< Luke 17:26 >

As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
Dhe, ashtu siç ndodhi në kohën e Noes, ashtu do të ndodhë edhe në ditët e Birit të njeriut.
Nafo na uwa di nanyo nayirin Nuhu, nanere tutung ima ti nanya nayirin Gono nnit.
وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ:
وَكَمَا حَدَثَ فِي زَمَانِ نُوحٍ، هكَذَا أَيْضاً سَوْفَ يَحْدُثُ فِي زَمَانِ ابْنِ الإِنْسَانِ:
ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܢܘܚ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
Nau waudeneesaunee deenaedede Noe, hadnaasaunee jea hedeseve Heau henane.
Բայց նախ նա պէտք է շատ չարչարուի եւ մերժուի այս սերնդից:
Ի՛նչպէս պատահեցաւ Նոյի օրերուն, ա՛յնպէս պիտի ըլլայ մարդու Որդիին օրերուն ալ:
নোহৰ সময়ত যেনেকুৱা হৈছিল, মানুহৰ পুত্ৰৰ সময়তো তেনেকুৱাই হ’ব।
Nuhun günlərində necə idisə, Bəşər Oğlunun günlərində də elə olacaq.
Kambo bwi kal Nuhu re, nacuwo tak a bwiuti ki kwama bibwe nii aboutiyeu.
Eta nola eguin baitzedin Noeren egunetan, hala içanen da guiçonaren Semearen egunetan-ere.
Dunu Egefe Ea bu misunu eso da Nowa: ea eso agoai ba: mu.
আর নোহের দিনের যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের দিনের ও তেমনি হবে।
“নোহের সময় যেমন ঘটেছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও সেরকম হবে।
ते ज़ेरू इश्शे पूर्वज नूहेरे ज़माने मां भोरू थियूं, तेरहु मैनेरे मट्ठेरे ज़माने मां भी भोलू।
जियां साड़े पूर्वज नूह दे रोजां च होया था, तियां ही माणुऐ दे पुत्रे दे रोजां च होणा है।
ଆର୍‌, ନହର୍‌ ବଃଳ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ଗଃଟିରିଲି, ନଃରାର୍‌ ହୟ୍‌ସିର୍‌ ବଃଳ୍‌ ହେଁ ସେନ୍‌କାର୍‌ ଗଃଟେଦ୍‌;
Noh dúr wottsi naaro taa Ash na'o t wooror mank'o b́ wotiti.
Ar pezh a erruas en amzer Noe, a erruo en hevelep doare en amzer Mab an den.
A ni he nawa ahe ni nton Nuhu, ani he nakiyi ivi u ivren ndji.
И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
Y sasta sinaba andré os chibeses de Noé, andiar tambien sinará andré os chibeses e Chaboro e manu.
Ingon nga kini nahitabo sa mga adlaw ni Noe, busa kini usab mahitabo sa mga adlaw sa Anak sa Tawo.
Maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa Anak sa Tawo.
Sa jaftaemanoja y jaanin Noe, taegüijeja locue y jaanin y Lajin taotao.
ᎠᎴ ᎾᏍᎩᏯ ᏥᏄᏍᏕ ᎾᎯᏳ ᏃᏯ ᏤᎮᎢ, ᎾᏍᎩ ᎾᏍᏉ ᏄᏍᏕᏍᏗ ᎾᎯᏳ ᏴᏫ ᎤᏪᏥ ᎤᏤᎵ ᎢᎦ ᎠᎵᏱᎶᎸᎭ.
“Monga mmene zinkachitikira nthawi ya Nowa, momwemonso zidzachitikanso nthawi ya Mwana wa Munthu.
“Nawea kcün üngka kba khyanga Capa a law be üng pi kya law khai.
Noah dung ah kaom hmuen baktih toengah, Kami Capa ih niah doeh om tih.
Noah tue vaengkah a om vanbangla, hlang capa kah a tue vaengah khaw om van ni.
Noah tue vaengkah a om vanbangla, hlang capa kah a tue vaengah khaw om van ni.
Novah khuk awhkaw myihna, Thlanghqing Capa a khawnghi ce awm lawt kaw.
Noah hunlai bangma in mihing Tapa hun ciang zong tabangma hi tu hi.
Mihem Chapa ahung kile teng leh, Noah nikholai toh bang ding ahi.
Noah e tueng navah kaawm e patetlah tami Capa e tueng nahai kaawm han.
