Luke 16:12

If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
Dhe, në qoftë se nuk keni qenë besnikë në pasurinë e tjetrit, kush do t’ju japë tuajën?
Nanere, andi na udi nin yinnu-sa-uyenu kitene kuturan mong ba, ghari ma nifi ile na idi infe?
وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ، فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ؟
وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَا يَخُصُّ غَيْرَكُمْ، فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا يَخُصُّكُمْ؟
ܘܐܢ ܒܕܠܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐ ܐܫܬܟܚܬܘܢ ܡܗܝܡܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢܘ ܢܬܠ ܠܟܘܢ
Nau hith nananena hejechuvahenagu heee henehanahede jasaa henane hanaa hadvenāde nananena henee hanehanahede.
Եւ եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կը տայ ձեզ:
Եթէ ուրիշին բանին մէջ հաւատարիմ չըլլաք, ձե՛րը ո՞վ պիտի տայ ձեզի:
যদি অন্য লোকৰ বিষয়ত বিশ্বাসী নহোৱা, তেনেহলে যি অাপোনাৰ নিজৰ তাক কেনেকৈ অাপোনাক দিব৷
Əgər başqasının malından istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, öz malınızı sizə kim verər?
Eta baldin berceren gauçán leyal içan ezpaçarete, çuen dena norc emanen drauçue?
আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজের বিষয় তোমাদের দেবে?
Ha mar n'hoc'h ket bet leal er madoù a zo d'ar re all, piv a roio deoc'h ar pezh a zo deoc'h?
И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Y si na sinasteis fieles andré ma de aver: ¿ma sinela jire coin á sangue lo diñará.
Sa samang paagi, kung dili kamo matinud-anon sa mga butang nga iya sa uban, kinsa man ang mohatag kaninyo sa inyong kaugalingong butang?
Ya yanguin ti guinin manunas fiet jamyo gui iyon y otro taotao, jaye infanninae ni y iyonmiyo?
ᎢᏳᏃ ᏚᏳᎪᏛ ᏂᏣᏛᏁᎸᎾ ᏱᎩ ᏅᏩᏓᎴ ᎤᏤᎵᎦ ᎨᏒᎢ, ᎦᎪ ᏓᏥᏁᎵ ᎢᏨᏒ ᎢᏣᏤᎵ ᎨᏒᎢ?
Minawk ih hmuen nuiah oepthok ah na om ai nahaeloe, mi mah maw nangmah ih hmuen ah kaom han koi hmuen to na paek tih?
Te dongah na hlanglang tih uepom la na om pawt atah na koe te u long nangmih m'paek eh.
Thlang a ik-oeih awh ypvoet na na awm coengawh taw, u ing nu nang ce ik-oeih a ni peek kaw?
Ngual dang neisa tung nangawn ah thuman ngawl na hi uh le, noma nei tu in a kua in hong pia ngam tu ziam?
Chuleh midang thil chunga nakitah louleh ipi jeh a nangma thil chunga nakitahsan ding ham?
倘若你们在别人的东西上不忠心,谁还把你们自己的东西给你们呢?
倘若你們在別人的東西上不忠心,誰還把你們自己的東西給你們呢?
ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.
ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚϨⲞⲦ ⲠⲈⲦⲈⲪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ.
I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?”
A když jste v cizím věrni nebyli, což vašeho jest, kdo vám dá?
Og dersom I ikke have været tro i det, som andre eje, hvem vil da give eder noget selv at eje?
Alimwi na tewasyomekede mukubelesya mali yabamwi, ngwani uutakupe yako mali?
En zo gij onbetrouwbaar zijt in het goed van een ander, wie zal u geven, wat u toekomt.
En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?
And if ye did not become faithful in the alien, who will give thine to you?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
And if ye have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
And if you have not been true in your care of the property of other people, who will give you that which is yours?
And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is yours?
and if ye have not been faithful in that which is another's, who shall give to you your own?
And if you have not been faithful in that which is another’s; who will give you that which is your own?
And if you have not been faithful in what belongs to another, who will give you what is your own?
And if you can't be trusted with what belongs to someone else, who will trust you with what is yours?
