Luke 16:11

If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
Pra, në qoftë se ju nuk keni qenë besnikë në pasuritë e padrejta, kush do t’ju besojë pasuritë e vërteta?
Bara nani, andi na udi nin yinna-sa-uyenu nimoon inyii ba, ghari ba yinnu ninfi nin nimoon kidegene?
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَالِ ٱلظُّلْمِ، فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى ٱلْحَقِّ؟
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَالِ الظُّلْمِ، فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى مَالِ الْحَقِّ؟
ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܡܡܘܢܐ ܕܥܘܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܫܪܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢܘ ܡܗܝܡܢ
Hith naaheene nananena jechuvahena hāhauwuuthaheva nethauyādahede hanaa hadvenāde nananene hadanethaude hethauwuu veaunauaude?
Արդ, եթէ անիրաւ մամոնայի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձեզ ո՞վ կը վստահի ճշմարիտը:
Ուրեմն եթէ անիրաւ մամոնային մէջ հաւատարիմ չըլլաք, ճշմարիտ հարստութիւնը ո՞վ պիտի վստահի ձեզի:
এই কাৰণে পার্থিৱ ধনত যদি অবিশ্বাসী হোৱা, তেনেহলে প্ৰকৃত ধনত আপোনাক কোনে বিশ্বাস কৰিব?
Beləliklə, əgər siz haqsız sərvətdən istifadə etməkdə sadiq olmadınızsa, əsl var-dövləti sizə kim əmanət edər?
Bada baldin abrastassun iniquoetan leyal içan ezpaçarete, abrastassun eguiazcoetan nor fidaturen çaiçue?
অতএব তোমরা যদি জগতের ধনে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখবে?
Mar n'hoc'h ket bet eta leal er madoù direizh, piv a fizio ennoc'h ar madoù gwirion?
И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?
Pues si andré manchines chores na sinasteis fieles: ¿coin á sangue fiará ma sinelo chirdino.
Busa, kung dili kamo matinud-anon sa paggamit sa kalibutanong bahandi, kinsa man ang mosalig kaninyo sa tinuod nga bahandi.
Yanguin ti guinin manunas jamyo gui ti magajet na güinaja, jaye infaninangoco gui magajet na güinaja?
ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎢᏳᏃ ᏚᏳᎪᏛ ᏂᏣᏛᏁᎲᎾ ᎢᎨᏎᏍᏗ ᎤᏓᎵᏓᏍᏗ ᎨᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒ ᎪᎱᏍᏗ ᎢᏨᏗᏍᎬᎢ, ᎦᎪ ᏱᏥᎦᏘᏗᏍᏓ ᏄᏓᎵᏓᏍᏛᎾ ᎨᏅᎢᏍᏗ ᎨᏒᎢ?
To pongah long nui hmuen ah mataeng doeh oepthok ah na om ai nahaeloe, mi mah maw nang to angraeng tangtanghaih hmuen pakuemkung ah na suem tih.
Halang, laikhuehtawn neh uepom la na om uh pawt bal atah unim nangmih rhep aka tangnah te?
Khawmdek boeinaak awh zani ama ypawm awhtaw, u ing nu boeimangnaak tang tang ce ani khoem sak kaw?
Tua ahikom a kip ngawl neisa tung ah thuman ngawl na hi uh le, a kua in hauna tatak hong ap ngam tu ziam?
Chuleh leiset gouthil chunga tahsan naum louleh, kon vangou dihtah chunga natahsan dingu ham?
倘若你们在不义的钱财上不忠心,谁还把那真实的钱财托付你们呢?
倘若你們在不義的錢財上不忠心,誰還把那真實的錢財託付你們呢?
ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛϩⲟⲧ ⲡⲓⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲧⲉⲛϩⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.
ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲆⲒⲔⲞⲤ ⲘⲀⲘⲰⲚⲀ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚϨⲞⲦ ⲠⲒⲦⲀⲪⲘⲎⲒ ⲆⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲦⲈⲚϨⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.
Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?
Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrni jste nebyli, spravedlivé kdo vám svěří?
Dersom I da ikke have været tro i den uretfærdige Mammon, hvem vil da betro eder den sande?
Na tewasyomekede mukubelesya mali yabubi, ngwani uutakusyome abuvubi banchoonzyo?
Zo gij dus onbetrouwbaar zijt in de valse rijkdom, wie zal u dan de waarachtige rijkdom toevertrouwen?
Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?
If therefore ye did not become faithful in the unrighteous mammon, who will entrust to you what is true?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true [riches]?
If, then, you have not been true in your use of the wealth of this life, who will give into your care the true wealth?