挪亚的日子怎样,人子的日子也要怎样。
挪亞的日子怎樣,人子的日子也要怎樣。
人子到来的时代,会像诺亚所面临的那一刻。
在諾厄的日子裏怎樣,在人子的日子裏也要怎樣;
Mpela iyaliji pa moŵa ga che Nuhu ni iyoyopeyo ni ichichiŵa pa moŵa ga kwika Mwana jwa Mundu.
ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ.
ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ
ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ.
ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲰⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲠⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.
“I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega:
A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.
A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.
V den, kdy znovu přijdu, bude to s lidmi stejné jako za dnů Noeho.
Og som det skete i Noas Dage, således skal det også være i Menneskesønnens Dage:
Og som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage:
Og som det skete i Noas Dage, saaledes skal det ogsaa være i Menneskesønnens Dage:
ନଅ ରଇଲା ବେଲା ଲକ୍‌ମନ୍‌ ଜେନ୍ତାରି ରଇଲାଇ ସେନ୍ତାରିସେ ପର୍‌ମେସରର୍‌ ଟାନେଅନି ଆଇଲା ନର୍‌ପିଲା ମୁଇ ବାଉଡି ଆଇବାବେଲେ ଲକ୍‌ମନ୍‌ ରଇବାଇ ।
“Mana kaka notimore e ndalo mag Nowa, e kaka biro bedo bende e ndalo mag Wuod Dhano.
Mbuli muzyakachitika kumazuba aa Noah, ziyoochitika mumazuba aa Mwana wa Muntu.
En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.
En zoals het was in de dagen van Noë, zo zal het ook in de dagen van den Mensenzoon zijn.
En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.
And just as it happened in the days of Noah, so also it will be in the days of the Son of man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
And as it came to pass in the days of Noah, even so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.
Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man:
And as it was in the days of Noah, so will it be in the day of the Son of man.
Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man.
And just as it happened in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of man.
And as it took place in the days of Noe, thus also shall it be in the days of the Son of man:
And as it came to pass in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
Also, just as it was in the days of Noah, so will it also be in the days of the Son of the Man.
The time when the Son of man comes will be like it was in Noah's day.
And as it was in the dayes of Noe, so shall it be in the dayes of the Sonne of man.
And as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noah, so shall it also be in the days of the coming of the Son of man.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it came to pass in the days of Noah, so will it also be in the days of the Son of Man;
"And this was in the time of Noah, so will it be in the time of the Son of man.
As it happened in the days of Nukh, even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it happened in the days of Noah, even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it happened in the days of Noah, even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it happened in the days of Noah, even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it happened in the days of Noah, even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it happened in the days of Noah, even so will it be also in the days of the Son of Man.
And as it was in the days of Noah, so will it be also in the days of the Son of man.
As it was in the days of Noah [Rest], even so will it be also in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, so will it be again in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, so will it be again in the days of the Son of Man.
And as it came to pass in the days of Noah, even so shall it be also in the days of the Son of man.
And, as it came to pass in the days of Noah, so, will it be, even in the days of the Son of Man:
And even as it came to pass in the days of Noah, thus will it be also in the days of the Son of man:
and as/just as to be in/on/among the/this/who day (the/this/who *k) Noah thus(-ly) to be and in/on/among the/this/who day the/this/who son the/this/who a human
And as it was in the days of Nuch, so will it be in the days of the Son of man;
And as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of man.
But when [I], the one who came from heaven, [come again, people] will be doing things just like people were doing at the time when [MTY] Noah [lived].
As it was in the days of Noah, so will it be again in the days of the Son of Man.
As it happened in ye tyme of Noe: So shall it be in the tyme of the sonne of man.
As it happened in the days of Noah, even so will it also happen in the days of the Son of Man.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.
And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of man.
"And as it was in the time of Noah, so will it also be in the time of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
As it was in the days of Noah, even so it will also be in the days of the Son of Man.
And as it was doon in the daies of Noe, so it schal be in the daies of mannys sone.
'And, as it came to pass in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man;
Kaj kiel estis en la tagoj de Noa, tiel estos en la tagoj de la Filo de homo.
Inimese Poja tulemise aeg on samasugune, nagu oli Noa aeg.
“Abe ale si wòdzɔ le Noa ŋɔli ene la, nenema wòanɔ le Amegbetɔ Vi la ƒe vava ɣeyiɣi me.