And if ye haue not bene faithfull in another mans goods, who shall giue you that which is yours?
And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?
And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?
And if all of you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?
"And if you are not faithful with what belongs to another, who will give you what is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
And, if you have proved untrustworthy with what does not belong to us, who will give you what is really our own?
And, if you have proved untrustworthy with what does not belong to us, who will give you what is really our own?
And if ye have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
And, if, in what was another’s, ye proved unfaithful, your own, who will give unto you?
And if in that which [is] of another, faithful not you have been, that which (* [is] yours *NA~TR) who to you? will give
and: if in/on/among the/this/who another’s faithful no to be the/this/who (* your *NA~TR) which? you to give
And if you have not faithfully managed things that belong to other people, ([God] will certainly not allow you to receive [treasures in heaven that] would belong to you!/would God allow you to receive [treasures in heaven that] would belong to you?) [RHQ]
And, if you have proved untrustworthy with what does not belong to us, who will give you what is really our own?
And yf ye have not bene faithfull in another manes busines: who shall geve you youre awne?
If you have not been faithful in using other people's property, who will give you money of your own?
And if ye have not been faithful in that which is another man's, who will give you that which is your own?
And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?
And if you have not been faithful in dealing with that which is not your own, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
If you have not been faithful in that which is another’s, who will give you that which is your own?
And if ye weren not trewe in othere mennus thing, who schal yyue to you that that is youre?
and if in the other's ye became not faithful — your own, who shall give to you?
Kaj se vi ne estis fidelaj en tio, kio apartenas al alia homo, kiu donos al vi tion, kio estas via propra?
Ja ellette ole olleet toisen omassa uskolliset, kuka teille antaa sen, mikä teidän omanne on?
Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on?
En indien gij niet getrouw zijt geweest in het goed van een ander, wie zal u dan uw eigen goed geven?
Et si vous n'avez pas été fidèles dans un bien étranger, qui vous donnera votre bien propre?
Et si, dans ce qui est à autrui, vous n’avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre?
Et si en ce qui est à autrui vous n'avez pas été fidèles, qui vous donnera ce qui est vôtre?
Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Et si vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour le bien d'autrui, qui est-ce qui vous donnera le nôtre?
Et si vous n'avez pas été fidèles dans le bien d'un autre, qui vous donnera ce qui est à vous?»
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
Und wenn ihr mit dem fremden Gute nicht getreu gewesen seid, wer wird euch dann den eigenen Besitz anvertrauen?
und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben?
Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben?
Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu wart, wer wird euch das Eurige geben?
Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer will euch geben dasjenige, das euer ist?
Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist?
Und so ihr in dem Fremden nicht treu waret, wer wird euch das Eure geben?
Und wenn ihr im Fremden nicht treu seid, wer wird euch das Eure geben?
Bi yaa fidi ki dugi yipo leni yin kubi nitoa ŋalimano maama, ŋme baa teni yi ya ŋalimano n tie yi yua?
Bi ya ki dugi a po ŋan kubi nitɔba ligi, maama, ŋma ba teni a a ligceli?
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το {VAR1: ημετερον τις δωσει υμιν } {VAR2: υμετερον τις υμιν δωσει }
και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει
καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν;
જો તમે પરાયામાં વિશ્વાસુ ન થયા હો, તો જે તમારું પોતાનું તે કોણ તમને સોંપશે?
Si ou pa t' sèvi byen avèk sa ki te pou lòt moun, ki moun ki va ba ou sak pou ou a?
A ina i ole oukou i malama pono i ka hai waiwai, nawai la hoi e haawi i waiwai na oukou ponoi?
ואם בדבר אשר לאחרים לא הייתם נאמנים את אשר לכם מי יתן לכם׃
और यदि तुम पराये धन में विश्वासयोग्य न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा?
És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek?
Kastamet, a no saankayo nga mapagtalkan iti banag nga kukua ti sabali, siasino ti mangted kadakayo iti bukodyo?
Dan kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain, kalian terbukti tidak bisa dipercayai, siapa mau memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu?
Hangi ang'wi shaemiahueli kitumila ensao amuntu numugiza nyenyu nuekamupa unyenye nanyu?