So then, if you have not been faithful with iniquitous mammon, who will trust you with what is true?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who shall entrust to you the true?
If then you have not been faithful in the unjust mammon; who will trust you with that which is the true?
If therefore you have not been faithful with the unrighteous mammon, who will commit to your trust the genuine?
So if you can't be trusted when it comes to worldly wealth, who will trust you with true riches?
If then ye haue not ben faithful in the wicked riches, who wil trust you in the true treasure?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true [riches]?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore all of you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
"If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will trust to you the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon ·wealth·, who will commit to your trust the true riches?
So, if you have proved untrustworthy with the dishonest money, who will trust you with the true?
So, if you have proved untrustworthy with the dishonest money, who will trust you with the true?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true [riches]?
If therefore, in the unjust Riches ye proved unfaithful, the true, who, unto you, will entrust?
If therefore in the unrighteous wealth, faithful not you have been, the true [riches] who to you will entrust?
: if therefore/then in/on/among the/this/who unjust wealth faithful no to be the/this/who true which? you to trust (in)
So if you have not faithfully handled the money that [God has given you here] on earth, (he will certainly not allow you to possess the true [spiritual] riches [in heaven!]/would he allow you to possess the true [spiritual] riches [in heaven]?) [RHQ]
So, if you have proved untrustworthy with the 'dishonest money,' who will trust you with the true?
So then yf ye have not ben faithfull in ye wicked mamon? who will beleve you in that which is true?
If you have not been faithful in using unrighteous wealth, who will trust you with true wealth?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true [riches]?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous riches, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not proved yourselves faithful in dealing with the wealth that is tainted with fraud, who will entrust to you the true good?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
Therfor if ye weren not trewe in the wickid thing of ritchesse, who schal bitake to you that that is verry?
if, then, in the unrighteous mammon ye became not faithful — the true who will entrust to you?
Se do vi ne estis fidelaj en la maljusta mamono, kiu konfidos al vi la veran riĉon?
Jollette siis ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille sitä uskoo, mikä oikia on?
Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?
Indien gij dan niet getrouw zijt geweest in den onrechtvaardigen rijkdom, wie zal u het waarachtige toevertrouwen?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses d'iniquité, qui vous confiera les biens véritables?
Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses iniques, qui vous confiera les vraies [richesses]?
Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses, source de malversations, qui vous confiera les véritables richesses?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?
Si donc vous ne vous êtes pas montrés fidèles pour la richesse inique, qui est-ce qui vous confiera la véritable?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans le Mamôn injuste, qui vous confiera le véritable?
Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables?
Wenn ihr mit dem ungerechten Mammon nicht getreu gewesen seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen?
Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen?
Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen?
Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mamon nicht treu waret, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen?
So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen?
So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen?
So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu waret, wer wird euch das Wahre anvertrauen?
Wenn ihr nun im ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen?
Lanwani bi yaa fidi ki dugi yipo leni yin kubi ŋanduna ŋalimani maama yi n pia i boandi, ŋme baa piani yi o ŋalimanmoano?
A ya ki fidi ki kubi i janbi ŋalmani, ŋma ba dugi apo, ki piani a o ŋalmani yaali n mɔni i?
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει
εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;
માટે જો અન્યાયી દ્રવ્યમાં તમે વિશ્વાસુ ન થયા હો, તો ખરું [દ્રવ્ય] તમને કોણ સોંપશે?
Si ou pa sèvi byen ak richès ou gen sou latè, kilès ki va fè ou konfyans pou richès tout bon yo?
Nolaila, ina i ole oukou e malama pono i ka waiwai oiaio ole, nawai la e waiho ia oukou i ka waiwai oiaio?
לכן אם בממון העולה לא הייתם נאמנים את האמתי מי יפקיד בידכם׃
इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वासयोग्य न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा?
Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?
Ngarud, no saankayo a mapagtalkan iti panangusaryo iti kinabaknang ditoy lubong, siasino ti mangitalek kadakayo iti pudno nga kinabaknang?
Jadi, kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani?
Ang'wi unyenye shangaaemiahueli kunsao naube nyenyu nukumuhuila munsao natai?
Se dunque voi non siete stati leali nelle ricchezze ingiuste, chi vi fiderà le vere?
Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera?
Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere?
さらば汝 等もし不義の富に忠ならずば、誰か眞の富を汝らに任すべき。
だから,あなた方が不義の富に関して忠実でなかったなら,だれがあなた方に真実の富をゆだねるだろうか。
だから、もしあなたがたが不正の富について忠実でなかったら、だれが真の富を任せるだろうか。
ですから、あなたがたが不正の富に忠実でなかったら、だれがあなたがたに、まことの富を任せるでしょう。
然れば汝等若し不正の富に於て忠ならざりせば、誰か眞の富を汝等に托せん。
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಧನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಧನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರು?