Ja niinkuin tapahtui Noan päivinä, niin myös tapahtuu Ihmisen Pojan päivinä.
Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
En gelijk het was in de dagen van Noach, zoo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des menschen:
Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi arrivera-t-il aux jours du Fils de l'homme.
Comme il en fut du temps de Noé, il en sera de même du temps du Fils de l'homme.
Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du fils de l’homme aussi:
Et comme il arriva aux jours de Noé, il arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.
Et comme il est arrivé aux jours du Noé, ainsi en sera-t-il aussi dans les jours du Fils de l’homme.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
Et comme il arriva aux jours de Noé, ainsi arrivera-t-il aux jours du Fils de l’homme.
«Et ce qui se passa au temps de Noé, se passera de même au temps du Fils de l'homme:
Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l'homme:
Et comme il est advenu du temps de Noé, de même adviendra-t-il aussi du temps du fils de l'homme;
«Ainsi étaient les choses aux jours de Noé, ainsi seront-elles aux jours du Fils de l'homme.
Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera également aux jours du Fils de l'homme:
Nohe wode handaysa mala asa na wodenka hessaththo hanana.
Wie es in Noahs Tagen zuging, so wird's auch zugehen in des Menschensohnes Tagen:
Wie es in den Tagen Noes war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein.
Und gleichwie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen:
Und gleichwie es in den Tagen Noahs geschah, also wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen:
Und wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen.
Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohns:
Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes:
Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein:
Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes:
Und wie es geschah in den Tagen Noachs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohns.
Und wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes.
“O ta ũrĩa gwatariĩ matukũ-inĩ ma Nuhu, noguo gũkaahaana matukũ-inĩ ma Mũrũ wa Mũndũ.
Nohe wode hanidayssa mela Asa Na7aa wodiyankka hessada hanana.
Lan den tie maama Nowe yogunu, li go baa tie yene o Joa Bijua ya dana nni.
Ya daali k o nulo bijua bo guan i, a bona bo tieni nani Noe:
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου·
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
και καθωσ εγενετο εν ταισ ημεραισ νωε ουτωσ εσται και εν ταισ ημεραισ του υιου του ανθρωπου
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου:
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις υιου του ανθρωπου
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις του νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
και καθως εγενετο εν ταις ημεραις νωε ουτως εσται και εν ταις ημεραις του υιου του ανθρωπου
καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
ଆରି ନୋହଙ୍କ ବେଲା ଡିରକମ୍ ଗଟେ ଲେଃକେ ମାପ୍‌ରୁ ଉଙ୍ଗ୍‌ଡେ ପାଙ୍ଗ୍‌ନେ ବେଲା ଡିଗ୍‌ ଦେତ୍‌ରକମ୍ ଗଟେଏ
અને જેમ નૂહના દિવસોમાં થયું, તેમ જ માણસના દીકરાના દિવસોમાં પણ થશે.
Sa ki te rive nan tan Noe a se sa k'ap rive tou lè jou a va rive pou Moun Bondye voye nan lachè a vini.
“Menm jan ke sa te rive nan tan Noé a, se konsa l ap ye nan jou Fis a Lòm yo.
जिसा पूर्वज नूह के दिनां म्ह होया था, उस्से तरियां मुझ माणस के बेट्टे के दिनां म्ह भी होवैगा।
“Daidai kamar yadda ya faru a zamanin Nuhu, haka zai zama a zamanin Ɗan Mutum.
Kamar yadda ya faru a zamanin Nuhu, haka kuma zai faru a lokacin bayyanar Dan Mutum.
A e like me ka hana ana i na la o Noa, pela auanei ka hana ana i na la o ke Keiki a ke kanaka.
”בימי בן־האדם יתנהלו החיים כבימי נוח.
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा।
“ठीक जिस प्रकार नोहा के युग में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा,
És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is.
És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.
Þegar ég kem aftur, verður heimurinn jafn sinnulaus um Guð og hann var á dögum Nóa.
“Dị ka ọ dị nʼụbọchị Noa, otu a ka ọ ga-adịkwa nʼụbọchị Nwa nke Mmadụ.
Kas iti napasamak idi al-aldaw ni Noe, kasdiayto met ti mapasamak kadagiti al-aldaw iti Anak ti Tao.
Pada hari Anak Manusia dinyatakan nanti, keadaannya seperti pada zaman Nuh dahulu.
