Luke 18:23

But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
Por ai, kur i dëgjoi këto gjëra, u trishtua shumë, sepse ishte shumë i pasur.
Na unan nimoon nacare nlanzanani ayi me nana kang, bara na awa di nin nimoon nacara kang.
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ حَزِنَ، لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا.
وَلكِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ ذلِكَ، حَزِنَ حُزْناً شَدِيداً، لأَنَّهُ كَانَ غَنِيّاً جِدّاً.
ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܟܪܝܬ ܠܗ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܒ
Nau hāenedauwaudauau nuu, haeaudauwuthajau: hanau deethauwunethauyā dāde.
Երբ նա այս լսեց, տրտմեց, որովհետեւ չափազանց հարուստ էր:
Ան ալ՝ երբ լսեց այս խօսքը՝ շատ տրտմեցաւ, որովհետեւ շատ հարուստ էր:
তেওঁ যেতিয়া এই কথা শুনিলে, তেতিয়া তেওঁ শোকাতুৰ হ’ল, কিয়নো তেওঁ বৰ ধনী আছিল।
Amma bu sözləri eşitdikdə həmin adamı dərin kədər bürüdü, çünki çox varlı idi.
Eta hura gauça horiac ençunic, triste cedin: ecen guciz abratsa cen.
কিন্তু একথা শুনে সে খুব দুঃখিত হল, কারণ সে অনেক সম্পত্তির লোক ছিল।
Pa en devoe klevet kement-se, e teuas gwall-drist; rak pinvidik bras e oa.
Но той, като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат.
Pur ó juneló ocono, se chito charabaro: presas sinaba baribu balbalo.
Apan pagkadungog sa dato nga tawo niining mga butanga, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato kaayo siya.
Lao anae jajungog estesija, ninágostriste; sa gosrico güe.
ᎾᏍᎩᏃ ᎯᎠ ᎤᏛᎦᏅ ᎤᏣᏘ ᎤᏲ ᎤᏰᎸᏁᎢ; ᎤᏣᏘᏰᏃ ᎤᏪᎿᎭᎢᏳ ᎨᏎᎢ.
Anih loe angraeng parai pongah, to lok to a thaih naah, paroeai palungset.
Tedae anih te kuirhang la muep a om dongah te ol te ngang a yaak vaengah sut om.
Ce ak awi ce ang zaak awh, anih ce boei thlang na a awm dawng awh, ak kaw a boe na se hy.
Hi thu a zak ciang in khuangai mama hi: banghangziam cile ama sia mihau mama a hihi.
Ahivangin mipa chun hichu ajahdoh phat in alung kham lheh tan ahi, ijeh inem itile amachu haosatah ahi.
他听见这话,就甚忧愁,因为他很富足。
他聽見這話,就甚憂愁,因為他很富足。
⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲙⲁϣⲱ.
ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲘⲀϢⲰ.
Kad je on to čuo, ražalosti se jer bijaše silno bogat.
On pak uslyšav to, zarmoutil se; byl zajisté bohatý velmi.
Men da han hørte dette, blev han dybt bedrøvet; thi han var såre rig.
Lino mweendelezi oyu nakamvwa makani aya, wakawusa, nkambo wakali alubono lwiingi.
Maar toen hij dit hoorde, werd hij bedroefd; want hij was zeer rijk.
Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk.
But when he heard these things, he became very sorrowful, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became exceeding sorrowful; for he was very rich.
But at these words he became very sad, for he had great wealth.
When he heard this, he became very sorrowful. For he was very rich.
But when he heard this he became very sorrowful, for he was very rich.
He having heard these things, became sorrowful; for he was very rich.
But when he heard this he became very sad, because he was extremely rich.
But when the man heard this he became very sad, for he was very wealthy.
But when he heard those things, he was very heauie: for he was marueilous riche.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
But when he heard these words he became deeply grieved, for he was exceedingly rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But the man became greatly distressed on hearing this, for he was extremely rich.
But the man became greatly distressed on hearing this, for he was extremely rich.
But when he heard these things, he became exceeding sorrowful; for he was very rich.
But, he, hearing these things, became, encompassed with grief; for he was rich exceedingly.
(the) And having heard these things, very sorrowful (* he became; *NA~TR) he was for rich extremely.
the/this/who then to hear this/he/she/it sorrowful (* to be *NA~TR) to be for rich very
The man became sad when he heard that, because he was very rich [and he did not want to give everything away].
But the man became greatly distressed on hearing this, for he was extremely rich.
When he heard that he was hevy: for he was very ryche.
But when the ruler heard these things, he became extremely sad, for he was very rich.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
But on hearing these words he was deeply sorrowful, for he was exceedingly rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
But when he heard these things, he became very sad, for he was very rich.
Whanne these thingis weren herd, he was soreful, for he was ful ryche.
and he, having heard these things, became very sorrowful, for he was exceeding rich.