Labha emwe mutabheye bhakisi kubhinu bhyo obhunyamuke niga unu alibhayana okubhika ebhinu bhye echimali?
Ingave umwe samkhali vayilweli khu kyuma ikya vuvivi pu veni iva vayelweli khu kyuma ikya lweli?
Kama muenga mwajhelepi mwebhaaminifu mu mali gha udhalimu niani jha ibeta kubhaamini mu mali gha bhukweli?
너희가 만일 불의한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐?
Kowos fin soaru in karingin mwe kasrup lun faclu, ac ku in lulalfongiyuk kowos fuka in karingin mwe kasrup pwaye uh?
Haiva kena u va sepahali ku ku sevelisa mashelenyi a fosahele, nje ni yeta kusepe mu chifumu che niti?
Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis quod verum est, quis credet vobis?
Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis: quod verum est, quis credet vobis?
Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis: quod verum est, quis credet vobis?
Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis quod verum est, quis credet vobis?
si ergo in iniquo mamona fideles non fuistis quod verum est quis credet vobis
Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis: quod verum est, quis credet vobis?
Ja tad jūs pie netaisnās mantas neesat uzticīgi, kas jums uzticēs patieso?
Koa raha tsy mahatoky amin’ ny mamôna tsy marina ianareo, iza no hatoky anareo ny amin’ ny tena harena?
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ, നീതി ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലെ ധനത്തിൽ വിശ്വസ്തരായില്ല എങ്കിൽ സത്യമായ ധനം നിങ്ങളെ ആരും ഏല്പിക്കുകയില്ല?
म्हणून जर तुम्ही अनीतिकारक धनाविषयी विश्वासू नाही, तर मग खऱ्या धनाविषयी तुमच्यावर कोण विश्वास ठेवील?
Bhai ibhaga, mmanganya nkakulupalikanje kwa mali ga pa shilambolyo, gani shampanganje mali ga kweli?
သို့​ဖြစ်​၍​သင်​တို့​သည်​လော​က​စည်း​စိမ်​ချမ်း​သာ နှင့်​ပတ်​သက်​၍​သစ္စာ​မ​ရှိ​ပါ​မူ အ​ဘယ်​သူ​သည် သင်​တို့​အား​စည်း​စိမ်​ချမ်း​သာ​အ​စစ်​အ​မှန်​ကို အပ်​မည်​နည်း။-
သို့ဖြစ်၍ မမြဲသော လောကီစည်းစိမ်ကို သုံးရာတွင် သင်တို့သည် သစ္စာမရှိလျှင်၊ မှန်သောစည်းစိမ်ကို သင်တို့၌ အဘယ်သူအပ်မည်နည်း။
Na ki te kahore i pono ta koutou mahi ki te taonga he, ma wai e tuku ki a koutou hei tiaki i te taonga pono?
Ngakho uba lingathembekanga kuMamona ongalunganga, ngubani ozaliphathisa into eqotho?
Mana mwenga mpangile kwaa uaminifu katika mali ya udhalimu ni ywako apalakukuamini katika mali ya kweli?
त्यसकारण, तिमीहरू अधर्मी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुरामा विश्‍वासयोग्य भएनौ भने, साँचो सम्पत्तिमा तिमीहरूलाई कसले भरोसा गर्ला र?
Dersom I da ikke har vært tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro eder de sanne skatter?
Hev de no ikkje vore true med den urettferdige Mammon, kven vil då tru den rette rikdomen åt dykk?
ଅତଏବ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଧର୍ମ ଧନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନାହଁ, ତେବେ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସତ୍ୟ ଧନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ?
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ?।
و هرگاه در مال بی‌انصافی امین نبودید، کیست که مال حقیقی را به شمابسپارد؟
Ma komail sota apwali mau pai pali pa, is me pan liki ong komail pai pali poa?
Ma komail jota apwali mau pai pali pa, ij me pan liki on komail pai pali poa?
Ponieważeście tedy w mammonie niesprawiedliwej wiernymi nie byli, prawdziwego któż wam powierzy?
Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe?
Pois se nas riquezas da injustiça não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras [riquezas]?
Pois, se na riqueza injusta não fostes fieis, quem vos confiará a verdadeira?
Pois, se na riqueza injusta não fostes fieis, quem vos confiará a verdadeira?
Então se vocês não tiverem manejado fielmente o dinheiro [que Deus lhes tem dado aqui ]na terra, ele certamente não vai/como é que ele vai [deixar vocês ]possuírem as verdadeiras riquezas espirituais [no céu]!