Hari kedatangan Anak Manusia akan seperti hari-hari ketika masa hidup Nuh.
Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia:
“Sama seperti keadaan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, begitu jugalah yang akan terjadi pada hari kedatangan-Ku.
Anga naituile mahiku ang'wa Nuhu uu ikutuleka kumahiku ang'wana wang'wa Adamu.
E come avvenne a' dì di Noè, così ancora avverrà a' dì del Figliuol dell'uomo.
Come avvenne al tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo:
E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà a’ giorni del Figliuol dell’uomo.
U ganiya ugeme, gu a tiye ti Nuhu anime ani atiye ti vana unubu.
ノアの日にありし如く、人の子の日にも然あるべし。
ノアの日々に起きたとおり,人の子の日々においてもそのようになるだろう。
そして、ノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起るであろう。
人の子の日に起こることは、ちょうど、ノアの日に起こったことと同様です。
ノエの日に起りし如く、人の子の日にも亦然あらん、
ଆରି, ନୋଅନ୍‌ ଆ ବନେଡ଼ାଇଂ ଏଙ୍ଗାଗୋ ଡେଏନ୍‌, ମନ୍‌ରା ଡାଙ୍ଗଡ଼ାଅନନ୍‌ ଆ ବନେଡ଼ାଇଂ ନିୟ୍‌ ଏତ୍ତେଗୋ ମା ଡେତେ;
Ri upetibꞌal ri uKꞌojol ri Achi, jeꞌ jas ri xkꞌulmataj pa taq ri uqꞌij ri Noé.
Noa knafima hu'nazaza hu'za, Vahe'mofo Mofavremoma enaku'ma hania knafina, anahu zamavuzamava nehu'za,
“ನೋಹನ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದಂತೆಯೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನಾದ ನನ್ನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು.
ನೋಹನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದು.
Mbe lwakutyo jaliga jili mu nsiku ja Nuhu, nikwokutyo jilibha munsiku jo mwana wa Adamu.
Nduwuyale ifigono ifya Nwakha, wuyilava woikhwincha umwana va Ndaveti. Valikulya, valikhunywa,
Kama kyajhikajhele magono gha Nuhu, ndo kyajhibetakujha mu magono gha mwana ghwa Adamu.
노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라
노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라
Oana ma tuh orek ke pacl lal Noah ah, ac fah ouinge pac in len lun Wen nutin Mwet.
Sina mu ku vatenda halili ku ma zuva a Nuwe, mwete ni ku tendahalele mu mazuva a Mwana muntu.
«ڕۆژانی نوح چۆن بوو، لە سەردەمی کوڕی مرۆڤیشدا ئاوا دەبێت.
ଅ଼ଡ଼େ ନ଼ହ ବେ଼ଲାତା ଏ଼ନିକିଁ ଆ଼ହାମାଚେ, ମାଣ୍‌ସି ମୀର୍‌ଏସି ୱା଼ନି ଦିନାତା ଜିକେଏ ଏଲେକିହିଁଏ ଆ଼ନେ;
Et sicut factum est in diebus Noë, ita erit et in diebus Filii hominis:
Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus Filii hominis.
Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus Filii hominis.
Et sicut factum est in diebus Noë, ita erit et in diebus Filii hominis:
et sicut factum est in diebus Noe ita erit et in diebus Filii hominis
Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus Filii hominis.
Un itin kā bija Noas dienās, tā arīdzan būs Tā Cilvēka Dēla dienās.
Ndenge esalemaki na tango ya Noa, ndenge wana mpe ekosalema na tango ya Mwana na Moto:
जसो नूह को दिन म भयो होतो, वसोच आदमी को बेटा को दिन म भी होयेंन।
“Nga bwe kyali mu biseera bya Nuuwa, era bwe kityo bwe kiriba ne mu biseera by’Omwana w’Omuntu.
जेड़ा नूहो रे दिनो रे ऊआ था, तेड़ा ई मां माणूं रे पुत्रो रे दिनो रे बी ऊणा।
Ary tahaka ny tamin’ ny andron’ i Noa, dia hisy toy izany koa amin’ ny andron’ ny Zanak’ olona:
Hambañe ami’ty andro’ i Noe ty ho oniñe añ’andro’ i Ana’ondatiy:
നോഹയുടെ സമയത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും.
നോഹയുടെ കാലത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും.