Sed aŭdinte tion, li fariĝis tre malĝoja; ĉar li estis tre riĉa.
Vaan kuin hän sen kuuli, tuli hän murheelliseksi; sillä hän oli sangen rikas.
Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas.
Als hij nu dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk.
Mais lui, ayant entendu ces paroles, devint triste, parce qu'il était fort riche.
Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste; car il était extrêmement riche.
Mais lui ayant entendu ces choses devint fort triste, car il était extrêmement riche.
Lorsqu’il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il était très riche.
Cet homme ayant entendu ces paroles, devint tout triste, car il était très-riche.
Mais quand il eut entendu cela, il devint tout triste; car il était fort riche.
Mais l'autre en entendant cela devint tout triste, car il était très riche.
A ces mots, l'autre devint tout triste, car il était fort riche.
Mais lui, ayant entendu ces paroles, devint tout triste; car il était fort riche.
Als er das vernahm, ward er ganz traurig; war er doch reich.
Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich.
Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich.
Als er aber dies hörte, ward er sehr bekümmert; denn er war sehr reich.
Da er das hörete ward er traurig; denn er war sehr reich.
Da er aber das hörte, ward er traurig; denn er war sehr reich.
Da er aber das hörte, ward er sehr betrübt; denn er war sehr reich.
Als er das hörte, ward er sehr betrübt, denn er war sehr reich.
O joa n den gbadi laa maama, o pali den biidi kelima o piama den yaba.
Wan gbadi yeni ko pali kuli wadi kelima li ja bo tie ŋaliman daani
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενηθη ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο ην γαρ πλουσιος σφοδρα
ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
પણ એ સાંભળીને તે અતિ ઉદાસ થયો, કેમ કે તેની મિલકત ઘણી હતી.
Men, pawòl sa a te fè nonm lan lapenn anpil paske li te gen anpil byen.
A lohe ae la oia ia mea, minamina loa iho la ia; no ka mea, he nui loa kona waiwai.
ויהי כשמעו את זאת ויעצב מאד כי עשר גדול היה לו׃
वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था।
Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
Ngem idi nangngeganna dagitoy a banbanag, nakaro iti ladingitna agsipud ta isu ket nabaknang unay.
Tetapi ketika orang itu mendengar itu, ia sedih karena ia kaya sekali.
Lakini umugole naewigulye nanso wekapata kenyauai lukulu, kunsoko ae mugole lukulu.
Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perciocchè era molto ricco.
Ma quegli, udite queste parole, divenne assai triste, perché era molto ricco.
Ma egli, udite queste cose, ne fu grandemente attristato, perché era molto ricco.
彼は之をききて甚く悲しめり、大に富める者なればなり。
しかし,彼はこれらの事を聞いてひどく悲しんだ。非常に富んでいたからである。
彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんだ。大金持であったからである。
すると彼は、これを聞いて、非常に悲しんだ。たいへんな金持ちだったからである。
之を聞きて彼甚く悲しめり、其は富豪なればなり。
ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟನು.
'Nawe omunibhi ejile akongwa ejo nasulumbala muno okubha aliga alimunibhi muno.
Utayari avileapolikhe ewo, akhalile lweli, ulwakha ale mofu.
Lakini tajiri bho ap'eliki aghu, ahuzuniki sana, kwandabha ajhele tajiri sana.
그 사람이 큰 부자인 고로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라
Tusruk ke mwet sac lohng ma inge, arulana toasrla insial, mweyen el arulana kasrup.
Linu Muhumanehi nga zuwa izi zintu. Chava yo swavite ahulu. Sina avali Muhumanehi ahulu.
His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.
His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.
His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.
His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.
his ille auditis contristatus est quia dives erat valde
His ille auditis, contristatus est: quia dives erat valde.
Bet, šos vārdus dzirdot, tas ļoti noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts.
Ary rehefa nandre izany ralehilahy, dia nalahelo loatra; fa nanan-karena dia nanan-karena izy.
എന്നാൽ അവൻ ധനവാനായത് കൊണ്ട് ഇതു കേട്ടിട്ട് അതിദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു.
पण जेव्हा त्या अधिकाऱ्याने हे ऐकले तेव्हा तो फार दुःखी झाला, कारण तो फार श्रीमंत होता.
Ikabheje mundu jula akapilikaneje genego, gwainginishe kwa kaje, pabha ashinkukola mali gamagwinji.
ထို​သူ​ကား​ဥစ္စာ​များ​စွာ​ကြွယ်​ဝ​သူ​ဖြစ်​သ​ဖြင့် ကိုယ်​တော်​၏​စ​ကား​ကို​ကြား​သော​အ​ခါ​အ​လွန် ပင်​စိတ်​ညှိုး​ငယ်​သွား​လေ​၏။
ထိုသူသည် များစွာသောဥစ္စာကို ရတတ်သောသူဖြစ်၍၊ ထိုစကားကိုကြားလျှင် အလွန်စိတ်မသာသည် နှင့် သွားလေ၏။
Na ka rongo ia ki enei mea, ka pouri rawa; he nui hoki ona taonga.