Te na injen verna ano akala phuvjakoro barvalipe, ko ka mukel tumenđe ano vasta o čačimasoro barvalipe?
Ako najsenas paćivale ande e themesko barvalipe, sar o Del poverila tumenđe duhovno barvalipe te upravin lesa?
Gijate te naj sen verna ane kale svetoso barvalipe, ko ka dol tumen nebesko barvalipe?
Šă aša dakă nac fost vjerni ăm svetovno găzdăšijă šjinji vu ănkređi ku pravă găzdăšijă să upravljalec?
Akă nu ištjec vjerni ăn bugacija alu pămăntusta, činje osă vu dja bugacije p čerj?
Mete ma atahori nda ramahere hei lole-lau hata-heto biasa no dala-dala anak ra sia raefafo' ia, ona' bee fo Lamatua' namahere nggi sia d'ala monae' fai?
Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?
Basi nkashile amwe semwali bhaminifu hushoma eshe udhalimu wenu wabhapele amana eshoma eshelyoli?
Ако дакле у неправедном богатству верни не бисте, ко ће вам у истином веровати?
Ako dakle u nepravednom bogatstvu vjerni ne biste, ko æe vam u istinom vjerovati?
Naizvozvo kana musina kutendeka pana fuma usakarurama, ndiani achakubatisai chinhu chechokwadi?
Аще убо в неправеднем имении верни не бысте, во истиннем кто вам веру имет?
Če torej niste bili zvesti s krivičnim bogastvom, kdo bo vašemu zaupanju poveril resnična bogastva?
Če torej v krivičnem bogastvu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal pravično?
Haddii aydnaan maalka xaqdaran aamin ku ahayn, waxa run ah yaa idinku aaminaya?
Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero?
Así que si no son fieles en lo que se refiere a las riquezas mundanales, ¿quién podrá confiarles las verdaderas riquezas?
Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿lo que es verdadero, quién os lo confiará?
Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Si, entonces, no has sido fiel en las riquezas de este mundo pecador, ¿quién les confiará la verdadera riqueza?
Kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu ni nani atakayewaamini katika mali ya kweli?
Kama basi, ninyi si hamjawa waaminifu mali mbaya za dunia, ni nani atakayewakabidhi zile mali za kweli?
Haven I nu icke varit trogna, när det gällde den orättrådige Mamons goda, vem vill då betro eder det sannskyldiga goda?
Ären I nu icke trogne uti den orätta Mammon; ho vill då betro eder om det sannskyldiga?
Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan?
Kung hindi ka naging tapat sa paggamit ng perang hindi makatarungan, sino ang magtitiwala sa iyo ng tunay na kayamanan?
அநீதியான உலகப்பொருளில் நீங்கள் உண்மையாக இல்லாவிட்டால், யார் உங்களை நம்பி உங்களிடம் நேர்மையான சொத்தை ஒப்புவிப்பார்கள்?
కాబట్టి మీరు అన్యాయమైన ధనం విషయంలోనే నమ్మకంగా లేకపోతే, ఇక నిజమైన ధనం మీకెవరిస్తారు?
Ko ia kapau naʻe ʻikai te mou angatonu ʻi he koloa taʻemāʻoniʻoni, Ko hai ʻe tuku ʻa e [koloa ]moʻoni ke mou tauhi?
Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder?
Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить?
Коли ж оце у неправедній мамонї вірні не будете, то правдиве хто вам звірить?
पस जब तुम नारास्त दौलत में ईमानदार न ठहरे तो हक़ीक़ी दौलत कौन तुम्हारे ज़िम्मे करेगा।
شۇڭا ئەگەر «ناھەق دۇنياغا تەۋە بولغان مال-دۇنيا»دا سادىق بولمىساڭلار، كىم سىلەرگە ھەقىقىي بايلىقلارنى تاپشۇرسۇن؟
Шуңа әгәр «наһәқ дунияға тәвә болған мал-дуния»да садиқ болмисаңлар, ким силәргә һәқиқий байлиқларни тапшурсун?
Shunga eger «naheq dunyagha tewe bolghan mal-dunya»da sadiq bolmisanglar, kim silerge heqiqiy bayliqlarni tapshursun?
Xunga ǝgǝr «naⱨǝⱪ dunyaƣa tǝwǝ bolƣan mal-dunya»da sadiⱪ bolmisanglar, kim silǝrgǝ ⱨǝⱪiⱪiy bayliⱪlarni tapxursun?
Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?
Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?
nave umue namulyale vagholofu mu kyuma kino na kyakyangani pe ghwevene juno ikuvitika ku kyuma ikya lweli?
Verse Count = 203