“നോഹയുടെ കാലത്തു സംഭവിച്ചതുപോലെതന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുകളിലും സംഭവിക്കുക.
Noah-gi haktakta oikhiba adugumna migi Machanupa adugi numit adusu adugumna oigani.
जसे नोहाच्या दिवसात झाले, तसेच मनुष्याच्या पुत्राच्या दिवसात पण होईल.
ଆଡଃ ନୁହୁଁରାଃ ପାରିୟାରେ ଜେ'ଲେକା ହବାୟାନା, ମାନୱାହନ୍‌ଆଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେହଗି ଏନ୍‌ଲେକା ହବାଅଆଃ ।
Na malinga shiyaliji mobha ga a Nuu, shiipinga kubha gene mobha gaka Mwana juka Mundu.
နော​ဧ​လက်​ထက်​၌​ဖြစ်​ပျက်​သ​ကဲ့​သို့​လူ သား​ကြွ​လာ​ရာ​ကာ​လ​၌​ဖြစ်​ပျက်​လိမ့်​မည်။-
နောဧလက်ထက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ လူသားလက်ထက်၌ ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောဧ လက်ထက် ၌ ဖြစ် သကဲ့သို့ လူ သား လက်ထက် ၌ ဖြစ် လိမ့်မည်။
Ka rite hoki ki nga ra i a Noa nga ra o te Tama a te tangata.
Jineka Noah laga homoi te hoisele, eneka din Manu laga Putro laga homoi te bhi eneka hobo.
Nuah tokdi angta likhiik Mina Sah tokdoh uh emamah ang ah.
Njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa, kuzakuba njalo ensukwini zeNdodana yoMuntu.
Futhi njengoba kwenzeka ensukwini zikaNowa, kuzakuba njalo lensukwini zeNdodana yomuntu.
Kati yalibile lichoba lya Nuhu, ngaipalanga katika lichoba lya mwana wa Adamu.
यस्ता घटनाहरू नोआको समयमा पनि भएको थिए र मानिसका पुत्रको समयमा पनि ती कुराहरू हुनेछन् ।
Ngati chayavili lusenje lwa Nuhu, ndi cheyibwela kuvya magono ga kuwuya kwaki Mwana wa Mundu.
Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager:
Når jeg, Menneskesønnen, kommer igjen, vil verden være like sorgløs som på den tiden da Noah levde.
Og som det var i Noahs dagar, so skal det og vera den tidi då Menneskjesonen kjem:
ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ;
“Akkuma bara Nohi taʼe sana, yeroo Ilma Namaattis akkasuma ni taʼa.
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ଆରେ, ନହ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇନେସ୍‌ ଗିଟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ୱେଡ଼ାଲିଂ ପା ହେ ଲାକେ ଗିଟା ଆନାତ୍‌;
و چنانکه در ایام نوح واقع شد، همانطوردر زمان پسر انسان نیز خواهد بود،
«زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود.
Ntambu yayiweriti mumashaka ga Nuhu, ndo hayiweri mumashaka ga Mwana gwa Muntu.
O duen a wiaui ni muein Noa, iduen a pan wiaui ni ran oko en Nain aramas:
O duen a wiaui ni muein Noa, iduen a pan wiaui ni ran oko en Nain aramaj:
A jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna człowieczego.
Czas mojego przybycia będzie podobny do czasów Noego.
A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem.
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será tambem nos dias do Filho do homem:
E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do homem:
Mas quando eu, que vim do céu, [vier de novo, a vida ]vai ser conforme era quando [vivia ]Noé.
A época em que o Filho do homem vier será como a época de Noé:
Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Hem sar so inele ano vreme kad o Noje živinđa, ađahar ka ovel hem ano vreme kad me, o Čhavo e manušesoro, ka avav.
Thaj sago kaj sas ande Nojašći vrjama gajda avela vi ando đes kana avava me o Čhavo e Manušesko.
Сар сас андэ деса лэ Ноёстирэ, кадя авэла и андэ деса Шавэс Манушыканэс.
Thaj sar sasa ano vreme e Nojaso, gija i ka avol ane đivesa kana me, o Čhavo e manušeso, ka avav.
Сар сля дэ вряма, кала джювда Нои, кади авэла и дэ вряма, кала рисявэла Чяво Манушыкано.
Kum are ăm zăljilje kănd Noa kusta, aša u fi ăm zăljilje kănd ju Fišjoru Omuluj uj vinji.