Kodwa yena esizwa lezizinto wadana kakhulu; ngoba wayenothile kakhulu.
Lakini tajiri payowine ago, atiuzunika muno kwa sababu abile tajiri wanambone.
तर जब धनी मानिसले यो कुरा सुने, तिनी अति नै दुःखित भए, कारण तिनी धेरै धनी थिए ।
Men da han hørte det, blev han meget bedrøvet; for han var meget rik.
Mannen vart sturen då han høyrde dei ordi; for han var svært rik.
କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ ।
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ।
چون این راشنید محزون گشت، زیرا که دولت فراوان داشت.
A lao rongadar met, ap insensuede kila melel, pwe a kapwapwa kaualap.
A lao ronadar met, ap injenjuede kila melel, pwe a kapwapwa kaualap.
A on usłyszawszy to, bardzo się zasmucił; bo był nader bogaty.
A on, usłyszawszy to, ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty.
Mas ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico.
E elle, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico.
E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico.
O homem saiu triste quando ouviu isso, porque ele era muito rico [e não queria dar tudo].
A ov kad šunđa adava, rastužisalo adalese so na manglja te biknel plo baro barvalipe.
Kana vo godova ašundas, ražalostisajlo kaj sas zurale barvalo thaj či kamlas te bićinel sa so sasle.
A kana gova šunda sasa bibahtalo, golese kaj sasa but barvalo i ni manglja te bićinol sa.
Ali kănd u auzăt aje, tari su ăntristat kă jăl are găzdak ša nu gănđe kutotu să văndă.
Ăla om irja mult bogat š mult sa žalostit kănd auzăt aja če ja zăs Isusu.
Atahori naa rena ta'o naa, ma ralan susa, huu su'in naen seli.
Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат.
Lelo nahovwezye ego akongobheye tee, afwanaje alineshoma shiminji.
А кад он чу то постаде жалостан, јер беше врло богат.
A kad on èu to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
Zvino wakati anzwa zvinhu izvi, akashungurudzika zvikuru; nokuti wakange akafuma zvikuru.
Он же слышав сие, прискорбен бысть: бе бо богат зело.
In ko je oni to slišal, je bil zelo žalosten, kajti bil je zelo bogat.
On pa, slišavši to, postane zeló žalosten; kajti bil je silno bogat.
Laakiin goortuu waxaas maqlay ayuu aad uga caloolxumaaday, waayo, aad buu hodan u ahaa.
Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico.
Pero cuando el hombre oyó esto se puso muy triste, porque era muy rico.
Entonces él, oídas estas cosas, se entristeció sobre manera, porque era muy rico.
Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico.
Entónces él, oidas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico.
Pero al oír estas palabras, se entristeció mucho, porque tenía grandes riquezas.
Lakini tajiri aliposikia hayo, alihuzunika sana, kwa sababu alikuwa tajiri sana.
Lakini huyo mtu aliposikia hayo, alihuzunika sana kwa sababu alikuwa tajiri sana.
Men när han hörde detta, blev han djupt bedrövad, ty han var mycket rik.
Då han det hörde, vardt han storliga bedröfvad; ty han var ganska rik.
Datapuwa't nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha; sapagka't siya'y totoong mayaman.
Ngunit nang marinig ng mayamang lalaki ang mga bagay na ito, labis siyang nalungkot, sapagkat napakayaman niya.
அவன் அதிக செல்வந்தனானபடியினால், இதைக் கேட்டபொழுது, மிகுந்த துக்கமடைந்தான்.
అయితే అతడు ఎంతో ధనవంతుడు కాబట్టి ఈ మాటలు విని చాలా విచారపడ్డాడు.
Pea kuo fanongo ia ki ai, naʻa ne mamahi ʻaupito: he naʻe lahi ʻene koloa.
Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi.
А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий.
Він же, почувши се, став вельми сумний, був бо дуже багатий.
ये सुन कर वो बहुत ग़मगीन हुआ, क्यूँकि बड़ा दौलतमन्द था।
ئەمما ئۇ بۇ گەپنى ئاڭلاپ تولىمۇ قايغۇغا چۆمۈپ كەتتى؛ چۈنكى ئۇ ناھايىتى باي ئىدى.
Амма у бу гәпни аңлап толиму қайғуға чөмүп кәтти; чүнки у наһайити бай еди.
Emma u bu gepni anglap tolimu qayghugha chömüp ketti; chünki u nahayiti bay idi.
Əmma u bu gǝpni anglap tolimu ⱪayƣuƣa qɵmüp kǝtti; qünki u naⱨayiti bay idi.
Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.
Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm.
neke umofu ye apulike aghuo, akasukunile kyongo ulwakuva alyale ni kyuma kinga.
Verse Count = 203