachè a vin chache sa ki te pèdi pou l' delivre yo.
No ka mea, ua hele mai nei ke Keiki a ke kanaka e imi a e hoola i ka mea i nalowale.
כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढ़ने और उनका उद्धार करने आया है।”
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.
Agsipud ta immay iti Anak ti Tao tapno inna biruken ken isalakan dagiti tattao nga napukaw.”
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat."
Kundogoelyo ung'wana wamuntu uzile kuduma nukuaokola eantu nialimie.”
Perciocchè il Figliuol dell'uomo è venuto per cercare, e per salvare ciò ch'era perito.
il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
poiché il Figliuol dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito.
それ人の子の來れるは、失せたる者を尋ねて救はん爲なり』
人の子は,失われたものを探し出し,それを救うために来たのだ」 。
人の子がきたのは、失われたものを尋ね出して救うためである」。
人の子は、失われた人を捜して救うために来たのです。」
蓋人の子の來りしは、亡びたる者を尋ねて救はん為なり、と。
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Okubha Omwana wo Munu ejile okuyenja no kukisha abhanu bhanu bhabhulile.'
Ulwakhuva umwana va munu inchile khulonda nu khuvapo kha avanu avayagile. '
Kwandabha mwana ghwa munu ahidili kulonda ni kuokola bhanu bhabhajhaghili.'
인자의 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라'
Wen nutin Mwet el tuku in suk ac in molela mwet su tuhlac.”
Mukuti Mwana a Muntu a ba kezi ku gana ni ku haza bantu ba zobete.”
Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.
Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.
Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.
Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.
venit enim Filius hominis quaerere et salvum facere quod perierat
Venit enim Filius hominis quaerere, et salvum facere quod perierat.
Jo Tas Cilvēka Dēls ir nācis, meklēt un svētu darīt to, kas pazudis.”
Fa efa tonga ny Zanak’ olona hitady sy hamonjy ny very.
കാണാതെപോയതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു.
कारण मनुष्याचा पुत्र जे हरवलेले ते शोधण्यास आणि तारण्यास आला आहे.”
Pabha Mwana juka Mundu kwaishe kuloleya na tapula bhaobhilenje.”
လူ​သား​သည်​ပျောက်​ဆုံး​သူ​များ​ကို​ရှာ​ရန် နှင့်​ကယ်​တင်​ရန်​ကြွ​လာ​သ​တည်း'' ဟု​ဇက္ခဲ အား​မိန့်​တော်​မူ​၏။
လူသားသည် ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှါ ကြွလာသတည်းဟု ဇက္ခဲကို မိန့်တော် မူ၏။
I haere mai hoki te Tama a te tangata ki te rapu, ki te whakaora i te mea i ngaro.
Ngoba iNdodana yomuntu ize ukudinga lokusindisa okulahlekileyo.
Kwa maana mwana wa mundu aichile pala ni lopwa bandu babaobite.'
किनकि मानिसका पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्‍न र बचाउनको लागि आएका हुन् ।”
for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.
for Menneskjesonen er komen for å leita etter det som var fortapt, og frelsa det.»
କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି, ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି।”
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ।
زیرا که پسرانسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات‌بخشد.»
Pwe Nain aramas pwara don rapaki o kamaureda me salongalar.
Pwe Nain aramaj pwara don rapaki o kamaureda me jalonalar.
Bo przyszedł Syn człowieczy, aby szukał i zachował, co było zginęło.
Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Porque o Filho do homem veio para buscar, e para salvar o que tinha se perdido.
Porque o Filho do homem veiu buscar e salvar o que se havia perdido.
Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Lembre-se disso: [eu], que desci do céu, vim para procurar e salvar [pessoas como você ]que tem [se desviado de Deus, assim como um pastor procura as ovelhas ]perdidas.
Me, o Čhavo e manušesoro, aljum te rodav hem te spasinav e našalden!”
Me o Čhavo e Manušesko avilem te rodav thaj spasiv okova so si hasardo!”
Golese kaj me o Čhavo e manušeso aviljem te rodav thaj te spasiv so si hasardo.”
Kă ju Fišjoru alu Omuluj am vinjit să kotă šă să spasalaskă pă ominj kari u fost pirdut.”
Jo, Bijatu alu Omuluj, amvinjit s kat š s spasăsk p lumja karje je purdută.”
Te Lamatualain denu Au dad'i Atahori Matetu' a sia raefafo'. Au uma fo sangga atahori mana dinggo' mia Lamatua' d'alan ena, fo fee se masoi-masod'a'.”
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
Afwanaje Mwana wa Adamu ahenzere ahwanze na hwaule shila shashitejire. '
Јер је Син човечији дошао да нађе и спасе шта је изгубљено.
Jer je sin èovjeèij došao da naðe i spase što je izgubljeno.
Nokuti Mwanakomana wemunhu wakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika.
прииде бо Сын Человечь взыскати и спасти погибшаго.
Kajti Sin človekov je prišel, da poišče in da reši to, kar je bilo izgubljeno.“
Kajti prišel je sin človečji iskat in zveličat, kar se je izgubilo.
Waayo, Wiilka Aadanahu wuxuu u yimid inuu kii hallaabay doondoono oo badbaadiyo.
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos”.
Porque el Hijo del hombre vino a buscar, y a salvar lo que se había perdido.
Porque el Hijo del hombre vino á buscar y á salvar lo que se había perdido.
Porque el Hijo del hombre vino á buscar y á salvar lo que se habia perdido.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los que estaban perdidos y a ser su Salvador.
Kwa maana Mwana wa Mtu amekuja kutafuta na kuokoa watu waliopotea. '
Kwa maana Mwana wa Mtu amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea.”
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."
Ty menniskones Son är kommen till att uppsöka och frälsa det som förtappadt var.
Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.
Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga taong nawawala.”
இழந்துபோனதைத் தேடவும் இரட்சிக்கவுமே மனிதகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.
నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు వచ్చాడు” అని చెప్పాడు.
He kuo haʻu ʻae Foha ʻoe tangata ke kumi mo fakamoʻui ʻaia kuo mole.”
Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.”
Син бо Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло!
прийшов бо Син чоловічий, щоб шукати й спасати погибше.
क्यूँकि इब्न — ए — आदम खोए हुए को ढूँडने और नजात देने के लिए आया है।”
چۈنكى ئىنسانئوغلى ئېزىپ كەتكەنلەرنى ئىزدەپ قۇتقۇزغىلى كەلدى، ــ دېدى.
Чүнки Инсаноғли езип кәткәнләрни издәп қутқузғили кәлди, — деди.
Chünki Insan’oghli ézip ketkenlerni izdep qutquzghili keldi, — dédi.
Qünki Insan’oƣli ezip kǝtkǝnlǝrni izdǝp ⱪutⱪuzƣili kǝldi, — dedi.
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
lwakuva umwana ghwa muunhu isile kulonda na kupoka avaanhu vano vasovile.
Verse Count = 203

< Luke 19:10 >