Š isto aša, kum afost ăn zuvilje kănd Noa afost viuv š aša osă fije ăn zuvilje majdată kănd jo, Bijatu alu Omuluj, osă m pojavjesk:
Чес-а ынтымплат ын зилеле луй Ное, се ва ынтымпла ла фел ши ын зилеле Фиулуй омулуй:
Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele Fiului Omului.
Te dei fo leleꞌ Ana nae baliꞌ nema, atahori ra rasodꞌa roꞌ a deꞌulakaꞌ onaꞌ biasa, onaꞌ Noh lelen.
И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:
Ila nkashele shashahali ensiku ezya Nuhu, esho shashayibha katika ensiku zyakwe Omwana owa Adamu.
Noah zora lâia anghan Miriem Nâipasal zora khom nîng a tih.
nohasya vidyamAnakAle yathAbhavat manuSyasUnoH kAlepi tathA bhaviSyati|
নোহস্য ৱিদ্যমানকালে যথাভৱৎ মনুষ্যসূনোঃ কালেপি তথা ভৱিষ্যতি|
নোহস্য ৱিদ্যমানকালে যথাভৱৎ মনুষ্যসূনোঃ কালেপি তথা ভৱিষ্যতি|
နောဟသျ ဝိဒျမာနကာလေ ယထာဘဝတ် မနုၐျသူနေား ကာလေပိ တထာ ဘဝိၐျတိ၊
nOhasya vidyamAnakAlE yathAbhavat manuSyasUnOH kAlEpi tathA bhaviSyati|
नोहस्य विद्यमानकाले यथाभवत् मनुष्यसूनोः कालेपि तथा भविष्यति।
નોહસ્ય વિદ્યમાનકાલે યથાભવત્ મનુષ્યસૂનોઃ કાલેપિ તથા ભવિષ્યતિ|
nohasya vidyamānakāle yathābhavat manuṣyasūnoḥ kālepi tathā bhaviṣyati|
nōhasya vidyamānakālē yathābhavat manuṣyasūnōḥ kālēpi tathā bhaviṣyati|
nohasya vidyamAnakAle yathAbhavat manuShyasUnoH kAlepi tathA bhaviShyati|
ನೋಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕಾಲೇ ಯಥಾಭವತ್ ಮನುಷ್ಯಸೂನೋಃ ಕಾಲೇಪಿ ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
នោហស្យ វិទ្យមានកាលេ យថាភវត៑ មនុឞ្យសូនោះ កាលេបិ តថា ភវិឞ្យតិ។
നോഹസ്യ വിദ്യമാനകാലേ യഥാഭവത് മനുഷ്യസൂനോഃ കാലേപി തഥാ ഭവിഷ്യതി|
ନୋହସ୍ୟ ୱିଦ୍ୟମାନକାଲେ ଯଥାଭୱତ୍ ମନୁଷ୍ୟସୂନୋଃ କାଲେପି ତଥା ଭୱିଷ୍ୟତି|
ਨੋਹਸ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਮਾਨਕਾਲੇ ਯਥਾਭਵਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਸੂਨੋਃ ਕਾਲੇਪਿ ਤਥਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
නෝහස්‍ය විද්‍යමානකාලේ යථාභවත් මනුෂ්‍යසූනෝඃ කාලේපි තථා භවිෂ්‍යති|
நோஹஸ்ய வித்³யமாநகாலே யதா²ப⁴வத் மநுஷ்யஸூநோ​: காலேபி ததா² ப⁴விஷ்யதி|
నోహస్య విద్యమానకాలే యథాభవత్ మనుష్యసూనోః కాలేపి తథా భవిష్యతి|
โนหสฺย วิทฺยมานกาเล ยถาภวตฺ มนุษฺยสูโน: กาเลปิ ตถา ภวิษฺยติฯ
ནོཧསྱ ཝིདྱམཱནཀཱལེ ཡཐཱབྷཝཏ྄ མནུཥྱསཱུནོཿ ཀཱལེཔི ཏཐཱ བྷཝིཥྱཏི།
نوہَسْیَ وِدْیَمانَکالے یَتھابھَوَتْ مَنُشْیَسُونوح کالیپِ تَتھا بھَوِشْیَتِ۔
nohasya vidyamaanakaale yathaabhavat manu. syasuuno. h kaalepi tathaa bhavi. syati|
И како је било у време Нојево онако ће бити у дане Сина човечијег:
I kako je bilo u vrijeme Nojevo onako æe biti u dane sina èovjeèijega:
“[E tlaa re fa ke boa] lefatshe le tlaa [tlhokomologa dilo tsa Modimo] jaaka batho ba lobaka lwa ga Noa.