E se non siete stati leali nell'altrui, chi vi darà il vostro?
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
E se non siete stati fedeli nell’altrui, chi vi darà il vostro?
また汝 等もし人のものに忠ならずば、誰か汝 等のものを汝らに與ふべき。
あなた方が他人のものに関して忠実でなかったなら,だれがあなた方にあなた方自身のものを与えるだろうか。
また、もしほかの人のものについて忠実でなかったら、だれがあなたがたのものを与えてくれようか。
また、あなたがたが他人のものに忠実でなかったら、だれがあなたがたに、あなたがたのものを持たせるでしょう。
又他人の物に於て忠ならざりせば、誰か汝等の物を汝等に與へん。
ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸೊತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರು?
Ka labha mutabheye bhakisi kubhinu bhyo undi niga unu alibhayana imali yemwe abhene?
Pu ingave mukhale vasita khuva vayilweli pa khu vombela ikyuma kya munu uyunge veni uviyakhiva ikhuvapa ikhiyakhiva ikhuvapa ikhikhivile khinyo yumwe?
Na kama mwajhelepi bhaaminifu katika mali gha munu jhongi niani ibeta kubhaamini kwa gha muenga?
너희가 만일 남의 것에 충성치 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐?
Ac kowos fin soaru in karingin ma lun siena mwet, su ac ku in sot ma lowos?
Mi haiva kawini ku sepahala mu kusevelisa mashelinyi a vamwi, njeni ya sa kuhe mashelenyi ako u mwine?
Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis?
Et si in alieno fideles non fuistis: quod vestrum est, quis dabit vobis?
Et si in alieno fideles non fuistis: quod vestrum est, quis dabit vobis?
Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis?
et si in alieno fideles non fuistis quod vestrum est quis dabit vobis
Et si in alieno fideles non fuistis: quod vestrum est, quis dabit vobis?
Un kad jūs iekš svešas lietas neesat uzticīgi, kas jums dos jūsu pašu?
Ary raha tsy mahatoky amin’ izay an’ olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo?
നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായത് ആരും ഏൽപ്പിച്ചുതരികയില്ല.
जे दुसऱ्याचे आहे त्याविषयी तुम्ही विश्वासू नसाल तर जे तुमचे आहे ते तुम्हास कोण देईल?
Na nkakulupalikanje kwa mali gaka mundu juna, gani shankamuyanje mali genunji mwaashayene?
သင်​တို့​သည်​သူ​တစ်​ပါး​ပိုင်​သည့်​ဥစ္စာ​ပစ္စည်း​နှင့် ဆိုင်​၍​သစ္စာ​မ​ရှိ​ပါ​မူ အ​ဘယ်​သူ​သည်​သင်​တို့ ပိုင်​ဆိုင်​သည့်​ဥစ္စာ​ပစ္စည်း​ကို​သင်​တို့​အား​ပေး​အပ် မည်​နည်း။
သူတပါးအမှု၌ သင်တို့သည် သစ္စာမရှိလျှင်၊ အဘယ်သူသည် အပိုင်ပေးမည်နည်း။
Ki te kahore koutou i pono i te mea a te tangata ke, ma wai e hoatu he mea ma koutou ake ki a koutou?
Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani ozalinika okungokwenu?
Na mana mwabile kwaa baaminifu katika tumia mali ya mundu ywenge nyai ywapala kuwapea yaibile ya kwinu bene?
त्यस्तै अरू मानिसहरूको सम्पत्तिमा तिमीहरू विश्‍वासयोग्य भएनौ भने, तिमीहरूको आफ्नै सम्पत्ति तिमीहरूलाई कसले देला र?
Og dersom I ikke har vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi eder noget til eget eie?
Og hev de ikkje vore true med det som høyrer andre til, kven vil då gjeva dykk noko de sjølve kann eiga?
ଆଉ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରର ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନାହଁ, ତେବେ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜ ବିଷୟ ଦେବ?
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ?
و اگر در مال دیگری دیانت نکردید، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟
O ma komail sota apwali mau en amen a kapwa, is me pan liki ong komail me udan omail?
O ma komail jota apwali mau en amen a kapwa, ij me pan liki on komail me udan omail?
A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest?