Uye sezvazvakange zvakaita mumazuva aNowa, ndizvo zvazvichavawo mumazuva eMwanakomana wemunhu.
“Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo mumazuva oMwanakomana woMunhu.
И якоже бысть во дни Ноевы, тако будет и во дни Сына Человеческа:
In kakor je bilo v Noetovih dneh, takó bo tudi v dneh Sina človekovega.
In kakor je bilo v dnéh Noeta, tako bo tudi v dnéh sinu človečjega.
“Mbuli ncocalikuba mumasuba a Nowa encoti cikabe mumasuba a Mwana Muntu.
Oo sidii wakhtigii Nuux ahaa, sidaas oo kale ayay noqon doontaa maalmaha Wiilka Aadanaha.
Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre.
El tiempo cuando venga el Hijo del hombre será como los días de Noé.
Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre:
Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre.
Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre:
Y como fué en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre.
Y como fué en los dias de Noé, así tambien será en los dias del Hijo del hombre.
Y como fue en los días de Noé, así será en el día del Hijo del hombre.
Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokua katika siku ya Mwana wa Adam.
Kama ilivyokuwa nyakati za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika siku za Mwana wa Mtu.
“Kama ilivyokuwa siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa katika siku za Mwana wa Adamu.
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
Och såsom det skedde uti Noe tid, så skall det ock ske uti menniskones Sons dagar.
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao.
Katulad ng nangyari sa panahon ni Noe, gayon din ang mangyayari sa mga araw ng Anak ng Tao.
Noah gv riri ho gv dw aingbv Nyia Kuunyilo gv dw hvka Vbvrire.
நோவாவின் நாட்களில் நடந்ததுபோல மனிதகுமாரனுடைய நாட்களிலும் நடக்கும்.
“நோவாவின் நாட்களில் இருந்ததுபோலவே, மானிடமகனாகிய எனது நாட்களிலும் இருக்கும்.
“నోవహు రోజుల్లో జరిగినట్టు గానే మనుష్య కుమారుడి రోజుల్లో కూడా జరుగుతుంది.
Pea hangē ko e fai ʻi he ngaahi ʻaho ʻo Noa, ʻe pehē foki ʻi he ngaahi ʻaho ʻoe Foha ʻoe tangata.
“Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun günlerinde de öyle olacak.
“Sɛnea Noa bere so nnipa yɛɛ asoɔden no, saa ara nso na sɛ meba a ɛbɛyɛ ne no.
“Sɛdeɛ Noa ɛberɛ so nnipa yɛɛ asoɔden no, saa ara nso na sɛ Onipa Ba no ba a, ɛbɛyɛ no no.
Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина Людського:
І, як було за днів Но́євих, то буде так само й за днів Сина Лю́дського:
І як сталось за днїв Ноя, так буде й за днїв Сива чоловічого.
और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्न — ए — आदम के दिनों में होगा;
ۋە نۇھ [پەيغەمبەرنىڭ] كۈنلىرىدە قانداق بولغان بولسا، ئىنسانئوغلىنىڭ كۈنلىرىدە ھەم شۇنداق بولىدۇ.
Вә Нуһ [пәйғәмбәрниң] күнлиридә қандақ болған болса, Инсаноғлиниң күнлиридә һәм шундақ болиду.
We Nuh [peyghemberning] künliride qandaq bolghan bolsa, Insan’oghlining künliride hem shundaq bolidu.
Wǝ Nuⱨ [pǝyƣǝmbǝrning] künliridǝ ⱪandaⱪ bolƣan bolsa, Insan’oƣlining künliridǝ ⱨǝm xundaⱪ bolidu.
Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người:
Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người:
Ngày Con Người trở lại, thế giới vẫn giống như thời Nô-ê.
ndavule lulyale mufighono fya Nuhu, fye luliva mu fighono fya mwana ghwa muunhu.
—Mambu momo maba mu thangu yi Nowa mawu mela buela ba mu bilumbu bi Muana Mutu.
“Bí ó ti rí ní ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní ọjọ́ Ọmọ Ènìyàn.
Verse Count = 348

< Luke 17:26 >