A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze [własne]?
E se nas [coisas] dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso?
E, se no alheio não fostes fieis, quem vos dará o que é vosso?
E, se no alheio não fostes fieis, quem vos dará o que é vosso?
E se não tiverem manejado fielmente as coisas que são de outras pessoas, [Deus ]certamente não vai/como é que Deus vai deixar vocês receberem [tesouros no céu que ]vão pertencer a vocês!
Te na injenle verna ano averesoro barvalipe, ko ka del tumen tumaro?
Thaj ako ande averesko barvalipe najsenas paćivale, sar o Del delatumen tumaro?
Thaj ako ane avereso barvalipe naj san verno, ko ka dol tumen tumaro?
Šă dakă nu šćijec upravljali ku altora benjilje, šjinji vu da aje šje pripadalešći avovă?
Š akă vuavă nu puatje s povirjaskă aja če pripadnjaštje alu njeko altuluj, činje osă vu dja aja če vuavă osă pripadnjaskă?
Mete ma hei nda bisa mete-se'u atahori laen hata-heton sa, na, seka mbarani fee hei hata-heto'?
И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?
Na nkashile semwali bhaminifu hushoma esha mntu owenje wenu yabhabhapele yeli yahulimwe mwemwe?
И ако у туђем не бисте верни, ко ће вам дати ваше?
I ako u tuðem ne biste vjerni, ko æe vam dati vaše?
Uye kana musina kutendeka pane cheumwe, ndiani achakupai chenyu?
И аще в чужем верни не бысте, ваше кто вам даст?
In če niste bili zvesti s tem, kar je od drugih ljudi, kdo vam bo dal to, kar je vaše?
In če v tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal, kar je vaše?
Haddii aydnaan wixii qof kale leeyahay aamin ku ahayn, yaa idin siinaya wixiinna?
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Y si no pueden ser fieles con lo que le pertenece a otra persona, ¿quién podrá confiarles lo que es de ustedes?
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿lo que es vuestro, quién os lo dará?
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Y si no has sido fiel en el cuidado de la propiedad de otras personas, ¿quién les dará lo que les pertenece?
Na kama hamkuwa waaminifu katika kutumia mali ya mtu mwingine ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe?
Na kama hamjakuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewakabidhi mali yenu wenyewe?
Och haven I icke varit trogna, när det gällde vad som tillhörde en annan, vem vill då giva eder det som hör eder till?
Och om I ären icke trogne uti ens annars; ho vill få eder det edart är?
At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili.
At kung hindi ka naging tapat sa paggamit sa pera ng ibang tao, sino ang magbibigay sa iyo ng sarili mong pera?
வேறொருவனுடைய காரியத்தில் நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இல்லாவிட்டால், உங்களுக்கு ஏதாவதொன்றைச் சொந்தமாகக் கொடுப்பவர் யார்?
మీరు ఇతరుల ధనం విషయంలో నమ్మకంగా లేకపోతే మీ సొంతమైనది మీకు ఎవరిస్తారు?
Pea kapau naʻe ʻikai te mou angatonu ʻi he meʻa ʻae taha kehe, Ko hai ʻe foaki kiate kimoutolu ʻae meʻa ʻoku ʻamoutolu?
Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir?
І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть?
І коли у чужому вірні не були, ваше хто вам дасть?
और अगर तुम बेगाना माल में ईमानदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा?”
ۋە باشقىلارنىڭ نەرسىلىرىدە سادىق بولمىساڭلار كىم سىلەرگە ئۆزۈڭلارنىڭ نەرسىسىنى بەرسۇن؟
Вә башқиларниң нәрсилиридә садиқ болмисаңлар ким силәргә өзүңларниң нәрсисини бәрсун?
We bashqilarning nersiliride sadiq bolmisanglar kim silerge özünglarning nersisini bersun?
Wǝ baxⱪilarning nǝrsiliridǝ sadiⱪ bolmisanglar kim silǝrgǝ ɵzünglarning nǝrsisini bǝrsun?
Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?
Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?
kange nave namulyale vagholofu kutumila ikyuma kya muunhu junge, ghweveni juno ikuvapela sino sinu jumue?
Verse Count = 203